Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2020

Khóa huấn luyện ‘Thực hành khai thác tài nguyên giáo dục mở’ trên trực tuyến cùng với trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên


Quang cảnh khóa thực hành khai thác TNGDM ở ĐH SPKT Hưng Yên, 11-12/07/2020

Trong các ngày 11-12/07/2020, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã phối hợp cùng với trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, tổ chức khóa tập huấn ‘Thực hành khai thác tài nguyên giáo dục mở’ cho hơn 20 cán bộ giảng viên của nhà trường.


Đây là khóa huấn luyện được tổ chức theo hình thức hoàn toàn trực tuyến Online, từ việc hỗ trợ từ xa cài đặt và kiểm tra cài đặt các phần mềm cho các máy tính cho tới kiểm tra hệ thống webcam, micro và âm thanh trong lớp học và cho tới việc tiến hành giảng bài, gửi/nhận yêu cầu và kết quả các bài tập thực hành của các học viên.


Tự do tải về tài liệu khóa học tại địa chỉ:


Thông tin gợi ý thiết lập phòng máy vật lý đáp ứng cho việc triển khai khóa tập huấn: https://giaoducmo.avnuc.vn/tap-huan/day-va-hoc-truc-tuyen-cung-mot-luc-trong-vai-phong-hoc-vat-ly-151.htmlBlogger: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2020

Cộng đồng của chúng tôi đang làm suy giảm ảnh hưởng của COVID-19 lên Khoa học, Giáo dục, và Văn hóa


Our Community is Reducing the Impact of COVID-19 on Science, Education, and Culture
By Brigitte Vézina, June 4, 2020
Bài được đưa lên Internet ngày: 04/06/2020
COVID-19 đã thay đổi nhiều điều về cách tất cả chúng ta học tập, làm việc, và vui chơi. Trên thực tế, nó đã làm thay đổi tận gốc cách chúng ta dẫn dắt cuộc sống của chúng ta. Nhưng ở thời điểm buồn phiền chưa từng thấy này, một điều đã không thay đổi là sự năng động và khả năng phục hồi của cộng đồng Creative Commons (CC). Trong bài đăng này trên blog, chúng tôi vui vẻ chia sẻ vài công việc mà các cá nhân và tổ chức tuyệt vời là một phần của Mạng CC đã làm, mang các giá trị của CC và theo đuổi các mục tiêu của chúng tôi khi đối mặt với COVID-19.
Trong vài tháng qua, chúng tôi đã nói trên blog Creative Commons về hiệu ứng của đại dịch lên khoa họcgiáo dục và đã khẳng định quan trọng như thế nào để chia sẻ tri thức và văn hóa càng mở càng tốt, bây giờ hơn bất cứ lúc nào hết. Chúng tôi cũng đã khởi xướng Open COVID Pledge (Cam kết COVID Mở), sáng kiến khởi xướng được hình thành trên cơ sở ý tưởng rằng các tài nguyên khoa học thích hợp và sở hữu trí tuệ được sở hữu hoặc được phát triển có liên quan tới COVID-19 nên được làm cho sẵn sàng tự do không mất tiền cho bất kỳ ai trên thế giới để sử dụng và xây dựng dựa vào chúng nhằm chấm dứt đại dịch.

 Thừa nhận ghi công: “33962822768_a6f5d169b8_o” cho Sebastiaan ter Burg (CC BY)
Các thành viên của cộng đồng CC đã khởi xướng các sáng kiến nổi bật khắp toàn cầu để hỗ trợ cho giáo dục mở, khoa học mở, và OpenGLAM - các phòng trưng bày, thư viện, kho lưu trữ, viện bảo tàng (Galleries, Libraries, Archives, and Museums). Từ New Zealand tới Balan, từ Brazil tới Hà Lan và Ý, khắp trên thế giới họ đã và đang dẫn dắt các hành động truyền cảm hứng để đảm bảo lợi ích của công chúng tiếp tục được thúc đẩy và bảo vệ ngay giữa cuộc khủng hoảng toàn cầu này.
Chúng tôi đã yêu cầu các thành viên cộng đồng của chúng tôi chia sẻ những gì họ đang làm sao cho chúng tôi có thể đóng góp cho nỗ lực của Wikipedia làm tài liệu tác động của đại dịch lên các khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của từng con người và các biện pháp tiến hành để giảm nhẹ tác động đó.
Bạn có thể đọc về các hoạt động được triển khai trong lĩnh vực về:
 • Giáo dục - ví dụ, vài sáng kiến đã được triển khai để tạo thuận lợi cho truy cập của các sinh viên và các giảng viên tới các tài nguyên giáo dục được cấp phép mở, và nhiều tổ chức đã giúp làm rõ cách để điều hướng các quy định bản quyền có liên quan tới các hoạt động dạy và học (đặc biệt trên trực tuyến) trong các trường hợp đặc biệt.
 • Khoa học ví dụ, chúng tôi đã chia sẻ các dự án khác nhau nhấn mạnh cách để truy cập mở tới các tài nguyên nghiên cứu khoa học là chìa khóa để nhanh chóng tìm ra cách chữa trị bệnh này.
 • Văn hóa ví dụ, vài thành viên mạng của chúng tôi đã triển khai các khóa huấn luyện trên trực tuyến và các webinars cho những người chuyên nghiệp về di sản văn hóa khi cung cấp các dịch vụ trên trực tuyến. Các tổ chức khác, như ở Úc, đã tổ chức các bản tin cung cấp cho các thư viện và kho lưu trữ hướng dẫn cơ bản về cách để làm việc với các thách thức bản quyền.
Nói đúng ra, sự khẩn cấp về y tế toàn cầu đã được kích hoạt vì sự lan truyền của COVID-19 đã mang tới niềm tin rằng Creative Commons đã và đang nắm lấy tất cả: bằng việc chia sẻ mở tri thức và văn hóa, chúng ta có thể hỗ trợ tốt hơn cho các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các giảng viên, các sinh viên, các cơ sở văn hóa và xã hội nói chung. Khủng hoảng cũng đã khuếch đại sức mạnh của các thành viên cộng đồng thịnh vượng CC, những người tiếp tục quay cuồng trên đồng xu và hỗ trợ nhanh chóng và trực tiếp cho các nhà thực hành trên thực địa.
Có quan tâm tham gia hoặc hỗ trợ Mạng Toàn cầu CC? Hãy tìm hiểu thêm ở đây. Để hỗ trợ mạng của chúng tôi nhiều hơn, vui lòng tài trợ ở đây
COVID-19 has changed many things about how we all learn, work, and play. In fact, it has drastically changed how we lead our lives. But in these exceptionally distressing times, one thing that hasn’t changed is the dynamism and resilience of the Creative Commons (CC) community. In this blog post, we’re thrilled to share some of the work that the amazing individuals and organizations that are part of the CC Network have been up to, upholding CC’s values and pursuing our goals in the face of COVID-19.
Over the past months, we’ve talked on the Creative Commons blog about the effect of the pandemic on science and education and asserted how important it is to share knowledge and culture as openly as possible, now more than ever. We also launched the Open COVID Pledge, a groundbreaking initiative founded on the idea that relevant scientific resources and intellectual property owned or developed in relation to COVID-19 should be made freely available to anyone in the world to use and build upon to end the pandemic.
Credit: “33962822768_a6f5d169b8_o” Sebastiaan ter Burg (CC BY)
Members of the CC community launched remarkable initiatives across the globe to support open education, open science, and open GLAM (Galleries, Libraries, Archives, and Museums). From New Zealand to Poland, from Brazil to the Netherlands and Italy, all over the world they have been leading inspiring actions to ensure the public interest continues to be promoted and protected in the midst of this global crisis.
We asked our community members to share what they were doing so we could contribute to Wikipedia’s effort to document the impact of the pandemic on different aspects of everyone’s lives and the measures taken to mitigate that impact.
You can read about the activities carried out in the field of:
 • Education – for example, several initiatives were taken to facilitate access for students and teachers to openly licensed educational resources, and many organizations helped clarify how to navigate copyright rules related to teaching and learning activities (especially online) under such exceptional circumstances. 
 • Science – for example, we shared different projects that highlight how open access to scientific research resources is key to quickly find a cure for the disease. 
 • Culture – for example, some of our network members carried online training workshops and webinars for cultural heritage professionals to learn about relevant risks and exceptions to copyright when providing online services. Other organizations, e.g. in Australia, organized fact sheets to provide libraries and archives with basic guidance on how to deal with copyright challenges. 
Truth be told, the global health emergency triggered by the spread of COVID-19 brought into stark relief the belief that Creative Commons has been holding all along: by openly sharing knowledge and culture, we can better support scientists, researchers, teachers, students, cultural institutions, and society at large. The crisis also magnified the power of CC’s thriving community members, who continue to spin on a dime and quickly and directly support practitioners on the ground.
Interested in joining or supporting the CC Global Network? Learn more here. To support our work more generally, please donate here
Dịch: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2020

