Thứ Ba, 11 tháng 5, 2021

Vì sao các tạp chí lai không dẫn tới Truy cập Mở đầy đủ và tức thì

Why hybrid journals do not lead to full and immediate Open Access

29/04/2021

Theo: https://www.coalition-s.org/why-hybrid-journals-do-not-lead-to-full-and-immediate-open-access/

Bài được đưa lên Internet ngày: 29/04/2021

Trong ghi chú ngắn gọn này, chúng tôi đưa ra 6 lập luận nêu vì sao các tổ chức của Liên minh S sẽ không hỗ trợ tài chính cho mô hình xuất bản lai. Chúng tôi xác định một tạp chí Truy cập Mở lai như là tạp chí thuê bao ở đó vài tài liệu nghiên cứu gốc là Truy cập Mở trong khi các tài liệu khác chỉ truy cập được qua thanh toán hoặc thuê bao. Một tạp chí mà xuất bản cả các tài liệu nghiên cứu gốc và các nội dung được giám tuyển chuyên nghiệp khác (như một phần của tạp chí/tin tức) không được coi là tạp chí lai theo định nghĩa.


Lập luận 1: Lai đã không tạo thuận lợi cho chuyển đổi sang Truy cập Mở (OA)

Các tạp chí lai từng được thừa nhận ban đầu cho phép các nhà xuất bản chào lựa chọn Truy cập Mở không từ bỏ mô hình kinh doanh thuê bao của họ (Prosser 2003). Một giả thuyết quan trọng trong khái niệm ban đầu là doanh thu của thuê bao và Truy cập Mở có thể trang trải được cho chi phí các bài báo được xuất bản ở chế độ thuê bao và Truy cập Mở, một cách tương ứng. Các nhà xuất bản sau đó có thể thích nghi với sự thay đổi bức tranh xuất bản bằng việc dần dần thay thế các doanh thu thuê bao bằng doanh thu từ các khoản phí của Truy cập Mở khi cần thiết.


20 năm đã trôi qua, mô hình lai rõ ràng đã thất bại để thực hiện lời hứa này. Tỷ lệ phần trăm các bài báo Truy cập Mở trên các tạp chí lai không gia tăng nhanh đủ để đảm bảo sự chuyển đổi đầy đủ theo khung thời gian hợp lý: một nghiên cứu của DaltaThink năm 2019 chỉ ra rằng phần của Truy cập Mở lai đạt đỉnh đâu đó khoảng 2016, trước khi chính sách của Kế hoạch S khởi động. Dữ liệu[1] thu thập được từ Laakso gợi ý rằng chỉ 69 tạp chí thuê bao được Elsevier xuất bản và 23 tạp chí thuê bao được Wiley xuất bản đã chuyển đổi từ truy cập phải trả tiền sang truy cập mở vào năm 2016. Vì chỉ riêng 2 nhà xuất bản này đã xuất bản hơn 4.000 tạp chí, sự chuyển đổi quá độ sang Truy cập Mở thông qua mô hình lai có thể mất rất nhiều thời gian.

Xuất bản lai duy trì tình trạng ban đầu của nó: nó thất bại trong chủ ý nỗ lực chuyển đổi quá độ sang Truy cập Mở đầy đủ, trong khi hưởng thụ dòng doanh thu bổ sung. Các nhà xuất bản không đảm bảo rằng doanh thu Truy cập Mở thay thế doanh thu thuê bao đối với các bài báo truy cập mở. Các nhà xuất bản bây giờ tiếp thị các tạp chí lai cho các tác giả khi cung cấp “lựa chọn tác giả” mong muốn. Điều này chỉ ra rằng không có ý định chuyển mô hình xuất bản lai sang Truy cập Mở đầy đủ. Một bản thảo chưa được rà soát lại ngang hàng (preprint) gần đây từ Piwowar et al. (2019) dự báo tỷ lệ phần trăm ước tính rằng tới năm 2025: 44% các bài báo trên tạp chí sẽ sẵn sàng như là Truy cập Mở và 70% coi bài báo sẽ là các bài báo Truy cập Mở. Trong khi điều này không đại diện cho sự tăng trưởng, nó chỉ ra rằng có thể mất hàng thập kỷ haowcj nhiều hơn để đạt được Truy cập Mở.

Các nhà xuất bản sẽ lập luận rằng họ không thể chỉ đạo sự hấp thụ Truy cập Mở, điều được thiện chí của các tác giả dẫn dắt để chọn lựa chọn Truy cập Mở và/hoặc các chính sách của các nhà cấp vốn để bắt phải là Truy cập Mở và trả tiền cho nó. Nhưng điều này bỏ qua sự thật là các ngân sách của các trường đại học và các nhà cấp vốn là có giới hạn và rằng các khoản phí truy cập mở trong các tạp chí lai nằm ở trên đỉnh của các chi tiêu cho các thuê bao. Do đó, những gì hạn chế việc tiếp nhận Truy cập Mở trên các tác phẩm Truy cập Mở lai không phải là vì thiếu thiện chí lựa chọn Truy cập Mở của các nhà nghiên cứu và các nhà cấp vốn, mà là gánh nặng tài chính bổ sung mà điều này gây ra cho họ.

Quả thực, hầu hết các nhà xuất bản lai thay đổi các khoản phí truy cập mở bổ sung thêm vào các khoản phí thuê bao, và không đảm bảo rằng thu nhập truy cập mở thay thế thu nhập thuê bao vì các bài báo truy cập mở. Kết quả là, các tạp chí lai phụ thuộc không theo tỷ lệ vào doanh thu thê bao mà bao cấp cho lựa chọn truy cập mở. Các tạp chí lai vì thế cũng không khác với các tạp chí thuê bao trong sự gây trở ngại của họ cho chuyển đổi quá độ đầy đủ sang Truy cập Mở vì sự chuyển đổi như vậy có thể làm xói mòn mô hình kinh doanh thuê bao hiện hành của xuất bản học thuật. Vì thế, lai là một chiến thuật để duy trì hiện trạng ban đầu (thuê bao), cho phép các nhà xuất bản hưởng thụ dòng doanh thu bổ sung thêm mà không ép họ phải nỗ lực bền vững hướng tới triển khai mô hình kinh doanh Truy cập Mở đầy đủ.

Lập luận 2: Cộng đồng nghiên cứu trả tiền 2 lần (Double Dipping)

Các khoản phí xuất bản Truy cập Mở lai được lấy thêm vào các khoản phí thuê bao, dẫn tới việc các nhà xuất bản được trả 2 lần cho cùng một nội dung. Dù các nhà xuất bản thuê bao lập luận rằng 2 nguồn doanh thu đó được giữ tách biệt nhau, và rằng không có việc trả 2 lần tiền xảy ra, Pinfield et al. (2016) chỉ ra điều khác. Sử dụng dữ liệu từ Vương quốc Anh, Pinfield nêu rằng các thanh toán APC bây giờ là phần quan trọng của mối quan hệ giữa các trường đại học và các nhà xuất bản, và đang “bổ sung thêm vào tổng chi phí xuất bản một cách đáng kể”. Mô hình lai không đưa ra được các kiểm tra minh bạch về việc trả tiền 2 lần khác với sự đảm bảo cao cả của các nhà xuất bản. Nếu các nhà xuất bản thực sự muốn thể hiện rằng không có việc trả tiền 2 lần xảy ra, họ có thể cần minh bạch hoàn toàn về việc định giá và các dòng doanh thu của họ và sẵn sàng mở các sổ kế toán của họ để kiểm tra một cách độc lập.

