Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2020

Giáo dục Mở và Tài nguyên Giáo dục Mở

Bên dưới là các thông tin liên quan tới giáo dục mở, tài nguyên giáo dục mở - OER (Open Education Resource), hệ thống giấy phép Creative Commons cho các nội dung mở từ năm 2020 trở đi. Các thông tin này được sắp xếp theo thời gian được đưa lên Blog, thông tin ra sau đứng trên. Các thông tin sẽ được cập nhật theo thời gian.
Để xem các thông tin tương tự từ năm 2019 trở về trước, vui lòng nhấn vào địa chỉ:
http://vnfoss.blogspot.com/2014/06/giao-duc-mo-va-tai-nguyen-giay-phep-tu.html

‘Chương trình Trợ cấp OER Toàn cầu Đầu tiên của UNESCO-UNEVOC’ - bản dịch sang tiếng Việt
Là tài liệu công bố Chương trình Trợ cấp OER Toàn cầu lần đầu tiên của của UNESCO-UNEVOC với các mốc thời gian trong năm 2020 và với số tiền lên tới 5.000 USD cho các cơ sở ứng viên được tuyển chọn nhằm ứng dụng và phát triển Tài nguyên Giáo dục Mở - OER (Open Educational Resources) và Thực hành Giáo dục Mở - OEP (Open Educational Practices) trong lĩnh vực Giáo dục và Huấn luyện Kỹ thuật và Nghề nghiệp - TVET (Technical and Vocational Education and Training).


Tự do tải về bản dịch sang tiếng Việt có 6 trang tại địa chỉ:


Dịch: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2020

Tiềm năng của VFOSSA với Tài nguyên Giáo dục Mở và Dữ liệu MởLà bài trình bày nhân kỷ niệm VFOSSA 8 năm tuổi, 14/01/2012-14/01/2010, diễn ra tại Homestay Hoa Mộc Lan, Mộc Châu trong các ngày 04-05/01/2020.


Bài trình bày có tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

Bản sao các tác phẩm trong phạm vi công cộng nên để trong phạm vi công cộng


Reproductions of Public Domain Works Should Remain in the Public Domain
By Claudio Ruiz and Scann, November 20, 2019
Bài được đưa lên Internet ngày: 20/11/2019
Tổ chức Creative Commons chú ý thấy các cơ sở di sản văn hóa sử dụng gia tăng các giấy phép CC trong các bản sao lại hình ảnh và các ảnh quét 3D các đối tượng như các tác phẩm điêu khắc, tượng bán thân, chạm trổ, và khắc chữ, trong số những điều khác, điều không thể chối cãi nằm trong phạm vi công cộng khắp trên thế giới. Ví dụ gần đây là tượng bán thân Nefertiti 3.000 năm tuổi trưng bày ở Viện bảo tàng Neues ở Berlin mà viện bảo tàng đã cấp giấy phép BY-NC-SA. Các thực hành rất khác nhau, từ việc sử dụng giấy phép CC BY, cho tới sử dụng giấy phép hạn chế nhất của chúng tôi – CC BY-NC-ND.
Hầu hết các đối tượng đó đã nằm trong phạm vi công cộng từ lâu nay, quả thực nhiều trong số chúng đã chưa từng bao giờ tuân theo bản quyền. Người nắm giữ bản quyền là người duy nhất có thể áp dụng giấy phép CC cho tác phẩm. Nếu tác phẩm nằm trong phạm vi công cộng, không giấy phép bản quyền nào nên được áp dụng, và trong trường hợp của các giấy phép CC, chúng được thiết kế để chỉ hoạt động ở những nơi bản quyền tồn tại, sự áp dụng giấy phép CC là không có hiệu lực. Trong các trường hợp đó, nếu có, thì Dấu Phạm vi Công cộng (Public Domain Mark) hoặc công cụ hiến vào phạm vi công cộng CC0 nên được áp dụng để khẳng định tình trạng phạm vi công cộng trên toàn cầu.
Nếu tác phẩm nằm trong phạm vi công cộng, không giấy phép bản quyền nào nên được áp dụng, và trong trường hợp của các giấy phép CC, chúng được thiết kế để chỉ hoạt động ở những nơi bản quyền tồn tại, sự áp dụng giấy phép CC là không có hiệu lực.
Vài tuyên bố đang được đưa ra đối với các bản quét 3Dj các bản sao các đối tượng ảnh chụp, không nhất thiết đối với bản thân các đối tượng đó. Tuy nhiên, số hóa tự bản thân nó không tạo ra bản quyền hoặc các quyền tương tự vì trong đại đa số các quyền tài phán không có sự độc đáo nào liên quan tới việc tạo ra một bản sao số trung thực của một tác phẩm sáng tạo. Trong hầu hết các trường hợp, các bản sao đó tuân theo các tiêu chuẩn công nghiệp đã rất thành danh rồi vì các mục đích bảo tồn. Thậm chí khi các bản quét đó là kết quả của lao động có kỹ năng cao, các bản sao đó vẫn không đủ tính sáng tạo để được bảo vệ bản quyền ở hầu hết mọi nơi.
Trong một số trường hợp, ứng dụng các giấy phép CC đã được áp dụng đối với các đối tượng gây tranh cãi, nơi quản lý văn hóa và quyền sở hữu các đối tượng đó là chủ đề của các thảo luận về pháp lý, chính trị, và ngoại giao. Creative Commons đang khai thác vấn đề này và thừa nhận là các giấy phép CC không đủ để giải quyết các vấn đề đó. Tuy nhiên, trong các trường hợp đó, là đặc biệt có ý nghĩa khi chú ý tới các đặc quyền văn hóa để thâm nhập vào các cộng đồng nguồn gốc, bao gồm các quyết định về số hóa và các hạn chế và các điều kiện truy cập[1].
Các giấy phép Creative Commons là các công cụ cho phép những người sử dụng hiểu tốt hơn những sự cho phép nào đang được người sáng tạo tác phẩm gốc trao cho công chúng. Khi một giấy phép CC bị áp dụng sai, khả năng các giấy phép CC trở thành một dấu hiệu tiêu chuẩn để truyền đạt những sự cho phép bản quyền bị xói mòn. Việc gắn nhãn sai cho các tác phẩm tạo ra sự bối rối giữa những người sử dụng lại các tác phẩm và hạn chế các quyền của công chúng hưởng lợi từ những cái chung của toàn thế giới.