Tận dụng OER cho các nỗ lực đáp trả COVID-19 và Đối tác Quốc tế

Leveraging OER for COVID-19 Response Efforts and International Partnerships
By Jennryn Wetzler, June 1, 2020
Bài được đưa lên Internet ngày: 01/06/2020
Bài đăng này đã được viết với sự cộng tác với Jan Gondol, Ebba Ossiannilsson, Karolina Szczepaniak, và Spencer Ellis. Một phần cũng đã được xuất bản trên website của Đối tác Chính phủ Mở (Open Government Partnership).
Hiện hành, chúng ta đối mặt với sự nổi lên của hỗ trợ cho tài nguyên giáo dục mở - OER (Open Educational Resources) và sự biến động có tính tàn phá các hệ thống giáo dục truyền thống của chúng ta. Vì đại dịch COVID-19, hơn 1,5 tỷ thanh thiếu niên phải nghỉ học, vô số các giảng viên và phụ huynh đang xoay vần với các hệ thống dạy học và giáo dục trên trực tuyến, đối mặt với sức ép tài chính khổng lồ. Trong khi OER không là phương thuốc chữa thần tiên cho khủng hoảng giáo dục hiện hành, có các cơ hội để làm việc với các nỗ lực giáo dục mở để xây dựng sự phục hồi lớn hơn bên trong các hệ sinh thái học tập và cũng hỗ trợ cho các đối tác xuyên quốc gia.
Tài nguyên Giáo dục Mở - OER (Open Educational Resources) là các tư liệu dạy, học và nghiên cứu hoặc (a) nằm trong phạm vi công cộng, hoặc (b) được cấp giấy phép theo cách cung cấp cho bất kỳ ai quyền tự do và vĩnh viễn để tham gia vào các hoạt động 5R . OER là một khía cạnh của giáo dục mở, hoặc các nỗ lực để làm cho giáo dục kham được hơn, truy cập được nhiều hơn, và hiệu quả hơn - cung cấp truy cập không có rào cản tới việc học tập cho càng nhiều người có thể càng tốt.
Giáo dục mở liên quan tới các thực hành mở, các chính sách mở, và các tài nguyên giáo dục mở.
Ngày nay, chúng ta nhu cầu mạnh mẽ hơn và các khung quốc thế được thiết lập để sử dụng OER để nuôi dưỡng các nỗ lực và các cam kết tập thể về giáo dục của chúng ta. Đại dịch này nhấn mạnh các tác động mà truy cập đóng tới thông tin và truyền thống gây ra cho các cộng đồng; ngược lại nó thể hiện cách các thực hành mở cơ bản (như chia sẻ tự do không mất tiền thông tin, truy cập không rào cản tới các tư liệu giáo dục, .v.v.) đối với an toàn của con người một cách tập thể của chúng ta là như thế nào.
Các ví dụ tận dụng OER trong các nỗ lực đáp trả COVID-19
OER chào giải pháp linh động hơn vào thời điểm dịch bệnh tạm thời này của chúng ta. OER xúc tác cho các nhà giáo dục tùy biến thích nghi các tài nguyên học tập để đáp ứng các nhu cầu số người học trên trực tuyến ngày một gia tăng, dù các nhu cầu đó là để dịch sang các ngôn ngữ chính, là khả năng truy cập hay chi phí thấp hơn.
Thế mọi người tận dụng OER trong các nỗ lực đáp trả COVID-19 như thế nào? Bên dưới là danh sách các ví dụ.
Hầu hết các ví dụ có thể được khởi xướng nhưng chưa được hiện thực hóa đầy đủ trong ngắn hạn. Thay vào đó, chúng thiết lập nên khuôn khổ cho việc hiện thực hóa các thực hành giáo dục có khả năng phục hồi được nhiều hơn trong tương lai.
 • Nêu ví dụ về lợi ích của các thực hành giáo dục mở, các cam kết gần đây nhất của Đối tác Chính phủ Mở - OGP (Open Government Partnership) của Slovakia bao gồm cả việc ánh xạ các tài nguyên giáo dục mở sẵn có trong tiếng Slovak. Khi các trường học đóng cửa vì COVID-19, đội OGP của Slovakia đã ban hành nhắc nhở một phiên bản đang trong quá trình làm việc về tổng quan các tài nguyên thông qua phương tiện xã hội, nó đã trở thành phổ biến nhất từ trước tới nay trong số các bài đăng trên Facebook của nó. Các giảng viên và phụ huynh đã thấy nó rất hữu ích để tức thì truy cập, tùy biến thích nghi, và sử dụng lại các tài nguyên một cách tự do không mất tiền, và tác động có thể kéo dài tốt vượt ra khỏi khủng hoảng hiện nay.
Đối tác Chính phủ Mở - OGP (Open Government Partnership) là một tổ chức quốc tế của các nhà lãnh đạo chính phủ và các nhà hoạt động xã hội dân sự liên hiệp lại để thúc đẩy sự điều hành và các dịch vụ cho các công dân minh bạch hơn, có trách nhiệm hơn, và phản hồi tốt hơn. OGP bao gồm 78 chính phủ quốc gia (đại diện cho 2 tỷ người) và các chính phủ địa phương làm việc chặt chẽ với hàng ngàn tổ chức xã hội dân sự. Cùng nhau, các chính phủ OGP và các thành viên xã hội dân sự cùng tạo ra các kế hoạch hành động 2 năm với các cam kết cụ thể giải quyết một dải rộng lớn các vấn đề, nó xúc tác cho các tổ chức xã hội dân sự giúp định hình và giám sát công việc của chính phủ.
 • Khi Balan nhanh chóng chuyển 24.000 trường học với 600.000 giảng viên và 4,8 triệu học sinh sinh viên sang mô hình học tập từ xa, các tổ chức phi chính phủ (NGO) đã có khả năng tăng cường các nỗ lực dạy học với các tài nguyên giáo dục mở, tức thì. Trong khi trước đó không được sử dụng đúng mức giữa các giảng viên đối với Nền tảng Giáo dục cho các sách giáo khoa mở (Education Platform for e-textbooks) (một OER) của Bộ Giáo dục Quốc gia Balan, thì bây giờ nó đã trở thành một tài nguyên quan trọng, được sử dụng tốt, vì nó sẵn sàng tức thì và không có các hạn chế. Các bài học trên Web (Lekcje w sieci), là dịch vụ web, đã tạo ra hơn 200 kịch bản bài học OER trong 3 tuần cho tất cả các mức giáo dục.
 • Wikimedia Deutschland edu-sharing.net đã khởi xướng Wir lernen online (chúng ta học trên trực tuyến), vào tháng 4. Nền tảng giáo dục mở này tăng cường hạ tầng số để hỗ trợ cho các trường học trong dạy học ở nhà theo kỹ thuật số và các nhà tổ chức chào đón sự cộng tác với các bên tham gia đóng góp trong khu vực giáo dục.
 • Chính phủ Nauy, UNESCO, UNHCR, nhiều tổ chức tư nhân và phi lợi nhuận đã thiết lập sự cộng tác hỗ trợ các nỗ lực dịch các sách tập đọc cho trẻ em được cấp phép mở (OER) sang các ngôn ngữ mới. Dự án này được gọi là Dịch Chuyện (Translate a Story) và nhằm giúp cho trẻ em tiếp tục đọc, trong, và sau đại dịch.
Các khuôn khổ quốc tế hỗ trợ OER
Nhiều quốc gia đã nhận thức được sự giao cắt mạnh giữa OER và các nỗ lực chính phủ mở. Trong vòng 10 năm qua, nhiều quốc gia như Chile, Hy Lạp, và Rumania đã tận dụng các nỗ lực OER để giải quyết các mục tiêu OGP về minh bạch, trách nhiệm giải trình, sự tham gia của công chúng, và bao hàm toàn diện trong các hệ thống giáo dục của họ, trách nhiệm giải trình tài chính, và cải thiện các dịch vụ công. Hãy đọc cách để các cam kết OGP đang hỗ trợ các mục tiêu OGP thông qua tài nguyên giáo dục mở ở đây. Báo cáo Toàn cầu OGP 2019 nêu rằng vào cuối năm 2018, đã có ít nhất 160 cam kết giáo dục (trang 6 phần về Giáo dục). Phần Giáo dục cũng nhấn mạnh các trường hợp được tiến hành cho OER (trang 23), nó bao gồm: các chi phí tiềm tàng cao tới mức cấm đoán của các tư liệu truyền thống, khả năng giữ cho các tư liệu nguồn mở được cập nhật, và hiệu quả cao hơn của học sinh sinh viên.
Ngoài công việc về chính phủ mở, các chính phủ quốc gia, các tổ chức quốc tế và địa phương thừa nhận tiềm năng của OER - và cơ họi đối tác theo các khuôn khổ quốc tế hỗ trợ cho các mục tiêu giáo dục mở. Vào tháng 11/2019, UNESCO đã đồng thuận thông qua Khuyến cáo Tài nguyên Giáo dục Mở (OER) của UNESCO để thúc đẩy xây dựng các xã hội tri thức mở, bao hàm toàn diện, và có sự tham gia và đã thiết lập Liên minh Năng động (Dynamic Coalition) các chuyên gia khu vực chính phủ, xã hội dân sự, và tư nhân được kết nối để hỗ trợ cho các khuyến cáo đó. Khuyến cáo OER đó khớp nối các nỗ lực của Mục tiêu Phát triển Bền vững 4 (SDG4), nhấn mạnh rằng giáo dục mở có thể hỗ trợ cho “giáo dục chất lượng bao hàm toàn diện và bình đẳng” và “các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người”.
Các đối tác chính phủ quốc gia hiện tìm kiếm các quan hệ đối tác và các dự án mở để giúp hiện thực hóa các mục tiêu SDG4, các hành động của Khuyến cáo OER, và các cam kết OGP. Bây giờ là thời gian lý tưởng để tận dụng các nỗ lực OER để đáp ứng các mục tiêu của SDG, Khuyến cáo OER của UNESCO, và các mục tiêu của OGP cùng một lúc. Đây cũng là thời điểm để xây dựng sự phục hồi nhiều hơn trong các hệ thống giáo dục, để đáp trả COVID-19.
Tham gia vào
