Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2020

Lời hứa Mở về COVID: Loại bỏ các cản trở chia sẻ sở hữu trí tuệ (IP) trong cuộc chiến chống COVID-19


Open COVID Pledge: Removing Obstacles to Sharing IP in the Fight Against COVID-19
Diane Peters, April 7, 2020
Bài được đưa lên Internet ngày: 07/04/2020
Creative Commons đã ra nhập các lực lượng với các chuyên gia pháp lý và các nhà khoa học hàng đầu khác để đưa ra Lời hứa Mở về COVID (Open COVID Pledge), cách đơn giản cho các trường đại học, các công ty, và những người nắm giữ các quyền sở hữu trí tuệ khác để hỗ trợ phát triển các thuốc y dược, các bộ kiểm thử, vắc xin, và các phát hiện khoa học khác có liên quan tới khủng hoảng COVID-19, loại bỏ các rào cản không cần thiết tới phổ biến tri thức và các phát minh có thể cứu người và hạn chế thiệt hại.

Lời hứa đó, được liên minh các nhà khoa học, các luật sư, và các doanh nhân phát triển, trao sự cho phép rộng lớn cho bất kỳ ai sử dụng công nghệ và nội dung nếu khác là không truy cập được vì thiếu nó, trong hầu hết các trường hợp, thay thế cho nhu cầu về một giấy phép hoặc thỏa thuận phí bản quyền đắt tiền.
Vài tuần trước, tôi đã và đang làm việc với các chuyên gia đó với mục tiêu tạo ra công cụ cho phép phát triển các công cụ chuẩn đoán, chữa trị, và các giải pháp ngăn ngừa - có thể thậm chí thuốc chữa hoặc vắc xin - để chặn đứng sự lan truyền căn bệnh này. Dù được phát triển nhanh vì hoàn cảnh cấp bách, Creative Commons nhằm tới làm việc chặt chẽ với nhiều chuyên gia pháp lý và chính sách quốc tế tài năng trong Mạng Toàn cầu trong các bước tiếp sau để làm cho Lời hứa này trở thành hiện thực có tác động.
Các quyền sở hữu trí tuệ có ý định khuyến khích tính sáng tạo và phát minh vì lợi ích cuối cùng của loài người. Là phù hợp và truyền cảm hứng rằng nhiều người nắm giữ sở hữu trí tuệ thừa nhận rằng vào thời điểm này loài người cần tất cả các tài nguyên trí tuệ chúng ta có thể phải có ngay bây giờ - từ các tài nguyên giáo dục để học trên trực tuyến, tới các thiết kế cho thiết bị bảo vệ, tới các thuốc y dược được cấp bằng sáng chế” - Molly Shaffer Van Houweling; Chủ tịch, Ban Giám đốc của CC
Lời hứa đã nhận được sự thể hiện ủng hộ của công chúng từ các tổ chức khắp trên thế giới bao gồm Creative Commons; Mozilla; Unified Patents; Idea Laboratory for Intellectual Property ở Bogota, Colombia; Universities Allied for Essential Medicines; The Neuro (Montreal Neurological Institute-Hospital); và the Program on Information Justice and Intellectual Property at American University Washington College of Law, cùng những tổ chức khác.
CC tự hào ủng hộ Lời hứa Mở COVID, và nhiều nỗ lực khác nhằm vào việc tăng nhịp độ phát hiện trong đại dịch và sau đó, bao gồm việc thúc đẩy các chính sách Truy cập Mở, đặc biệt cho nghiên cứu được nhà nước cấp vốn.
Vui lòng ủng hộ nỗ lực này bằng việc khuyến khích công ty, đại học, hoặc đội nghiên cứu của bạn để hỗ trợ cho lời hứa này. Hãy viếng thăm opencovidpledge.org để biết cách để bạn có thể đóng góp và đọc thông cáo báo chí đầy đủ của chúng tôi để biết thêm thông tin.