Chúng tôi nhận thức được rằng trong một số trường hợp các cơ sở di sản văn hóa sử dụng các giấy phép CC để có được sự tin cậy cho tác phẩm của họ hoặc để chỉ ra nguồn gốc của đối tượng đại diện dạng số đó. Có các công cụ kỹ thuật tốt hơn, phù hợp hơn để đạt được mục tiêu đó, bao gồm siêu dữ liệu và các tiêu chuẩn máy đọc được.
Cuối cùng, chúng tôi hiểu những lo ngại đối với doanh thu và lợi nhuận mà vài cơ sở di sản văn hóa thể hiện khi đánh giá các chính sách truy cập mở. Tuy nhiên, việc khiếu nai bản quyền đối với các tác phẩm nằm trong phạm vi công cộng và các chiến lược doanh thu thành công là các thảo luận khác nhau không thuộc về cùng một không gian. Nếu có, có số lượng ngày một gia tăng bằng chứng chỉ ra rằng các chi phí có liên quan tới việc cấp phép cho các hình ảnh làm giảm các lợi ích hoặc các dòng doanh thu tiềm năng đối với các hình ảnh được cấp phép[2].
Các giấy phép Creative Commons không phải là các công cụ nên được sử dụng để hạn chế khả năng phát hiện, chia sẻ, và sử dụng lại phạm vi công cộng. Các cơ sở di sản văn hóa nên ôm lấy các chính sách truy cập mở như một phần của các sứ mệnh của các cơ sở của họ để trao sự truy cập tới văn hóa và thông tin cho công chúng.
Creative Commons đang nỗ lực chào nhiều hơn các hoạt động huấn luyện và giáo dục cho các cơ sở di sản văn hóa về truy cập mở. Chúng tôi cũng đang đối tác với Quỹ Wikimedia về Tuyên bố về Truy cập Mở cho Di sản Văn hóa, điều chúng tôi kỳ vọng sẽ tung ra tại Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu vào tháng 5/2020. Hãy tham gia cùng chúng tôi trong thảo luận này tại @openglam.
Các tham chiếu
1. Pavis, Mathilde and Wallace, Andrea, Response to the 2018 Sarr-Savoy Report: Statement on Intellectual Property Rights and Open Access Relevant to the Digitization and Restitution of African Cultural Heritage and Associated Materials (March 25, 2019). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3378200 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3378200
2. Crews, Kenneth D., Museum Policies and Art Images: Conflicting Objectives and Copyright Overreaching. Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal, Vol. 22, p. 795, 2012; Tanner S. Reproduction charging models & rights policy for digital images in American art museums: A Mellon Foundation funded study. Online: King’s College London, 2004. 57 p.; Foteini Valeonti, Andrew Hudson-Smith, Melissa Terras & Chrysanthi Zarkali, Reaping the Benefits of Digitisation: Pilot study exploring revenue generation from digitised collections through technological innovation, Proceedings of EVA London 2018, UK.
It has come to the attention of Creative Commons that there is an increased use of CC licenses by cultural heritage institutions on photographic reproductions and 3D scans of objects such as sculptures, busts, engravings, and inscriptions, among others, that are indisputably in the public domain worldwide. A recent example is the 3000-year-old Nefertiti bust on display at the Neues Museum in Berlin that the museum licensed under BY-NC-SA. The practices vary widely, from using a CC BY license, to using our most restrictive license—CC BY-NC-ND.
Most of these objects have been in the public domain for a long time now, indeed many that have never been subject to copyright. The copyright holder is the only person that can apply a CC license to a work. If the work is in the public domain, no copyright licenses should be applied, and in the case of CC licenses, which are designed to only operate where copyright exists, the application of a CC license is ineffective. In these cases, if anything, the Public Domain Mark or the CC0 public domain dedication tool should be applied to confirm worldwide public domain status.
If the work is in the public domain, no copyright licenses should be applied, and in the case of CC licenses, which are designed to only operate where copyright exists, the application of a CC license is ineffective.
Some of these claims are being made over the 3D scans and photographic reproductions of objects, not necessarily over the objects themselves. However, digitization by itself doesn’t create copyright or similar rights because in the vast majority of jurisdictions there is no originality involved in making a faithful digital reproduction of a creative work. In most of the cases, these reproductions follow very well-established industry standards for preservation purposes. Even when these scans are the result of skilled labor, these reproductions are still insufficiently creative to be granted copyright protection almost everywhere.
In some of these cases, the application of CC licenses has been applied over contested objects, where cultural stewardship and ownership of these objects is the subject of legal, political, and diplomatic discussions. Creative Commons is exploring this issue and recognizes that CC licenses do not sufficiently address these issues. However, in these cases, it is particularly meaningful to pay attention to the cultural prerogatives that enure to the communities of origin, including decisions on digitization and access restrictions and conditions.1
Creative Commons licenses are tools to allow users to better understand what permissions are being granted to the public by the creator of the original work. When a CC license is misapplied, the ability of CC licenses to be a standard signal for communicating copyright permissions is undermined. Mislabelling works creates confusion among re-users of works and limits the rights of the public to benefit from the global commons.
We acknowledge that in some cases cultural heritage institutions use CC licenses in order to get credit for their work or to indicate the provenance of the digital surrogates. There are better, more appropriate technical tools to achieve that goal, including metadata and machine readability standards.
Lastly, we understand the concerns over revenue and profit that some cultural heritage institutions express when evaluating open access policies. However, claiming copyright over public domain works and successful revenue strategies are different conversations that don’t belong in the same space. If anything, there is a growing amount of evidence that shows that the associated costs for licensing images dwarf the potential benefits or revenue streams for licensing images.2
Creative Commons licenses are not tools that should be used to limit the possibility of discovery, sharing, and re-use of the public domain. Cultural heritage institutions should embrace open access policies as part of their institutional missions to grant access to culture and information to the public.
Creative Commons is making efforts to offer more training and education activities to cultural heritage institutions on open access. We are also working in partnership with the Wikimedia Foundation on a Declaration on Open Access for Cultural Heritage, that we expect to launch at our Global Summit in May 2020. Engage with us in this conversation at @openglam.