OER thường được liên kết tới các mạng của những người nhiệt tình về giáo dục mở, đam mê về việc chia sẻ các tài nguyên giáo dục.
Các mạng giáo dục mở đã cung cấp sự vươn ra bên ngoài cho các giảng viên, các phụ huynh, các sinh viên, và các nhà biện hộ - chào các webinar “cách làm”, hỗ trợ cho sự an lành về cảm xúc, và liệt kê các tài nguyên mở. Hãy xem phần các bài báo này trên Wikipedia thu thập chỉ một ít các tài nguyên và các câu trả lời. Và hãy ra nhập cộng đồng giáo dục mở istserv hoặc Slack của Creative Commons để thảo luận về các cơ hội tham gia trong các nỗ lực giáo dục mở.
This post was written in collaboration with Jan Gondol, Ebba Ossiannilsson, Karolina Szczepaniak, and Spencer Ellis. A portion was also published on the Open Government Partnership’s website.
Currently, we face both a swell of support for open educational resources (OER) and devastating upheaval of our traditional education systems. Due to the COVID-19 pandemic, over 1.5 billion youth are out of school, countless teachers and parents are pivoting to online teaching and education systems face immense financial strain. While OER is not a magic cure for the current education crisis, there are opportunities to work with open education efforts to build greater resiliency within our learning ecosystems and also support cross-national partnerships. 
Open educational resources (OER) are teaching, learning, and research materials that are either (a) in the public domain or (b) licensed in a manner that provides everyone with free and perpetual permission to engage in the 5R activities. OER is one facet of open education, or efforts to make education more affordable, accessible, and effective—providing unfettered access to learning to as many people as possible. Open education involves open practices, open policies, and open educational resources.
Today, we have a stronger need and established international frameworks to use OER to fuel our education efforts and collective commitments. This pandemic highlights the effects closing access to information and communication has on communities; conversely, it demonstrates how essential open practices (e.g. free sharing of information, unfettered access to education materials, etc.) are to our collective human security.
Examples of leveraging OER in COVID-19 response efforts
OER offers a more agile solution to our contemporary times of flux. OER enables educators to adapt learning resources to meet the needs of the growing populations of online learners, whether those needs are for translation into first languages, accessibility, or lower cost. 
So how does one leverage OER in COVID-19 response efforts? Below is a list of examples.
Most examples can be initiated but not fully realized in the short term. Rather, they set the framework for realizing more resilient education practices in the future. 
 • Exemplifying the benefit of open educational practices, Slovakia’s most recent Open Government Partnership (OGP) commitments include mapping the available open educational resources in the Slovak language. When schools closed with the COVID-19 quarantine, the OGP Slovakia team promptly released a work-in-progress version of the resources overview through social media, which became the most popular of its Facebook posts, ever. Teachers and parents found it very helpful to immediately access, adapt, and reuse the resources freely, and the impact may last well beyond the current crisis.
The Open Government Partnership (OGP) is an international organization of government leaders and civil society advocates united to promote more transparent, accountable, and responsive governance and services for citizens. The OGP includes 78 National governments (representing 2 billion people) and additional local governments working closely with thousands of civil society organizations. Together, OGP governments and civil society members co-create two-year action plans with concrete commitments addressing a broad range of issues, which enables civil society organizations to help shape and oversee government work.
 • As Poland rapidly transitioned 24,000 schools with 600,000 teachers and 4.8 million students to a distance learning model, NGOs were able to strengthen teaching efforts with open educational resources, immediately. While previously underused among teachers, the Polish Ministry of National Education’s Education Platform for e-textbooks (an OER) became an important, well-used resource, because it was available immediately and without restrictions. Lessons on the Web (Lekcje w sieci), a web service, created over 200 OER lesson scenarios in three weeks for all levels of education. 
 • Wikimedia Deutschland and edu-sharing.net launched Wir lernen online (we learn online), in April. The open education platform strengthens digital infrastructure to support schools in digital home teaching and organizers welcome collaboration with stakeholders in the education sector. 
 • The Norwegian government, UNESCO, UNHCR, multiple private and non-profit organizations established a collaboration supporting translation efforts of open-licensed children’s reading books (OER) into new languages. The project is called Translate a Story and aims to help children continue reading, during, and after this pandemic.
International frameworks supporting OER
Numerous countries have recognized the powerful intersection between OER and open government efforts. In the last 10 years, many countries such as Chile, Greece, and Romania have leveraged OER efforts to address OGP goals of transparency, accountability, public participation, and inclusion in their education systems, fiscal accountability, and improvement of public services. Read how nine OGP commitments are supporting OGP’s goals through open educational resources here. The 2019 OGP Global Report states that at the end of 2018, there have been at least 160 education commitments (page six of the Education section). The Education section also highlights cases made for OER (page 23), which include: potential prohibitive costs of traditional materials, the ability to keep open-source materials updated, and higher student performance.
In addition to open government work, national governments, international and local organizations recognize the potential of OER—and the opportunity to partner under international frameworks that support open education goals. In November 2019, UNESCO unanimously passed the UNESCO Open Educational Resources (OER) Recommendation to advance the construction of open, inclusive, and participatory knowledge societies and established a Dynamic Coalition of government, civil society, and private sector experts connected to support the recommendations. The OER Recommendation dovetails with SDG4 efforts, emphasizing that open education can support “inclusive and equitable quality education” and “lifelong learning opportunities for all.” 
National government counterparts currently seek partnerships and open projects to help actualize SDG4 aims, the OER Recommendation actions, and OGP commitments. Now is the ideal time to leverage OER efforts to meet SDG, UNESCO OER Recommendation, and OGP goals at the same time. It is also time to build more resilience into education systems, in response to COVID-19.
Get involved
OER is often linked to networks of open education enthusiasts, passionate about sharing educational resources.
Open education networks have provided outreach for teachers, parents, students, and advocates—offering “how-to” webinars, supports for emotional wellbeing, and lists of open resources. View this Wikipedia article section collecting just a few of the resources and responses.  And join the Creative Commons open education listserv or Slack community to discuss opportunities for engagement in open education efforts.
Dịch: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com