Thường thì các nhà xuất bản sẽ không làm cho các bài báo thành truy cập mở đầy đủ cho tới khi nhận được thanh toán APC. Điều này đã tạo ra các tình huống nơi mà một bài báo phải trả tiền trong vài tháng cho tới khi kết thúc việc thanh toán. Trong khi chờ đợi, các bài báo đó chỉ sẵn sàng cho những thuê bao hoặc những ai trả tiền cá nhân. Thực tế này làm nhòa đi sự tách biệt được nêu giữa 2 dòng doanh thu, và tạo cơ hội cho các nhà xuất bản kiếm tiền từ các bài báo có ý định trở thành Truy cập Mở. Nó cũng đại diện cho sự chậm trễ không cần thiết về truy cập.

Lập luận 3: Các tạp chí lai là đắt tiền hơn so với các tạp chí Truy cập Mở đầy đủ

Khoản APC trung bình mà các tạp chí lai thu được trung bình cao hơn so với khoản tiền thu được trên các tạp chí truy cập mở đầy đủ. Ngoài ra, chi phí cho các APC đối với các tạp chí lai đã tăng nhanh hơn so với chi phí cho các khoản phí thuê bao. Các thư viện và các tổ chức khác đang trả các khoản phí Truy cập Mở bổ sung thêm vào những gì họ đã trả rồi cho các thuê bao và tổng chi phí đã gia tăng, với sự lai là yếu tố đóng góp chính [UUK Fig 4.3]. Hỗ trợ tài chính tiếp tục cho các tạp chí lai có thể củng cố thêm cho mô hình không bền vững này.

Dữ liệu từ Jisc chỉ ra rằng vào các năm 2014-2015 APC trung bình cho một tạp chí lai từng là £1,882, so với £1,354 đối với của một tạp chí Truy cập Mở đầy đủ (đắt hơn khoảng 39%). Gần đây hơn, dữ liệu từ OpenAPC chỉ ra rằng APC trung bình trong các tạp chí lai là £2,770 so với £1,768 của các tạp chí Truy cập Mở đầy đủ. Một nhóm các thủ thư gần đây đã có nghiên cứu về các APC được trả bởi Quỹ Bill and Melinda Gates và thấy rằng các APC được trả cho các tạp chí lai cao hơn đáng kể so với các APC được trả cho các tạp chí chỉ là Truy cập Mở. Một nghiên cứu năm 2014 về dữ liệu APC lai cũng đưa ra các kết luận tương tự. Các nhà xuất bản sẽ viện lý rằng điều này là vì uy tín được thừa nhận của các tạp chí đó, nhưng cộng đồng học thuật và cấp vốn nên trả tiền cho các dịch vụ được trả về, chứ không vì uy tín có được mà thường liên quan nhiều hơn tới các sản phẩm xa xỉ.

Trong bối cảnh này, “lập luận chi phí cơ hội” gia tăng đối với các tổ chức của Liên minh S. Các tổ chức cấp vốn và thực hiện nghiên cứu chỉ có các vốn cấp sẵn sàng có giới hạn. Họ vì thế phải lựa chọn cẩn thận về cách tốt nhất bỏ ra đồng tiền của họ. Việc chi tiền vào xuất bản truy cập mở ngụ ý ít vốn cấp sẵn sàng hơn cho nghiên cứu. Các tổ chức của Liên minh S đã cùng đi tới kết luận rằng họ không nên bỏ các đồng vốn hiếm hoi của họ để hỗ trợ cho một mô hình xuất bản đắt tiền thất bại và không cần thiết.

Các tổ chức của Liên minh S đã cùng đi tới kết luận rằng họ không nên bỏ các đồng vốn hiếm hoi của họ để hỗ trợ cho một mô hình xuất bản đắt tiền thất bại và không cần thiết.

Lập luận 4: Các tạp chí lai cung cấp chất lượng dịch vụ kém

Kể từ 2014, Wellcome đã xuất bản báo cáo thường niên chi tiết hóa chi tiêu cho Truy cập Mở của nó và nhấn mạnh bất kỳ vấn đề và mối quan tâm nào. Từng báo cáo trong vòng 5 năm qua đã thể hiện các lo ngại về chất lượng dịch vụ được các nhà xuất bản lai cung cấp về khía cạnh làm cho các bài báo sẵn sàng tự do từ một kho PMC châu Âu với giấy phép CC BY.

Nhìn vào dữ liệu gần đây nhất từ 2018-2019, Wellcome đã nêu rừng khoảng 184 bài báo - với tổng chi phí APC £417k - đã hoặc không được ký gửi vào PMC châu Âu hoặc đã được chỉ định một giấy phép không phải CC BY. 163 (89%) “các bài báo có vấn đề” đó đã được xuất bản trên các tạp chí lai.

Trong một báo cáo của OpenAire từ 2018, Najla Rettberg viện lý y hệt: “Nhưng vì thiếu khả năng phát hiện, Truy cập Mở lai có lẽ không chào cho các tác giả giá trị tốt nhất sau tất cả. Phát hiện và các dịch vụ giải pháp liên kết truyền thống làm việc ở mức tạp chí, điều ngụ ý rằng các bài báo Truy cập Mở lai có lẽ không được các máy tìm kiếm đánh chỉ mục hoặc không được các hệ thống quản lý và phát hiện nguồn thư viện điện tử tìm tới, mà nằm ẩn đằng sau bức tường thanh toán. Ngoài ra, đã có các trường hợp lặp đi lặp lại nơi mà các bài báo Truy cập Mở lai đã được cấp phép sai, được bán như nội dung truy cập đóng, và việc sử dụng lại chúng bị hạn chế. Xem Paywall Watch cho các ví dụ gần đây”. Cũng như được Ross Mounce nêu ở đây, Truy cập Mở lai không tin cậy.

Lập luận 5: Các tạp chí lai đánh đống các mô hình xuất bản Truy cập Mở mới, đầy đủ

Khi dữ liệu về việc xuất bản lai trở nên sẵn sàng, chúng ta thấy rằng hầu hết tiền được trả cho các xuất bản phẩm Truy cập Mở lai đi tới 5 nhà xuất bản lớn hành đầu. Tiền đó vì thế bị khóa chặt cho truy cập mở, để lại ít vốn cấp hơn sẵn sàng để hỗ trợ các mô hình xuất bản mà cung cấp Truy cập Mở tức thì và đầy đủ. Xuất bản lai cũng níu kéo các nhà xuất bản truyền thống khỏi việc áp dụng các mô hình lựa chọn thay thế.

Vì thế, mô hình lai bây giờ đang hành động như là cản trở chính chống lại đổi mới sáng tạo trong nền công nghiệp xuất bản học thuật. Nó đại diện cho một trong những rào cản lối vào chính cho các đối thủ cạnh tranh nào có thể cung cấp các giải pháp đổi mới sáng tạo hơn và Truy cập Mở đầy đủ hơn. Vì sao một nhà xuất bản lại muốn nắm lấy con được rủi ro hơn để chào Truy cập Mở đầy đủ, khi mà lựa chọn lai là mô hình an toàn hơn và lợi nhuận nhiều hơn? Vì sao một nhà xuất bản mới lại được ưu đãi để nhảy vào thị trường với các mô hình xuất bản Truy cập Mở đổi mới sáng tạo nếu các đối thủ cạnh tranh hiện hành có thể tiếp tục quản lý các tạp chí lai với rủi ro thấp? Với sự phát minh của mô hình lai, các nhà xuất bản đã thành danh đã tìm ra một cách khôn ngoan để loại bỏ toàn bộ rủi ro kinh doanh của việc chuyển sang Truy cập Mở lên cho cộng đồng học thuật.