Creative Commons has joined forces with other legal experts and leading scientists to offer a simple way for universities, companies, and other holders of intellectual property rights to support the development of medicines, test kits, vaccines, and other scientific discoveries related to COVID-19 for the duration of the pandemic. The Open COVID Pledge grants the public free, temporary access to IP rights in support of solving the COVID-19 crisis, removing unnecessary obstacles to dissemination of the knowledge and inventions that could save lives and limit suffering.
The Pledge, developed by a coalition of scientists, lawyers, and entrepreneurs, gives broad permission to anyone to use technology and content otherwise inaccessible in its absence, in most cases, replacing the need for a costly license or royalty agreement.
Over the past couple of weeks, I’ve been working with these experts with the goal of creating a tool that allows the development of diagnostic tools, treatment, and preventative solutions—possibly even a cure or vaccine—to halt the spread of this disease. Although developed quickly due to exigent circumstances, Creative Commons looks forward to working closely with the many talented international legal and policy experts in our Global Network on next steps to make this Pledge an impactful reality.
“Intellectual property rights are intended to encourage creativity and invention for the ultimate benefit of humanity. It’s fitting and inspiring that many intellectual property owners recognize that at this moment humanity needs all of the intellectual resources we can muster right nowfrom educational resources for online learning, to designs for protective equipment, to patented pharmaceuticals” Molly Shaffer Van Houweling; Chair, CC Board of Directors
The Pledge has received public expressions of support from organizations around the world including Creative Commons; Mozilla; Unified Patents; the Idea Laboratory for Intellectual Property in Bogota, Colombia; Universities Allied for Essential Medicines; The Neuro (Montreal Neurological Institute-Hospital); and the Program on Information Justice and Intellectual Property at American University Washington College of Law, among others.
CC is proud to support the Open COVID Pledge, and the many other efforts directed at accelerating the pace of discovery during the pandemic and thereafter, including pushing for Open Access policies, especially for publicly-funded research.
Please support the effort by encouraging your company, university, or research team to support the pledge. Visit opencovidpledge.org to learn how you can contribute and read our full press release for more info.
Dịch: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2020

Câu trả lời của Creative Commons về COVID-19


Creative Commons’ Response to COVID-19
Triển khai các hành động để bảo vệ các nhân viên và cộng đồng của chúng tôi
Vì sự khẩn cấp y tế toàn cầu chưa từng có do COVID-19 gây ra, Creative Commons đã lùi tất cả các chuyến du lịch của các nhân viên có liên quan tới công việc và hoãn thành phần trực tiếp Hội nghị thượng đỉnh Toàn cầu CC thường niên vào tháng 5. CC là tổ chức hoàn toàn phân tán, với các nhân viên làm việc từ xa ở các quốc gia khác nhau khắp trên thế giới. CC là mở và chúng tôi tiếp tục công việc của chúng tôi.
Công việc của chúng tôi trong quảng bá và tạo thuận lợi cho Truy cập Mở
 • Creative Commons đã ra nhập các lực lượng với các chuyên gia pháp lý và các nhà khoa học hàng đầu khác để đưa ra Lời hứa Mở về COVID (Open COVID Pledge), cách đơn giản cho các trường đại học, các công ty, và những người nắm giữ các quyền sở hữu trí tuệ khác để hỗ trợ phát triển các thuốc y dược, các bộ kiểm thử, vắc xin, và các phát hiện khoa học khác có liên quan tới khủng hoảng COVID-19, loại bỏ các rào cản không cần thiết tới phổ biến tri thức và các phát minh có thể cứu người và hạn chế thiệt hại.
 • Thừa nhận nhu cầu cấp bách về nghiên cứu và dữ liệu khoa học về COVID-19, chúng tôi liên tục làm việc với các tổ chức được nhà nước cấp vốn để:
 • Qua công việc của chúng tôi ở Bassel Khartabil Fellowship, chúng tôi đang hỗ trợ Tarek Loubani trong những nỗ lực của ông để sử dụng chế tạo mở để làm cho các cung ứng y tế cần khẩn cấp và thúc đẩy dễ dàng hơn và sẵn sàng rẻ không đắt giá.