Thứ Ba, 7 tháng 7, 2020

Các bài học Truy cập Mở trong mùa dịch Covid-19: Không khóa trói đối với các kết quả nghiên cứu!


Open Access lessons during Covid-19: No lockdown for research results!
08/06/2020
Bài được đưa lên Internet ngày: 08/06/2020
Đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi thế giới như chúng ta biết nó, và nghiên cứu cũng không phải là ngoại lệ. Trên toàn cầu, các nhà khoa học đang làm việc cùng nhau với tốc độ chưa từng thấy, trong cuộc đua chống lại thời gian để hiểu virus đó và xử lý nó, chia sẻ dữ liệu và các kết quả nhanh nhất họ có thể. Các ban biên tập tạp chí đang phối hợp và trở nên mềm dẻo hơn. Các cấm vận bị dỡ bỏ, các bức tường thanh toán bị bỏ qua và các máy chủ các bản thảo chưa được rà soát lại ngang hàng (priprint servers) như MedrXiv và bioRxiv đã tăng tốc đánh giá và thảo luận nghiên cứu. Bỗng nhiên nhu cầu truy cập tức thì tới tư liệu nghiên cứu thích hợp đã trở nên rõ ràng. Làm thế nào có thể lý lẽ về Truy cập Mở đầy đủ và tức thì vẫn còn bị bỏ qua nhỉ?
Đáp ứng nghiên cứu toàn cầu đòi hỏi Truy cập Mở
Các chính phủ và các tổ chức quốc tế, làm việc tay trong tay với cộng đồng nghiên cứu, đã gia tăng với thách thức trong một nỗ lực toàn cầu chưa từng có về tính mở. Vào ngày 20/04 Ủy ban châu Âu đã khởi xướng nền tảng chia sẻ dữ liệu Covid-19 cho các nhà nghiên cứu. Ngày 04/05, Ủy ban đã đăng ký 7,4 tỷ € trong các cam kết từ các nhà tài trợ khắp trên thế giới cho sự kiện cam kết Đáp lại Toàn cầu Coronavirus. Các quỹ Wellcome Trust và Bill & Melinda đã huy động vốn cấp mới cho nghiên cứu vắc xin. Hôm 13/03, các cố vấn khoa học từ hàng tá các quốc gia đã yêu cầu các nhà xuất bản khoa học trong một bức thư ngỏ hãy làm cho tất cả nghiên cứu có liên quan tới coronavirus và Covid-19 sẵn sàng tự do không mất tiền. Hơn 50.000 bài báo nghiên cứu đã nhanh chóng được làm thành công khai nhờ vào sáng kiến khẩn cấp này. Hôm 28/05, các Bộ trường Khoa học và Công nghệ G7 đã ban hành Tuyên bố về Covid-19 (bản dịch sang tiếng Việt) thừa nhận tầm quan trọng của khoa học mở đối với nghiên cứu dịch tễ học và có liên quan được chính phủ tài trợ.
Bất chấp các nỗ lực tốt lành đó, nghiên cứu gần dây chỉ ra rằng số lượng các xuất bản phẩm về các nghiên cứu đại dịch đằng sau bức tường thanh toán vẫn đang gia tăng nhanh hơn so với các xuất bản phẩm Truy cập Mở. Với việc cấp vốn như vậy đang được chi trả cho việc hiểu Covid-19, phát triển các vắc xin, và tinh chỉnh các can thiệp, kết quả nghiên cứu phải là Truy cập Mở đầy đủ để nó có tác động lớn nhất. Các chính sách quốc gia nên phản ánh nhu cầu chuyển sang Truy cập Mở càng sớm càng tốt.