Việc trả các khoản phí Truy cập Mở trong các tạp chí lai vì thế sẽ làm cho các nhà xuất bản tự mãn. Họ sẽ nắm giữ tiếp mô hình lai béo bở, và trì hoãn triển khai các mô hình kinh doanh Truy cập Mở mới mà cộng đồng học thuật cần tới mức tuyệt vọng.

Vì thế, mô hình lai bây giờ đang hành động như là cản trở chính chống lại đổi mới sáng tạo trong nền công nghiệp xuất bản học thuật. Nó đại diện cho một trong những rào cản lối vào chính cho các đối thủ cạnh tranh nào có thể cung cấp các giải pháp đổi mới

Lập luận 6: Truy cập của độc giả: tạp chí lai là tạp chí “Truy cập Mở ngẫu nhiên”

Đối với độc giả, tạp chí lai dường như là bộ sưu tập các tài liệu nghiên cứu ở đó chỉ một tập con ngẫu nhiên các tài liệu là sẵn sàng Truy cập Mở. Độc giả không có khả năng đoán trước các tài liệu nào là sẵn sàng Truy cập Mở và các tài liệu nào là không. Vì thế, các tạp chí lai thực sự là các tạp chí Truy cập Mở ngẫu nhiên. Chúng có sự pha trộn ngẫu nhiên của các tài liệu Truy cập Mở và các tài liệu phải trả tiền. Là không có khả năng để độc giả đoán trước được tài liệu nào sẽ là Truy cập Mở. Điều này ngụ ý là bất kỳ độc giả nào muốn sử dụng đúng tạp chí lai có bổn phận phải có thuê bao tạp chí đó để họ có thể có được truy cập tới tất cả các tài liệu trên tạp chí đó. Và điều này là khó đối với các thư viện để tìm ra nội dung này khi các hệ thống của họ quản lý nội dung ở mức tiêu đề, không phải ở mức cá nhân các bài báo.

Các mức truy cập khác nhau đó đối với một tạp chí lai thường cản trở các diễn ngôn học thuật đúng đắn. Có các trường hợp được ghi lại, nơi một bài báo Truy cập Mở nhận được câu trả lời phải thanh toán, trong khi câu trả lời của tác giả một lần nữa lại được xuất bản Truy cập Mở. Rõ ràng, đối với các độc giả, tạp chí lai không phải là Truy cập Mở theo bất kỳ cách hữu ích nào; chúng vẫn là các tạp chí thuê bao vì tất cả các ý định và mục đích. Mô hình lai chỉ có lợi cho các nhà xuất bản: họ hưởng cả doanh thu thuê bao và một lớp doanh thu thêm của aPC được các tác giả, các cơ sở hoặc các nhà cấp vốn quan tâm về Truy cập Mở trả thêm cho. Sự lặp lại mới nhất của tạp chí lai, như các tạp chí “soi gương” của Elsevier (bây giờ đôi khi được gọi là các tạp chí “đồng hành”) - nó mang cái tên, ban biên tập y hệt tạp chí thuê bao - chỉ lai bằng con đường khác.

Các nhà xuất bản sẽ lập luận rằng cá nhân tài liệu, thay vì tạp chí, là một đơn vị thích hợp. Vâng, họ tiếp tục bán các thuê bao các tạp chí hoặc đánh đống các tạp chí thay vì cá nhân các bài báo. Mô hình lai cho phép các nhà xuất bản bán sản phẩm y hệt 2 lần: tạp chí như là đơn vị thích hợp cho các độc giả, và cá nhân bài báo như một đơn vị thích hợp cho các tác giả.

 

Kết luận

Các lập luận được phát triển ở đây cung cấp lý lẽ giải thích vì sao các tổ chức của Liên minh S đã quyết định không hỗ trợ tài chính cho các tạp chí lai trừ phi các tạp chí đó áp dụng một thỏa thuận chuyển đổi quá độ mà sẽ dẫn họ hướng tới Truy cập Mở đầy đủ và tức thì. Việc cấp vốn của các thành viên Liên minh S cho các thỏa thuận chuyển đổi quá độ đó là có hạn và sẽ chấm dứt vào cuối tháng 12/2024. Trong khi chờ đợi, các thỏa thuận đó phải đảm bảo rằng các khoản phí xuất bản Truy cập Mở được tách một cách đúng đắn khỏi các khoản phí thuê bao, để tránh bất kỳ việc trả tiền 2 lần nào. Các nhà xuất bản sẽ chỉ “cắn đạn” và bắt đầu khai phá các mô hình xuất bản Truy cập Mở mới khi họ nhận ra rằng mô hình lai không còn là lựa chọn trụ vững được nữa.

Các tham chiếu

[1] Tập hợp dữ liệu đầy đủ sẵn sàng theo yêu cầu từ Mikael Laakso, Hanken School of Economics, Helsinki, Finland.

In this brief note, we formulate 6 arguments that articulate why cOAlition S Organisations will not financially support the hybrid model of publishing. We define a hybrid Open Access journal as a subscription journal in which some of the original research papers are Open Access while others are only accessible via payment or subscription. A journal that publishes both original research papers and other professionally curated content (i.e. a magazine/news part) is not considered a hybrid journal under this definition.Argument 1: Hybrid has not facilitated a transition to Open Access (OA)

Hybrid journals were initially conceived to allow publishers to offer an OA option without giving up their subscription business model (Prosser 2003). One critical assumption in the initial concept was that subscription and OA income would recover the cost of articles published in the subscription and OA mode, respectively. Publishers could then adapt to a changing publishing landscape by gradually replacing subscription income with income from OA fees as needed.

20 years on, the hybrid model has clearly failed to deliver on this promise. The percentage of OA articles in hybrid journals is not increasing fast enough to ensure full transition in a reasonable timeframe: a 2019 study by DeltaThink shows that the share of hybrid OA peaked around 2016, well before Plan S policy kicked in. Data[1] collected by Laakso suggests that just 69 subscription journals published by Elsevier and 23 subscription journals published by Wiley had transitioned from toll access to open access in 2016.  As these two publishers alone publish over 4000 journals, a full transition to OA via the hybrid model would take a very long time.

Hybrid publishing sustains the status quo: it fails to make a deliberate effort to transition to full Open Access, while enjoying an additional stream of revenue. Publishers do not ensure that OA income replaces subscription income for open access articles. Publishers now market hybrid journals to authors as providing desirable “author choice”. This shows that there is no intention to move the hybrid publishing model to full OA. A recent preprint by Piwowar et al. (2019) predicts the percentage estimates that by 2025: 44% of all journal articles will be available as OA and 70% of article views will be to OA articles. While this does represent growth, it shows that it could take a decade or more to reach full OA.

Publishers will argue that they cannot steer the uptake of OA, which is driven by the authors’ willingness to select the OA option and/or funders’ policies to mandate OA and pay for it.  But this ignores the fact that universities’ and funders’ budgets are limited and that the open access fees in hybrid journals come on top of the expenses for subscriptions. Thus, what limits the uptake of OA in hybrids is not researchers’ or funders’ lack of willingness to select OA, but the additional financial burden that this imposes on them.

