Thứ Tư, 13 tháng 4, 2011

Chiến lược CNTT-TT của Chính phủ Anh

Ngày 30/03/2011, Văn phòng Nội các Chính phủ Anh đã đưa ra tài liệu “Chiến lược CNTT-TT của Chính phủ Anh”, “Government ICT Strategy”, đưa ra bước ngoặt có tính đột phá trong cách tiếp cận của Chính phủ Anh đối với các hệ thống CNTT-TT, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới việc bắt buộc sử dụng các tiêu chuẩn mở và mở ra thị trường chính phủ cho các phần mềm tự do nguồn mở từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tất cả các cơ quan chính phủ Anh. Bạn có thể tải về tài liệu này bằng bản gốc tiếng Anh ở đây và bản dịch tiếng Việt ở đây.

Trước đó, vào tháng 02/2009, Văn phòng Nội các Chính phủ Anh đã đưa ra tài liệu: “Nguồn mở, các tiêu chuẩn mở và sử dụng lại: Kế hoạch hành động của chính phủ”; Vào ngày 31/01/2011 vừa qua, Văn phòng Nội các Chính phủ Anh cũng đã vừa đưa ra tài liệu: “Lưu ý chỉ dẫn mới trong mua sắm chính phủ về CNTT-TT”, trong đó nêu việc các cơ quan chính phủ Anh bắt buộc phải sử dụng các tiêu chuẩn mở trong mua sắm phần mềm, hạ tầng CNTT-TT, an ninh CNTT-TT và các dịch vụ - hàng hóa CNTT-TT khác.

Blogger: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.