Truy cập tạm thời không phải là Truy cập Mở
Bằng việc mở ra nghiên cứu đúng thời điểm khủng hoảng, các nhà xuất bản thuê bao đã ngầm thừa nhận rằng các bức tường thanh toán và các cấm vận của họ là phi lý và không hiệu quả để bắt đầu cùng. Chúng đã chứng minh rằng việc giữ tri thức đằng sau các rào cản gây hại cho sự tiến bộ của khoa học và ít phục vụ cho mục đích khác ngoài việc sinh lợi nhuận mà cộng đồng nghiên cứu khó hưởng lợi được từ đó. Thực tế yêu cầu này thậm chí phải được tiến hành là đáng chú ý: hầu hết các kết quả nghiên cứu được báo cáo trong các tài liệu đó đã được trả tiền rồi từ các vốn cấp của nhà nước và vì thế nên là sẵn sàng mở cho bất kỳ ai ngay từ đầu.
Ngoài ra, vài nhà xuất bản chỉ đồng ý làm cho nghiên cứu này sẵn sàng trên cơ sở tạm thời, bó hẹp sự tập trung vào truy cập tới các tài liệu có liên quan tới Covid-19. Điều này là khó để biện minh, vì đấu tranh chống lại bệnh dịch đòi hỏi các quan điểm từ nhiều nguyên tắc khoa học. Các nhà xuất bản tạm thời phát hành các bài báo khỏi các bức tường thanh toán không thể hiện là Truy cập Mở. Truy cập Mở đầy đủ, tức thì và vĩnh viễn nên không chỉ được yêu cầu đối với các tài liệu nghiên cứu có liên quan tới Covid-19, mà nghiên cứu về các bệnh tật chết người khác cũng nên truy cập được tới các nhà nghiên cứu, các nhân viên y tế, các bệnh nhân và các tổ chức của bệnh nhân, và các công dân. Là không còn chấp nhận được rằng 75% tư liệu nghiên cứu vẫn còn nằm đằng sau bức tường thanh toán. Chúng ta không biết các tài liệu nghiên cứu nào ngày nay vẫn còn phần lớn không truy cập được có thể truyền cảm hứng cho các giải pháp và các ý tưởng sáng láng đối với các thách thức của ngày mai.
Tăng tốc chuyển đổi quá độ sang Truy cập Mở
Để đạt được mục tiêu này, Liên minh S (cOAlition S) đang làm việc về các giải pháp để làm cho Truy cập Mở đầy đủ và tức thì thành hiện thực. Kế hoạch S (Plan S) chào vài con đường cho phép các tác giả chia sẻ nghiên cứu của họ và làm thỏa mãn các điều kiện của Truy cập Mở mà không vứt bỏ quyền tự do của họ để xuất bản trên các tạp chí họ chọn. Các nhà cấp vốn của Liên minh S yêu cầu những người nắm giữ trợ cấp của họ giữ lại bản quyền các kết quả nghiên cứu của họ và xuất bản chúng với giấy phép CC BY cho phép tác phẩm đó sẽ được tự do không mất tiền để sử dụng và sử dụng lại. Thông qua Khung Minh bạch Giá thành (Price Transparency Framework) của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu các nhà xuất bản cung cấp nhiều thông tin hơn về các chi phí xuất bản để làm cho việc xuất bản học thuật minh bạch hơn, công bằng và bền vững hơn. Khung Tạp chí Chuyển đổi quá độ (Transformative Journal framework) giúp cho các nhà xuất bản nhanh chóng chuyển đổi quá độ các tạp chí thuê bao của họ sang Truy cập Mở. Chúng tôi đang liên tục khai phá các cách thức mới để làm cho xuất bản truy cập mở kham được và công bằng đối với các nhà khoa học khắp trên thế giới, và chắc chắn là không có cách đi ngược lại khỏi chuyển đổi quá độ sang Truy cập Mở.
Nếu không phải bây giờ, thì khi nào?
Hãy đừng bỏ phí cuộc khủng hoảng này, mà hãy xây dựng dựa vào xung lượng hiện hành. Chúng tôi kêu gọi tất cả các tổ chức cấp vốn và thực hiện nghiên cứu ra nhập Liên minh S và hỗ trợ cam kết của chúng tôi để làm cho tất cả các kết quả nghiên cứu sẵn sàng tức thì và vĩnh viễn, không có cấm vận, và bất kể địa điểm xuất bản. Thời gian cho Truy cập Mở đầy đủ và tức thì đã là ngày hôm qua, nhưng cơ hội để học từ các sai lầm và để hành động là ngay bây giờ.
Johan Rooryck
Nhà vô địch Truy cập Mở của Liên minh S
The Covid-19 pandemic has changed the world as we know it, and research is no exception. Globally, scientists are working together at unprecedented speed, in a race against time to understand the virus and its treatment, sharing data and results as fast as they can. Journal editors are cooperating and becoming more flexible. Embargoes are lifted, paywalls abolished and preprint servers like MedrXiv and bioRxiv have accelerated research evaluation and discussion. Suddenly the demand for instant access to the relevant research literature has become self-evident. How could the argument for full and immediate Open Access still be ignored?
The global research response demands Open Access
Governments and international organisations, working hand in hand with the research community,  have risen to the challenge in an unprecedented global effort for openness. On 20 April the European Commission launched a Covid-19 data sharing platform for researchers. On 4 May, the Commission registered €7.4 billion in pledges from donors worldwide to the Coronavirus Global Response pledging event. The Wellcome Trust and the Bill & Melinda Gates Foundation mobilized new funding for research into a vaccine. On 13 March, science advisors from a dozen countries asked scientific publishers in an open letter to make all research related to the coronavirus and Covid-19 freely available. Over 50,000 research articles were rapidly made public thanks to this emergency initiative. On 28 May, the G7 Science and Technology Ministers issued a Declaration on Covid-19 recognizing the importance of open science for government-sponsored epidemiological and related research.
Despite these good intentions, a recent study shows that the number of publications on pandemic studies behind a paywall is still growing faster than the Open Access ones. With such funding being spent on understanding Covid-19, developing vaccines, and refining interventions, the resulting research must remain fully Open Access for it to have the greatest impact. National policies should reflect the need to move to Open Access as soon as possible.
Temporary access is not Open Access
By opening up research in times of crisis, subscription publishers have implicitly admitted that their paywalls and embargoes were unjustified and inefficient to start with. They have proved that keeping knowledge behind barriers harms the advancement of science and serves little purpose other than generating profits which the research community hardly benefits from. The very fact that this request even had to be made is striking: most of the research results reported in these papers had already been paid for by public funds and should therefore have been openly available to everyone in the first place.
In addition, some publishers only agreed to making this research available on a temporary basis, narrowly focusing on access to Covid-19 related papers. This is hard to justify, as the fight against the disease requires perspectives from multiple scientific disciplines. Publishers temporarily releasing articles from paywalls does not represent Open Access.  Full, immediate, and permanent Open Access should not only be required for research papers related to Covid-19, but research on other deadly diseases should also be accessible to researchers, medical professionals, patients and patient organizations, and citizens. So should research on climate change, education, inequality, indeed all research. It is no longer acceptable that 75% of the research literature is still behind a paywall. We don’t know which research papers that today remain largely inaccessible could inspire solutions and bright ideas for tomorrow’s challenges.
Accelerating the transition to Open Access
cOAlition S funders believe the rapid changes currently faced by a globalized society require equally nimble solutions. The Covid-19 crisis illustrates that full and immediate Open Access to research results can provide fast answers to protect lives and curb disasters. It is time to make full use of that potential for other global crises that are threatening us.
To achieve this goal, cOAlition S are working on solutions to make full and immediate Open Access a reality. Plan S offers several  routes that allow authors to share their research and fulfill Open Access conditions without giving up their freedom to  publish in the journals of their choice. cOAlition S funders require their grant holders to retain copyright of their research results and publish them with a CC-BY license that allows the work to be used and re-used freely.  Through our Price Transparency Framework we will require publishers to provide more information on publishing costs in order to make academic publishing more transparent, fair and sustainable. The Transformative Journal framework helps  publishers to rapidly transition their subscription journals to Open Access. We are continuously exploring new ways to make open access publishing affordable and fair to scientists all over the world, and making sure that there is no way back from the transition to Open Access.
If not now, when?
Let’s not waste this crisis, but build on the current momentum.  We appeal to all research financing and performing organizations to join cOAlition S and support our commitment to make all research results immediately and permanently available, without embargo, and irrespective of the publication venue. The time for full and immediate Open Access was yesterday, but the chance to learn from our mistakes and to act is now.
Johan Rooryck
cOAlition S Open Access Champion
Dịch: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com