Indeed, most hybrid publishers charge open access fees in addition to subscription fees, and do not ensure that open access income replaces subscription income for open access articles.  As a result, hybrid journals depend disproportionally on subscription income which subsidizes the open access option. Hybrid journals are thus no different from subscription journals in their obstruction to a full transition to OA because such a transition would undermine the current subscription business model of academic publishing.  Therefore, hybrid is a tactic that sustains the (subscription) status quo, allowing publishers to enjoy an additional stream of revenue without forcing them to make a sustained effort towards the implementation of a fully OA business model.

Argument 2: The research community pays twice (double dipping)

Hybrid OA publication fees are charged in addition to subscription fees, which results in publishers being paid twice for the same content.  Although subscription publishers argue that the two revenue sources are kept separate, and that no double-dipping occurs, Pinfield et al. (2016) shows otherwise.  Using data from the UK, Pinfield states that APC payments are now an important part of the relationship between universities and publishers, and are “adding to the total cost of publication markedly”. The hybrid model provides no transparent checks on double-dipping other than the lofty assurances of the publishers. If publishers really wanted to demonstrate that no double dipping occurs, they would need to be fully transparent on their pricing and revenue streams and be ready to open their books for an independent audit.

Often publishers will not make articles fully open access until APC payment has been received. This has created situations where an article is paywalled for several months until payment is finalized. In the meantime, those articles are only available to subscribers or those who pay individually. This practice blurs the claimed separation between the two revenue streams, and provides an opportunity for publishers to make money off articles intended to be OA. It also represents an unnecessary delay in access.

Argument 3: Hybrid journals are more expensive than fully OA journals

The average APC levied by hybrid journals is on average higher than that charged in fully open access journals. In addition, expenditure on APCs for hybrid journals has risen faster than expenditure on subscription fees. Libraries and other organisations are paying OA fees in addition to what they were already paying for subscriptions and total costs have risen, with hybrid the main contributing factor [UUK Fig 4.3]. Continued financial support for hybrid journals would reinforce this unsustainable model.

Data from Jisc shows that in 2014-15 the average APC for a hybrid journal was £1,882, as opposed to £1,354 for a full OA journal (some 39% more expensive). More recent data from OpenAPC show that the average APC in hybrid journals is £2,770 compared to £1,768 for full OA journals. A group of librarians recently made a study of APCs paid by the Bill and Melinda Gates Foundation and found that APCs paid to hybrid journals were significantly higher than APCs paid to OA-only journals. A 2014 study on hybrid APC data reaches similar conclusions. Publishers will argue that this is because of the perceived prestige of those journals, but the academic and funding community should be paying for actual services rendered, not the perceived prestige that is more typically associated with luxury products.

In this context, the “opportunity cost argument” arises for cOAlition S organisations. Research funding and performing organisations only have limited funds available. They must therefore make careful choices on how to best spend their money. Spending money on open access publication means that less funds are available for research proper. cOAlition S organisations have jointly concluded that they should not spend their scarce funds to support a failed and needlessly expensive publication model.

cOAlition S organisations have jointly concluded that they should not spend their scarce funds to support hybrid journals, a failed and needlessly expensive publication model.

Argument 4: Hybrid journals provide a poor quality of service

Since 2014, Wellcome has published an annual report detailing its OA spend and highlighting any issues and concerns.  Every single report over the last 5 years has expressed concerns about the quality of service provided by hybrid publishers in terms of making articles freely available from the Europe PMC repository with a CC BY licence.

Looking at the most recent data from 2018-19, Wellcome reported that some 184 articles – for a total APC cost of £417k – had either not been deposited in Europe PMC or had been assigned a licence other than CC BY.  163 (89%) of the “problem articles” were published in hybrid journals.

In an OpenAire report from 2018, Najla Rettberg argues the same point: “But due to a lack of discoverability, hybrid OA might not offer authors the best value after all. Discovery and link resolution services traditionally work on the journal level, which means that hybrid OA articles might not be indexed by search engines or picked up by library electronic resource management and discovery systems, but remain hidden behind a paywall. In addition, there have been repeated cases where hybrid OA articles have been incorrectly licensed, sold as closed access content, and their reuse has been restricted. See Paywall Watch for recent examples”. As also argued by Ross Mounce here, hybrid OA is unreliable.

Argument 5: Hybrid journals crowd out new, full OA publishing models

As data on hybrid publishing becomes available we see that most of the money paid for hybrid OA publications goes to the Big 5 publishers. That money is therefore locked up in a dead-end for OA, and leaves less funds available to support publishing models that do provide full and immediate OA. Hybrid publishing also holds traditional publishers back from adopting alternative models.

Thus, the hybrid model is now acting as a major obstacle against innovation in the scholar publishing industry. It represents one of the main barriers to entry for competitors who could provide more innovative and full OA solutions. Why would a publisher want to take the riskier route of offering full OA outlets, when the hybrid option is a much safer and more profitable model?  Why would a new publisher be incentivized to enter the market with innovative OA publishing models if incumbent competitors can continue to run hybrid journals at low risk?  With the invention of the hybrid model, legacy publishers have found an astute way to shuffle off the entire business risk of transitioning to OA to the scholarly community.

Paying for OA fees in hybrid journals will therefore make publishers complacent. They will hold on to the lucrative hybrid model, and postpone the implementation of new OA business models that the scholarly community desperately needs.

The hybrid model is now acting as a major obstacle against innovation in the scholar publishing industry. It represents one of the main barriers to entry for competitors who could provide more innovative and full #OpenAccess…

Argument 6: Reader access: a hybrid journal is a “random OA” journal

To a reader, a hybrid journal appears as a collection of research papers in which only a random subset of papers is available OA. The reader is unable to predict which papers are available OA and which are not. Thus, hybrid journals are really random OA journals: they contain a haphazard mix of OA and paywalled papers. It is impossible for the reader to predict which papers will be OA. This means that any reader who wants to make proper use of a hybrid journal is obliged to have a subscription to it, so they can have access to all papers in the journal.  And it is difficult for libraries to surface this content as their systems manage content at the title, not the individual article, level.

These different levels of access to a hybrid journal often impede proper scholarly discourse. There are documented cases where an article in OA received a paywalled reply, while the resulting author response was again published OA. Clearly, for the readers, a hybrid journal is not OA in any useful way; they remain subscription journals for all intents and purposes. The hybrid model only benefits publishers: they enjoy both the subscription income and the extra layer of APC income paid by authors, institutions or funders who care about OA. The latest iteration of hybrid, like Elsevier’s ‘mirror’ journals (now also sometimes denoted as “companion” journals) – which carry the same title, editorial board as the subscription journal – are just hybrid by another route.

Publishers will argue that the individual paper, rather than the journal, is the relevant unit.  Yet, they continue to sell subscriptions to journals or bundles of journals rather than individual articles. The hybrid model allows publishers to sell the same product twice: the journal as a relevant unit to readers, and the individual paper as a relevant unit to authors.Conclusion

The arguments developed here provide the rationale for why cOAlition S Organisations have decided not to financially support hybrid journals unless these journals adopt a transformative arrangement that will lead them towards full and immediate OA. Funding by cOAlition S members for these transformative arrangements is finite and will cease at the end of December 2024. In the meantime, these arrangements must ensure that OA publication fees are properly offset against subscription fees, so as to avoid any double-dipping. Publishers will only “bite the bullet” and start exploring new OA publishing models when they realize that the hybrid model is no longer a viable option.References

[1] Full dataset available on request from Mikael Laakso, Hanken School of Economics, Helsinki, Finland.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2021

Chiến lược Giữ lại các Quyền và sự tù mù của nhà xuất bản: thư ngỏ cho các nhà nghiên cứu

The Rights Retention Strategy and publisher equivocation: an open letter to researchers

20/04/2021

Theo: https://www.coalition-s.org/the-rrs-and-publisher-equivocation-an-open-letter-to-researchers/

Bài được đưa lên Internet ngày: 20/04/2021

Chiến lược của Liên minh S áp dụng giấy phép trước cho Bản thảo được Chấp nhận của Tác giả - AAM (Author’s Accepted Manuscript) được thiết kế để tạo thuận lợi cho truy cập mở đầy đủ và tức thì của nghiên cứu khoa học được cấp vốn vì lợi ích lớn hơn của khoa học và xã hội. Nó giúp cho các tác giả thực thi các quyền sở hữu của họ đối với AAM, sao cho họ có thể chia sẻ nó tức thì trong một kho theo một giấy phép mở.

