Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

Con nước đang thay đổi về chính phủ mở và dữ liệu mở


The changing tide of open government and open data
Posted 25 Sep 2014 by Jason Hibbets
Bài được đưa lên Internet ngày: 25/09/2014
Lời người dịch: Có chương trình gọi là Code for America - Mã cho nước Mỹ, nhằm đưa ra các dự án về chính phủ mở và dữ liệu mở. “Nó thúc đẩy hơn 70 nơi và 583 tập hợp dữ liệu”, làm các công việc thực sự có ích như giảm thời gian chờ đợi tại các phòng xử án ở các tòa án. “ALTCourt đang làm giảm thời gian chờ đợi từ 5 giờ xuống còn dưới 5 phút. Và vì ứng dụng này, hàng ngàn người thậm chí không phải chờ trong những hàng đợi như trước nữa”. Tất cả thông tin của nó được đặt trên GitHub và những người tham gia tới từ khắp nơi trên thế giới. “Ngày của tôi đã bắt đầu ở tổng hành dinh GitHub cho Hội nghị tiền thượng đỉnh Brigade với các chỉ huy Brigade Mã cho nước Mỹ từ khắp thế giới. Không gian đó khá thú vị. Nếu bạn chưa bao giờ từng hoặc thấy các bức tranh đó, thì chúng đã tạo ra một sự nhân bản của Phòng Bầu dục từ Nhà Trắng với một khúc lượn GitHub, tất nhiên”.
Chắc chắn có thứ gì đó khác về Hội nghị thượng đỉnh Mã cho nước Mỹ năm nay. Vẫn còn có sự chào đón ấm cúng cảm giác trong gia đình mà tôi từng kỳ vọng mỗi năm, nhưng giọng điệu đã ít nghiêm trọng hơn. Các dự án dân sự đang được làm làm việc có một tác động lớn hơn trong xã hội. Các dự án đã nhấn mạnh trong ngày đầu tiên của hội nghị tiết kiệm thời gian của mọi người và cải thiện kinh nghiệm của chúng ta với chính phủ. Con nước đang lên và vì thế cả tác động của chính phủ và dữ liệu mở nữa.
“Một điều chúng tôi có chung là để xây dựng một cộng đồng tốt hơn”, David Eaves, một doanh nhân và nhà hoạt động xã hội về chính phủ mở cũng như một MC cho ngày hôm đó, đã nói cho một nhà đầy người ở Trung tâm Nghệ thuật Yerba Buena. Hội nghị thượng đỉnh Mã cho nước Mỹ chắc chắn đã phát triển. Có gần 900 người tham dự từ khoảng 500 người vào năm ngoái.
Khi Eaves đã chuẩn bị cho những người tham dự sự kiện, ông đã giải thích công việc có ý nghĩa nhất năm ngoái đã trở thành tiêu chuẩn.
Lĩnh vực trọng tâm mới đối với Mã cho nước Mỹ
Một trong những điểm nhấn của ngày là bài trình bày chính từ Jen Pahlka, sáng lập viên và giám đốc điều hành của Mã cho nước Mỹ. Bà đã chia sẻ rằng các lĩnh vực trọng tâm cho năm nay là y tế, phát triển kinh tế, và an toàn và tư pháp. Pahlka gần đây đã quay về Mã cho nước Mỹ từ Washington D.C., từ quan hệ tình bạn của riêng bà như là Phó Giám đốc Công nghệ của nước Mỹ.
“Chúng tôi ở đây vì chúng tôi từng người đều hành động”, Pahlka nói. Bà đã hiểu công việc lớn lao từ trải nghiệm của bà ở Washington D.C. và tôi có thể nói từ việc nghe bài nói chuyện chính của bà và nói chuyện với bà trước sự kiện rằng có một năng lượng mới và một sự đam mê được làm mới để có tác động lớn hơn lên xã hội với các chương trình khác nhau của Mã cho nước Mỹ.
Bà đã phán ánh trong hội nghị thượng định năm ngoái và đã nhắc chúng tôi rằng sự kiện đó từng diễn ra khi chính phủ Mỹ đã bị nghỉ. Pahlka từng nghĩ về chính sách và nói “Nếu không thể triển khai các chính sách chúng ta đã đưa ra, thì chúng ta không thể điều hành”.
Một điều tôi thấy trong bài trình bày của bà là mà tôi đã muốn chia sẻ là cuộc điều tra về Dữ liệu Mở các Thành phố Mỹ. Nó thúc đẩy hơn 70 nơi và 583 tập hợp dữ liệu. Hãy xem cách mà một vài thành phố xếp hạng ở http://us-city.census.okfn.org/.
Một ngày ở tòa án
Ryan Shepard từ Thành phố Atlanta và Sam Hashemi, một người bạn của Mã cho nước Mỹ đăng đàn nói cho chúng tôi về một dự án họ từng làm việc về việc giảm thời gian chờ đợi trong hệ thống tòa án ở Atlanta. Những hàng dài và những giao việc gây xáo trộn trong phòng xử không tạo ra một kinh nghiệm tốt cho mọi người mà tới tòa án để trả vé giao thông và chăm sóc những vi phạm dân sự khác.
Bài viết này từ các Giải pháp của Thành phố về Dữ liệu Thông minh tổng hợp các dự án ATLCourt:
“ATLCourt là một website mới cho phép các cư dân tra cứu vụ kiện ở tòa của họ, có các nhắc nhở bằng thông điệp văn bản, và thấy các câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp. Trọng tâm là về việc cải thiện các hoạt động và dịch vụ người tiêu dùng trong hệ thống tòa án thành phố”.
Chúng là dạng các dự án mà Pahlka đang nói về. Khi chúng ta có thể tạo ra một kinh nghiệm tốt hơn cho các công dân thì chúng ta đang có tác động tốt tới xã hội. ALTCourt đang làm giảm thời gian chờ đợi từ 5 giờ xuống còn dưới 5 phút. Và vì ứng dụng này, hàng ngàn người thậm chí không phải chờ trong những hàng đợi như trước nữa.
Hội nghị tiền thượng đỉnh Brigade trên GitHub
Ngày của tôi đã bắt đầu ở tổng hành dinh GitHub cho Hội nghị tiền thượng đỉnh Brigade với các chỉ huy Brigade Mã cho nước Mỹ từ khắp thế giới. Không gian đó khá thú vị. Nếu bạn chưa bao giờ từng hoặc thấy các bức tranh đó, thì chúng đã tạo ra một sự nhân bản của Phòng Bầu dục từ Nhà Trắng với một khúc lượn GitHub, tất nhiên.
Các hoạt động trước hội nghị thượng đỉnh trước hội nghị chính đã bắt đầu với các bản cập nhật từ Giám đốc Tổ chức Cộng đồng, Catherine Bracy, và Quản lý Chương trình Brigade, Hannah Young. Tiếp đến là một hội thảo về xây dựng quan hệ đối tác và tổ chức cộng đồng được Angelique Gonzales từ Trường Thống nhất và Tự do - SOUL và Mario Lugay từ Trung tâm Kapor về Tác động xã hội tạo thuận lợi. Như một giám đốc cộng đồng và hacker dân sự, tôi thấy hội thảo rất hữu dụng.
Phần còn lại của buổi sáng bao gồm các phiên riêng rẽ. Tôi đã tham dự một phiên “mức cao” về sự tham gia do nhà điều phối chương trình Brigade, Preston Rhea dẫn dắt. Mục tiêu là để các Brigade trên khắp thế giới phản ánh cộng đồng của họ.
Trong bữa an trưa, tôi đã dẫn dắt thảo luận ở bàn của chúng tôi khi các lãnh đạo chia thành các vùng: bắc, nam, trung tây, và tây. Ở vùng phía nam, chúng tôi có những người từ Puerto Rico, Miami, Atlanta, Charlotte, Raleigh, Durham, Asheville, Birmingham, và Hampton Roads.
Phiên cuối cùng cho sự kiện tiền hội nghị là một cơ hội cho các thành viên đội côt lõi của tất cả các Brigade có được thảo luận mặt đối mặt. Chúng tôi nói về một số thách thức và thành công từ năm ngoái và động não về các cách thức các nhân viên của Mã cho nước Mỹ có thể giúp chúng tôi làm nhiều hơn với các tài nguyên có giới hạn của chúng tôi và các tình nguyện viên.