 • Hơn 1.5 tỷ người học đã bị ảnh hưởng xấu vì các trường học đóng cửa trong đại dịch. Nhu cầu về các tư liệu học tập truy cập được ở nhà là khẩn cấp hơn bao giờ hết. Chúng tôi tự hào đối tác với Dịch Chuyện (Translate a Story) – một sáng kiến dịch các sách kể chuyện trẻ em sang nhiều ngôn ngữ, sao cho mỗi đứa trẻ có được truy cập tới các cuốn sách chúng cần.
Các tài nguyên cho bạn và cộng đồng của bạn
Chúng tôi cũng đang tạo ra và chia sẻ các tài nguyên chúng tôi hy vọng sẽ giúp các thành viên cộng đồng của chúng tôi tùy biến thích nghi thành công các phí bản quyền toàn cầu hiện hành và luôn được thông báo. Vui lòng tìm các tài nguyên đó bên dưới. Chúng tôi sẽ cập nhật chúng thường xuyên.
 • Dùng lan truyền: Bạn có thể giúp dừng sự lan truyền của COVID-19 bằng việc tiến hành các bước được WHO nêu ra, bao gồm rửa tay bạn ít nhất 20 giây và giãn cách xã hội. Biết nhiều hơn ở đây.
 • Tìm kiếm các Tài nguyên Giáo dục Mở (OER): Cộng đồng giáo dục mở đã cùng tạo ra Cộng đồng đã Đóng góp OER để Dạy và Học trong kỷ nguyên COVID-19. Có nhiều trang bảng tính cung cấp các đường liên kết tới: các tài nguyên K-12 (tiểu học / trung học), các kho OER, các bộ công cụ OER, hỗ trợ sinh viên, dạy trên trực tuyến, và hơn thế. Đây là tài liệu mở— vui lòng đóng góp thêm các tài nguyên bổ sung.
 • Tạo thuận lợi cho các cuộc họp trên, các lớp học, và các sự kiện trên trực tuyến: Có nhiều tổ chức và cá nhân biên soạn các tài nguyên bạn có thể sử dụng để chuyển các tương tác “phi trực tuyến” lên “trên trực tuyến”. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra tài liệu cộng tác này được nhóm những người Tạo thuận lợi Đáp ứng Đại dịch giám tuyển gồm nhiều tài nguyên về tạo thuận lợi cho các cuộc họp, các sự kiện, và nhiều hơn thế trên trực tuyến.
 • Làm việc từ nhà: Nhiều người trong các bạn đang làm việc từ nhà lần đầu vì các biện pháp giãn cách xã hội. Như một tổ chức không vì lợi nhuận hoàn toàn từ xa, chúng tôi hiểu các thách thức đi với làm việc từ nhà. Để giúp cả các tổ chức và các cá nhân thích nghi được với cách làm việc mới này, chúng tôi đưa ra cùng bài đăng có tiêu đề WChúng tôi là tổ chức không vì lợi nhuận hoàn toàn từ xa: Đây là vài tư vấn về làm việc từ nhà.
 • Để trẻ em được tham gia: Để giúp các bậc phụ huynh giữ cho bọn trẻ được tham gia và bận rộn khi các trường học đóng cửa, các nhà giáo dục và các thủ thư đang biên soạn các tài nguyên giáo dục mở và các hướng dẫn - từ các bài học in được cho tới “các câu lạc bộ sách” ảo. Chúng tôi khuyến cáo bộ sưu tập này các tài nguyên không mất tiền cho trẻ nhỏ được Đại học Arizona biên soạn.
 • Nhận được thông tin: Là quan trọng để chú ý tới các bản cập nhật tới trực tiếp từ các quan chức y tế toàn cầu và địa phương về tình trạng COVID-19, như WHO hoặc Trung tâm về Kiểm soát và Ngăn ngừa Bệnh tật của Mỹ (CDC), vì đó thường là các nguồn thông tin đáng tin cậy nhất.
Actions we are taking to protect our staff and community
Due to the unprecedented global health emergency caused by COVID-19, Creative Commons has postponed all work-related staff travel and canceled the in-person component of the annual CC Global Summit in May. CC is a fully distributed organization, with staff working remotely in various countries around the world. CC is open and we continue our work.