Thứ Hai, 6 tháng 7, 2020

Tuyên bố của các Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ G7 về COVID-19


G7 Science and Technology Ministers’ Declaration on COVID-19
May 28, 2020
Bài được đưa lên Internet ngày: 28/05/2020
Tầm nhìn chia sẻ về Khoa học và Công nghệ trong Ứng cứu với đại dịch, bảo vệ sức khỏe con người, và thúc đẩy phục hồi xã hội và kinh tế
Thừa nhận tác động mà đại dịch COVID-19 đã có lên sức khỏe, phúc lợi và sinh kế của mọi người;
Thừa nhận Tuyên bố của các lãnh đạo G7 về COVID-19 thể hiện nhu cầu về tiếp cận quốc tế được phối hợp mạnh mẽ, dựa vào khoa học và bằng chứng, nhất quán với các giá trị dân chủ của chúng ta, bao gồm việc khuyến khích hợp tác trong khoa học, nghiên cứu, và công nghệ và sử dụng sức mạnh của các doanh nghiệp tư nhân
Thừa nhận Tuyên bố Ứng cứu COVID-19 của các Bộ trưởng Số G-20 nhấn mạnh vai trò quan trọng của các công nghệ tiên tiến trong đấu tranh chống đại dịch và các khủng hoảng khác;
Thừa nhận vai trò quan trọng của khoa học và công nghệ (S&T) trong đấu tranh chống lại COVID-19, trong ngăn chặn các đại dịch toàn cầu trong tương lai, và phục hồi xã hội và kinh tế và sức mạnh trong tương lai của G7 và các quốc gia khác;
Thừa nhận rằng tác động của đại dịch là khác nhau với các quốc gia, khu vực, và các nhóm nhân chủng học;
Tìm kiếm để huy động tổng lực của các chính phủ của chúng ta để hỗ trợ cho hợp tác quốc tế về S&T để cấp bách giải quyết các thách thức toàn cầu đó theo cách thức bền vững và bao hàm toàn diện;
Thừa nhận các sáng kiến quốc tế được triển khai từ khi bùng phát COVID-19 của các quốc gia G7 để tiếp tục phát triển tập thể và triển khai rộng các dự báo, chữa trị và vắc xin chống lại coronavirus;
Thừa nhận tiềm năng của ngoại giao khoa học, đặc biệt tầm quan trọng của khoa học và nghiên cứu để thúc đẩy đổi mới sáng tạo cũng như ra chính sách dựa vào bằng chứng;
Mong muốn thúc đẩy đầy đủ S&T để phát triển các biện pháp hiệu quả đấu tranh chống đại dịch hiện hành và dự báo, ngăn ngừa và giảm nhẹ bùng phát trong tương lai, và đặt ra lộ trình mở lại kinh tế toàn cầu và phục hồi mạnh mẽ hơn;
Nhằm điều phối nghiên cứu và phát triển (R&D) toàn cầu đáp lại đại dịch đang diễn ra, chào truy cập tới các hạ tầng và dữ liệu nghiên cứu tiên tiến nhất, và giảm thiểu các rào cản tới cộng tác trong khi bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ;
Hiểu được tầm quan trọng đặc biệt của việc thu thập và cung cấp truy cập công khai tới các dữ liệu được thẩm định có liên quan tới đại dịch trong khi vẫn duy trì an toàn và tính riêng tư của dữ liệu phù hợp với các luật và quy định thích hợp và duy trì lòng tin của công dân trong sử dụng dữ liệu của họ;
Hiểu được rằng sự nối lại an toàn hoạt động kinh tế toàn cầu dựa nhiều vào R&D hợp tác để phát triển, chế tạo, và triển khai chống COVID-19 hiệu quả và an toàn các dự báo, cách chữa trị, can thiệp y tế, vắc xin, và trang thiết bị bảo vệ cá nhân;
Truyền đạt nhu cầu cho các nhà nghiên cứu khắp trên thế giới để có sự truy cập đúng lúc tới các tài nguyên thí nghiệm và tính toán tiên tiến và các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) cần thiết để giải quyết các vấn đề thách thức nhất đối với khoa học của thế giới, bao gồm dịch tễ học, mô hình hóa tế bào, phân tử, phân tích, tin sinh, nghiên cứu các kết quả đầu ra y tế, và hiểu được sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm;
Thừa nhận tầm quan trọng của hạ tầng số an toàn và phục hồi được, bao gồm hỗ trợ học tập và làm việc từ xa, các hệ thống y tế, các dịch vụ chăm sóc ảo và y tế từ xa, và các chương trình việc làm nâng cao kỹ năng và giáo dục lại kỹ năng;
Thừa nhận tầm quan trọng của những đóng góp của nhiều bên tham gia đóng góp và vai trò mà các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và các công ty khởi nghiệp có thể đóng trong việc mang những ý tưởng và công nghệ mới tới công chúng;
Tìm cách nhấn mạnh sự lãnh đạo độc nhất vô nhị mà các quốc gia G7 đóng góp trong các nỗ lực quốc tế chính phủ và phi chính phủ đang diễn ra, bao gồm việc thừa nhận các nhu cầu của những người bị tổn thương nhất thế giới; và,
Thừa nhận tầm quan trọng của các giá trị được chia sẻ, bao gồm quyền tự do tìm hiểu, cạnh tranh dựa vào giá trị, tính mở, minh bạch, và có đi có lại, cũng như bảo vệ các quyền con người và các quyền tự do cơ bản, tính riêng tư, và các giá trị dân chủ trong hợp tác quốc tế;
Các Bộ trường Khoa học và Công nghệ G7 có ý định làm việc tập thể, với các Bộ trưởng thích hợp để:
Cải thiện hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên nghiên cứu COVID-19 được chia sẻ, như nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, y tế cộng đồng, và các nghiên cứu lâm sàng. Xây dựng dựa vào các cơ chế hiện hành để tiếp tục các ưu tiên, bao gồm việc nhận diện các trường hợp COVID-19 và hiểu sự lan truyền của virus trong khi bảo vệ tính riêng tư và dữ liệu cá nhân; phát triển các dự báo nhanh và chính xác để tăng tốc kiểm thử các công nghệ mới; khám phá, chế tạo, và triển khai các phương pháp chữa trị và vắc xin an toàn và hiệu quả; và triển khai mô hình hóa đổi mới sáng tạo, quản lý hệ thống y tế phù hợp và bao hàm toàn diện, và các phân tích dự báo trước để hỗ trợ ngăn chặn các đại dịch trong tương lai.
Làm cho các kết quả, dữ liệu, và thông tin nghiên cứu có liên quan và dịch tễ học COVID-19 được các chính phủ tài trợ thành truy cập được tới công chúng trong các định dạng máy đọc được, ở mức độ lớn nhất có thể, phù hợp với các luật và quy định thích hợp, bao gồm các luật sở hữu trí tuệ và tính riêng tư. Nhận diện các kết quả nghiên cứu, dữ liệu, và thông tin quan trọng để giải quyết đáp lại đại dịch COVID-19 và ngăn chặn các đại dịch tiềm tàng trong tương lai, trong nỗ lực thúc đẩy nghiên cứu, quan tâm lâm sàng, y tế cộng đồng, và truyền thông công chúng. Xác định các khoảng trống dữ liệu hiện hành, vô danh hóa các dữ liệu tìm thấy được, truy cập được, tương hợp được, và sử dụng lại được, và thừa nhận tầm quan trọng của khoa học mở, nó làm gia tăng khả năng tiếp cận công khai tới các kết quả và dữ liệu nghiên cứu. Trao đổi các kinh nghiệm và các bài học học được tốt nhất về sử dụng có đạo đức và minh bạch dữ liệu trong đáp trả COVID-19 và hơn thế. Chia sẻ các công cụ và phương pháp sử dụng có trách nhiệm dữ liệu, và sử dụng dữ liệu minh bạch hơn, có sự tham gia, và có trách nhiệm, thừa nhận các sáng kiến hiện hành, bao gồm cả trong các kho.
Tăng cường sử dụng điện toán hiệu năng cao để đáp lại COVID-19. Làm cho các tài nguyên điện toán hiệu năng cao quốc gia thành sẵn sàng, một cách phù hợp, cho các cộng đồng nghiên cứu nội địa để nghiên cứu về COVID-19 và đại dịch, trong khi vẫn bảo vệ sở hữu trí tuệ. Cải thiện sự hợp tác giữa các đối tác và các sáng kiến đang có của G7, như Nhóm Điện toán Hiệu năng Cao COVID-19, Đối tác vì Điện toán Tiên tiến ở châu Âu, và Hạ tầng Điện toán Hiệu năng Cao ở Nhật Bản.
Khởi xướng Đối tác Toàn cầu về AI, được hình dung theo nhiệm kỳ chủ tịch G7 năm 2018 và 2019 của Canada và Pháp, để cải thiện sự hợp tác nhiều bên tham gia đóng góp trong thúc đẩy AI phản ánh các giá trị dân chủ được chia sẻ của chúng ta và giải quyết các thách thức toàn cầu được chia sẻ, với trọng tâm ban đầu bao gồm việc đáp lại với và phục hồi từ COVID-19. Cam kết phát triển và sử dụng AI có trách nhiệm và hướng vào con người theo cách thức nhất quán với các quyền con người, các quyền tự do cơ bản, và các giá trị dân chủ được chia sẻ của chúng ta.
