Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015

Các chuỗi bài về mất an toàn mạng đáng lưu ý


Dưới đây là các chuỗi bài về mất an toàn mạng đáng lưu ý. Chúng sẽ được cập nhật theo thời gian, bài đăng sau ở trên cùng.

260 chuyên gia an ninh không gian mạng gửi văn bản cho Ủy ban Truyền thông Liên bang (Mỹ) - FCC (Federal Communications Commission) yêu cầu mở mã nguồn của các bộ định tuyến routerHacking Team:

Danh sách các khách hàng hàng đầu của Hacking Team.
Hệ thống kiểm soát từ ở xa GALILEO, Bộ phần mềm đột nhập cho sự can thiệp của chính phủ.


Mạng không an toàn:

7 thành viên của nhóm L0pht trong cuộc điều trần ở Thượng Viện Mỹ về an ninh không gian mạng vào tháng 05/1998.


Dữ liệu được truyền trên Internet như thế nào

Xem thêm các loạt bài:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.