Our work in promoting and facilitating Open Access
 • Creative Commons has joined forces with other legal experts and leading scientists to offer the Open COVID Pledge, a simple way for universities, companies, and other holders of intellectual property rights to support the development of medicines, test kits, vaccines, and other scientific discoveries related to COVID-19 for the duration of the pandemic. The Open COVID Pledge grants the public free, temporary access to IP rights in support of solving the COVID-19 crisis, removing unnecessary obstacles to dissemination of the knowledge and inventions that could save lives and limit suffering.
 • Recognizing the urgent need for scientific research and data on COVID-19, we’re continuing to work with publicly funded organizations to:
 • Through our work in the Bassel Khartabil Fellowship, we’re supporting Tarek Loubani in his efforts to use open manufacturing to make urgently needed medical supplies and gear more easily and inexpensively available.
 • Over 1.5 billion learners have been negatively affected due to school closures in response to the pandemic. The need for learning materials that are accessible at home is more urgent than ever. We are proud to partner with Translate a Story – an initiative translating children’s storybooks into multiple languages, so every child gets access to the books they need.
Resources for you and your community
We’re also creating and sharing resources that we hope will help members of our community successfully adapt to current global realities and stay informed. Please find these resources below. We will be updating them on a regular basis.
 • Stopping the spread: You can help stop the spread of COVID-19 by taking the steps outlined by the World Health Organization (WHO), including washing your hands for at least 20 seconds and social distancing. Learn more here. 
 • Finding Open Educational Resources (OER): The open education community has co-created Community Contributed OER for Teaching and Learning in the COVID-19 Era. There are multiple tabs on the spreadsheet providing links to: K-12 (primary / secondary) resources, OER repositories, OER toolkits, student support, online teaching, and more. It’s an open document—please contribute additional resources.
 • Facilitating online meetings, classes, and events: There are many organizations and individuals compiling resources that you can use to move “offline” interactions “online.” We encourage you to check out this collaborative document curated by the Facilitators for Pandemic Response group that contains a variety of resources on facilitating online meetings, events, and more.
 • Working from home: Many of you are working from home for the first time due to social distancing measures. As a fully remote nonprofit, we understand the challenges that come with working from home. To help both organizations and individuals adapt to this new way of working, we put together a post titled We’re a Fully Remote Nonprofit: Here’s Some Advice on Working From Home.
 • Keeping kids engaged: To help parents keep their kids engaged and busy during school closures, educators and librarians are compiling educational resources and guides—from printable lessons to virtual “book clubs.” We recommend this collection of free-of-charge resources for kids compiled by the University of Arizona.
 • Staying informed: It’s important to pay attention to updates coming directly from global and local health officials on the status of COVID-19, such as the WHO or the U.S. Center for Disease Control and Prevention (CDC), as these are typically the most reliable sources of information
Dịch: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2020

Phần cứng Y tế nguồn mở: Bạn nên biết gì và bạn có thể làm gì


Open-Source Medical Hardware: What You Should Know and What You Can Do
Victoria Heath, April 15, 2020
Bài được đưa lên Internet ngày: 15/04/2020
Bạn đã nghe các câu chuyện: những tấm chắn che mặt của các kỹ sư in 3D trong tầng hầm của họ; những người có sở thích tự mình làm may các khẩu trang; và các nhà thiết kế thời trang tự làm các áo choàng bảo vệ cá nhân.
Trên toàn cầu, mọi người đang cố gắng giúp lấp đi khoảng trống cung ứng y tế do dịch COVID-19 gây ra qua phần cứng y tế nguồn mở. Đây là sự thể hiện ấm áp về sự khéo léo, đổi mới sáng tạo và cộng tác toàn cầu. Trong bài đăng này, chúng tôi trả lời các câu hỏi của bạn về phần cứng y tế nguồn mở và cung cấp vài sự thấu hiểu về những gì bạn có thể làm để giúp đỡ.
Phần cứng nguồn mở: các thiết kế của các đối tượng vật lý được cấp phép mở sao cho chúng có thể được sửa đổi, tạo lập, và phân phối không có các hạn chế.