Đây là cộng đồng
Ngày đầu tiên thực sự bận rộn. Từ tiền hội nghị Brigate tới buổi chiều đầy cảm hứng, tôi đã thấm mệt. Nhưng bạn không có 850 cao thủ đam mê nhất về chính phủ mở và dữ liệu mở cùng nhau ở một chỗ thường xuyên thế. Trong khi nội dung là tuyệt vời, thì việc kết nối mạng và xây dựng cộng đồng đưa ra giá trị thực sự cho tôi.
Sau đó, các đội trưởng Raleigh Brigade bạn tôi và tôi đã mời một ít người qua căn hộ của chúng tôi, nơi mà chúng tôi từng cố gắng, và như tôi đã nói trên twitter của tôi: Đây là cộng đồng!
There is definitely something different about the Code for America Summit this year. It’s still got the family feeling and warm welcome that I’ve come to expect each year, but the tone is a little more serious. The civic projects being worked on are having a bigger impact on society. The projects highlighted during the first day of the conference are saving people time and improving our experience with government. The tide is on the rise and so is the impact of open government and open data.
"The one thing we have in common is to build a better community,” said David Eaves, a public policy entrepreneur and open government activist as well as the emcee for the day, to a packed house at the Yerba Buena Center for the Arts. The Code for America Summit has definitely grown. There are almost 900 people attending up from about 500 people last year.
As Eaves prepared the attendees for the event, he explained the most meaningful work last year has become the standard.
New focus area for Code for America
One of the highlights of the day was the keynote from Jen Pahlka, founder and executive director of Code for America. She shared that the focus areas for this year are health, economic development, and safety and justice. Pahlka recently returned to Code for America from Washington D.C. from a her own fellowship as the Deputy Chief Technology Officer of the United States.
"We're here because we each take action,” said Pahlka. She learned a great deal from her experience in D.C. and I could tell from hearing her keynote and talking with her before the event that there is a new energy and a rejuvenated passion to have a bigger impact on society with the various Code for America programs.
She reflected on last years summit and reminded us that the event was taking place when the US government was shutdown. Pahlka’s been thinking about policy and said “If we can't implement the policies we make, we can't govern."
One thing I saw in her presentation that I wanted to share was the US City Open Data census. It boasts over 70 places and 583 datasets. See how some of the cities rank at http://us-city.census.okfn.org/.
A day in court
Ryan Shepard from the City of Atlanta and Sam Hashemi, a Code for America fellow took the stage to tell us about a project they’ve been working on that’s reducing wait times in the Atlanta court system. The longs lines and the confusing room assignments do not create a good experience for people who come to court to pay traffic tickets and take care of other civic violations.
This article from Data-Smart City Solutions sums up the ATLCourt project as:
"ATLCourt is a new website that allows residents to look up their court case, get text message reminders, and find answers to frequently asked questions. The focus is on improving customer service and operations within the municipal court system."
These are the type of projects that Pahlka is talking about. When we can create a better experience for citizens we are having a positive impact on society. ALTCourt is reducing wait times from five hours to as little as five minutes. And because of this application, thousands of people don’t even have to wait in those lines at all anymore.
Brigade pre-Summit at GitHub
My day started at the GitHub headquarters for the Brigade pre-Summit with Code for America Brigade captains from all over the world. The space was pretty amazing. If you’ve never been there or seen pictures, they have created a replica of The Oval Office from The White House with a GitHub twist, of course.
The pre-Summit activities before the main conference started off with updates from Director of Community Organizing, Catherine Bracy, and Brigade Program Manager, Hannah Young. Next was a workshop on building partnerships and community organizing facilitated by Angelique Gonzales from SOUL (School of Unity and Liberation) and Mario Lugay from the Kapor Center for Social Impact. As a community manager and civic hacker, I found the workshop very useful.
The remainder of the morning included break-out sessions. I attended a “level up” session about inclusivity led by Brigade Program Coordinator, Preston Rhea. The goal is to have the Brigades all over the world be a reflection of their community.
During lunch, I led a discussion at our table as the captains broke out into regions: northeast, south, midwest, and west. In the south region, we had people from Puerto Rico, Miami, Atlanta, Charlotte, Raleigh, Durham, Asheville, Birmingham, and Hampton Roads.
The last session for the pre-Summit event was a chance for the core team members of the all the Brigades to have a face-to-face discussion. We talked about some of the challenges and successes from the past year and brainstormed on ways the Code for America staff could help us do more with our limited resources and volunteers.
This is community
The first day was really busy. From the Brigade pre-Summit to an afternoon of inspiration, I was exhausted. But you don’t get 850 of the most passionate open government and open data geeks together in one place that often. While the content is great, it’s the networking and community building that provides the real value to me.
Afterwards, my fellow Raleigh Brigade captains and I invited a few folks over to our apartment where we were staying, and as I said in my tweet: This is community!
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

