Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

Sau Lavabit đóng cửa, lại dịch vụ thư điện tử có mã hóa khác đóng cửa


After Lavabit shutdown, another encrypted e-mail service closes
Silent Circle đã không bị chính phủ Mỹ ép, nhưng đã nói “viết lên tường”
Silent Circle hasn't been pressured by US gov't, but saw "writing on the wall."
by Joe Mullin - Aug 9 2013, 1:20pm ICT
Bài được đưa lên Internet ngày: 09/08/2013
Lời người dịch: “Ít hơn 24 giờ đồng hồ sau khi Lavabit đã đóng cửa hãng, một hãng Mỹ khác đang đóng cửa dịch vụ thư điện tử có mã hóa của mình”, hãng Silent Circle. CIO của Silent Circle, Janke nói rằng công ty của ông thậm chí còn đi xa hơn là phá hủy máy chủ của mình. “Đã đi xa. Không thể quay lại. Không ai có thể”, ông nói. “Chúng tôi nghĩ là thà chịu hỏa lực từ các khách hàng, còn hơn là bị ép phải đảo lộn nó”. Có thể sau vụ này, chỉ còn lại các dịch vụ thư điện tử không có mã hóa hoặc có mã hóa 'đểu'. Xem thêm: 'Chương trình gián điệp PRISM trên không gian mạng'.
Ít hơn 24 giờ đồng hồ sau khi Lavabit đã đóng cửa hãng, một hãng Mỹ khác đang đóng cửa dịch vụ thư điện tử có mã hóa của mình.
Silent Circle, một công ty chuyên trong các giao tiếp truyền thông có mã hóa, đã nói hãng ưu tiên đóng trước sản phẩm Silent Mail của hãng. Hãng làm như vậy bất chấp không có hối thúc nào từ chính phủ - không trát hầu tòa, sự cho phép, thư an ninh hay bất kỳ thứ gì khác, đồng sáng lập của hãng Jon Callas đã viết trong một bài trên blog hôm nay. “Chúng tôi thấy việc viết lên tường, và chúng tôi đã quyết định rằng tốt nhất cho chúng tôi là đóng cửa Silent Mail bây giờ”.
“Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào, và hy vọng bạn hiểu được rằng nếu chúng tôi bị lay động, nó có thể sẽ bất tiện hơn nữa”, ông kết luận.
CEO của hãng, Michael Janke đã nói cho TechCrunch rằng biết được số lượng người sử dụng của ông, ông tin chính phủ sẽ tới dù sớm hay muộn:
Có một số người với tiểu sử rất cao trong Silent Circle - và tôi ngụ ý những người rất hay bị ngắm đích - cũng như những người cầm đầu của bang, các nhóm quyền con người, các nhà báo, các đơn vị hoạt động đặc biệt từ nhiều quốc gia. Chúng tôi đã muốn chủ động vì chúng tôi biết chính phủ Mỹ có lẽ sẽ tới sau chúng tôi vì số lượng khổng lồ những người sử dụng chúng tôi - chỉ riêng “những người có hồ sơ cao bị ngắm đích cao độ”. Họ hoàn toàn an ninh và sạch sẽ trong Silent Phone, Silent Text và Silent Eyes, nhưng thư điện tử bị đổ vỡ vì chính phủ có thể ép chúng tôi đảo lộn những gì chúng tôi có. Vì thế để bảo vệ mọi người và dẫn dắt họ sử dụng 3 sản phẩm điểm - điểm ngang hàng khác - chúng tôi đã quyết định làm điều này trước khi những người trong các bộ [SIC] tới. Bây giờ - chúng hoàn toàn bị đóng sập - không có gì họ có thể có được từ chúng tôi hoặc cố và ép được từ chúng tôi - chúng tôi theo nghĩa đen không còn gì ở bất kỳ nơi nào.
Hãng này sẽ vẫn để các dịch vụ Silent Phone và Silent Text của hãng như nó vẫn có. Chúng là 'an ninh từ đầu này tới đầu kia', và Silent Circle không có bất kỳ dữ liệu được mã hóa nào, hoặc siêu dữ liệu và các cuộc hội thoại, Callas viết.
Động thái đi bước trước của Silent Circle là tương phản lại với những gì đã xảy ra ở Lavabit, một công ty dường như bị lôi kéo vào một tranh cãi với chính phủ. Ladar Levison, người sáng lập Lavabit, nói việc chấm dứt dịch vụ của ông là lựa chọn duy nhất, để ông không “trở thành đồng lõa phạm tội chống lại công chúng Mỹ”. Ông đã bổ sung thêm rằng ông đang đấu tranh ở tòa để có khả năng nói chi tiết hơn về câu chuyện của ông.
Levison đã đóng cửa công ty của ông, một dự án dài 10 năm, chỉ ít tuần sau khi người làm rò rỉ thông tin của NSA Edward Snowden đã sử dụng dịch vụ của ông để triệu đến các nhóm quyền con người để gặp anh ta ở sân bay Shermetyevo ở Moscow.
Cập nhật 12:40 pm: Trong một cuộc đối thoại với tờ Thời báo New York, Janke nói rằng công ty của ông thậm chí còn đi xa hơn là phá hủy máy chủ của mình. “Đã đi xa. Không thể quay lại. Không ai có thể”, ông nói. “Chúng tôi nghĩ là thà chịu hỏa lực từ các khách hàng, còn hơn là bị ép phải đảo lộn nó”.
Less than 24 hours after Lavabit shuttered its doors, another US firm is shutting down its encrypted e-mail service.
Silent Circle, a company that specializes in encrypted communications, said it is preemptively turning off its Silent Mail product. It's doing so despite no urging at all from the government—no subpoenas, warrants, security letters, or anything else, company co-founder Jon Callas wrote in a blog post today. "We see the writing on the wall, and we have decided that it is best for us to shut down Silent Mail now."
"We apologize for any inconvenience, and hope you understand that if we dithered, it could be more inconvenient," he concludes.
Company CEO Michael Janke told TechCrunch that given his user base, he knew the government was going to come after them sooner or later:
There are some very high-profile people on Silent Circle—and I mean very targeted people—as well as heads of state, human rights groups, reporters, special operations units from many countries. We wanted to be proactive because we knew USG would come after us due to the sheer amount of people who use us—let alone the “highly targeted high-profile people.” They are completely secure and clean on Silent Phone, Silent Text, and Silent Eyes, but e-mail is broken because govt can force us to turn over what we have. So to protect everyone and to drive them to use the other three peer to peer products–we made the decision to do this before men on [SIC] suits show up. Now—they are completely shut down—nothing they can get from us or try and force from us–we literally have nothing anywhere.
The company will be leaving its Silent Phone and Silent Text services as-is. They're "end-to-end secure," and Silent Circle doesn't have any of the encrypted data, or metadata about conversations, writes Callas.
The preemptive move by Silent Circle is a contrast to what happened at Lavabit, a company that appears to be already embroiled in a dispute with the government. Ladar Levison, the founder of Lavabit, said terminating his service was the only option, lest he "become complicit in crimes against the American public." He added that he's fighting in court to be able to tell more details of his story.
Levison shut down his company, a 10-year long project, just a few weeks after NSA leaker Edward Snowden used his service to summon human rights groups to meet him at Moscow's Shermetyevo airport.
Update 12:40 pm: In a conversation with the New York Times, Janke said that his company has even gone so far as to destroy its server. "Gone. Can’t get it back. Nobody can,” he said. “We thought it was better to take flak from customers than be forced to turn it over."
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.