Bản thảo đó - thậm chí sau khi rà soát lại ngang hàng - là sáng tạo trí tuệ của các tác giả. Chiến lược Giữ lại các Quyền – RRS (Rights Retention Strategy) được thiết kế để bảo vệ các quyền tác giả. Các chi phí các nhà xuất bản phải chịu về AAM, như việc quản lý quy trình rà soát lại ngang hàng, được các khoản phí xuất bản hoặc thuê bao trang trải. Việc phát hành các dịch vụ xuất bản như vậy vì thế không cho phép các nhà xuất bản giới hạn, rằng hoặc hoặc làm của riêng các quyền sở hữu trong AAM của tác giả.

Vài nhà xuất bản thuê bao gần đây đã đặt ra tại chỗ các thực hành với ý định ngăn cản các nhà nghiên cứu được Liên minh S cấp vốn khỏi việc thực thi quyền của họ để làm cho AAM của họ thành truy cập mở tức thì khi xuất bản.

Các bên ký kết dưới đây - các nhà cấp vốn của Liên minh S và các bên tham gia đóng góp khác trong xuất bản học thuật - mong muốn làm rõ ràng cho các nhà nghiên cứu về các thực hành đó, và cảnh báo họ về các hậu quả có thể xảy ra.

Các con đường dẫn tới truy cập mở của Kế hoạch S

Kế hoạch S cung cấp 3 con đường xúc tác cho các nhà nghiên cứu tuân thủ với các chính sách truy cập mở của các nhà cấp vốn của họ, trong khi vẫn cho phép các nhà xuất bản chấp nhận các đệ trình từ các tác giả được Liên minh S cấp vốn lên tất cả các tạp chí của họ.

Các tác giả tìm cách xuất bản trên một tạp chí thuê bao/lai có thể tuân thủ với hầu hết các chính sách của các nhà cấp vốn của Liên minh S khi tạp chí đó hoặc là một phần của thỏa thuận chuyển đổi quá độ (ví dụ, một thỏa thuận Đọc và Xuất bản theo đó họ có sự truy cập), hoặc đã kham được tình trạng của tạp chí chuyển đổi quá độ. Trong cả 2 trường hợp đó, Phiên bản Hồ sơ - VoR (Version of Record) sẽ được làm thành truy cập mở vào thời điểm xuất bản theo một giấy phép CC BY. Theo các mô hình đó, nhiều nhà cấp vốn của Liên minh S đóng góp cho các chi phí xuất bản.

Ở những nơi các giải pháp chuyển đổi quá độ không áp dụng được, việc tự lưu trữ cung cấp cho các tác giả một con đường tuân thủ truy cập mở. Thông qua Chiến lược Giữ lại các Quyền – RRS (Rights Retention Strategy), các tác giả thực thi quyền của họ áp dụng một giấy phép CC BY cho AAM đó, và làm cho AAM đó sẵn sàng trong một kho khi xuất bản, tuân thủ với chính sách truy cập mở của nhà cấp vốn của họ.

Làm rõ cho các tác giả

Liên minh S đã tạo ra Công cụ Kiểm tra Tạp chí – JCT (Journal Checker Tool) để khuyến cáo các nhà nghiên cứu cách họ có thể tuân thủ với chính sách Truy cập Mở phù hợp với Kế hoạch S của nhà cấp vốn của họ khi tìm cách xuất bản trên tạp chí họ chọn.

Liên minh S thừa nhận rằng các nhà xuất bản có quyền từ chối các đệ trình từ các tác giả, những người chỉ ra rằng học sẽ tuân thủ với chính sách của nhà cấp vốn của họ và chia sẻ tức thì AAM của họ. Về điều này, vào tháng 7/2020 Liên minh S đã liên hệ với hơn 150 nhà xuất bản để làm rõ quan điểm của họ về Chiến lược Giữ lại các Quyền, yêu cầu họ trả lời vào một ngày tháng nhất định. Không nhà xuất bản nào đã nêu rằng họ muốn từ chối đệ trình trên cơ sở tác giả đã áp dụng một giấy phép bản quyền công cộng cho AAM.

Tuy nhiên, các thực hành mới gần đây do các nhà xuất bản đã đặt ra để tìm cách làm xói mòn các quyền sở hữu trí tuệ của tác giả và phá vỡ các chính sách truy cập mở của các nhà cấp vốn của Liên minh S. Ví dụ, vài nhà xuất bản có ý định ngăn cản các nhà nghiên cứu được cấp vốn khỏi việc thực thi quyền của họ để làm cho AAM của họ sẵn sàng truy cập mở tức thì. Các mưu kế đó không nhất thiết đang được giao tiếp với các tác giả trước giai đoạn đệ trình. Ngoài ra các nhà xuất bản đó không làm rõ về hành động nào họ sẽ tiến hành trong các trường hợp nơi một nhà nghiên cứu thực thi quyền của họ để làm cho AAM của họ thành truy cập mở.

Các thực hành của nhà xuất bản

  • Hướng dẫn gây lúng túng và hiểu lầm cho các tác giả

Ví dụ, vài nhà xuất bản chỉ ra rằng họ không “hỗ trợ” giữ lại các quyền và nêu rằng các giai đoạn cấm vận sẽ áp dụng. Trên thực tế, các nhà nghiên cứu được Liên minh S cấp vốn không cần sự cho phép của nhà xuất bản đó để chia sẻ tức thì AAM của họ không có cấm vận với một giấy phép CC BY, miễn là nhà xuất bản đó đã được lưu ý về giấy phép trước đó. Bức thư gửi cho các nhà xuất bản vào tháng 7/2020 đã làm rõ điều này, và các yêu cầu đó được củng cố bởi các nhà nghiên cứu được cấp vốn, những người được yêu cầu đưa vào ngôn từ đặc thù với từng đệ trình.

Các nhà xuất bản khác gợi ý rằng các tác giả chỉ có thể tuân thủ với các yêu cầu của các nhà cấp vốn bằng việc sử dụng con đường truy cập mở vàng. Điều đó đơn giản là không đúng. JCT cung cấp hướng dẫn ở đây.

  • Từ chối các đệ trình tới một tạp chí thuê bao mà có ngôn từ RRS và tái định tuyến các đệ trình đó tới các tạp chí Truy cập Mở đầy đủ

Để tránh khả năng một AAM trên một tạp chí thuê bao được làm thành truy cập mở không có cấm vận, nhà xuất bản có thể cố gắng tái định tuyến đệ trình đó tới một tạp chí truy cập mở đầy đủ ở đó họ xuất bản. Quy trình tái định tuyến như vậy cần được nhấn mạnh rõ ràng ngay từ đầu quy trình đệ trình đó.