Thành phố Turin chuyển sang máy tính để bàn nguồn mở


City of Turin to move to open source desktops
Submitted by Gijs Hillenius on September 22, 2014
Bài được đưa lên Internet ngày: 22/09/2014
Lời người dịch: Nhiều thành phố của Ý đã và đang chuyển đổi sang sử dụng các máy tính PC để bàn hoàn toàn nguồn mở như Turin, Udine.
Thành phố Turin của Ý sẽ chuyển sang một hệ thống để bàn hoàn toàn nguồn mở trong 18 tháng tới. Vào tháng 8, chính quyền thành phố đã quyết định rút dần hệ thống sở hữu độc quyền hiện đã lỗi thời trên 8.300 PC của mình và đã thay thế nó bằng các lựa chọn nguồn mở Ubuntu. Turin ước tính sự chuyển đổi sẽ tiết kiệm khoảng 6 triệu euro trong 5 năm tới.
“Điều quan trọng phải có phần cứng và phần mềm, bao gồm cả hệ điều hành, đáp ứng được các nhu cầu hành chính nhà nước”, Enzo Lavolta, cố vấn cho Đổi mới và Phát triển, đã giải thích trong chương trình truyền hình vùng hôm 14/09. TV đã nêu về Ngày hội Tự do Số (Digital Freedom Day), được thành phố bảo trợ.
Quyết định của thành phố đã được nêu đầu tháng này từ các xuất bản phẩm thương mại về CNTT của Ý, Anh và Pháp. Báo Ý La Stampa, ví dụ, trích lời Lavolta nói rằng Turin sẽ là thành phố chính đầu tiên chuyển sang máy để bàn nguồn mở: “(Sự chuyển đổi) sẽ không chỉ tiết kiệm về kinh tế, ước tính 6 triệu euro, mà còn cải thiện quản lý dịch vụ”.
Site tin tức CNTT ZDNet chỉ ra rằng Turin có vài tổ chức và viện ủng hộ sử dụng phần mềm tự do, bao gồm đại học bách khoa của thành phố. ZDNet trích lời nữ ủy viên hội đồng Fosca Nomis, nói thành phố đã thảo luận về sự chuyển đổi 2 năm trước. Hội đồng đã quyết định sử dụng các giấy phép cho các hệ điều hành PC sở hữu độc quyền của nó cho tới khi chúng hết hạn, đầu năm nay.
Từ Tây sang Đông
Tuần trước, ZDNet đã nêu một sự chuyển đổi tương tự sang nguồn mở ở một thành phố khác của Ý, Udine. Một báo cáo ngân sách từ phòng CNTT cho biết thành phố sẽ huấn luyện 400 nhân viên dân sự sử dụng Apache OpenOffice, một bộ phần mềm tự do các công cụ sản xuất văn phòng. Theo ZDNet, thành phố sẽ dần triển khai OpenOffice như là bộ phần mềm văn phòng mặc định. Phần mềm đó đã được cài đặt lên tất cả 900 PC của thành phố.
Năm sau, thành phố cũng sẽ có các dự án thí điểm các máy để bàn sử dụng hoàn toàn nguồn mở.
Thành phố Udine đã và đang sử dụng các giải pháp nguồn mở ở bất cứ nơi đâu có thể nhiều năm.
The Italian city of Turin will switch to a complete open source desktop system, over the next 18 months. In August, the city administration decided to phase-out the current outdated proprietary system on its 8300 PCs and replace it by the Ubuntu open source alternative. Turin estimates the move will save some six million euro over the next five years.
"It is important to have hardware and software, including operating systems, that meets public administrations' needs", explained Enzo Lavolta, Councillor for Innovation and Development, on regional television on 14 September. The TV reported on Digital Freedom Day, sponsored by the city.
The city's decision had earlier this month been reported by Italian newspapers and by English and French IT trade publications. The Italian newspaper La Stampa, for example, quotes Lavolta as saying that Turin will be the first major city to move to an open source desktop: "(The migration) will result not only in economic savings, estimated at 6 million euro, but also improve management of service."
IT news site ZDNet points out that Turin has several organisations and institutes advocating the use of free software, including the city's polytechnic university. ZDNet quotes councilwoman Fosca Nomis, saying the city had discussed the switch two years before. The council decided to use the licences for its proprietary PC operating systems until these expired, earlier this year.
From the West unto the East
Last week, ZDNet reported a similar move to open source in another Italian city, Udine. A budget report from the IT department shows the town will train 400 civil servants to use Apache Open Office, a free software suite of office productivity tools. According to ZDNet, the city will gradually implement OpenOffice as its default office suite. The software is already installed on all of the city's 900 PCs.
Next year, the city will also being pilots with the use of complete open source desktops.
The Italian city of Udine has been using open source solutions wherever possible for years.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

