Thứ Tư, 28 tháng 4, 2021

Khóa huấn luyện ‘Thực hành khai thác tài nguyên giáo dục mở’ tại Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, 28-29/04/2021


Trong các ngày 28-29/04/2021, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã phối hợp cùng với trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai (Dong Nai Medical College) tổ chức khóa huấn luyện ‘Thực hành khai thác tài nguyên giáo dục mở’ cho 20 học viên là các cán bộ giảng viên của nhà trường.


Tự do tải về tài liệu khóa học tại địa chỉ:

https://www.dropbox.com/s/38cl46wylowfnqx/OER-Basics_2021.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/spearzj1pdjwjeo/OER_Practice_2021.pdf?dl=0

Tweet: https://twitter.com/nghiafoss/status/1387353971270897664

 

Blogger: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Thứ Bảy, 24 tháng 4, 2021

Giới thiệu Tài nguyên Giáo dục Mở ở Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông

Sáng ngày 24/04/2021, Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông đã tổ chức tập huấn giới thiệu Tài nguyên Giáo dục Mở cho hơn 100 giảng viên của nhà trường. Nội dung là phần lý thuyết của khóa thực hành khai thác Tài nguyên Giáo dục Mở.Tự do tải về tài liệu khóa học tại địa chỉ:
https://www.dropbox.com/s/38cl46wylowfnqx/OER-Basics_2021.pdf?dl=0

Tweet:
https://twitter.com/nghiafoss/status/1385867947877408768


Blogger: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Thứ Năm, 22 tháng 4, 2021

Lớp ‘Thực hành khai thác tài nguyên giáo dục mở’ tại Nhà xuất bản Xây dựng, 22-23/04/2021


  

Trong các ngày 22-23/04/2021, Nhà xuất bản Xây dựng đã tổ chức lớp thực hành khai thác Tài nguyên Giáo dục Mở cho một nhóm các cán bộ của nhà xuất bản.Tự do tải về tài liệu khóa học tại địa chỉ:

https://www.dropbox.com/s/38cl46wylowfnqx/OER-Basics_2021.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/spearzj1pdjwjeo/OER_Practice_2021.pdf?dl=0Giấy phép

Creative Commons License

Tài liệu thực hành khai thác TNGDM ở NXB XD do Lê Trung Nghĩa thực hiện, được cấp giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Quốc tế.Blogger: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Thứ Ba, 6 tháng 4, 2021

‘Lời kêu gọi đóng góp cho DigComp 2.2’ - bản dịch sang tiếng Việt


Là tài liệu của Ủy ban châu Âu, kêu gọi tất cả những ai quan tâm tới Khung năng lực số cho các công dân - DigComp (Digital Copetencies for Citizens) hãy đóng góp cho DigComp phiên bản 2.2, dự kiến sẽ được phát hành vào tháng 1/2022.

Lộ trình xây dựng Khung Năng lực Số cho các Công dân (DigComp) phiên bản 2.2


Hiện hành, theo tài liệu của Ủy ban châu Âu: Kế hoạch Hành động Giáo dục Số 2021-2027 - Thiết lập lại Giáo dục và Đào tạo cho Kỷ nguyên Số, DigComp đang được sử dụng ở 16 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu; cho tới nay, hơn 70 dự án ở châu Âu đang sử dụng DigComp như là công cụ triển khai cho giáo dục số/kỹ năng số, đánh giá/cấp chứng chỉ và/hoặc định nghĩa các hồ sơ nghề nghiệp số; ít nhất 335.000 khóa đào tạo dựa vào DigComp đã được phát triển và 500.000 chứng chỉ dựa vào DigComp đã được cung cấp. DigComp còn được gợi ý tùy chỉnh và/hoặc kết hợp nó với các khung khác, để tạo thành (các) khung mới cho một đối tượng nhất định, như với trường hợp Khung Năng lực Số cho các Nhà giáo dục (DigCompEdu), Khung Năng lực Khởi nghiệp (EntreComp) và, như khuyến cáo của UNICEF, với khung năng lực số cho trẻ em.


Tự do tải về bản dịch sang tiếng Việt có 4 trang tại địa chỉ: https://www.dropbox.com/s/tli9b0lw6q5nskp/message_stakeholders_digcomp_2_2_cop_Vi-05042021.pdf?dl=0


Xem thêm:


Blogger: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Chủ Nhật, 4 tháng 4, 2021

‘Báo cáo cùng toàn văn bản thảo Khuyến cáo Khoa học Mở của UNESCO’ - bản dịch sang tiếng Việt


 

Là tài liệu của UNESCO, phát hành ngày 30/03/2021, gồm 2 phần: (1) Các bình luận của các quốc gia, các đối tác và các bên tham gia đóng góp khác cho ý kiến phản hồi cho bản thảo đầu tiên Khuyến cáo Khoa học Mở của UNESCO cho tới hết năm 2020; và (2) Bản thảo Khuyến cáo Khoa học Mở của UNESCO sau khi đã tiếp thu các phản hồi. Bản thảo dự kiến sẽ được chuyển tới các quốc gia thành viên vào tháng 8/2021, với ý định nó sẽ được Hội nghị Toàn thể phê chuẩn tại phiên họp thứ 41 vào tháng 11/2021.

Các mục đích chính và 7 lĩnh vực hoạt động của Khuyến cáo này là như sau:

  1. thúc đẩy sự hiểu biết chung về Khoa học Mở, các lợi ích và các thách thức có liên quan, cũng như các con đường khác nhau tới Khoa học Mở;

  2. phát triển môi trường chính sách xúc tác cho Khoa học Mở;

  3. đầu tư vào các hạ tầng và dịch vụ Khoa học Mở;

  4. đầu tư vào các tài nguyên con người, giáo dục, sáng số và xây dựng năng lực cho Khoa học Mở;

  5. thúc đẩy văn hóa Khoa học Mở và điều chỉnh các ưu đãi cho Khoa học Mở;

  6. thúc đẩy các tiếp cận đổi mới sáng tạo cho Khoa học Mở ở các giai đoạn khác nhau của quy trình khoa học;

  7. thúc đẩy hợp tác quốc tế và nhiều bên tham gia đóng góp theo ngữ cảnh của Khoa học Mở và theo quan điểm làm giảm các khoảng cách số và kiến thức.


Tự do tải về bản dịch sang tiếng Việt có 40 trang tại địa chỉ:

https://www.dropbox.com/s/2pemsbjscajjeej/376130eng_Vi-03042021.pdf?dl=0


Xem thêm:


Blogger: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com