  • Sửa đổi các hệ thống đệ trình sao cho các tác giả được yêu cầu đồng ý trả phí truy cập mở (Khoản phí Xử lý Bài báo – APC)

Trong ví dụ này, các nhà xuất bản chỉ cho phép các bài báo được đệ trình tới một tạp chí lai nếu tác giả đồng ý trả khoản tiền APC, thậm chí dù nhà xuất bản đó nhận biết được ràng nhà cấp vốn của Liên minh S sẽ không chi trả các chi phí đó và rằng tác giả có thể không có sự truy cập tới các vốn cấp lựa chọn thay thế cho APC đó. Chúng tôi thúc giục các nhà nghiên cứu hãy thận trọng về những gì họ ký hoặc lựa chọn trên các màn hình đệ trình của họ.

  • Khuyến khích tác giả vi phạm các điều kiện trợ cấp của nhà cấp vốn của họ

Vài nhà xuất bản thừa nhận rằng từ quan điểm bản quyền thì giấy phép trước đó thắng bất kỳ điều khoản xung đột nào trong một giấy phép sau đó, bây giờ đang yêu cầu các tác giả đồng ý về các điều khoản đặc thù trong các thỏa thuận xuất bản để cố gắng và dừng họ chia sẻ AAM của họ tức thì khi xuất bản.

Các thực hành đó đặt các nhà nghiên cứu được Liên minh S cấp vốn vào vị thế nơi mà họ hoặc phải vi phạm các điều kiện trợ cấp của nhà cấp vốn của họ (bằng việc cấm vấn AAM của họ) và rủi ro không đủ điều kiện để được cấp vốn trong tương lai; hoặc vi phạm thỏa thuận xuất bản của họ (bằng việc không cấm vận AAM của họ) và rủi ro sau này nhà xuất bản đó có hành động chống lại họ.

Vì các nhà xuất bản có lưu ý rồi về các bổn phận các nhà nghiên cứu được chúng tôi cấp vốn đã đồng ý, điều đó là không thích hợp đối với họ để khuyến khích các nhà nghiên cứu vi phạm các điều kiện đó.

Hãy thực thi các yếu của bạn và giúp cộng đồng nghiên cứu và công chúng hưởng lợi từ nghiên cứu của bạn!

Chúng tôi hy vọng các nhà xuất bản sẽ cân nhắc lại quan điểm của họ và góp phần của họ vào việc cung cấp các chính sách công bằng và minh bạch cho các tác giả.

Họ cần tôn trọng đầy đủ giấy phép trước đó mà các tác giả đã đồng ý khi chấp nhận các trợ cấp từ các nhà cấp vốn của họ, điều bao gồm khả năng của họ làm cho AAM của họ sẵn sàng theo một giấy phép CC BY tức thì khi xuất bản.

Ở những nơi các nhà xuất bản ôm lấy sự chuyển đổi hướng tới truy cập mở đầy đủ và tức thì, hầu hết các nhà cấp vốn của Liên minh S sẽ cấp vốn cho các chi phies xuất bản công bằng và hợp lý.

Trong khi chờ đợi, chúng tôi muốn cảnh báo cho các nhà nghiên cứu về các thực hành đó, và khuyến khích họ thực thi quyền của họ để làm cho AAM của họ sẵn sàng truy cập mở đầy đủ và tức thì. Các nhà cấp vốn và các thư viện đại học sẽ tiếp tục cung cấp hướng dẫn và khuyến cáo cho các tác giả và những người nhận trợ cấp. Trong các trường hợp nơi các nhà xuất bản không cung cấp con đường hợp lệ hướng tới tuân thủ với các yêu cầu của các nhà cấp vốn của Liên minh S, các nhà nghiên cứu có thể đệ trình bản thảo của họ tới một nhà xuất bản lựa chọn thay thế tuân thủ Kế hoạch S.

Như một hiệp hội chúng tôi đối mặt các thách thức to lớn: đại dịch, biến đổi khí hậu, an ninh lương thực. Việc đảm bảo rằng nghiên cứu được cấp vốn của chúng ta được làm thành truy cập mở đầy đủ là cách tốt nhất để vượt qua được các vấn đề đó.

♦ ♦ ♦

Các bên ký kếtTên

Đại diện cho

Marc Schiltz

Chủ tịch Nhóm Lãnh đạo của Liên minh S

TS Anindita Bhadra, Viện Giáo dục và Nghiên cứu Khoa học của Ấn Độ (IISER), Kolkata
TS Michael Saliba, Giám đốc, Viện về Photovoltaics (ipv), Đại học Stuttgart

Các đồng sáng lập viên của Viện Thanh niên Toàn cầu - GYA (Global Young Academy)

Gemma Modinos, FYAE FHEA, Cao đẳng Vua, London

Chủ tịch, Viện Thanh niên châu Âu (YAE)

Astrid Verheusen

Giám đốc Điều hành, Hiệp hội Thư viện Nghiên cứu châu Âu(LIBER)

Robin N. Sinn

Chủ tịch, Ban chỉ đạo của Liên minh các Cơ sở Chính sách Truy cập Mở (COAPI)

Peter Suber

Giám đốc, Văn phòng Truyền thông Học thuật của Harvard, Thư viện Harvard

Liên minh S mời các bên tham gia đóng góp hàn lâm khác ký thư ngỏ này để giúp cộng đồng nghiên cứu giữ lại quyền sở hữu các AAM của họ và cho phép hiệp hội nói chung tối đa hóa lợi ích từ nghiên cứu được cấp vốn của chúng tôi. Trang này sẽ được cập nhật thường xuyên khi các bên ký mới trả lời cho lời mời của chúng tôi.

cOAlition S strategy of applying a prior licence to the Author’s Accepted Manuscript (AAM) is designed to facilitate full and immediate open access of funded scientific research for the greater benefit of science and society. It helps authors exercise their ownership rights on the AAM, so they can share it immediately in a repository under an open licence.

The manuscript – even after peer-review – is the intellectual creation of the authors. The RRS is designed to protect authors’ rights. The costs that publishers incur for the AAM, such as managing the peer-review process, are covered by subscriptions or publication fees. Delivering such publication services does therefore not entitle publishers to limit, constrain or appropriate ownership rights in the author’s AAM.

Some subscription publishers have recently put in place practices that attempt to prevent cOAlition S funded researchers from exercising their right to make their AAM open access immediately on publication.

The undersigned – cOAlition S funders and other stakeholders in academic publishing – wish to provide clarity to researchers about these practices, and caution them about the possible consequences.

Plan S routes to open access

Plan S provides three routes to enable researchers to comply with their funders’ open access policies, while allowing publishers to accept submissions from cOAlition S-funded authors in all their journals.

Authors seeking to publish in a subscription/hybrid journal can comply with most cOAlition S funders’ policies when the journal is either part of a transformative agreement (i.e. a Read and Publish agreement to which they have access), or has been afforded transformative journal status. In both cases, the Version of Record (VoR) will be made open access at the time of publication under a CC BY licence. Under these models, many cOAlition S funders contribute to the publishing costs.

Where transformative solutions do not apply, self-archiving provides authors with a route to open access compliance. Via the Rights Retention Strategy (RRS), authors exercise their right to apply a CC BY licence to the AAM, and make that AAM available in a repository on publication, in compliance with their funder’s open access policy.