7 chính phủ địa phương đã công bố xây dựng và Mã vì nước Mỹ


7 local governments announced to build with Code for America
Posted 25 Sep 2014 by Luke Norris
Bài được đưa lên Internet ngày: 25/09/2014
Lời người dịch: 4 năm qua, mỗi năm 1 lần, nước Mỹ có chương trình mang tên Tình anh em - Mã cho nước Mỹ, huy động sự hợp tác của các thành phố viết mã cho các chương trình theo nhu cầu của người sử dụng ở các thành phố ở Mỹ. “Hơn 4 năm qua, chương trình Tình anh em đã tạo ra hơn 55 ứng dụng web với 30 chính phủ thị trấn và 103 đối tác”.
Tuần này, Mã cho nước Mỹ (Code for America) rộn ràng tuyên bố quan hệ đối tác mới với 7 chính phủ địa phương cho Chương trình Tình anh em Mã cho nước Mỹ 2015. Tuyên bố chính thức đã được chia sẻ với hơn 750 người tham dự tại Hội nghị thượng đỉnh thường niên Mã cho nước Mỹ hôm 23/09, và trong thông cáo báo chí này. Các chính phủ gồm:
  • Albuquerque, New Mexico
  • Indianapolis, Indiana
  • Miami-Dade County, Florida
  • Pittsburgh, Pennsylvania
  • Somerville, Massachusetts
  • Vallejo, California
  • West Sacramento, California
Vào tháng 11, chúng tôi sẽ công bố các chiến hữu 2015.
Tới hôm nay
Tôi đặc biệt thú vị để chia sẻ tin tức này khi tôi đã thấy công việc cật lực và sự chuyên tâm mà các đối tác thành phố và thị trấn của chúng tôi đã đặt ra để làm cho điều này xảy ra. Từng trong số họ đã đưa ra các cam kết không thể tin nổi cho việc áp dụng các tiếp cận công nghệ hiện đại và các công cụ để đáp ứng các nhu cầu của các cộng đồng của họ. Đã 9 tháng qua - đã bắt đầu các cuộc đối thoại của chúng tôi vào tháng 1. Giữa họ có các cuộc hội thoại sớm và vào giữa tháng 3, khi các ứng dụng tới thời hạn, 7 đối tác đó đã giành được sự quan tâm từ các lãnh đạo và đồng nghiệp của họ, đã đảm bảo gần 220.000 USD đầu tư của chính phủ, và đã làm việc cần cù để khẳng định khớp với việc cấp vốn và đầu tư của cộng đồng từ các đối tác địa phương là doanh nghiệp hoặc những người nhân đức.
Bây giờ, công việc đó là chính thức!
Sáng sớm hôm nay, các đối tác của chúng tôi, và gần 30 thành viên các nhân viên của họ, đi cùng nhau để bắt đầu chuẩn bị cho Tình anh em 2015. Trong thời gian đó, các đối tác đã thảo luận các kết quả các dự án của họ và đã tham gia vào một bài tập thiết lập mục tiêu. Họ đã biết về thiết kế hướng tới người sử dụng từ nhà truyền giáo UX Cyd Harrell và các tiếp cận chắc chắn, lặp lại để xây dựng công nghệ từ CTO Mike Migurski.
Về Tình anh em
Tình anh em và các thành phố được đầu tư trong một quan hệ đối tác khai thác các câu trả lời cho những thay đổi ở địa phương bằng việc tham gia cộng đồng, xây dựng các ứng dụng, và kiểm thử các kết quả. Hơn 4 năm qua, chương trình Tình anh em đã tạo ra hơn 55 ứng dụng web với 30 chính phủ thị trấn và 103 đối tác.
Các ứng dụng đó là các kết quả hữu hình của một quá trình xây dựng nhiều hơn là với một mẩu công nghệ. Chương trình Tình anh em tăng cường các khả năng chính trong các chính phủ địa phương và các cộng đồng bằng cách làm việc theo một tiếp cận lặp đi lặp lại, hướng người sử dụng, hướng dữ liệu. Ngoài năm của Tình anh em, chúng tôi thấy nhân viên các thành phố tiếp tục thiết kế các dịch vụ và với cộng đồng, làm cho dữ liệu có ý nghĩa, và làm cho các lựa chọn công nghệ tốt hơn. Thường thì sự lấy đi chính đối với một kinh nghiệm của Tình anh em là việc chuyển cách mà các thành phố nghĩ về, và sử dụng, công nghệ để phân phối các dịch vụ công.
4 năm qua, Mã cho Tình anh em nước Mỹ, trong mối quan hệ đối tác với các thành phố, đã phát triển một hồ sơ ngày một gia tăng các sản phẩm, công cụ và tiêu chuẩn. Trong năm 2014, Mã cho nước Mỹ đã bắt đầu chương trình thí điểm để làm sâu sắc hơn và tích hợp các dự án có liên quan tới y tế. Năm nay các chính phủ được lựa chọn cho Tình anh em 2015 sẽ xây dựng trước hết các bài học về y tế, phát triển kinh tế, mua sắm, an toàn nhà nước, và sự công bằng.
Lớp duy nhất
Lớp các đối tác nhiều năm này nổi lên vì vô số lý do trong đầu tôi. Trước hết, chúng tôi có một sự pha trộn không thể tin nổi các thành phố lớn, trung bình và nhỏ hơn. Thường thì, khi chúng tôi trước hết tham gia vào đối thoại với một chính phủ mới, họ có nhận thức rằng Tình anh em chỉ đến với các thành phố lớn như Boston và San Francisco. Ở đây không phải thế. Đội quan năm nay các đối tác chính phủ tái tăng cường thực tế rằng Tình anh em, hoặc bất kỳ dự án đổi mới nào cho điều đó, là về dóng hàng các nỗ lực xung quanh các ưu tiên của cộng đồng.
Một vài thuộc tính độc nhất vô nhị của lớp năm nay bao gồm:
  • 2 trong số 7 đối tác chính phủ là từ các thành phố với dân số cao hơn một chút, hoặc ít hơn 100.000 dân. Một trong số các đối tác chính phủ có dân số gần 50.000.
  • Indianapolis, thành phố lớn thứ 13 nước Mỹ, đã có một tỷ lệ tội phạm trong năm 2012 từng gần 3 lần cao hơn trung bình quốc gia. Dự án đó sẽ tập trung vào an ninh nhà nước.
  • Tương tự, Vallejo, một thành phố mà có tỷ lệ thấp nhất về cảnh sát/người dân ở nước Mỹ, cũng sẽ tham gia Tình anh em trong một dự án nhằm nâng cao sự tham gia của công dân trong an ninh nhà nước.
  • Các anh em của chúng tôi sẽ lấy các dự án phát triển kinh tế trong 2 cộng đồng khác nhau không thể tin nổi. Một ỏ Albuquerque, nơi gần 30% nhân lực làm việc cho chính phủ, và cộng đồng thứ 2, ở Miami-Dade, mà một nghiên cứu của Quỹ Kauffman đã xếp số 1 ở Mỹ về hoạt động doanh nhân theo đầu người.
  • Chúng tôi sẽ khai thác với West Sacramento những gì xảy ra khi bạn tham gia với dân số ít đại diện trong một dự án động chạm tới y tế và truy cập thực phẩm, không chỉ ở một thành phố, mà vùng.
  • Ở Pittsburgh, một thành phố từng được khen vì các nỗ lực minh bạch của nó, Tình an em sẽ chọn về mua sắm.
  • Và, ở Somerville, Tình anh em của chúng tôi sẽ đối tác với một Thị trưởng và đội thực sự đã cam kết cho việc ra quyết định hướng dữ liệu để khai thác cách mà dữ liệu từ các nguồn khác nhau có thể được sử dụng để ra quyết định thời gian thực và giúp hỗ trợ giáo dục và y tế cho trẻ em độ tuổi tới trường.
  • Chúng tôi hướng tới quan hệ đối tác 2015 tuyệt vời ở phía trước!
Các chính phủ địa phương có quan tâm trong Tình anh em 2016, cũng không quá sớm để bắt đầu tiến trình đó.
Hãy liên lạc với Luke Norris, Giám đốc Quan hệ Chính phủ theo Luke@CodeforAmerica.org. Để có thêm thông tin, xem thông cáo báo chí chính thức Mã cho nước Mỹ bao gồm trích dẫn của các Thị trưởng.
This week, Code for America is thrilled to announce new partnerships with seven local governments for the 2015 Code for America Fellowship Program. The official announcement was shared with more than 750 attendees at the annual Code for America Summit on September 23, and in this press release.
The governments are:
  • Albuquerque, New Mexico
  • Indianapolis, Indiana
  • Miami-Dade County, Florida
  • Pittsburgh, Pennsylvania
  • Somerville, Massachusetts
  • Vallejo, California
  • West Sacramento, California
In November, we’ll announce the 2015 Fellows.
Getting to today
I’m particularly excited to share this news as I’ve seen the hard work and dedication that our city and county partners have put in to make this happen. Each of these have made incredible commitments to applying modern technology approaches and tools to meeting the needs of their communities. It’s been a nine month journey—having started our conversations in January. Between those early conversations and mid-March, when applications were due, these seven partners gained buy-in from their leadership and peers, secured nearly $220,000 in government funding, and worked diligently to confirm match funding and community investment from local philanthropic or corporate partners.
Now, that work is official!
Earlier this morning, our partners, and close to 30 members of their staff, came together to begin preparing for the 2015 Fellowship. During that time, the partners discussed the outcomes of their projects and participated in a goal setting exercise. They learned about user-centered design from UX Evangelist Cyd Harrell and lean, iterative approaches to building technology from CTO Mike Migurski.
About the Fellowship
Fellows and cities are invested in a partnership that explores answers to local challenges by engaging the community, building applications, and testing the results. Over the past four years, the Fellowship program has produced more than 55 web apps with 30 municipal governments and 103 Fellows.
The applications are tangible results of a process that builds much more than a piece of technology.
The Fellowship program strengthens key capabilities within local government and communities by working in an iterative, user-centered, data-driven approach. Beyond the year of the Fellowship, we see city staff continuing to design services for and with the community, make data meaningful, and make better technology choices. Often the key takeaway for a Fellowship experience is shifting the way cities think about, and use, technology to deliver public services.
Over the last four years, Code for America Fellows, in partnership with cities, have developed a growing portfolio of products, tools, and standards. In 2014, Code for America began a pilot program to deepen and integrate health-related projects. This year the governments selected for the 2015 Fellowship will build on prior learnings in health, economic development, procurement, public safety, and justice.
A unique class
This years class of partners stands out for myriad reasons in my mind. First and foremost, we have an incredible mixture of large, mid, and smaller cities. Oftentimes, when we first engage in conversation with a new government, they have the perception that the Fellowship is only geared for large cities like Boston and San Francisco. That’s not at all the case. This year’s cohort of government partners reinforces the fact that the Fellowship, or any innovative project for that matter, is about aligning efforts around community priorities.
Some of the unique attributes of this year’s class include:
  • Two of our seven government partners are from cities with populations slightly above, or less, than 100,000 residents. One of the government partners has a population of nearly 50,000.
  • Indianapolis, the 13th largest city in the U.S., had a violent crime rate in 2012 that was nearly 3x the national average. The project will focus on public safety.
  • Similarly, Vallejo, a city that has one of, if not the lowest police-to-citizen ratios in the U.S., will also engage the Fellows in a project aimed at increasing citizen engagement in public safety.
  • Our Fellows will take on economic development projects in two incredibly different communities. One in Albuquerque, where nearly 30% of the workforce is employed by government, and a second, in Miami-Dade, which a Kauffman Foundation study ranked #1 in the U.S. in terms of entrepreneurial activity on a per capita basis.
  • We’ll explore with West Sacramento what happens when you engage underrepresented populations in a project that tackles health and food access, not just in one city, but the region.
  • In Pittsburgh, a city that has been lauded for its transparency efforts, the Fellowship will take on procurement.
  • And, in Somerville, our Fellows will partner with a Mayor and team truly committed to data-driven decision making to explore how data from various sources can be used to make real-time decisions to help support the education and health of school aged children.
  • We look forward to a great 2015 partnership ahead!
Local governments interested in the 2016 Fellowship, it’s never too early to start the process. Contact Luke Norris, Director of Government Relations at Luke@CodeforAmerica.org. For more information, see the official Code for America press release including quotes from the Mayors.
Dịch: Lê Trung Nghĩa


Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

Các bộ của Pháp chứng minh phần mềm tự do là bền vững


French ministries prove free software is viable
Submitted by Gijs Hillenius on September 18, 2014
Bài được đưa lên Internet ngày: 18/09/2014
Các giải pháp phần mềm tự do nguồn mở (PMTDNM) là phù hợp để sử dụng trong các cơ quan hành chính nhà nước, sử dụng tăng cường của các bộ của Pháp chứng minh điều đó. Bộ các công cụ sản xuất văn phòng LibreOffice bây giờ được cài đặt trên hơn 500.000 máy tính để bàn khắp các bộ. Sự kết hợp của PostgreSQL, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu và các máy chủ chạy hệ điều hành Linux cũng rất phổ biến.
Các bộ của Pháp được khuyến khích tính tới PMTDNM. Ví dụ, nó có thể được sử dụng để tạo ra sự cạnh tranh, bất kể khi nào một lựa chọn phần mềm sở hữu độc quyền là một sự độc quyền, hoặc gần với sự độc quyền, Laure Patas d'Illiers, nhà khoa học máy tính và là cố vấn cao cấp ở Bộ Tài chính Pháp, nói. Bà là một trong những người sáng lập của MIMO, một kho tài nguyên của các bộ của Pháp thúc đẩy các công cụ sản xuất CNTT-TT mở cho các máy tính cá nhân để bàn. MIMO (Mutualisation Interministérielle pour une Bureautique Ouverte, or Inter-ministry Mutualisation for an Open Productivity Suite), đã bắt đầu gặp mặt từ 2005.
Bà Patas d'Illiers từng là một trong những diễn giả tại Hội nghị LibreOffice, diễn ra ở thành phố Bern của Thụy Sỹ, hôm 03/09.
Bà đã giải thích rằng MIMO đã bắt đầu một phần để nới lỏng sự đau đớn của việc chuyển đổi sang phần mềm tự do. “Việc chuyển đổi sang phần mềm tự do là khó khăn”, bà thừa nhận. Các quản trị viên CNTT cảm thấy đơn độc, và họ bị những người sử dụng kêu ca vì bất kỳ vấn đề gì xảy ra khi chuyển đổi từ các ứng dụng sở hữu độc quyền sang nguồn mở. Tuy nhiên, từng bước một, nhóm làm việc MIMO và những nhóm khác, các nhóm tương tự, đã giúp thuyết phục quản lý trong các bộ rằng phần mềm tự do là một lựa chọn bền vững.
Phần mềm tự do làm vừa
Một sự thúc đẩy lớn cho MIMO là Bản ghi nhớ Ayrault (Ayrault Memorandum), được xuất bản vào tháng 09/2012, chính sách của chính phủ về phần mềm tự do. Đây không phải là chính sách bắt buộc, nhưng hành động như một chỉ dẫn thực tiễn tốt. Các lựa chọn PMTD và sở hữu độc quyền nên được đưa ra với mức độ chú ý và cân nhắc như nhau, bản ghi nhớ của Thủ tướng nêu. Bản ghi nhớ đó xác định các trường hợp nơi mà PMTD là phù hợp.
Theo sau bản ghi nhớ đó, các nhóm làm việc trong cùng năm đó đã xuất bản một danh sách tham chiếu các phần mềm và các định dạng dựa vào các tiêu chuẩn mở SILL (Socle Interministériel Logiciels Libres - Interministerial Free Software Base). Được cập nhật hàng năm, nó hiện có 150 ứng dụng và mở rộng mà được phê chuẩn để sử dụng trong các bộ của Pháp và các cơ quan hành chính nhà nước Pháp. MIMO đưa ra các giải pháp lựa chọn các ứng dụng PMTD cho máy để bàn này, làm cho sẵn sàng một ảnh ISO đĩa DVD. “Làm cho điều này sẵn sàng chỉ cho các cơ quan hành chính nhà nước Pháp là quá phức tạp, nên nó là sẵn sàng cho mọi người”. Tuy nhiên, các ứng dụng đó, bao gồm cả các bản đồ địa lý được yêu cầu, được lựa chọn để sử dụng trong các cơ quan hành chính nhà nước.
Tiến bộ PMTD
Cũng có các dịch vụ hỗ trợ CNTT-TT cho những người sử dụng PMTD ở các bộ. Các bộ có thể sử dụng 2 hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ CNTT-TT, hỗ trợ 260 ứng dụng PMTD. Đội hỗ trợ bao gồm các thành viên mà tương tác với các lập trình viên ngược lên dòng trên, đảm bảo rằng các bản vá được thực hiện cho các bộ được đóng góp vào các dự án phần mềm.
Vào tháng 06/2013, MIMO đã ra nhập ban cố vấn của Quỹ Tài liệu, một tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy sự phát triển của LibreOffice.
Free and open source software solutions are suitable for use in public administrations, the extensive use by French ministries proves. The LibreOffice suite of office productivity tools is now installed on more than 500,000 desktops across the ministries. The combination of Postgres, a relational database system and servers running the Linux operating system is also very common.
French ministries are encouraged to take into account free and open source. For example, it can be used to create competition, whenever a proprietary software alternative is a monopoly, or near a monopoly, says Laure Patas d'Illiers, computer scientist and senior adviser at France's Ministry of Finance. She is one of the founders of MIMO, a resource pool of the French ministries promoting open ICT productivity tools for desktop PCs. MIMO (Mutualisation Interministérielle pour une Bureautique Ouverte, or Inter-ministry Mutualisation for an Open Productivity Suite), which began meeting in 2005.
Ms Patas d'Illiers was one of the speakers at the LibreOffice Conference, which took place in the Swiss city of Bern, on 3 September.
She explained that MIMO started in part to lessen the pain of switching to free software. "Switching to free software is hard", she confessed. The IT administrators feel alone, and they are blamed by the users for any problems encountered when switching from proprietary to open source applications. However, step by step, the MIMO working group and other, similar groups, helped to convince management in the ministries that free software is a viable alternative.
Fitting free software
A major boost for MIMO is the Ayrault Memorandum, published in September 2012, the government policy on free software. It is not a mandatory policy, but acts as a guide of good practice. Free software and proprietary alternatives should be given the same level of attention and consideration, the Prime Ministry's memorandum says. The memorandum defines the cases where free software is suitable.
Following the memorandum, the working groups in the same year published a reference list of software and formats based on open standards SILL (Socle Interministériel Logiciels Libres - Interministerial Free Software Base). Updated annually, it currently contains 150 applications and extensions that are approved for use by France's ministries and other French public administrations.
MIMO distributes the solutions of this selection of free software desktop applications, making available a DVD ISO image. "Making this available only to French public administrations is too complicated, so it is available for everybody." The applications however, including required geographic maps, are selected for public administration' use.
Advancing free software
There are also ICT support services for free software users in the ministries. The ministries can use two contracts with ICT service providers, supporting 260 free software applications. The support team includes members that interact with the upstream developers, ensuring that patches made for the ministries are contributed to the software projects.
In June 2013, MIMO joined the advisory board of the Document Foundation, the non-profit organisation promoting the development of LibreOffice.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

Ủy viên hội đồng EC Kroes ủng hộ chiến dịch ODF

EC Commissioner Kroes supports ODF campaign
Submitted by Gijs Hillenius on September 17, 2014
Bài được đưa lên Internet ngày: 17/09/2014
Ủy viên hội đồng và Phó Chủ tịch Chương trình nghị sự Số Neelie Kroes ủng hộ chiến dịch FixMyDocuments đang thúc giục các cơ quan hành chính nhà nước châu Âu sử dụng tốt hơn các định dạng tài liệu mở. Những người tham gia chiến dịch muốn các cơ quan hành chính nhà nước xuất bản các tài liệu của họ ở các định dạng tài liệu mở mà bất kỳ ai cũng có thể đọc được và điều khiển được, không ép sử dụng phần mềm từ bất kỳ nhà bán hàng cụ thể nào. Những người tham gia chiến dịch đang thúc đẩy các nhà chức trách sử dụng Định dạng Tài liệu Mở - ODF (Open Document Format).
Chiến dịch đã bắt đầu hôm thứ hai.
Trong tuyên bố của bà về ủng hộ chiến dịch, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Kroes nói: “Khi các lựa chọn thay thế mở là sẵn sàng, không công dân hoặc công ty nào bị ép buộc hoặc khuyến khích sử dụng công nghệ của một công ty cụ thể nào để truy cập tới thông tin chính phủ. Không công dân hoặc công ty nào bị ép hoặc khuyến khích chọn một công nghệ đóng hơn một công nghệ mở, bằng việc một chính phủ tiến hành sự lựa chọn đó trước tiên. Tôi biết quyết định của một doanh nghiệp nhỏ thông thái khi tôi thấy - chọn các tiêu chuẩn mở quả thực là một quyết định rất thông minh của doanh nghiệp”.
Site của chiến dịch FixMyDocuments cho phép bất kỳ ai “báo cáo các trang web à không là cho các tài liệu có thể sửa đổi được có ý định cộng tác sẵn sàng hoặc chấp nhận các đề xuất trong ODF, khi các tài liệu như vậy đang tới từ hoặc được nhận bởi các cơ quan hành chính nhà nước mà đã cam kết làm như thế”. Những người tham gia chiến dịch bao gồm Quỹ Phần mềm Tự do châu Âu, nhóm April những người bảo vệ phần mềm tự do của Pháp và Diễn đàn châu Âu Mở (OFE), một tổ chức ủng hộ sử dụng các tiêu chuẩn mở trong CNTT-TT. Trong một thông cáo báo chí, OFE giải thích cho những người tổ chức chiến dịch sẽ liên hệ các nhà chức trách nhà nước, và kiểm tra và theo dõi tiến trình tuân thủ của các cơ quan nhà nước.
Chính sách tiêu chuẩn hóa
Site này đã được mở bao gồm một danh sách được biên dịch trước của các website của Ủy ban châu Âu nơi mà các định dạng tài liệu mở còn chưa được sẵn sàng. Các ví dụ bao gồm các thông cáo báo chí, các tài liệu chính sách Tiêu chuẩn hóa CNTT-TT với nền tảng của nhiều người tham gia đóng góp của EC là CIRCABC (không truy cập được tới công chúng nói chung), các website của Nghị viện châu Âu và Hội đồng EU.
Chiều hôm thứ ba, những người tổ chức chiến dịch đã công bố rằng site EU mới đầu tiên đã được nêu. Liên kết đó chỉ tới sách chỉ dẫn cài đặt nền tảng cộng tác Joinup - chỉ sẵn sàng theo một định dạng tài liệu tiêu chuẩn không phải của ISO.
Trường hợp điển hình tháng 6/2014 được OSOR xuất bản - một phần của Joinup - chỉ ra ODF là tiêu chuẩn tài liệu ISO duy nhất mà “trung lập với nhà bán hàng, mở và tin cậy xuyên khắp nhiều năm và các phiên bản phần mềm, và được nhiều sản phẩm phần mềm khác nhau hỗ trợ”.
European Commissioner and Vice President for the Digital Agenda Neelie Kroes supports the FixMyDocuments campaign that is urging Europe's public administrations to make better use of open document formats. The campaigners aim to get public administrations to publish their documents in open formats that can be read and manipulated by anyone, without imposing the use of software from any particular vendor. The campaigners are pushing the authorities to use the Open Document Format (ODF).
The campaign started on Monday.
In her statement of support for the campaign, European Commission Vice-President Kroes says: "When open alternatives are available, no citizen or company should be forced or encouraged to use a particular company's technology to access government information. No citizen or company should be forced or encouraged to choose a closed technology over an open one, through a government having made that choice first. I know a smart business decision when I see one – choosing open standards is a very smart business decision indeed."
The FixMyDocuments campaign site allows anyone to "report web pages that fail to make editable documents that are intended for collaboration available or accept submissions in ODF, when such documents are coming from or received by administrations that have committed to do so." Campaigners include the Free Software Foundation Europe, France's free software advocacy group April and OpenForum Europe, an organisation advocating the use of open standards in ICT. In a press release, OFE explains the campaigners will contact public administrations, and check and track progress on the administrations' compliance.
Standardisation policy
The site was unveiled including a pre-compiled list of European Commission web sites where open document formats were not available. Examples include the EC's press releases, documents of the ICT Standardisation policy multi-stakeholder platform on CIRCABC (not accessible to the general public), websites of the European Parliament and the Council of the EU.
On Tuesday afternoon, the campaigners announced that the first new EU site had been reported. The link points to the installation manual of the Joinup collaboration platform - only available in a non-ISO standard document format.
A June 2014 case study published by the Open Source Observatory and Repository (OSOR) - part of Joinup - shows ODF is the only ISO document standard that "is vendor-neutral, open and reliable across a span of years and software versions, and supported by a variety of software products."
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

