Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015

Thủ tướng Hà Lan lập giải thưởng sáng kiến dữ liệu mở


Dutch Prime Minister establishes innovative open data award
Submitted by Adrian Offerman on June 29, 2015
Bài được đưa lên Internet ngày: 29/06/2015

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã lập một giải thưởng cho các sáng kiến ứng dụng dữ liệu mở. Giải thưởng Dữ liệu Mở Stuiveling (Stuiveling Open Data Award), lấy tên sau khi Saskia Stuiveling, Chủ tịch sắp hết nhiệm kỳ của Văn phòng Kiểm toán Quốc gia Hà Lan (Court of Audit), do bà Rutte công bố tại hội nghị chuyên đề mới nhất 'Nghệ thuật dữ liệu mở' vào tháng trước.

Giải thưởng sẽ được trao thường niên, bắt đầu từ năm sau, từ Bộ trưởng Nội vụ và Quan hệ Vương quốc Hà Lan cho công chúng hoặc bên tư nhân nào mà triển khai, thúc đẩy hoặc xúc tác cho dữ liệu mở trong việc giúp giải quyết các vấn đề xã hội. Stuiveling từng là một người bảo vệ thẳng thắn dữ liệu mở nhiều năm. Tòa án Kiểm toán sẽ là một thành viên ban giám khảo có trách nhiệm về giải thưởng này.

The Dutch Prime Minister Mark Rutte has established an award for innovative open data applications. The Stuiveling Open Data Award, which is named after Saskia Stuiveling, the outgoing President of the Dutch National Audit Office (Court of Audit), was announced by Rutte at her final symposium 'The art of open data' last month.
The award will be granted annually, starting next year, by the Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations to a public or private party who deploys, promotes or enables open data in helping resolve social issues. Stuiveling has been an outspoken proponent of open data for years. The Court of Audit will be a member of the jury responsible for the award.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.