Providing clarity to authors

cOAlition S created the Journal Checker Tool (JCT) to advise researchers how they can comply with their funder’s Plan S-aligned Open Access policy when seeking to publish in their chosen journal.

cOAlition S recognises that publishers have the right to reject submissions from authors who indicate that they will comply with their funder’s policy and immediately share their AAM. To that end, in July 2020 cOAlition S contacted over 150 publishers to clarify their position with respect to the Rights Retention Strategy, asking them to respond by a certain date. Not a single publisher stated that they would reject a submission on the grounds that the author has applied a public copyright licence to the AAM.

However, new practices have recently been put in place by publishers that seek to undermine author’s intellectual ownership rights and circumvent cOAlition S funders’ open access policies. For example, some publishers are attempting to prevent funded researchers from exercising their right to make their AAM immediately available open access. These stratagems are not necessarily being communicated with authors before the submission stage. Moreover, these publishers do not provide clarity on what action they will take in cases where a researcher exercises their right to make their AAM open access.

Publisher practices

  • Confusing and misleading guidance to authors

For example, some publishers indicate that they do not “support” rights retention and claim that embargo periods will apply. In reality, cOAlition S funded researchers do not need the publisher’s permission to immediately share their AAM zero embargo with a CC BY licence, as long as the publisher has been given notice of the prior licence. The July 2020 letter to publishers made this clear, and these requirements are reinforced by funded researchers who are required to include specific language with every submission.

Other publishers suggest that authors can only comply with funders’ requirements by using a gold open access route. That is simply incorrect. The JCT provides guidance here.

  • Rejecting submissions to a subscription journal that carry the RRS language and re-routing these submissions to full Open Access journals

To avoid the possibility that an AAM in a subscription journal is made open access without embargo, the publisher may try to re-route the submission to a fully open access journal in which they publish. Such a re-routing process should be explicitly highlighted at the start of the submission process.

  • Modifying submission systems such that authors are required to agree to paying an open access fee (Article Processing Charge)

In this example, publishers only allow articles to be submitted to a hybrid journal if the author agrees to pay an APC, even though the publisher is aware that the cOAlition S funder will not cover these costs and that the author may not have access to alternative funds for the APC. We urge researchers to be cautious about what they sign or select on their submission screens.

  • Encouraging authors to breach their funder’s grant conditions

Some publishers, who recognise that from a copyright perspective the prior licence trumps any conflicting provision in a subsequent licence, are now asking authors to agree to specific terms within their publishing agreements to try and stop them sharing their AAM immediately on publication.

These practices put cOAlition S-funded researchers in a position where they either have to breach their funder’s grant conditions (by embargoing their AAM) and risk not being eligible for future funding; or breach their publishing agreement (by not embargoing their AAM) and subsequently risk the publisher taking action against them.

As publishers already have notice of the obligations that our funded researchers have agreed to, it is inappropriate for them to encourage researchers to breach these conditions.

Exercise your rights and help the research community and the public benefit from your research!

We hope that publishers will reconsider their position and play their part in providing fair and transparent policies for authors.

These should fully respect the prior licence that authors have agreed to when accepting grants from their funders, which includes their ability to make their AAM available under a CC BY licence immediately on publication.

Where publishers embrace the transition towards full and immediate open access, most cOAlition S funders will fund fair and reasonable publishing costs.

In the meantime, we wish to alert researchers to these practices, and encourage them to exercise their right to make their AAM available in full and immediate open access. Funders and university libraries will continue to provide guidance and advice to authors and grantees. In cases where publishers do not provide a valid route towards compliance with cOAlition S funders´ requirements, researchers can submit their manuscript to an alternative Plan S compliant publisher.

As a society we face huge challenges: pandemics, climate change, food security. Ensuring that our funded research is made fully open access is the best way to overcome these issues.

♦ ♦ ♦

SignatoriesName

Representing

Marc Schiltz

Chair of cOAlition S Leaders Group

Dr Anindita Bhadra, Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Kolkata
Dr Michael Saliba, Director, Institute for Photovoltaics (ipv), University Stuttgart

Co-chairs of the Global Young Academy (GYA)

Gemma Modinos, FYAE FHEA, King’s College, London

Chair, Young Academy of Europe (YAE)

Astrid Verheusen

Executive Director, Association of European Research Libraries (LIBER)

Robin N. Sinn

Chair, Coalition of Open Access Policy Institutions (COAPI) Steering Committee

Peter Suber

Director, Harvard Office for Scholarly Communication, Harvard LibrarycOAlition S invites other academic stakeholders to sign this open letter to help the research community retain ownership of their AAMs and allow society at large to maximally benefit from our funded research. This page will be updated regularly as new signatories respond to our invitation.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Thứ Tư, 5 tháng 5, 2021

Liên minh S hỗ trợ nhiệt tình Dự thảo Luật của Hiệp hội Thư viện Nghiên cứu châu Âu (LIBER) về Sử dụng các xuất bản phẩm học thuật được nhà nước cấp vốn

cOAlition S enthusiastically supports the LIBER Draft Law for the Use of Publicly Funded Scholarly Publications

30/03/2021

Theo: https://www.coalition-s.org/coalition-s-enthusiastically-supports-the-liber-draft-law-for-the-use-of-publicly-funded-scholarly-publications/

Bài được đưa lên Internet ngày: 30/03/2021

Liên minh S – một nhóm quốc tế với 26 tổ chức cấp vốn và thực thi nghiên cứu đã cam kết thực hiện Truy cập Mở đầy đủ và tức thì trong thực tế - nhiệt tình chào đón chiến dịch của Hiệp hội Thư viện Nghiên cứu châu Âu - LIBER (Association of European Research Libraries), về áp dụng luật khắp tất cả các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu để đảm bảo rằng tất cả các xuất bản phẩm khoa học phát sinh từ việc nhà nước cấp vốn được làm thành truy cập mở ở thời điểm xuất bản.

Dự luật này của LIBER bổ sung cho Chiến lược Giữ lại các Quyền và các biện pháp tương tự của Horizon Europe, khuyến khích các xuất bản phẩm là kết quả từ các vốn cấp của họ phải được làm thành truy cập mở tức thì, theo một giấy phép cho phép sử dụng lại không có hạn chế, miễn là tuân thủ các chuẩn mực thừa nhận ghi công học thuật.

Liên minh S đặc biệt chào đón mục tiêu đơn giản hóa của LIBER bằng việc áp dụng “tiếp cận có phối hợp và dàn hàng ngang” khắp các quốc gia thành viên để trao quyền cho các tác giả kiểm soát các kết quả đầu ra nghiên cứu của riêng họ. Johan Rooryck, Giám đốc Điều hành của Liên minh S, bình luận: “Sáng kiến của LIBER chỉ ra rằng tất cả các bên tham gia đóng góp học thuật đang nhanh chóng hội tụ về ý tưởng rằng các tác giả nên kiểm soát sự phổ biến và sử dụng lại các xuất bản phẩm được rà soát lại ngang hàng của họ. Truy cập tức thì tới các kết quả nghiên cứu là cần thiết để tăng tốc khoa học, làm cho nó truy cập được tới tất cả các công dân khắp trên thế giới, và giải quyết các thách thức xã hội chúng ta đối mặt.

cOAlition San international consortium of 26 research funding and performing organisations committed to making full and immediate Open Access a reality – enthusiastically welcomes the campaign by LIBER, the Association of European Research Libraries, for the adoption of a law across all EU member states to ensure that all scientific publications arising from public funding are made open access at the time of publication.