Đức hé lộ phác thảo luật an ninh CNTT Liên bang


Germany unveils draft Federal IT security act
Submitted by Gijs Hillenius on September 17, 2014
Bài được đưa lên Internet ngày: 17/09/2014
Để tăng cường an ninh các hệ thống CNTT và hạ tầng số của Đức, Bộ Nội vụ đang làm việc về một luật an ninh CNTT. Văn bản phác thảo đã được xuất bản vào tháng 8, với các bộ của Liên bang được mời bình luận.
“Dự luật đi vượt ra khỏi các yêu cầu tối thiểu cho an ninh CNTT của các hạ tầng sống còn được xác định trong Thỏa thuận Liên minh để giải quyết an ninh các hệ thống và bảo vệ công chúng nói chung. Chính phủ Liên bang muốn các hệ thống CNTT và hạ tầng số của Đức sẽ là an ninh nhất thế giới”, bộ này nói trong một tuyên bố hôm 29/08.
“Chúng tôi phải cải thiện an ninh. Bất kỳ ai mà tạo ra các rủi ro cho những người khác phải chịu trách nhiệm. Bất kỳ ai mà vận hành các hạ tầng sống còn phải chắc chắn chúng có an ninh”, bộ này trích lời Bộ trường Nội vụ Liên bang Thomas de Maizière.
Bộ Nội vụ hy vọng rằng luật này sẽ giúp để:
  • cải thiện an ninh CNTT trong các doanh nghiệp, đặc biệt các hạ tầng sống còn
  • bảo vệ những người sử dụng CNTT cá nhân với một mạng an ninh
  • bảo vệ CNTT của Chính phủ Liên bang và các cơ quan liên bang
  • tăng cường cho Văn phòng Liên bang về An ninh Thông tin (BSI)
  • mở rộng cơ quan điều tra của Văn phòng Chính sách Tội phạm Liên bang trong lĩnh vực tội phạm không gian mạng.
Tranh luận công khai
Bộ này đang làm cho sẵn sàng một 'Bảng Thông tin' bằng tiếng Anh. Một tệp PDF dự luật cũng sẵn sàng để tải về bằng tiếng Đức.
Một khi các bộ liên bang đồng ý về bản dự thảo, thì đề xuất đó sẽ được thảo luận với các bên tham gia đóng góp trong doanh nghiệp và xã hội trong một cuộc tranh luận công khai rộng rãi, bộ này viết.
Những người bảo vệ tính riêng tư và các nhà hoạt động xã hội trên Internet nghi ngờ về dự luật được đề xuất. Ví dụ, tờ báo hàng ngày của Đức Der Spiegel chỉ ra một tuyên bố của một nhóm những người bảo vệ tính riêng tư, những người sợ luật này sẽ làm gia tăng sự giữ lại các dữ liệu của những người sử dụng Internet. Tờ báo này cũng tham chiếu tới một tuyên bố của hiệp hội thương mại các Nhà chức trách Bảo vệ Dữ liệu, gợi ý một ít những thay đổi để bảo vệ các quyền riêng tư của các công dân.
To buttress the security of Germany's IT systems and digital infrastructure, the Ministry of the Interior is working on an IT security act. The draft text was published in August, with Federal ministries invited to comment.
"The bill goes beyond the minimum requirements for IT security of critical infrastructures defined in the Coalition Agreement to address the security of systems and public protection in general. The Federal Government wants Germany's IT systems and digital infrastructure to be the most secure in the world", the ministry said in an announcement on 29 August.
"We must improve security. Anyone who creates risks for others must be held accountable. Anyone who operates critical infrastructures must make sure they are secure," the ministry quotes Federal Minister of the Interior Thomas de Maizière as saying.
The Interior Ministry hopes that the law will help to:
  • improve IT security in businesses, in particular critical infrastructures
  • protect individual IT users with a secure network
  • protect the IT of the Federal Government and federal agencies
  • strengthen the Federal Office for Information Security (BSI)
  • expand the investigative authority of the Federal Criminal Police Office in the field of cybercrime.
Public debate
The Ministry is making available an 'Information Sheet' in English. A PDF of the draft law is also available for download, in German.
Once the federal ministries agree on the draft, the proposal will be discussed with stakeholders in business and society in a broad public debate, the ministry writes.
Privacy advocates and Internet activists are sceptical about the proposed bill. The German daily Der Spiegel for example points to a statement by a group of privacy advocates, who fear the law will increase the retention of data of Internet users. The newspaper also refers to a statement by a trade association of Data Protection Officers, suggesting a few changes to protect the privacy rights of citizens.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

Các thành phố của Bồ Đào Nha nâng cấp hệ thống quản lý cấp phép


Portuguese towns upgrade permit management system
Submitted by Gijs Hillenius on September 16, 2014
Bài được đưa lên Internet ngày: 16/09/2014
Thêm 9 thành phố nữa ở Bồ Đào Nha đã triển khai phiên bản mới nhất của phần mềm cấp phép 0 - Licenciamento Zero (Zero Licensing) mà làm cho dễ dàng hơn đối với các công ty để áp dụng các giấy phép kinh doanh, theo Cơ quan về Hiện đại hóa Hành chính nước này (AMA). Phiên bản mới gửi các bản cập nhật theo yêu cầu cho phép tự động tới ứng viên, các cơ quan của thành phố và chính phủ có liên quan.
Phần mềm đó cho phép các công ty đăng ký, sửa và đóng đăng ký kinh doanh của họ và đề xuất các giấy phép trên trực tuyến. Phiên bản mới đó làm dễ dàng hơn để sử dụng thanh toán trực tuyến cho các đơn xin được phép, tính chi phí và đưa ra cho ứng viên số tham chiếu được yêu cầu.
Bây giờ có 37 thành phố sử dụng phiên bản mới nhất của Licenciamento Zero, AMA nói trong một tuyên bố hôm 03/09, trong đó nó đã liệt kê các thành phố. “LZ thúc đẩy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, đáp ứng các nhu cầu của các công dân và các công ty, và làm gia tăng tốc độ và hiệu quả trong khi giảm được các chi phí”, AMA trích lời José Ferreira, thị trưởng của Moimenta da Beira, một trong các thành phố mới triển khai bản cập nhật đó.
Cho phép các doanh nghiệp
Dự án LZ nhằm làm giảm sự phức tạp qui định của chính phủ, AMA viết. “Đây là một dịch vụ công chất lượng cao nhất, đáp ứng các nhu cầu hành chính nhà nước, làm gia tăng tính mở, và dễ dàng để các doanh nhân sử dụng”.
Vào tháng 3, chính phủ Bồ Đào Nha đã mở rộng Licenciamento Zero cho thương mại, các dịch vụ và lòng mến khách và các lĩnh vực thực phẩm.
AMA đã bắt đầu phát triển phần mềm sau sự phê chuẩn vào năm 2011 một sơ đồ cấp phép mới cho các cửa hàng, các nhà hàng, các quán cà phê và các dịch vụ khác. Các cơ quan lớn, và các tổ hợp thương mại như các siêu thị vẫn còn nằm ngoài sơ đồ này.
Nine more municipalities in Portugal have implemented the latest version of the Licenciamento Zero (Zero Licensing) software which makes it easier for companies to apply for business permits, according to the country's Agency for Administrative Modernisation (AMA). The new version sends automatic permit request updates to the applicant, municipality and other government agencies involved.
The software lets companies register, modify and close their business registration and apply for permits online. The new version makes it easier to use online payments for permit applications, calculating the costs and providing the applicant with the required reference numbers.
There are now 37 municipalities that use the latest version of the Licenciamento Zero, AMA said in an announcement on 3 September, in which it listed the municipalities. "LZ boosts the responsiveness of public administrations, meets the needs of citizens and companies, and increases speed and efficiency while reducing costs", AMA quotes José Ferreira, mayor of Moimenta da Beira, one of the new town implementing the update, as saying.
Permitting businesses
The LZ project aims to reduce the complexity of government regulation, AMA writes. "It is a public service of the highest quality, meeting the needs of public administration, increasing openness, and is easy to use by entrepreneurs."
In March, the Portuguese government extended Licenciamento Zero to trade, services and the hospitality and catering sectors.
AMA started to develop the software after the approval in 2011 of a new licensing scheme for shops, restaurants, cafés and other services. Large establishments, and commercial complexes such as malls remain outside the scheme.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

