Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Các bài báo được viết trong năm 2009 và trước đó trên tạp chí Tin học & Đời sống

Dưới đây là đường dẫn tới các bài báo được viết trên tạp chí Tin học & Đời sống trong các năm 2009 và trước đó gồm:
Năm 2009:
 1. Triển khai SharePoint vs. chính sách về PMNM”, số tháng 12/2009, trang 66-67.
 2. Đóng” hay “mở” an ninh hơn”, số tháng 12/2009, trang 68-70.
 3. Chuyện về “Đề án tăng tốc”, số tháng 11/2009, trang 65.
 4. Ném đá dấu tay”, số tháng 10/2009.
 5. Bao giờ điều đó sẽ xảy ra?”, số tháng 09/2009, trang 72.
 6. Điếc không sợ súng”, số tháng 07/2009, trang 6.
 7. Giải thưởng, chuyện người, chuyện ta”, số tháng 06/2009, trang 6.
 8. Chuẩn mở và sự cần thiết của nó”, số tháng 01/2009, trang 62.
Năm 2008:
 1. Màn hình đen và vấn đề an ninh thông tin”, số tháng 12/2008, trang 65.
 2. Phần mềm diệt virus siêu hạng”, số tháng 12/2008, trang 65.
 3. Sự kiện 'màn hình đen' và bài học nhãn tiền”, số tháng 11/2008, trang 64-65.
Năm 2007:
 1. Ubuntu và lịch sử ra đời”, số tháng 05/2007, trang 18-19.
 2. Ta cho rằng... Người ta hỏi...”, một phần của bài viết này được đăng trên tạp chí Thế giới số, số 39, ra ngày 04/06/2007, trang 6 ở mục Tiêu điểm và với đầu đề “Tuỳ...”
 3. Sử dụng OpenOffice để chia sẻ tệp với người dùng MS Office”, số tháng 06/2007, trang 60-61 với đầu đề: “Gạch nối OpenOffice.org - MS Office Chia sẻ định dạng tài liệu”.
 4. Cơ hội chuyển đổi”, số tháng 04/2007, trang 9.
 5. Kinh nghiệm Quốc tế về phần mềm nguồn mở”, số tháng 03/2017, trang 17.
 6. Mua tận ngọn, bán tận gốc”, số tháng 03/2007, trang 10.
 7. Đi tìm câu trả lời”, số tháng 02/2007, trang 18-19 với tiêu đề: "Tiết kiệm hay lạc lối".
Năm 2006:
 1. Chuẩn mở và phần mềm nguồn mở”, số tháng 06/2006.
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.