Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015

Vòng đời an toàn thông tin - dữ liệu và các công cụ nguồn mở bảo vệ dữ liệu


Là bài trình bày tại Hội thảo khoa học ở Ban Cơ yếu Chính phủ, ngày 23/07/2015


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.