'Các dự án Open và Libre Office nên tái thống nhất'


'Open and Libre Office projects should reunite'
Submitted by Gijs Hillenius on September 10, 2014
Bài được đưa lên Internet ngày: 10/09/2014
Các lập trình viên phần mềm làm việc trong Apache OpenOffice và LibreOffice - 2 bộ các công cụ sản xuất văn phòng nguồn mở có quan hệ gần gữi nhau - nên vượt qua được sự ly gián và thống nhất để cạnh tranh với lựa chọn sở hữu độc quyền phổ biến khắp nơi, Daniel Brunner, người đứng đầu phòng CNTT Tòa án Tối cao Liên bang Thụy Sỹ, thúc giục. Việc sát nhập 2 dự án đó sẽ thuyết phục được nhiều hơn các cơ quan hành chính sử dụng bộ phần mềm văn phòng nguồn mở, ông tin tưởng.
Sự phân tách hiện nay giữa 2 nhóm gây rủi ro cho việc sáng tạo hơn thay vì ít tính tương thích hơn, Brunner cảnh báo vào tuần trước, khi nói tại hội nghị LibreOffice, diễn ra ở thành phố Bern của Thụy Sỹ. “Tôi đã kiểm thử bài trình bày này trong cả 2 bộ, để xem liệu nó có làm việc không”.
Tòa án Tối cao Liên bang Thụy Sỹ sử dụng OpenOffice, nhưng theo Brunner có thể có lợi từ các bộ lọc tài liệu được cải tiến đang có sẵn trong LibreOffice. Tuy nhiên, bộ OpenOffice ổn định hơn và có sẵn trên các nền tảng điện toán di động, ông nói, trong khi LibreOffice có lợi hơn từ một cộng đồng lớn hơn các lập trình viên, đưa ra nhiều tính năng mới hơn.
Điều kiện tiên quyết
Tòa án này là một trong những ví dụ ban đầu về một cơ quan hành chính nhà nước đang sử dụng các giải pháp tự do nguồn mở. Tòa án này có khoảng 460 máy tính cá nhân để bàn, tất cả đều chạy OpenOffice. Tòa án này đã chuyển sang sử dụng nguồn mở sau một chiến lược CNTT ban đầu đã chỉ định sử dụng các tiêu chuẩn CNTT mở, Brunner đã nói cho những người tham dự hội nghị.
3 tháng trước, phòng CNTT của tòa án đã đưa vào một ít các yêu cầu chuyên cho nguồn mở trong chiến lược của nó, Brunner nói. Các giải pháp phần mềm phải độc lập với các nhà bán hàng. “Chúng tôi muốn có khả năng chuyển từ một phát tán Linux này sang phát tán khác”. Tòa án cũng yêu cầu rằng các giải pháp nguồn mở phải là chung: “Chúng tôi không muốn bị khóa trói vào một ứng dụng nguồn mở chuyên biệt hóa”.
Hệ thống CNTT của Tòa án Tối cao được xây dựng trên đỉnh của máy chủ Red Hat Linux, chạy Zimbra cho thư điện tử, trình lập lịch và thông điệp tức thời (chat). Phòng CNTT sử dụng Thinlinc, dựa trên Tigervnc cho việc chia sẻ các ứng dụng cho các máy tính để bàn. Các công cụ máy để bàn bao gồm trình thư điện tử Mozilla Thunderbird cho máy tính trạm và Mozilla Firefox để duyệt web.
Nặc danh
Tòa án cũng phát triển phần mềm của riêng nó, được làm sẵn sàng như là nguồn mở. Một ví dụ là một dịch vụ loại bỏ việc nhận diện những điều đặc biệt hoặc các chi tiết từ các tài liệu pháp lý. Tòa án sử dụng tích cực các mẫu template tài liệu, chúng được phát triển theo đặc tả XML cho Định dạng Tài liệu Mở - ODF, cho phép các dịch vụ sinh tài liệu tự động. Một công cụ khác cho phép những người sử dụng tạo các tài liệu PDF từ các tài liệu nhận được bằng thư điện tử.
Các cơ quan hành chính mà cân nhắc nguồn mở, cần phải chắc chắn quản lý của nó hiểu các ưu thế của dạng phần mềm này, Brunner nói. “Nếu họ không thấy các lợi ích, thì thậm chí đừng bắt đầu”. Đối với những người sử dụng đầu cuối, sự chuyển phải mang lại các khả năng mới, giá trị gia tăng. “Điều này sẽ bù đắp cho các vấn đề nhỏ mà họ sẽ gặp phải đâu đó”.
Sự thống nhất tạo ra sức mạnh
Liệu OpenOffice và LibreOffice có nên thống nhất? Liệu một OpenLibreOffice được thống nhất có mạng lại cho các cơ quan hành chính nhà nước nhiều hơn cho việc thay thế các lựa chọn sở hữu độc quyền? Bạn nghĩ thế nào?
Xin thêm các bình luận của bạn vào bên dưới.
The software developers working on Apache OpenOffice and LibreOffice - two closely related suites of open source office productivity tools - should overcome their schism and unite to compete with the ubiquitous proprietary alternative, urges Daniel Brunner, head of the IT department of Switzerland's Federal Supreme Court. Merging the two projects will convince more public administrations to use the open source office suite, he believes.
The current division between the two groups risks creating more instead of less incompatibilities, Brunner warned last week, speaking at the LibreOffice conference, which took place in the Swiss city of Bern. "I had to test this presentation in both suites, to see if it would work."
The Swiss Federal Supreme Court uses OpenOffice, but according to Brunner would benefit from the improved document filters that are available in LibreOffice. However, the former suite is more stable and is available on mobile computing platforms, he says, while the latter benefits from a bigger community of developers, introducing more new features.
Prerequisites
The court is one of the country's prime examples of a public administration using free and open source solutions. The court has about 460 desktop PCs, all running OpenOffice. The court moved to using open source following an IT strategy that originally only specified the use of open IT standards, Brunner told the conference attendees.
Three months ago, the court's IT department included a few requirements specific to open source in its strategy, Brunner said. Software solutions must be independent from IT vendors. "We want to be able to switch from one Linux distribution to another." The court also demands that open source solutions must be common: "We do not want to be locked in to a specialised open source application."
The Supreme Court's IT system is built on top of Red Hat Linux server, running Zimbra for email, instant messaging and calendar. The IT department uses Thinlinc, based on Tigervnc for sharing applications across desktops. Desktop tools include the Mozilla Thunderbird email client and Mozilla Firefox web browser.
Anonymous
The court also develops its own software, which it makes available as open source. One example is a service that removes identifying particulars or details from the legal documents. The court makes extensive use of document templates, which are developed in the XML specification for the Open Document Format, enabling automated document generation services. Another tool lets users create PDF documents from documents received by email.
Public administrations that consider open source, need to make sure its management understands the advantages of this type of software, Brunner said. "If they don't see the benefits, don't even start." For end users, the switch must bring new possibilities, adding value. "This offsets small problems they encounter elsewhere."
Unity makes strength
Should OpenOffice and LibreOffice unite? Will a unified OpenLibreOffice bring more public adminstrations to replacing the proprietary alternatives? What do you think?
Please add your comments below.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Xây dựng cộng đồng xung quanh phần mềm tự do nguồn mở