References
1. Pavis, Mathilde and Wallace, Andrea, Response to the 2018 Sarr-Savoy Report: Statement on Intellectual Property Rights and Open Access Relevant to the Digitization and Restitution of African Cultural Heritage and Associated Materials (March 25, 2019). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3378200 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3378200
2. Crews, Kenneth D., Museum Policies and Art Images: Conflicting Objectives and Copyright Overreaching. Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal, Vol. 22, p. 795, 2012; Tanner S. Reproduction charging models & rights policy for digital images in American art museums: A Mellon Foundation funded study. Online: King’s College London, 2004. 57 p.; Foteini Valeonti, Andrew Hudson-Smith, Melissa Terras & Chrysanthi Zarkali, Reaping the Benefits of Digitisation: Pilot study exploring revenue generation from digitised collections through technological innovation, Proceedings of EVA London 2018, UK.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019

Kỷ niệm Ngày Phạm vi Công cộng với các sự kiện khắp trên thế giới


Celebrate Public Domain Day with Events Around the World
By Sebastiaan ter Burg, December 17, 2019
Bài được đưa lên Internet ngày: 17/12/2019
Sau đây là bài đăng của khách - thành viên cộng đồng Creative Commons Sebastiaan ter Burg.
Vào tháng 1/2020 sẽ có các sự kiện khắp trên thế giới để kỷ niệm sự kiện các tác phẩm mới đi vào phạm vi công cộng. Quốc gia nơi tác phẩm được xuất bản xác định khi nào bản quyền hết thời hạn. Ví dụ, tôi tới từ Hà Lan, bản quyền được trao trong tác phẩm hết hạn vào ngày đầu tiên của tháng 1 – 70 năm sau khi tác giả của tác phẩm đó chết. Trong khi đó, các tác phẩm được xuất bản ở Mexico có bản quyền tới đủ 100 năm sau khi các tác giả của chúng chết. Điều đó thật là dài!
Điều này giải thích vì sao chúng tôi kỷ niệm Ngày Phạm vi Công cộng, nó diễn ra vào ngày đầu tiên của mỗi năm khi các tác phẩm mới đi vào phạm vi công cộng. Đây là ngày để kỷ niệm cuộc sống của các tác giả, những người đã chết nhiều năm trước và các tác phẩm của họ cuối cùng đã trở nên sẵn sàng cho thế giới để truy cập và sử dụng tự do. Bạn có muốn biết liệu sự kiện Ngày Phạm vi Công cộng đang diễn ra ở quốc gia của bạn hay không? Hãy vào pdday.org để xem ở đâu các sự kiện đó đang được tổ chức hoặc để bổ sung thêm sự kiện của riêng bạn.
pdday.org cũng là sáng kiến lớn hơn để khuyến khích xuất bản các tác phẩm trong phạm vi công cộng. Bổ sung vào catalog các sự kiện, trang này còn nhằm để thu thập các công cụ thực hành và các thực hành tốt nhất để làm những điều giống như việc xác định liệu một tác phẩm có nằm trong phạm vi công cộng hay không. Video bên dưới là ví dụ về cách các cơ sở văn hóa ở Hà Lan được huấn luyện để xác định tư liệu trong phạm vi công cộng trong các bộ sưu tập của họ.
Tôi hy vọng bạn sẽ ra nhập với chúng tôi để kỷ niệm Ngày Phạm vi Công cộng bất kỳ bạn đang ở đâu trên thế giới này bằng việc tham dự sự kiện, tạo cho riêng bạn, hoặc bỏ chút thời gian để học về phạm vi công cộng là gì và vì sao điều đó là quan trọng.
The following is a guest post by Creative Commons community member Sebastiaan ter Burg.
In January 2020 there will be events all over the world to celebrate the fact that new works have entered the public domain. The country where a work is published determines when copyright expires. For example, where I’m from in the Netherlands, copyright vested in a work expires on the first day of January—70 years after the death of the work’s author. Meanwhile, works published in Mexico are copyrighted for a full 100 years after their death of their authors. That’s a long time!
This is why we celebrate Public Domain Day, which happens on the first day of each year when new works enter the public domain. It’s a day to celebrate the lives of authors who died many years ago and whose works have finally become available to the world to access and use freely. Do you want to know if a Public Domain Day event is happening in your country? Or are you involved in the organization of an event in your country? Then head over to pdday.org to see where events are being held or to add your own event.
pdday.org is also a larger initiative to stimulate the publishing of works in the public domain. In addition to cataloguing events, the site aims to to collect practical tools and best practices for doing things like determining whether a work is in the public domain. The video below is an example of how cultural institutions in The Netherlands get training in determining public domain material in their collections.