Vì sao phần cứng y tế nguồn mở lại quan trọng?
Là dễ để quên, với hàng loạt các hoạt động gia tăng, phần cứng y tế nguồn mở bây giờ không là mới nữa. Trên thực tế, nó từng là công cụ cung cấp các thiết bị y tế và trang bị cho các nhân viên và các cơ sở y tế thiếu thốn tài nguyên nhiều năm - nhu cầu có trước cả đại dịch COVID-19. Ví dụ, theo sau dịch H1N1, các giáo sư y học ở Đại học Swansea đã xuất bản các chỉ dẫn nguồn mở cho quạt cấp cứu chi phí thấp.
Trong một báo cáo năm 2010 với tiêu đề “Quản lý sự không phù hợp”, Tổ chức Y tế Thế giới - WHO (World Health Organization) đã nêu, “Nghiên cứu đang tạo ra sự tiến bộ nhanh trong phát triển các công nghệ y tế phức tạp… Dù bất chấp sự tiến bộ này, đa số dân cư của thế giới vẫn có ít hoặc không có sự truy cập tới nhiều trong số các đổi mới sáng tạo đó”. Đặc biệt, WHO đã chi tiết hóa “sự không phù hợp” đáng kể về tính sẵn sàng của các thiết bị y tế thích hợp, hiệu quả cho các nhu cầu y tế công cộng được bản địa hóa, nhấn mạnh rằng “70%-90% tất cả các thiết bị y tế được tài trợ cho thế giới đang phát triển chưa bao giờ hoạt động như dự kiến”. Có 4 thành phần quan trọng để sửa sai sự “không phù hợp” này là tính sẵn sàng, khả năng truy cập, tính thích hợp, và tính kham được - đây là nơi mà phần cứng y tế nguồn mở đi tới, như TS. Gerrit Niezen et. al. đã giải thích trong một bài báo nghiên cứu trong năm 2016:

Máy in 3D xây dựng ống nghe chuẩn bệnh bằng việc sử dụng thiết kế nguồn mở của Dự án Glia. Nguồn: Dự án Glia (CC BY-SA)
Làm cho thiết kế phần cứng sẵn sàng theo một giấy phép nguồn mở cho phép bất kỳ ai cải tiến và đóng góp cho thiết kế của thiết bị, dẫn tới sự đổi mới sáng tạo rất nhanh so với các phương pháp truyền thống. Nó cũng xúc tác cho thiết kế sẽ được sửa đổi cho bất kỳ sử dụng đặc thù nào, và làm cho các thiết bị dễ dàng sửa chữa… Đây là tiềm năng lớn để làm cho các thiết bị y tế truy cập được nhiều hơn ở thế giới đang phát triển, nơi các thiết bị cũng có thể được thiết kế như là nguồn mở và được xây dựng cho các trường hợp điển hình đặc thù, thay vì phải phụ thuộc vào trang thiết bị tài trợ”.
Một ví dụ rõ ràng về thiết bị y tế “không phù hợp” là chi phí của ống nghe chuẩn bệnh so với sự cần thiết của nó. Dù các ống nghe chuẩn bệnh là một trong những công cụ quan trọng nhất cho các nhân viên y tế, trên thị trường một ống tin cậy có giá thành khoảng 90.00 USD cho tới 200 USD và hầu như không thể tới ở các cơ sở ít tài nguyên. Sau khi để ý thấy vấn đề này khi làm việc ở Gaza, TS. Tarek Loubani, một bác sĩ phòng cấp cứu ở Canada và là người nhận Học bổng Bassel Khartabil năm 2020, đã tạo ra một thiết kế nguồn mở cho ống này vào năm 2018 có thể in 3D được với giá khoảng 3.00 USD. Thông qua dự án Glia từ thiện của ông, TS. Loubani bây giờ tạo ra và phát hành các thiết kế nguồn mở cho các ống nghe chuẩn bệnh, các thiết bị ép máu đông và ống khám tai để chúng có thể được bất kỳ ai sản xuất rẻ với máy in 3D. Dự án từ thiện đó không chỉ tạo ra các thiết kế đó, họ còn huấn luyện mọi người trong các vùng thiếu tài nguyên và có xung đột để sử dụng các máy in 3D và triển khai các thiết bị y tế đó trên hiện trường. “Dự án Glia là dự án đầu tiên và trước nhất về sự độc lập”, TS. Loubani đã giải thích trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2009.