Là bài trình bày sáng ngày 20/09/2014 tại Ngày hội Tự do cho Phần mềm - SFD (Software Freedom Day) vừa được tổ chức tại Đại học Công nghệ, Hà Nội.
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

Tổng thống Obama cuối cùng sắp nêu ứng viên cho chức ông hoàng mới về sở hữu trí tuệ


President Obama Finally Gets Around To Nominating A New IP Czar
from the not-a-copyright-guy dept
by Mike Masnick, Fri, Aug 29th 2014
Bài được đưa lên Internet ngày: 29/08/2014
Lời người dịch: Qua bài viết, chúng ta hiểu thêm về “BSA, nhóm thương mại những người tối đa hóa bản quyền do Microsoft quản lý”, về việc các luật sở hữu trí tuệ như luật bản quyền, luật bằng sáng chế và luật thương hiệu chủ yếu được những người từ Hollywood vận động hành lang. Xem thêm: TPP, ACTA, bằng sáng chế phần mềm và hơn thế nữa.
Trong khi chúng ta vẫn còn đang chờ đợi Nhà Trắng thực sự công bố ứng viên cho vị trí đứng đầu mới của Văn phòng Bằng sáng chế và Thương hiệu Mỹ (USPTO), việc làm lớn khác về “sở hữu trí tuệ” của chính quyền cũng đã bị bỏ trống hơn 1 năm: việc làm của “Người điều phối Ép tuân thủ Sở hữu Trí tuệ” - IPEC (Intellectual Property Enforcement Coordinator), thường được tham chiếu tới như là “Ông hoàng IP”. Việc làm đó trước đó từng do Victoria Espinel nắm giữ, người rời một năm trước và ngay lập tức đã nhảy vào việc vận động hành lang với BSA, nhóm thương mại những người tối đa hóa bản quyền do Microsoft quản lý.
Trong khi tôi từng thất vọng thấy Espinel nhảy vào một nhóm như vậy, và đã không đồng ý với vài điều bà ta đã làm khi ở IPEC, thì về tổng thể bà ta đã làm một công việc tốt khi nắm vai trò đó. Bản thân công việc đó rất xa lạ vì nó được viết thành luật (PRO-IP Act năm 2008) là một vai trò mà về cơ bản thúc đẩy cho chủ nghĩa tối đa hóa IP, hơn là bất kỳ dạng cân bằng nào (hoặc thứ gì đó có liên quan thực sự tới việc thúc đẩy sự tiến bộ của khoa học và các nghệ thuật hữu dụng). Nó có lẽ giống như việc có một vai trò trong Bộ Ngân khố đặc biệt dành cho “cách mà chúng ta bảo vệ các mô hình kinh doanh ngân hàng đã lỗi thời”. Nhưng, về tổng thể, Espinel thực sự đã làm việc cật lực để tính tới các quan điểm chống đối, để mang một loạt mọi người vào cuộc thảo luận (bao gồm các tiếng nói trước đó từng bị bỏ qua bởi DC). Việc giải quyết mọi điều một cách tổng thể và có sắc thái hơn của bà từng là bằng chứng từ Kế hoạch Chiến lược Chung 2013 to lớn mà bà đã đưa ra đúng trước khi rời nhiệm sở. Tôi đã nhận thức được rằng cách tốt nhất để làm việc với sự vi phạm không nhất thiết bằng việc nhảy chồm chồm về ép tuân thủ (bất chấp danh tiếng của bà), mà trong việc khuyến khích đổi mới lớn hơn.
Và không giống như nhiều nỗ lực tương tự khác, nó thực sự đã thừa nhận giá trị và tầm quan trọng của sử dụng công bằng.
Đưa ra tất cả những điều đó, nhiều người đã và đang hoài nghi ai có thể được bổ nhiệm để nắm lấy công việc đó. Bây giờ được công bố rằng Obama đang đề cử Danny Marti, một luật sư về thương hiệu từ lâu của DC.
Trong khi ông ta từng tham gia vào các dạng vụ kiện khác, bao gồm cả CFAA, đất công trên không gian mạng và các vụ kiện về bản quyền, thì dường như là trọng tâm của ông ta từng là về thương hiệu. Đó là một sự lựa chọn thú vị, vì các vấn đề thương hiệu có xu hướng sẽ là ít gây tranh cãi hơn so với các vấn đề bản quyền. Ông ta dường như cũng không có nhiều nền tảng chính sách gì cả, làm cho điều đó thành mọt sự lựa chọn thú vị.
Trong khi RIAA và MPAA, cùng với NBC Universal và Phòng Thương mại Mỹ, tất cả vui mừng về sự đề cử, họ là dạng được kỳ vọng để làm thế. Và, như tờ Washington Post nêu, họ dường như đang hoan nghênh trong vị trí đó hơn là người làm thỏa mãn vai trò đó. Tờ Washington Post cũng trích lời Mitch Stoltz từ EFF lưu ý rằng ông hy vọng kinh nghiệm của Marti trong các trường hợp đó có nghĩa là ông ta “hiểu rằng sự bất cẩn đối với giám sát quá mức đối với các luật về thương hiệu, bản quyền và bằng sáng chế có thể gây tổn hại tới tiến bộ kinh tế của chúng ta và tự do ngôn luận của chúng ta”. Ông ta vẫn cần phải được Thượng viện phê chuẩn, nhưng chúng ta hy vọng rằng nếu ông ta được bổ nhiệm, thì Marti sẽ tiếp tục đi theo các bước chân của Espine trong việc thực sự lắng nghe nhiều ý kiến khác nhau ngoài cái đảm người có nguồn gốc từ Hollywood.
While we're still waiting for the White House to actually nominate a new head of the US Patent and Trademark Office, the other big administration "intellectual property" job has also been vacant for over a year: the "Intellectual Property Enforcement Coordinator" (IPEC) job, frequently referred to as the "IP Czar." That job was previously held by Victoria Espinel, who left a year ago and immediately jumped to a lobbying job with the BSA, the copyright maximalist trade group run by Microsoft.
While I was disappointed to see Espinel jump to such a group, and disagreed with some of things she did as IPEC, on the whole she did a good job while in that role. The job itself is very strange in that it's written into the law (PRO-IP Act of 2008) to be a role that basically pushes for IP maximalism, rather than any sort of balance (or anything involving actually promoting the progress of science and the useful arts). It would be like having a role in the Treasury Department specifically devoted to "how do we protect outdated bank business models." But, on the whole, Espinel actually worked really hard to take opposing viewpoints into account, to bring a variety of people into the discussion (including voices that had previously been ignored by DC). Her more nuanced and inclusive take on things was evident from the big 2013 Joint Strategic Plan that she released right before leaving office. It recognized that the best way to deal with infringement wasn't necessarily by ramping up enforcement (despite her title), but in encouraging greater innovation. And unlike many other similar efforts, it actually recognized the value and importance of fair use.
Given all that, many people had been wondering who would be appointed to take over the job. It's now been announced that Obama is nominating Danny Marti, a long-time DC trademark lawyer. While he's been involved in other types of cases, including CFAA, cybersquatting and copyright cases, it appears that his focus has been on trademark. That's an interesting choice, since trademark issues tend to be less controversial than copyright ones. He also doesn't appear to have much of a policy background at all, which makes it an interesting choice.
While the RIAA and MPAA, along with NBC Universal and the US Chamber of Commerce, all cheered on the nomination, they're kind of expected to do so. And, as the Washington Post notes, they appear to be cheering on the position more than the guy filling the role. The Washington Post also quotes Mitch Stoltz from EFF noting that he hopes Marti's experience in these cases means that he "understands that careless over-enforcement of trademark, copyright, and patent laws can harm our economic progress and our freedom of speech." He still needs to be approved by the Senate, but we're hopeful that if he is, Marti continues to follow in Espinel's footsteps in actually listening to a variety of opinions outside of just those emanating from Hollywood.
Dịch: Lê Trung Nghĩa