Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017

Tài liệu trình bày tại hội nghị, hội thảo hết năm 2016Trong năm 2016
Các bài trình bày tại các cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm, các chương trình đào tạo trong năm 2016:
Lưu ý: Một số bài không trùng với địa điểm trình bày vì có cùng bài trình bày ở địa điểm khác. Các bài trình bày có cùng tên, cùng chủ đề nhưng được cập nhật liên tục theo thời gian.
 1. Ngày 27/12/2016, tại Học viện Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, trình bày bài: ‘Giới thiệu tài nguyên giáo dục mở (OER) và Nguồn tài nguyên giáo dục đại học hiện nay’, phiên bản tháng 12/2016.
 2. Ngày 28/11/2016, tại Thái Nguyên, do Vụ Đào tạo và Vụ Thư viện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, trình bày bài: ‘Giới thiệu tài nguyên giáo dục mở (OER) và Nguồn tài nguyên giáo dục đại học hiện nay’, phiên bản tháng 11/2016.
 3. Ngày 12/11/2016, tại Đại học Kinh tế Luật, TP. Hồ Chí Minh, OER@University RoadShow 2016, khóa huấn luyện về OER, trình bày các bài: (1) ‘Giới thiệu tài nguyên giáo dục mở (OER) và Nguồn tài nguyên giáo dục đại học hiện nay’ và (2) ‘Hệ thống giấy phép của thế giới nguồn mở & thực hành cấp phép Creative Commons cho OER,
 4. Ngày 29/10/2016, tại Câu lạc bộ các Lãnh đạo CNTT - ITLC (Information Technology Leader Club), TP. Hồ Chí Minh, tọa đàm về "Tài nguyên giáo dục mở – OER", trình bày bài: ‘Giới thiệu tài nguyên giáo dục mở (OER) và Nguồn tài nguyên giáo dục đại học hiện nay’.
 5. Ngày 21/10/2016, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TP. Hồ Chí Minh, hội thảo: ‘Truy cập mở thông tin: động lực phát triển bền vững’, với bài trình bày 'Giới thiệu Truy cập Mở'
 6. Ngày 19/10/2016, Đại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh, Hội thảo: ‘Tài nguyên giáo dục mở trong nghiên cứu khoa học’ với bài trình bày ‘Giới thiệu tài nguyên giáo dục mở (OER) và Nguồn tài nguyên giáo dục đại học hiện nay’ và ‘Hệ thống giấy phép của thế giới nguồn mở & thực hành cấp phép Creative Commons cho OER
 7. Ngày 14/10/2016, chương trình OER@University Roadshow 2016, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Hội thảo ‘Tài nguyên giáo dục mở (OER) - Giải pháp tối ưu cho sự phát triển nguồn tài nguyên giáo dục đại học hiện nay’ với bài trình bày: ‘Giới thiệu tài nguyên giáo dục mở (OER) và Nguồn tài nguyên giáo dục đại học hiện nay
 8. Ngày 13/10, Chương trình “Chuyển đổi phần mềm từ nguồn đóng sang nguồn mở” do RDOT, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, trình bày 2 bài: ‘Giới thiệu phần mềm tự do nguồn mở’, và bài ‘Hệ thống giấy phép của phần mềm & tư liệu tự do nguồn mở
 9. Ngày 28/09/2016, Hội thảo Quốc tế về OER lần thứ 2 tại Hà Nội, do Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn và UNESCO tổ chức, trình bày nội dung: 'Bản địa hóa và chương trình OER@University RoadShow 2016'.
 10. Ngày 27/09/2016, Tọa đàm An toàn Thông tin và Mối đe dọa tới nền kinh tế, Khách sạn Grand Plaza, do CLB nhà báo CNTT-TT, bài: 'Vụ tấn công vào VNA và một vài gợi ý'.
 11. Ngày 23-24/09/2016, tại Đại học Thăng Long, Hà Nội, trong chương trình 'Huấn luyện huấn luyện viên nguồn mở' do Đại học Thăng Long, RDOT và Quỹ Việt Nam đồng tổ chức, có các nội dung: (1) Giới thiệu Tài nguyên Giáo dục Mở; (2) Hệ thống giấy phép của thế giới nguồn mở & thực hành cấp phép CC cho OER; và (3) Bộ công cụ mạng học tập cá nhân - môi trường chia sẻ và học tập của bạn.
 12. Ngày 12-13/09/2016, tại thành phố Đà Nẵng, trong chương trình 'Huấn luyện huấn luyện viên nguồn mở' do Trung tâm Hệ thống CNTT tổ chức, có các bài trình bày: (1) Giới thiệu phần mềm tự do; (2) Sở hữu trí tuệ và bằng sáng chế phần mềm; (3) Khía cạnh pháp lý của phần mềm tự do; (4) Khía cạnh kinh tế và các mô hình kinh doanh của phần mềm tự do; (5) Triển khai hệ thống phần mềm tự do.
 13. Ngày 10/09/2016, tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, trong chương trình Security Bootcamp 2016 do Sở TTTT tỉnh Đồng Tháp cùng Hội Internet Vietnam tổ chức, trình bày bài: 'Vụ tấn công vào VNA và một vài gợi ý'.
 14. Ngày 08/09/2016, tại trường Đại học Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng, trong trong chương trình OER@University RoadShow 2016 do: (1) Trung tâm Học liệu - Đại học Đà Nẵng; (2) VILASAL; (3) RDOT; (4) Quỹ Việt Nam và (5) Công ty D&L tổ chức tập huấn về OER, có các nội dung: (1) Giới thiệu Tài nguyên Giáo dục Mở; và (2) Hệ thống giấy phép của thế giới nguồn mở - Thực hành cấp phép Creative Commons cho OER.