Rất gần đây, đáp lại dịch này, tổ chức đã xoay qua việc chế tạo các mặt nạ cho các nhân viên y tế Canada. “Đó từng là lời hứa của tôi đối với các đồng nghiệp của tôi”, TS. Loubani gần đây đã nói với CBC, “Và điều đó sẽ sớm là lời hứa của tôi đối với tất cả các nhân viên y tế ở Canada”.

Tạo ra phần cứng y tế nguồn mở trong đại dịch COVID-19
TS. Loubani không đơn độc trong việc sử dụng phần cứng nguồn mở để làm giảm nhẹ sự thiếu thốn trang thiết bị và cung ứng y tế do COVID-19. Nhóm Thiết kế Hữu dụng (Helpful Engineering Group) trên Slack được lấp đầy với hàng ngàn kỹ sư với các ý tưởng nguồn đám đông cho các thiết bị và công cụ y tế, và nhóm trên Facebook các Nhà cung ứng Y tế COVID-19 Nguồn Mở - OSCMS (Open Source COVID-19 Medical Supplies) có hơn 50.000 thành viên đang làm điều y hệt. Bên cạnh những nỗ lực có phần hơi đặc biệt và được tổ chức lỏng lẻo là những sáng kiến từ các cơ sở và các phòng thí nghiệm nghiên cứu, như dự án Quạt Cấp cứu của MIT - E-Vent (MIT Emergency Ventilator) và Sáng kiến Chỉ Một Phòng thí nghiệm Khổng lồ cho OpenCovid19 (Just One Giant Lab OpenCovid19 Initiative).
Quy trình chế tạo là gì?
Quy trình xác định thiết kế và chế tạo phần cứng nguồn mở một sản phẩm cuối cùng là khác và phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như sự phức tạp của thiết kế, phân bổ tài nguyên, các yêu cầu về an toàn, các nhu cầu phân phối, .v.v. Trong một số trường hợp, một khi thiets kế nguồn mở được tạo ra trong nội bộ, hoặc ở đâu đó được xác định, thì quy trình chế tạo có thể là khá nhanh chóng. “Điều quan trọng nhất là kiểm thử các thiết đặt, tối ưu hóa, tùy biến thích nghi thiết kế đó cho các tài nguyên địa phương của bạn, và kiểm thử với những người chuyên nghiệp ở các bệnh viện. Nếu nó làm việc, thì bạn xử lý”, André Rocha, trợ lý giáo sư Escola Superior de Educação de Lisboa, đồng điều phối FabLab Benfica, và là một thành viên tích cực của CC Portugal, nói.
Điều quan trọng nhất là kiểm thử các thiết đặt, tối ưu hóa, tùy biến thích nghi thiết kế đó cho các tài nguyên địa phương của bạn, và kiểm thử với những người chuyên nghiệp ở các bệnh viện.”
Ví dụ, tấm che mặt - một thành phần quan trọng của thiết bị bảo vệ cá nhân - PPE (Personal Protection Equipment) - rất là “chế tạo được”, ngụ ý là dễ để thiết kế và chế tạo với máy in 3D, mất khoảng 20 phút cho tới 1 giờ đồng hồ. Vì sự thiếu hụt toàn cầu các tấm che mặt, có nhiều người sử dụng các thiết kế nguồn mở để chế tạo và phân phối chúng cho các nhân viên y tế. Điều này bao gồm cho cả Darrell Currington, người quản lý Trung tâm tạo Mẫu Nhanh ở Đại học OCAD ở Toronto, Canada. “Chúng tôi hiện đang làm việc để sản xuất các tấm che được in 3D được sử dụng để làm các tấm che mặt cho các bệnh viện”, ông đã giải thích qua thư điện tử, “Với trường đại học đóng cửa, chúng tôi đã không có khả năng quản lý cơ sở như chúng tôi thường có thể. Vì thế tôi đã quyết định điều tốt nhất chúng tôi có thể làm là nắm lấy trang thiết bị nào chúng tôi có thể, và phân phối nó giữa các nhân viên của chúng tôi, và khoa có thể quen thuộc nhất với công nghệ đó”.