The LIBER draft law complements the cOAlition S Rights Retention Strategy and similar measures by Horizon Europe, stipulating that publications resulting from their funding must be made immediately open access, under a  licence that permits unrestricted reuse, subject to the norms of academic attributions. 

cOAlition S particularly welcomes LIBER’s goal of simplification by applying a “co-ordinated and horizontal approach” across member states that empowers authors to be in control of their own research outputs.  Johan Rooryck, Executive Director of cOAlition S, commends: “The LIBER initiative shows that all academic stakeholders are quickly converging on the idea that authors should be in control of the dissemination and reuse of their peer-reviewed publications. Immediate access to research results is necessary to accelerate science, make it accessible to all citizens worldwide, and address the societal challenges before us”.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Thứ Ba, 4 tháng 5, 2021

Liên minh S chào mừng sự điều chỉnh của Hiệp hội Thư viện Nghiên cứu (ARL) phù hợp với các nguyên tắc của Kế hoạch S

cOAlition S welcomes ARL’ s alignment with Plan S Principles

29/03/2021

Theo: https://www.coalition-s.org/coalition-s-welcomes-arl-s-alignment-with-plan-s-principles/

Bài được đưa lên Internet ngày: 29/03/2021

cOAlition S hoan nghênh việc thiết lập mục tiêu của Hiệp hội Thư viện Nghiên cứu (ARL), được đưa ra như một phản ứng đối với thỏa thuận xuất bản – và – đọc gần đây giữa Đại học California và Elsevier.

Đặc biệt, ARL đưa ra 5 mục tiêu mà các Thư viện Nghiên cứu đang theo đuổi trong các thương thảo của họ với các nhà xuất bản học thuật: “(1) giảm gánh nặng các phí xuất bản (các khoản phí xử lý bài báo, hoặc APC) đối với các tác giả và thay vào cam kết cơ sở sẽ thanh toán các khoản phí đó; (2) mở rộng truy cập tới nghiên cứu được sản xuất trong cơ sở; (3) làm cho hệ sinh thái truyền thông học thuật công bằng hơn; (4) hỗ trợ các nhu cầu nghiên cứu của các học giả, như giữ lại các quyền và máy truy cập được tới sự uyên thâm; và (5) bao gồm hoặc làm giảm các chi phí”.

Liên minh S vui mừng lưu ý là các mục tiêu đó là hoàn toàn phù hợp với 10 nguyện tắc của Kế hoạch S. Việc gia tăng truy cập tức thì tới nghiên cứu là mục tiêu tổng quát của Liên minh S. Việc dịch chuyển gánh nặng các khoản phí xử lý bài báo (APC) từ các tác giả sang các cơ sở và/hoặc các nhà cấp vốn được ghi nhận trolng Nguyên tắc 4 của chúng tôi: “Ở những nơi áp dụng được, các khoản phí xuất bản Truy cập Mở được các nhà cấp vốn hoặc các cơ sở nghiên cứu trang trải, chứ không phải cá nhân các nhà nghiên cứu. Cam kết về một hệ sinh thái truyền thông học thuật công bằng hơn nơi các chi phí được làm cho giảm xuống được nêu trong Nguyên tắc 5 của chúng tôi về các khoản phí và giá thành minh bạch. Tương tự, Nguyên tắc 10 của Liên minh S tìm kiếm sự đánh giá các kết quả đầu ra nghiên cứu công bằng hơn. Nghiên cứu của các học giả về khía cạnh giữ lại các quyền được Chiến lượng Giữ lại các Quyền của Liênminh S đề cập tới, và truy cập của máy móc tới sự uyên thâm được hướng dẫn và các yêu cầu kỹ thuật của chúng tôi đảm bảo.

Johan Rooryck, Giám đốc Điều hành của Liên minh S, đã cam kết: “Liên minh S đang hướng tới việc cộng tác với ARL và các tổ chức đồng chí hướng khác để làm việc hướng tới các mục tiêu chung đó”.

cOAlition S applauds the goal-setting of the Association of Research Libraries (ARL), which came as a reaction to the recent publish-and-read agreement between the University of California and Elsevier.

In particular, ARL sets out 5 goals that Research Libraries are pursuing in their negotiations with academic publishers: (1) reducing the burden of publishing fees (article-processing charges, or APCs) for authors and instead making an institutional commitment to pay those fees; (2) expanding access to research produced at the institution; (3) making the scholarly communication ecosystem more equitable; (4) supporting scholars’ research needs, such as rights retention and machine access to scholarship; and (5) containing or driving down costs.”

cOAlition S is pleased to note that these goals are in full alignment with the 10 principles of Plan S. Increasing immediate access to research is the overarching goal of cOAlition S. Shifting the burden of APCs from authors to institutions and/or funders is enshrined in our Principle 4: Where applicable, Open Access publication fees are covered by the Funders or research institutions, not by individual researchers”. A commitment to a more equitable scholarly communication ecosystem where costs are driven down is formulated in our Principle 5 regarding transparent fees and prices. Similarly, cOAlition S’s Principle 10 seeks a more equitable assessment of research outputs. Scholars’ research needs in terms of rights retention are addressed by the cOAlition S Rights Retention Strategy, and machine access to scholarship is ensured by our technical guidance and requirements.

Johan Rooryck, cOAlition S Executive Director, commented: cOAlition S is looking forward to collaborating with ARL and other like-minded organisations in working towards these common goals.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Thứ Tư, 28 tháng 4, 2021

Khóa huấn luyện ‘Thực hành khai thác tài nguyên giáo dục mở’ tại Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, 28-29/04/2021


Trong các ngày 28-29/04/2021, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã phối hợp cùng với trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai (Dong Nai Medical College) tổ chức khóa huấn luyện ‘Thực hành khai thác tài nguyên giáo dục mở’ cho 20 học viên là các cán bộ giảng viên của nhà trường.


Tự do tải về tài liệu khóa học tại địa chỉ:

https://www.dropbox.com/s/38cl46wylowfnqx/OER-Basics_2021.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/spearzj1pdjwjeo/OER_Practice_2021.pdf?dl=0

Tweet: https://twitter.com/nghiafoss/status/1387353971270897664

 

Blogger: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Thứ Bảy, 24 tháng 4, 2021

Giới thiệu Tài nguyên Giáo dục Mở ở Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông

Sáng ngày 24/04/2021, Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông đã tổ chức tập huấn giới thiệu Tài nguyên Giáo dục Mở cho hơn 100 giảng viên của nhà trường. Nội dung là phần lý thuyết của khóa thực hành khai thác Tài nguyên Giáo dục Mở.Tự do tải về tài liệu khóa học tại địa chỉ:
https://www.dropbox.com/s/38cl46wylowfnqx/OER-Basics_2021.pdf?dl=0

Tweet:
https://twitter.com/nghiafoss/status/1385867947877408768


Blogger: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Thứ Năm, 22 tháng 4, 2021

Lớp ‘Thực hành khai thác tài nguyên giáo dục mở’ tại Nhà xuất bản Xây dựng, 22-23/04/2021


  

Trong các ngày 22-23/04/2021, Nhà xuất bản Xây dựng đã tổ chức lớp thực hành khai thác Tài nguyên Giáo dục Mở cho một nhóm các cán bộ của nhà xuất bản.Tự do tải về tài liệu khóa học tại địa chỉ:

https://www.dropbox.com/s/38cl46wylowfnqx/OER-Basics_2021.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/spearzj1pdjwjeo/OER_Practice_2021.pdf?dl=0Giấy phép

Creative Commons License

Tài liệu thực hành khai thác TNGDM ở NXB XD do Lê Trung Nghĩa thực hiện, được cấp giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Quốc tế.Blogger: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com