 15. Ngày 25/08/2016, tại quán Cà phê Trung Nguyên 264A đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ các Lãnh đạo CNTT - ITLC (IT Leader Club) thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi nói chuyện về: Phần mềm và các mô hình kinh doanh bền vững.
 16. Ngày 17/08/2016, tại trường Đại học Văn Lang, thành phố Hồ Chí Minh, trong chương trình OER@University RoadShow 2016 do Đại học Văn Lang, RDOT và Quỹ Việt Nam tổ chức tập huấn về OER, có các nội dung (1) Giới thiệu Tài nguyên Giáo dục Mở; và (2) Hệ thống giấy phép của thế giới nguồn mở.
 17. Ngày 12/08/2016, tại trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, thành phố Biên Hòa, trong chương trình OER@University RoadShow 2016 do Liên Chi hội Thư viện Đại học Khu vực phía Nam (VILASAL), RDOT và Quỹ Việt Nam tổ chức tập huấn về OER với các nội dung (1) Giới thiệu Tài nguyên Giáo dục Mở; và (2) Hệ thống giấy phép của thế giới nguồn mở.
 18. Ngày 27-28/06/2016, tại Trung tâm Học liệu - Đại học Cần Thơ, trong chương trình OER@University RoadShow 2016 do Trung tâm học liệu - Đại học Cần Thơ, RDOT và Quỹ Việt Nam cùng tổ chức tập huận về OER với các nội dung: (1) Giới thiệu Tài nguyên Giáo dục mở; (2) Hệ thống giấy phép của thế giới nguồn mở & thực hành cấp phép CC cho OER; và (3) Bộ công cụ mạng học tập cá nhân - môi trường chia sẻ và học tập của bạn.
 19. Ngày 17/06/2016, tại Khoa Thông tin - Thư viện, Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, Khoa phối hợp với RDOT đồng tổ chức khóa huấn luyện về OER trong chương trình OER@University Roadshow 2016 với các nội dung: (1) Giới thiệu Tài nguyên Giáo dục mở; và (2) Hệ thống giấy phép của thế giới nguồn mở & thực hành cấp phép CC cho OER;
 20. Ngày 07/06/2016, tại Khoa Thông tin - Thư viện, Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Thành phố Hà Nội, Khoa phối hợp với NALA và RDOT đồng tổ chức khóa huấn luyện về OER với tiêu đề 'Quản trị OER thông qua bộ công cụ mạng học tập' trong chương trình OER@University Roadshow 2016 với nội dung: Bộ công cụ mạng học tập cá nhân - môi trường chia sẻ và học tập của bạn.
 21. Ngày 06/04/2016, tại trường Đại học Dân lập Hải Phòng, tư vấn hệ thống quản lý giáo dục đại học, 'Vì sao nên chọn phần mềm tự do nguồn mở cho quản lý giáo dục đại học'.
 22. Ngày 25/03/2016, tại trường Đại học Ngoại Thương, trong chương trình OER@University RoadShow 2016 do NALA, Đại học Ngoại Thương, Khoa TT-TV Đại học KHXHNV, RDOT và Quỹ Việt Nam cùng tổ chức tập huấn 'Xuất bản mở và cấp phép cho dữ liệu mở', trình bày bài: 'Hệ thống giấy phép của thế giới nguồn mở & thực hành cấp phép CC cho OER'.
 23. Ngày 24/03/2016, tại trường Đại học Ngoại Thương, trong chương trình OER@University RoadShow 2016 do NALA, Đại học Ngoại Thương, Khoa TT-TV Đại học KHXHNV, RDOT và Quỹ Việt Nam cùng tổ chức tập huấn 'Xuất bản mở và cấp phép cho dữ liệu mở', trình bày bài: 'Giới thiệu Tài nguyên Giáo dục Mở', phiên bản tháng 03/2016.
 24. Ngày 13/03/2016, tại Viện Đại học Mở Hà Nội, nhân kỷ niệm 23 năm ngày thành lập khoa CNTT và Hội thảo 'Nâng cao chất lượng đào tạo ngành CNTT - Kế thừa và sáng tạo để phát triển bền vững', bài trình bày: 'Định hướng ứng dụng và phát triển tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học'.
 25. Ngày 05/03/2016, tại trường Đại học Thăng Long, Hà Nội, nhân sự kiện 'International Open Data 2016', lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam, 'Giới thiệu Dữ liệu Mở - Open Data'.
 26. Ngày 04/03/2016, tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, nhân sự kiện DrupalCamp Vietnam 2016, 'Vì sao nên chọn phần mềm tự do nguồn mở cho nghề nghiệp và khởi nghiệp', phiên bản tháng 03/2016.
 27. Ngày 21/01/2016, tại trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu, nhân kỷ niệm 10 năm thành lập trường Đại học Vũng Tàu, tọa đàm 'Giới thiệu Tài nguyên Giáo dục Mở', phiên bản tháng 01/2016.
 28. Ngày 16/01/2016, tại Dreamplex Coworking Space, thành phố Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 4 năm ngày thành lập VFOSSA, 'Vì sao nên chọn phần mềm tự do nguồn mở cho nghề nghiệp và khởi nghiệp'.

Trong năm 2015 (18):
Trong năm 2014 (36):
Trong năm 2013 (39):
Trong năm 2012 (28):


Ngày 03/01/2017
Blogger Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.