việc in 3D là cách thức nhanh và chi phí thấp để tạo ra các thành phần PPE như các tấm che mặt, có những trường hợp ở đó là tốt hơn để sử dụng các công nghệ khác như cắt bằng lazer để chế tạo các thiết bị tin cậy và hiệu quả hơn - điều này đặc biệt đúng cho các thiết bị phức tạp hơn như mũ ép tích cực - PPH (Positive Pressure Helmet). PPH cung cấp luồng không khi được lọc và chính xác cho người đeo. “Hãy tưởng tượng một bong bóng bơm hơi trên đầu bạn”, André giải thích. Chúng đã được sử dụng ở các bệnh viện nơi các trường hợp COVID-19 tràn ngập hệ thống y tế, như ở Ý. Các PPH có thể nới lỏng sức ép lên các quạt và ngăn người ốm khỏi ô nhiễm không khí trong các bệnh viện chật cứng người. Quy trình thiết kế và chế tạo PPH là phức tạp hơn so với tấm che mặt, đòi hỏi sự cộng tác nhiều hơn với các công ty công nghiệp và các chuyên gia y tế, nhiều nguyên liệu hơn, và kiểm thử nhiều hơn để đảm bảo phần cứng đó là an toàn và tin cậy. Vì thế nhịp độ sản xuất và phân phối là khá chậm.
André hiện đang theo dõi dự án PPH được Quỹ Fab khởi xướng. Tài liệu dự án mở này có thể theo dõi ở đây và kho nằm ở đây.
Các yêu cầu được nhận và được phân phối như thế nào?
Một lần nữa, sự biến động này phụ thuộc nhiều vào ngữ cảnh đặc thù. Trong một vài trường hợp, các yêu cầu đi theo kênh chính thức qua các quan chức chính phủ và/hoặc các nhà quản lý bệnh viện và được các tổ chức thành danh phân phối. Trong các trường hợp khác, các yêu cầu đó được các nhân viên y tế thực hiện không chính thức và được phân phối truyền tay qua các nhóm tình nguyện nhỏ hoặc các cá nhân, như những người Coronavirus Makers ở Madrid, Tây Ban Nha. Nhóm của André ở Lisbon, Bồ Đào Nha nhận các yêu cầu cung ứng PPE trực tiếp từ các nhân viên y tế địa phương. “Tất cả sự trợ giúp và yêu cầu đó là không chính quy”, ông giải thích, “Chúng tôi [những người tình nguyện] gặp nhau từ xa hầu như mỗi ngày để chuẩn bị cho những cứu tế ngày hôm sau cho các bệnh viện, các đồn cảnh sát, và các diễn biến tiếp sau”.


Không may, những nỗ lực của các nhóm tình nguyện và các cá nhân chịu cảnh năng lực và tài nguyên hạn chế - vì thế, họ không có khả năng mở rộng phạm vi các nỗ lực của họ. André và nhóm của ông đang hy vọng vượt qua được các thách thức đó bằng “việc phát triển các triện cắt cho các nhà in có thể phân phối vài ngàn [tấm che mặt] trong một vài giờ”. Tuy nhiên, các thách thức có tính địa phương, như sự khan hiếm các nguyên liệu cần thiết để chế tạo các đồ cung ứng, là khó khăn hơn để giải quyết. “Nỗ lực ở đây là tạo ra các phiên bản cho các nguyên liệu độ dày, và các quy trình khác nhau, dựa vào các tài nguyên sẵn có”, ông giải thích.
Các thiết bị đó có an toàn không?