Trao đổi các thực hành tốt nhất để thúc đẩy khả năng kết nối băng thông rộng; tối thiểu hóa các đổ vỡ về lực lượng lao động, hỗ trợ học tập và làm việc từ xa; xúc tác cho truy cập tới các hệ thống y tế thông minh, chăm sóc ảo, và các dịch vụ y tế từ xa; thúc đẩy các chương trình việc làm nâng cao kỹ năng và giáo dục lại kỹ năng để chuẩn bị nhân lực cho tương lai; và hỗ trợ phục hồi xã hội và kinh tế toàn cầu, theo cách thức bao hàm toàn diện trong khi vẫn thúc đẩy bảo vệ, tính riêng tư, và an toàn dữ liệu.
A Shared Vision for Science and Technology in Responding to the Pandemic, Protecting Human Health, and Promoting Social and Economic Recovery
Recognizing the impact that the COVID-19 pandemic has had on people’s health, well-being, and livelihoods;
Recognizing the G7 Leaders’ Statement on COVID-19 expressing the need for a strongly coordinated international approach, based on science and evidence, consistent with our democratic values, including encouraging science, research, and technology cooperation and utilizing the strengths of private enterprise;
Recognizing the COVID-19 Response Statement of the G-20 Digital Ministers highlighting the important role of advanced technologies for fighting pandemics and other crises;
Recognizing the crucial role of science and technology (S&T) in the fight against COVID-19, in the prevention of future global pandemics, and the social and economic recovery and future strength of the G7 and other nations;
Recognizing that the impacts of the pandemic are different across countries, regions, and demographic groups;
Seeking to marshal the full power of our governments to support international S&T cooperation to urgently address these global challenges in a sustainable and inclusive manner;
Recognising the international initiatives undertaken since the COVID-19 outbreak by the G7 countries to further the collaborative development and broad deployment of diagnostics, treatments and vaccines against the coronavirus;
Acknowledging the potential of science diplomacy, in particular the importance of science and research for advancing innovation as well as evidence-based policy-making;
Desiring to fully harness S&T to develop effective measures to combat the current pandemic and to predict, prevent, and mitigate future outbreaks, and chart a path to reopening the global economy and recovering stronger;
Aiming to coordinate global research and development (R&D) responses to the ongoing pandemic, offering access to the most advanced research infrastructures and data, and minimizing barriers to collaboration while protecting intellectual property rights;
Understanding the particular importance of collecting and providing public access to validated pandemic-related data while maintaining data security and privacy in accordance with relevant laws and regulations and maintaining citizens’ trust in the use of their data;
Understanding that safe resumption of global economic activity relies upon highly collaborative R&D to develop, manufacture, and deploy effective and safe COVID-19 diagnostics, therapeutics, healthcare interventions, vaccines, and personal protective equipment;
Communicating the need for researchers around the world to have timely access to the advanced experimental and computing resources and artificial intelligence (AI) tools necessary to solve the world’s most challenging scientific problems, including epidemiological, cellular, and molecular modeling; analysis; bioinformatics; health outcomes research; and understanding the spread of communicable diseases;
Recognizing the importance of secure and resilient digital infrastructure, including support for remote learning and working, health systems, virtual care and telehealth services, and job upskilling and reskilling programs;
Recognizing the importance of multistakeholder contributions and the role that innovative businesses and start-ups can play in bringing new ideas and technologies to the public;
Seeking to emphasize the unique leadership that G7 countries contribute amid ongoing governmental and non-governmental international efforts, including recognizing the needs of the world’s most vulnerable people; and,
Recognizing the importance of shared values, including freedom of inquiry, merit-based competition, openness, transparency, and reciprocity, as well as the protection of human rights and fundamental freedoms, privacy, and democratic values in international cooperation;
The G7 Science and Technology Ministers intend to work collaboratively, with other relevant Ministers to:
Enhance cooperation on shared COVID-19 research priority areas, such as basic and applied research, public health, and clinical studies. Build on existing mechanisms to further priorities, including identifying COVID-19 cases and understanding virus spread while protecting privacy and personal data; developing rapid and accurate diagnostics to speed new testing technologies; discovering, manufacturing, and deploying safe and effective therapies and vaccines; and implementing innovative modeling, adequate and inclusive health system management, and predictive analytics to assist with preventing future pandemics.
Make government-sponsored COVID-19 epidemiological and related research results, data, and information accessible to the public in machine-readable formats, to the greatest extent possible, in accordance with relevant laws and regulations, including privacy and intellectual property laws. Identify research results, data, and information crucial to addressing the current COVID-19 pandemic response and to preventing potential future pandemics, in an effort to advance research, clinical care, public health, and public communication. Identify current data gaps, make anonymized data findable, accessible, interoperable, and reusable, and recognize the importance of open science, which increases public accessibility to research results and data. Exchange best practices and lessons learned on the ethical and transparent use of data in the COVID-19 response and beyond. Share tools and methods for responsible use of data, and for more transparent, participatory, and accountable use of data, recognizing ongoing initiatives, including on repositories.
Strengthen the use of high-performance computing for COVID-19 response. Make national high-performance computing resources available, as appropriate, to domestic research communities for COVID-19 and pandemic research, while safeguarding intellectual property. Enhance cooperation between G7 partners and ongoing initiatives, such as the COVID-19 High Performance Computing Consortium, the Partnership for Advanced Computing in Europe, and the High Performance Computing Infrastructure in Japan.
Launch the Global Partnership on AI, envisioned under the 2018 and 2019 G7 Presidencies of Canada and France, to enhance multi-stakeholder cooperation in the advancement of AI that reflects our shared democratic values and addresses shared global challenges, with an initial focus that includes responding to and recovering from COVID-19. Commit to the responsible and human-centric development and use of AI in a manner consistent with human rights, fundamental freedoms, and our shared democratic values.
Exchange best practices to advance broadband connectivity; minimize workforce disruptions, support distance learning and working; enable access to smart health systems, virtual care, and telehealth services; promote job upskilling and reskilling programs to prepare the workforce of the future; and support global social and economic recovery, in an inclusive manner while promoting data protection, privacy, and security.
Dịch: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2020