I hope you’ll join us in celebrating Public Domain Day wherever you are in the world by attending an event, creating your own, or taking some time to learn about what the public domain is all about and why it’s important.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

Các tài liệu dịch sang tiếng Việt hết năm 2019A. Tài liệu về khoa học mở - truy cập mở - dữ liệu mởOpenGLAM
 1. Các hướng dẫn phát triển các chính sách Tài nguyên Giáo dục Mở’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do UNESCO - COL xuất bản năm 2019. Tài liệu hướng dẫn xây dựng chính sách OER ở cả mức quốc gia và/hoặc cơ sở dựa vào 7 pha; mỗi pha đều có hướng dẫn chi tiết các hoạt động cần triển khai; rất tốt để tham khảo khi xây dựng chính sách OER. Bản dịch sang tiếng Việt có 194 trang. Tải về:
 1. Khuyến cáo phác thảo về tài nguyên giáo dục mở’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do UNESCO xuất bản tháng 10/2019 và cũng là tài liệu được 193 quốc gia của UNESCO phê chuẩn ngày 25/11/2019, nhân Hội nghị Toàn thể lần thứ 40 của UNESCO diễn ra tại Paris, Pháp. Đây là Khuyến cáo Tài nguyên Giáo dục Mở (OER) với 5 khía cạnh mục tiêu: (1) Xây dựng năng lực của các bên tham gia đóng góp để tạo lập truy cập, sử dụng, tùy biến thích nghi và phân phối lại OER; (2) Phát triển chính sách hỗ trợ; (3) Khuyến khích OER chất lượng bao hàm toàn diện và công bằng; (4) Nuôi dưỡng sáng tạo các mô hình bền vững cho OER; (5) Tạo thuận lợi cho hợp tác quốc tế. Bản dịch sang tiếng Việt có 12 trang. Tải về:
 1. Báo cáo Connect OER 2018-2019’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Liên minh Xuất bản Học thuật và Tài nguyên Hàn lâm – SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) xuất bản tháng 9/2019. ‘Báo cáo Connect OER 2018-2019’ cho bạn bức tranh chi tiết các số liệu thống kê về ứng dụng và phát triển OER ở Bắc Mỹ hiện hành. Bản dịch sang tiếng Việt 17 trang. Tải về:
 1. Người giải thích: Chỉ thị DSM sẽ thay đổi những gì cho các cơ sở di sản văn hóa?’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của tác giả Paul Keller, cố vấn chính sách độc lập cho Quỹ Europeana, xuất bản tháng 06/2019, nói về những thay đổi trong Chỉ thị về Bản quyền trong Thị trường Số Duy nhất (Directive on Copyright in the Digital Single Market) ở Liên minh châu Âu. Bản dịch sang tiếng Việt 12 trang. Tải về:
 1. Kế hoạch S: EUA chào mừng sự làm rõ hơn về các hướng dẫn triển khai’ - bản dịch sang tiếng Việt, Là tài liệu của Hiệp hội Đại học châu Âu - EUA (European University Association) chào mừng và ủng hộ các sửa đổi làm rõ hơn về Kế hoạch S của Liên minh S (cOAlition S) về các nguyên tắc của mình ở thời điểm cuối tháng 5/2019. Bản dịch sang tiếng Việt 4 trang. Tải về:
 1. Các nhà xuất bản xã hội tăng tốc Truy cập Mở và Kế hoạch S’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của các tác giả Alicia Wise và Lorraine Estelle, Information Power Ltd, đơn vị được Wellcome, UKRI, và Xã hội Học tập và các Nhà xuất bản Xã hội Nghề nghiệp và Học tập – ALPSP (Association of Learned and Professional Society Publishers) ủy quyền để triển khai một dự án điều chỉnh cho phù hợp với Kế hoạch S (Plan S) và dịch chuyển rộng hơn để tăng tốc Truy cập Mở - OA (Open Access) tức thì. Tài liệu đưa ra 27 mô hình kinh doanh và chiến lược kinh doanh có khả năng giúp cho các nhà xuất bản xã hội học tập trong giai đoạn chuyển đổi quá độ sang Truy cập Mở đầy đủ và tức thì, phù hợp với nguyên tắc cơ bản mà Liên minh S (cOAlition S). Bản dịch sang tiếng Việt có 80 trang. Tải về:
 1. Phản ánh về Đánh giá Nghiên cứu của Đại học - Các khái niệm cơ bản, các vấn đề và các tác nhân’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của các tác giả TS. Bregt Saenen và TS. Lidia Borrell-Damián, do Hiệp hội Đại học châu Âu - EUA (European University Association) xuất bản tháng 4/2019 đề cập tới vấn đề cấp bách phải thay đổi đánh giá nghiên cứu học thuật hiện nay trong các trường đại học và/hoặc các viện nghiên cứu để xây dựng các tiếp cận đánh giá nghiên cứu chính xác hơn, minh bạch và có trách nhiệm hơn, đặc biệt là vai trò của các tác nhân như các nhà cấp vốn nghiên cứu và những người làm chính sách nghiên cứu. Bản dịch sang tiếng Việt có 27 trang. Tải về:
 1. Dân chủ hóa viện bảo tàng Rijksmuseum’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của tác giả Joris Pekel của Quỹ Europeana viết để trả lời cho câu hỏi: Vì sao viện bảo tàng Rijksmuseum đã làm cho tư liệu chất lượng cao nhất của họ sẵn sàng không có các hạn chế, và kết quả là gì? Bản dịch tiếng Việt có 17 trang. Tải về:
 1. Chính sách phương tiện của Europeana‘ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Quỹ Europeana xuất bản tháng 05/2016. Tài liệu hướng dẫn cách để: (1) sinh tự động các hình ảnh nhỏ (thumbnail) đại diện cho các tệp phương tiện được trưng bày trong các bộ sưu tập của Europeana và trong các API của Europeana; và (2) trích ra siêu dữ liệu kỹ thuật từ các tệp phương tiện mà người sử dụng cần khi tìm kiếm. Bản dịch sang tiếng Việt có 8 trang. Tải về:
 1. Các URI trong ngữ cảnh Mô hình Dữ liệu của Europeana v1.0’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Quỹ Europeana xuất bản, giải nghĩa hướng dẫn cách sử dụng mã nhận diện thường trực duy nhất - mã nhận diện tài nguyên thống nhất URI (Uniform Resource Identifier) để để làm phương tiện truy cập các đối tượng số trong các bộ sưu tập của Europeana và các giao diện lập trình ứng dụng API (Application Programming Interface) của Europeana và được đưa vào trong siêu dữ liệu của các đối tượng di sản văn hóa. Bản dịch tiếng Việt có 8 trang. Tải về:
 1. Chiến lược nội dung của Europeana’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Quỹ Europeana xuất bản tháng 3/2017, giấy phép CC BY-SA 4.0, để đáp ứng mục tiêu dài hạn của Europeana là để “có được nội dung đúng cho người sử dụng đúng và vào đúng thời điểm”. Europeana làm việc với tất cả các dạng nội dung di sản văn hóa của châu Âu. Bản dịch sang tiếng Việt 28 trang. Tải về:
 1. Hướng dẫn xuất bản của Europeana v1.7’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Quỹ Europeana xuất bản tháng 09/2018 để hướng dẫn về các yêu cầu siêu dữ liệu và nội dung cho các đối tác xuất bản các bộ sưu tập của họ trên Europeana - thư viện, viện bảo tàng và kho lưu trữ số của châu Âu - với “hơn 55 triệu đối tượng số từ các bộ sưu tập trên trực tuyến của hơn 3.500 phòng trưng bày, thư viện, viện bảo tàng, các bộ sưu tập nghe nhìn, và các kho lưu trữ từ khắp châu Âu”. Bản dịch sang tiếng Việt 40 trang. Tải về:
 1. Khung xuất bản của Europeana V1.1’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Europeana xuất bản, đưa ra 4 kịch bản (được gọi là các mức) cho việc chia sẻ các bộ sưu tập của bạn với Europeana theo quan điểm ’Bạn cho đi càng nhiều - Bạn nhận lại càng nhiều’ và dựa vào các đối tác dữ liệu nào có mong muốn và có khả năng cung cấp. Các mức đó dựa vào các ví dụ thực tế và được khuyến cáo cho các đối tác của Europeana. Bản dịch sang tiếng Việt 47 trang. Tải về:
 1. Hướng dẫn chia sẻ nội dung của Europeana cho những người chuyên nghiệp’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Quỹ Europeana, khuyến cáo cho những người sử dụng các tài nguyên số của Europeana như các hình ảnh của các hiện vật Europeana lưu giữ & bảo tồn. Bản dịch sang tiếng Việt 7 trang. Tải về:
 1. Hiến chương Phạm vi Công cộng của Europeana’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Quỹ Europeana, đưa ra chính sách của Europeana đối với các tư liệu nằm trong Phạm vi Công cộng do Europeana lưu giữ và bảo tồn, xuất bản vào tháng 4/2010. Hiến chương được cho là mẫu mực cho các cơ sở GLAM ở châu Âu noi theo để vừa tuân thủ sứ mệnh của mình, vừa sống sót được trong chuyển đổi số. Bản dịch sang tiếng Việt 9 trang. Tải về:
 1. Khung cấp phép của Europeana’ - bản dịch sang tiếng Việt, Là tài liệu của Europeana, một thư viện, kho lưu trữ và viện bảo tàng số khổng lồ ở châu Âu và trên thế giới. Làm thế nào Europeana sống sót và phát triển được trong chuyển đổi số, trong kỷ nguyên số? Bản dịch sang tiếng Việt 30 trang. Tải về:
B. Các tài liệu dịch nửa đầu năm 2019
 1. Tuyên bố São Paulo về Truy cập Mở’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu về Tuyên bố chung của 5 tổ chức gồm: (1) Nền tảng Khoa học Mở châu Phi; (2) AmeliCA; (3) cOAlition S; (4) OA2020; và (5) SciELO tại São Paulo, Brazil ngày 01/05/2019. Họ đã thống nhất về sứ mệnh chung của họ làm cho tri thức sẵn sàng và truy cập được bất kỳ ở đâu nó có thể có tác động lớn nhất và giúp giải quyết các thách thức của nhân loại bất kể ở đâu nó được sản xuất. Bản dịch sang tiếng Việt có 2 trang. Tải về:
 1. Tuyên bố chung về Truy cập Mở cho các nhà nghiên cứu qua Kế hoạch S’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu về tuyên bố chung của 3 tổ chức nghiên cứu ở châu Âu, gồm: (1) Hội đồng các Ứng viên Tiến sỹ và các Nhà nghiên cứu Trẻ châu Âu – EURODOC (European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers); (2) Hiệp hội Cựu sinh viên Marie Curie - MCAA (Marie Curie Alumni Association); và (3) Viện châu Âu Trẻ – YAE (Young Academy of Europe); để đáp lại tuyên bố của nhóm các nhà cấp vốn châu Âu cOAlition S về Kế hoạch S. Bản dịch sang tiếng Việt có 4 trang. Tải về:
 1. Các cơ hội và thách thức triển khai Kế hoạch S - Quan điểm của Viện Trẻ’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu trình bày quan điểm của Viện Trẻ, một tổ chức của các nhà nghiên cứu trẻ ở châu Âu, đưa ra ngày 15/10/2018 để đáp lại tuyên bố của nhóm các nhà cấp vốn châu Âu cOAlition S về Kế hoạch S. Bản dịch sang tiếng Việt có 8 trang. Tải về:
 1. Các khuyến cáo của OSPP về các Thước đo Thế hệ Sau, được thông qua 30/10/2017’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Nhóm Làm việc về Almetrics của Nền tảng Chính sách Khoa học Mở của Ủy ban châu Âu phác thảo, đưa ra các điểm chính và 7 ưu tiên trong việc xây dựng các thước đo thế hệ sau, phù hợp với đường lối Khoa học Mở và các nguyên lý Tìm thấy được, Truy cập được, Tương hợp được; Sử dụng lại được - FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) đối với các dữ liệu nghiên cứu và các đối tượng số khác của châu Âu trong tương lai. Bản dịch sang tiếng Việt có 6 trang. Tải về:
 1. Tuyên bố của Hiệp hội Quốc tế các nhà xuất bản khoa học, kỹ thuật và y học (STM) về Kế hoạch S: Tăng cường dịch chuyển sang Truy cập Mở đầy đủ và tức thì tới các xuất bản phẩm khoa học’ - bản dịch sang tiếng Việt, là Tuyên bố được đưa ra vào tháng 09/2018, ngay sau tuyên bố Kế hoạch S của nhóm các nhà cấp vốn cOAlition S. bản dịch sang tiếng Việt có 3 trang. Tải về:
 1. Tác động của Truy cập Mở lên các Phòng trưng bày, Thư viện, Viện bảo tàng, và Kho lưu trữ’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của tác giả Effie Kapsalis, xuất bản ngày 27/04/2016. Tài liệu đưa ra những cái mất và được khi các Phòng trưng bày, Thư viện, Kho lưu trữ, & Viện bảo tàng – GLAM (Galleries, Libraries, Archives, & Museums) đi theo OpenGLAM, đặc biệt là ví dụ về hơn 50 cơ sở như vậy, hầu hết ở châu Âu và nước Mỹ. Bản dịch sang tiếng Việt có 44 trang. Tải về:
 1. Hướng dẫn của Hội đồng Nghiên cứu châu Âu về Triển khai Truy cập Mở tới các Xuất bản phẩm Khoa học và Dữ liệu Nghiên cứu’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Hội đồng Nghiên cứu châu Âu - ERC (European Research Council) hướng dẫn triển khai Truy cập Mở tới các Xuất bản phẩm Khoa học và Dữ liệu Nghiên cứu, phiên bản 1.1, xuất bản ngày 21/04/2017. Bản dịch sang tiếng Việt có 12 trang. Tải về:
 1. Hướng dẫn của Chương trình H2020 cho các Quy định về Truy cập Mở tới các Xuất bản phẩm Khoa học và Truy cập Mở tới Dữ liệu Nghiên cứu trong Horizon 2020’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Ủy ban châu Âu đưa ra các Quy định về Truy cập Mở tới các xuất bản phẩm khoa học và Truy cập Mở tới dữ liệu nghiên cứu trong các dự án của Horizon 2020 - phiên bản 3.2 ngày 21/03/2017, do Ủy ban châu Âu xuất bản năm 2017. Tài liệu có thể là tham khảo rất tốt, đặc biệt cho những người làm chính sách trong khu vực nhà nước về các xuất bản phẩm khoa học và các dữ liệu nghiên cứu ở Việt Nam, phù hợp với xu thế Khoa học Mở của thế giới. Bản dịch sang tiếng Việt có 18 trang. Tải về:
 1. OpenGLAM. Các Phòng trưng bày, Thư viện, Kho lưu trữ, & Viện bảo tàng Mở - OpenGLAM (Galleries, Libraries, Archives, & Museum). Tài liệu nêu định nghĩa và các tác động của OpenGLAM. Bản dịch sang tiếng Việt có 2 trang. Tải về:
 1. Tương lai của xuất bản học thuật và truyền thông học thuật’ - bản dịch sang tiếng Việt, là báo cáo của Nhóm Chuyên gia cho Ủy ban châu Âu, do Ban Tổng Giám đốc về Nghiên cứu và Cách tân xuất bản tháng 01/2019; DOI: 10.2777/836532; Giấy phép CC BY. Bất kể bạn là ai, nếu bạn đang làm việc trong môi trường xuất bản học thuật và truyền thông học thuật, thì các khuyến cáo của Báo cáo này là dành cho bạn! Bản dịch sang tiếng Việt có 109 trang. Tải về:
 1. Thí điểm Truy cập Mở trong FP7’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu về thí điểm Truy cập Mở trong Chương trình Khung số 7 – FP7 (Seventh Framework Programme) của Ủy ban châu Âu giai đoạn 2007-2013, do Ủy ban châu Âu - EC (European Commission) và Khu vực Nghiên cứu châu Âu - ERA (European Research Area) xuất bản. Bản dịch sang tiếng Việt có 6 trang. Tải về:
 1. Các thước đo thế hệ sau: Các thước đo và đánh giá có trách nhiệm cho khoa học mở’ - bản dịch sang tiếng Việt, là báo cáo của Nhóm Chuyên gia về các thước đo lựa chọn thay thế – Altmetrics thuộc Ban Tổng Giám đốc về Nghiên cứu và Cách tân của Ủy ban châu Âu (EC) thực hiện, EC xuất bản tháng 01/2019. Bản dịch sang tiếng Việt có 46 trang. Tải về:
 1. Tuyên ngôn Leiden về các thước đo nghiên cứu’ - bản dịch sang tiếng Việt. “Sự lạm dụng các thước đo nghiên cứu đã trở nên quá phổ biến tới mức không thể bỏ qua. Chúng tôi vì thế trình bày Tuyên ngôn Leiden, được đặt tên sau hội nghị ở đó nó được kết tinh (xem http://sti2014.cwts.nl).” Bản dịch sang tiếng Việt có 9 trang. Tải về:
 1. Tuyên bố San Francisco về Đánh giá Nghiên cứu’ - bản dịch sang tiếng Việt. “Có nhu cầu cấp bách cải thiện các cách thức ở đó kết quả đầu ra nghiên cứu khoa học được các cơ quan cấp vốn, các cơ sở hàn lâm, và các bên khác đánh giá. Bản dịch sang tiếng Việt có 14 trang. Tải về:
 1. Trí tuệ nhân tạo phục vụ doanh nghiệp và mọi người’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Nhóm các Nhà tuyển dụng của Ủy ban Kinh tế và Xã hội châu Âu, Liên minh châu Âu, xuất bản năm 2019. Tài liệu chỉ ra tính cạnh tranh và sự tin cậy là 2 mặt của một đồng xu đối với trí tuệ nhân tạo - AI (Artificial Intelligence) và đưa ra các khuyến cáo nhằm ứng dụng và phát triển AI ở châu Âu, vì lợi ích của các doanh nghiệp châu Âu, đặc biệt là giáo dục và huấn luyện. Bản dịch sang tiếng Việt có 5 trang. Tải về:
 1. cOAlition S - Làm cho Truy cập Mở đầy đủ và tức thì thành hiện thực’ - bản dịch sang tiếng Việt. Liên minh các nhà cấp vốn nghiên cứu cOAlition S đưa ra các hướng dẫn để triển khai Kế hoạch S, bao gồm cả hướng dẫn các yêu cầu kỹ thuật trong giai đoạn chuyển đổi quá độ tới Truy cập Mở đầy đủ và tức thì. Bản dịch sang tiếng Việt có 13 trang. Tải về:
 1. Thông cáo báo chí của Science Europe: cOAlition S: Làm cho Truy cập Mở thành hiện thực tới năm 2020’ - bản dịch sang tiếng Việt. “Sáng kiến này đã ra đời từ sự hợp tác giữa những người đứng đầu các Tổ chức Cấp vốn Nghiên cứu tham gia, Marc Schiltz Chủ tịch của Sicence Europe, và Robert-Jan Smits Phái viên về Truy cập Mở của Ủy ban châu Âu. Nó cũng thu hút đầu vào đáng kể từ Hội đồng Khoa học của ERC. Bản dịch sang tiếng Việt có 2 trang. Tải về:
 1. Biến FAIR thành hiện thực’ - bản dịch sang tiếng Việt, là báo cáo cuối cùng về Kế hoạch Hành động từ Nhóm Chuyên gia của Ủy ban châu Âu về dữ liệu FAIR hoàn thành tháng 11/2018, do Ủy ban châu Âu xuất bản năm 2018. Tài liệu tuyệt hay. Bản dịch sang tiếng Việt có 163 trang. Tải về:
 1. Chương trình H2020: Hướng dẫn Quản lý Dữ liệu FAIR trong Horizon 2020; Phiên bản 3.0’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Ban Tổng Giám đốc và Nghiên cứu và Cách tân của Ủy ban châu Âu hướng dẫn Quản lý Dữ liệu FAIR trong chương trình Horizon 2020, do Ủy ban châu Âu xuất bản ngày 26/07/2016. Bản dịch sang tiếng Việt có 16 trang. Tải về:
 1. Kế hoạch S - Tăng tốc chuyển đổi quá độ sang Truy cập Mở đầy đủ và tức thì tới các xuất bản phẩm khoa học’ - bản dịch sang tiếng Việt. Kế hoạch S được liên minh các nhà cấp vốn cho khoa học của châu Âu đưa ra với nguyên tắc chung cùng với 10 điều khuyến cáo, áp dụng từ ngày 01/01/2020 trở đi cho tất cả các kết quả đầu ra nghiên cứu được nhà nước cấp vốn hoặc do các hội đồng và các cơ quan cấp vốn nghiên cứu quốc gia và châu Âu cung cấp. Bản dịch sang tiếng Việt có 2 trang. Tải về:
 1. Tuyên bố của IFLA về truy cập mở - làm rõ quan điểm và chiến lược của IFLA’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Liên đoàn Quốc tế các Hiệp hội và Cơ sở Thư viện - IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) xuất bản, được Ban Điều hành IFLA đã phê chuẩn, ngày 18/04/2011. Nó nêu rõ quan điểm và chiến lược của IFLA về truy cập mở. Bản dịch sang tiếng Việt có 6 trang. Tải về:
 1. Tuyên bố Berlin về Truy cập Mở tới tri thức trong các Khoa học và Nhân văn’ - bản dịch sang tiếng Việt. “Tuân thủ với tinh thần của Tuyên bố Sáng kiến Truy cập Mở Budapest, Chương ECHO và Tuyên bố Bethesda về Xuất bản Truy cập Mở, chúng tôi đã phác thảo Tuyên bố Berlin để quảng bá Internet như là công cụ vận hành cho một cơ sở tri thức khoa học toàn cầu và phản ánh của con người và để chỉ định các biện pháp cho những người làm chính sách nghiên cứu, các cơ sở nghiên cứu, các cơ quan cấp vốn, các thư viện, các kho lưu trữ và các viện bảo tàng cần thiết xem xét.” Bản dịch sang tiếng Việt có 5 trang. Tải về:
 1. Mở - Triết lý và các thực hành đang cách mạng hóa giáo dục và khoa học’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tuyển tập các bài viết của nhiều tác giả, được gợi ý trích dẫn như là: Jhangiani, R S and Biswas-Diener, R. 2017. Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 427 trang. Tải về:
 1. Mở mặc định: Tương lai của giáo dục và học thuật, là bản dịch của tài liệu: Jhangiani, R S. 2017. Mở mặc định: Tương lai của giáo dục và học thuật. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 267-279. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.v. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 20 trang. Tải về:
 1. Tuyên bố Bethesda về Xuất bản phẩm Truy cập Mở’ - bản dịch sang tiếng Việt. “Mục đích của tài liệu này là để khuyến khích thảo luận trong cộng đồng nghiên cứu y sinh về cách để xử lý, nhanh nhất có thể, mục tiêu được hiểu rộng rãi về việc cung cấp truy cập mở tới tư liệu khoa học căn bản.” Bản dịch sang tiếng Việt có 7 trang. Tải về:
 1. Sáng kiến Truy cập Mở Budapest’ - bản dịch sang tiếng Việt. “Sáng kiến Truy cập Mở Budapest đã được đưa ra vào năm 2002 và đánh dấu một cột mốc trong lịch sử của phong trào Truy cập Mở, vì nó lần đầu tiên đưa ra định nghĩa Truy cập Mở - OA (Open Access) là gì.” Bản dịch sang tiếng Việt có 4 trang. Tải về:
 1. Bạn không thể bán thứ tự do không mất tiền, và những vấn đề khác của OER, là bản dịch của tài liệu: Biswas-Diener, R. 2017. Bạn không thể bán thứ tự do không mất tiền, và những vấn đề khác của OER. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 257-265. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.u. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 15 trang. Tải về:
 1. Sư phạm mở của việc tự làm lấy: Chia sẻ tự do các tài nguyên về tâm lý học, là bản dịch của tài liệu: Hartnett, J. 2017. Sư phạm mở của việc tự làm lấy: Chia sẻ tự do các tài nguyên về tâm lý học. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 245-254. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.t. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 16 trang. Tải về:
 1. TeachPsychScience.org: Chia sẻ để cải thiện việc dạy các phương pháp nghiên cứu, là bản dịch của tài liệu: Strohmetz, D B, Ciarocco, N J, and Lewandowski, Jr. G W. 2017. TeachPsychScience.org: Chia sẻ để cải thiện việc dạy các phương pháp nghiên cứu. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 237-244. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.s. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 4 trang. Tải về:
 1. Dự án Sách giáo khoa Mở của BC’, là bản dịch của tài liệu: Burgess, M. 2017. Dự án Sách giáo khoa Mở của BC. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 227-236. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.r. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 17 trang. Tải về:
 1. Tự do không mất tiền là chưa đủ’, là bản dịch của tài liệu: Baraniuk, R, Finkbeiner, N, Harris, D, Nicholson, D và Williamson, D. 2017. Tự do không mất tiền là chưa đủ. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 219-226. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.q. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 14 trang. Tải về:
 1. Nguồn mở cho các tư liệu giáo dục làm cho các sách giáo khoa rẻ hơn và tốt hơn’, là bản dịch của tài liệu: Diener, E, Diener, C and Biswas-Diener, R. 2017. Nguồn mở cho các tư liệu giáo dục làm cho các sách giáo khoa rẻ hơn và tốt hơn. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 209-217. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.p. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 14 trang. Tải về:
 1. Lặp lại hướng tới tính mở: Các bài học học được trên con đường cá nhân’, là bản dịch của tài liệu: Wiley, D. 2017. Lặp lại hướng tới tính mở: Các bài học học được trên con đường cá nhân. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 195-207. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.o. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 21 trang. Tải về:
 1. Tạp chí Quốc tế về Phúc lợi: Câu chuyện thành công của Truy cập Mở’, là bản dịch của tài liệu: Weijers, D and Jarden, A. 2017. Tạp chí Quốc tế về Phúc lợi: Câu chuyện thành công của Truy cập Mở. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 181-194. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.n. Giấy phép: CC BY 4.0. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 22 trang. Tải về:
 1. Cách để Mở một Khoa Hàn lâm’, là bản dịch của tài liệu: Dastur, F. 2017. Cách để Mở một Khoa Hàn lâm. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 163-178. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.m. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 24 trang. Tải về:
 1. Quan điểm của Thư viện: Khai thác các Thực hành Giáo dục Mở’, là bản dịch của tài liệu: Walz, A. 2017. Quan điểm của Thư viện: Khai thác các Thực hành Giáo dục Mở. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 147-162. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.l. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 26 trang. Tải về:
 1. Từ Khoa học Mở tới Cách tân Mở‘ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của tác giả Henry Chesbrough, do ©Science|Business Publishing xuất bản năm 2015. Tài liệu giải thích vì sao Khoa học Mở cần đi song hành với Cách tân Mở để có thể đưa và tri thức mới nhanh nhất tới được thị trường với các mô hình kinh doanh mới, sáng tạo. Bản dịch sang tiếng Việt sẵn sàng để tải về:
 1. Cách tân Mở, Khoa học Mở, Mở ra với Thế giới - Tầm nhìn cho châu Âu’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Ban Tổng Giám đốc về Nghiên cứu và Cách tân, cụ thể là Ban Giám đốc A - Phát triển và Điều phối Chính sách của Ủy ban châu Âu xuất bản năm 2016. Bản dịch sang tiếng Việt có 159 trang. Tải về:
 1. Các thủ thư trong Theo đuổi các Thực hành Mở’, là bản dịch của tài liệu: West, Q. 2017. Các thủ thư trong Theo đuổi các Thực hành Mở. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 139-146. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.k. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 13 trang. Tải về:
 1. Mở ra giáo dục đại học với Screencast’, là bản dịch của tài liệu: Miller, D B và Zhao A. 2017. Mở ra giáo dục đại học với Screencast. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 125-138. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.j. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 24 trang. Tải về:
 1. Từ OER tới Sư phạm Mở: Khai thác Sức mạnh của Mở’, Là bản dịch của tài liệu: DeRosa, R và Robison S. 2017. Từ OER tới Sư phạm Mở: Khai thác Sức mạnh của Mở. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 115-124. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.i. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 16 trang. Tải về:
 1. Phát triển Khóa học Mở ở OERu’, là bản dịch của tài liệu: Mackintosh, W. 2017. Phát triển Khóa học Mở ở OERu. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 101-114. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.h. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 22 trang. Tải về:
 1. Mở Khoa học ra’, là bản dịch của tài liệu: Nosek, B A. 2017. Mở Khoa học ra. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 89-99. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.g. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 18 trang. Tải về:
 1. Các Tài nguyên Giáo dục Mở có chất lượng cao?’, là bản dịch của tài liệu: Gurung, R A R. 2017. Các Tài nguyên Giáo dục Mở có chất lượng cao? Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 79-86. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.f. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 13 trang. Tải về:
 1. OER có thể làm được gì cho tôi? Đánh giá các tuyên bố về OER’, là bản dịch của tài liệu: Weller, M, de los Arcos, B, Farrow, R, Pitt, R, và McAndrew, P. 2017. OER có thể làm được gì cho tôi? Đánh giá các tuyên bố về OER. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết học và các thực hành đang cách mạng hóa giáo dục và khoa học. Các trang 67-77. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.e. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 18 trang. Tải về:
 1. Tính mở và sự Biến đổi Giáo dục và Học đường’, là bản dịch của tài liệu: Huitt, W G, và Monetti, D M. 2017. Tính mở và sự Biến đổi của Giáo dục và Học đường. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 43-65. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.d. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 34 trang. Tải về:
 1. Tác động của việc cấp phép mở lên hệ sinh thái của các độc giả sớm’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Neil Butcher, Sarah Hoosen và Neil Butcher và các liên kết xuất bản tháng 07/2016. Tài liệu nói về ‘sự phá hủy số và việc cấp phép mở đang biến đổi như thế nào thế giới xuất bản, với các ví dụ về cách để các thay đổi đó có thể được khai thác để tìm kiếm các giải pháp bền vững cho vấn đề dường như khó uốn nắn trong cung ứng đủ các cuốn sách chuyện năng lực sớm chất lượng cao cho thiếu nhi ở các quốc gia thu nhập thấp để xúc tác cho họ giành được các kỹ năng năng lực sớm‘ về đọc và viết. Nhiều mô hình kinh doanh mới được đề cập tới trong tài liệu đang hiện diện rồi và chúng được cho là thích nghi được với sự phá hủy số và việc cấp phép mở. Bản dịch sang tiếng Việt có 240 trang. Tải về:
 1. Cấp phép Mở và Chính sách Cấp phép Giáo dục Mở’, là bản dịch của tài liệu: Green, C. 2017. Cấp phép Mở và Chính sách Cấp phép Giáo dục Mở. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 29-41. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.c. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 19 trang. Tải về:
 1. Tóm tắt lịch sử Tài nguyên Giáo dục Mở - OER (Open Educational Resources)’, là bản dịch của tài liệu: Bliss, T.J. và Smith, M. 2017. Tóm tắt lịch sử Tài nguyên Giáo dục Mở. Trong: Jhangiani, R.S. và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết học và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 9-27. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.b. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 27 trang. Tải về:
 1. Giới thiệu về Mở’, là bản dịch của tài liệu: Biswas-Diener, R và Jhangiani, R S. 2017. Giới thiệu về Mở. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 3-7. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.a. Giấy phép: CC BY 4.0. Bản dịch sang tiếng Việt có 8 trang. Tải về:
C. Khoảng 285 đầu sách, tài liệu dịch đã được đưa lên Internet cho tới hết năm 2018 trở về trước ở các đường liên kết:


Hà Nội, thứ sáu, ngày 27/12/2019
Blogger: Lê Trung Nghĩa