Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

Windows XP sau ngày hết hỗ trợ kỹ thuật toàn cầu, 08/04/2014


Các thông tin được cập nhật, được sắp xếp theo thời gian tin bài được đăng trên Blog, tin mới nhất ở trên cùng. Xem các bản tin gốc ở dưới cùng.

Các lỗi sống còn trong các phần mềm của Microsoft năm thứ 2 sau ngày 08/04/2014
Các lỗi sống còn trong các phần mềm của Microsoft năm thứ 1 sau ngày 08/04/2014


  1. Nâng cấp từ Windows XP lên Ubuntu thế nào: cách rẻ nhất để nâng cấp từ XP - Các phần [01], [02], [03], [04], [05], [06];

Tham khảo một vài site gốc:

Xem thêm:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.