Khóa huấn luyện ‘Thực hành khai thác tài nguyên giáo dục mở’ trên trực tuyến cùng với trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội, đợt 2


Trong các ngày 04-05/07/2020, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã phối hợp cùng với trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội, tổ chức khóa huấn luyện ‘Thực hành khai thác tài nguyên giáo dục mở’ cho hơn 50 cán bộ giảng viên của nhà trường. Đây là khóa tập huấn đợt 2, tiếp theo khóa tập huấn đợt 1 đã được tổ chức một tháng trước đó.
Trong khóa tập huấn đợt 2 này, các học viên được bố trí ngồi trong 2 phòng học vật lý, với 6 trợ giảng, mỗi phòng có 3 trợ giảng, được chọn ra từ khóa tập huấn đợt 1.
Đây là khóa huấn luyện được tổ chức theo hình thức hoàn toàn trực tuyến Online, từ việc hỗ trợ từ xa cài đặt và kiểm tra cài đặt các phần mềm cho các máy tính cho tới kiểm tra hệ thống webcam, micro và âm thanh trong lớp học và cho tới việc tiến hành giảng bài, gửi/nhận yêu cầu và kết quả các bài tập thực hành của các học viên.


Tự do tải về tài liệu khóa học tại địa chỉ:


Thông tin gợi ý thiết lập phòng máy vật lý đáp ứng cho việc triển khai khóa tập huấn: https://giaoducmo.avnuc.vn/tap-huan/day-va-hoc-truc-tuyen-cung-mot-luc-trong-vai-phong-hoc-vat-ly-151.html

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2020

Khai phá các mô hình xuất bản phi thương mại tập thể cho Truy cập Mở: các kết quả đấu thầu


Exploring collaborative non-commercial publishing models for Open Access: tender results
09/06/2020
Bài được đưa lên Internet ngày: 09/06/2020
Liên minh S đã nhận được tổng cộng 11 đề xuất về đấu thầu nghiên cứu khai phá các mô hình xuất bản Truy cập Mở Phi thương mại cộng tác cho Truy cập Mở (viết tắt là Truy cập Mở Kim cương - Diamond OA) được xuất bản vào tháng 3/2020. Chúng tôi vui mừng công bố rằng vụ thầu đã được trao cho nhóm được OPERAS điều phối, bao gồm cả Sparc Europe, Utrecht University, DOAJ, UiT The Arctic University of Norway như là các đối tác, và LIBER, OASPA, ENRESSH, Redalyc-AmeliCACSI như là các đối tác liên quan.
Nghiên cứu này sẽ được đưa ra vào cuối năm 2020, và các bản cập nhật công khai thường xuyên về sự tiến bộ được lên kế hoạch trong quá trình đó. Nghiên cứu được Science Europe hỗ trợ tài chính.
cOAlition S received a total of 11 proposals for the tender for a study to explore collaborative non-commercial Open Access publishing models for Open Access (a.k.a Diamond OA) published in March 2020. We are pleased to announce that the tender was awarded to a consortium coordinated by OPERAS, including Sparc Europe, Utrecht University, DOAJ, UiT The Arctic University of Norway as partners, and LIBER, OASPA, ENRESSH, Redalyc-AmeliCA and CSI as associate partners.
The study will be delivered by the end of 2020, and regular public updates on progress are planned along the way. The study is financially supported by Science Europe.
Dịch: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com