Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

Giới thiệu bản thân

Mr. Lê Trung Nghĩa

Mr. Lê Trung Nghĩa

Thông tin cá nhân:

Thành viên Ban chấp hành Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (AVU&C); Một trong các sáng lập viên của Câu lạc bộ Phần mềm Tự do Nguồn Mở Việt Nam (VFOSSA).

  • Chịu trách nhiệm nội dung website: Giáo dục Mở - Tài nguyên Giáo dục Mở của AVU&C: https://giaoducmo.avnuc.vn/

  • Diễn giả hàng đầu về các lĩnh vực có liên quan tới thế giới nguồn mở của Câu lạc bộ Phần mềm Tự do Nguồn Mở Việt Nam (VFOSSA) tại hơn 100 cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm, khóa học trong và ngoài nước kể từ khi thành lập VFOSSA đầu năm 2012 cho tới nay. (https://vnfoss.blogspot.com/2021/01/cac-bai-trinh-chieu-tai-hoi-nghi-va-hoi.html)

Thông tin liên hệ:

Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (AVU&C).

Tầng 10, Cung Tri thức, số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) – 32222361Personal information:

Executive committee member, Association of Vietnam Universities and Colleges (AVU&C); One of the founders of The Vietnam Free and Open Source Software Association (VFOSSA)

  • In charge of the content for Open Education & Open Educational Resources website, AVU&C: https://giaoducmo.avnuc.vn/

  • Outstanding speaker of The Vietnam Free and Open Source Software Association on the fields of Open Source so far, since its establisment in early 2012. List of presentations and slides (Vi).

  • Blogger on Open Source with more than 6,000 articles and translation news since 2007 so far, at http://vnfoss.blogspot.com/ and http://letrungnghia.mangvn.org/

  • Author of 150+ articles on Open Source and related in Tia Sang, Informatic and Life and Digital World magazines of Vietnam and others. List of articels (Vi).

  • Translator of about 400 reports and books relating to Open Source from English into Vietnamese. List of translated documents (Vi).

  • Instructor of about 50 training for traners courses on exploring Open Educational Resources for faculty staff and teachers of universities and colleges in Vietnam since late 2017 so far. List of the courses (Vi).

Contact information:

Association of Vietnam Universities and Colleges (AVU&C).

Address: Level 10 - Knowledge Palace - Number 1 Ton That Thuyet, Cau Giay District, Hanoi.

Telephone: (84-4) – 32222361

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.