Bức tranh phần cứng nguồn mở cảm nhận một chút như là “miền tây hoang dã” vì sự khẩn cấp và tuyệt vọng của tình hình hiện nay. Tuy nhiên, việc đảm bảo rằng phần cứng nguồn mở là an toàn và tin cậy là mệnh lệnh. Các thiết bị được Dự án Glia phát triển và hiện trường sản xuất của chúng, ví dụ, được Y tế Canada phê chuẩn. Tuy nhiên, quy trình phê chuẩn đó mất thời gian và tài nguyên - không điều gì trong số đó là sẵn sàng rồi trong khủng hoảng như dịch COVID-19.
Ở nhiều quốc gia, thông tin và các quy định về an toàn xung quanh các thiết bị y tế là sẵn sàng công khai và nên được tuân thủ.
Vì thế, là quan trọng rằng các nhà chế tạo (thậm chí những người thích tự làm bằng việc may các mặt nạ) làm việc siêng năng để đảm bảo các sản phẩm của họ là an toàn. Nhưng làm thế nào? “Tôi nghĩ mức cơ bản nhất để kiểm thử các giải pháp với những người chuyên nghiệp về y tế của địa phương”, André nhấn mạnh, “Một vấn đề khác phải cực kỳ thận trọng trong chế tạo. Mọi điều nên được những người chuyên nghiệp thẩm định trước khi sử dụng … Trong các dự án thể hiện sự phức tạp cao hơn, tôi tin tưởng rằng các nhà chức trách [y tế công cộng] nên tham gia và liên hệ”. Nhóm của Darrell, ví dụ, đã kiểm tra Bệnh viện Michael Garron ở Toronto đối với thiết kế các tấm che mặt được kiểm thử và được in 3D trước khi bắt đầu các nỗ lực của họ. “Bệnh viện đã làm việc với nhà thiết kế tên là Shawn Lim, họ đã kiểm thử thiết kế này, và đã thấy có thể vệ sinh tấm che và có thể là an toàn để sử dụng trong bệnh viện của họ”, Darrell giải thích, “Họ sau đó đã đăng thiết kế đó lên website của họ và đã hỏi từng người với một máy in 3D để đóng góp .v.v. Như trong buổi tối nay [09/04] chúng tôi chỉ có được dưới 1.000 đơn vị sẵn sàng để đưa ra tại bệnh viện hôm thứ ba”.
Ở nhiều quốc gia, thông tin và các quy định về an toàn xung quanh các thiết bị y tế là sẵn sàng công khai và nên được tuân thủ. Ví dụ, Cơ quan Thuốc Liên bang Mỹ (FDA) liệt kê các tiêu chuẩn pháp lý cho một loạt các thiết bị trên website của họ, và để đối phó COVID-19, họ đã ogiám tuyển thông tin đặc thù về các quạt và PPE.
Tôi có thể tìm kiếm các sáng kiến và thiết kế nguồn mở ở đâu?
Có hàng trăm, nếu không nói là hàng ngàn, các sáng kiến phần cứng nguồn mở khác nhau bạn có thể đóng góp và thiết kế bạn có thể sử dụng. Có vài kho bạn có thể tìm kiếm qua, bao gồm Appropedia, Wikifactory, và Evaluation of Open Source Ventilators” của Public Invention, cũng như các nhóm phương tiện xã hội được tổ chức lỏng lẻo hơn để ra nhập, bao gồm nhóm được nêu ở trên Helpful Engineering Group về Slack và Open Source COVID-19 Medical Supplies (OSCMS) trên Facebook. Just One Giant Lab (JOGL) cũng đã khởi xướng vài dự án theo Sáng kiến OpenCovid19 Initiative của họ. Cũng có nhiều sáng kiến và thiết kế đặc thù quốc gia hơn, như Breath4Life (Bỉ), Un Respiro (Argentina), Fast Jungle Face Shield (Panama), Make4Covid (Mỹ), VentilAid (Balan), Open Source Ventilator (Ireland), OxyGen (Tây Ban Nha), Open Source Against COVID-19 (Bỉ).
Theo André, là quan trọng để phân biệt các sáng kiến ‘ăn cướp’ mà “trang thiết bị y tế kỹ thuật nghịch đảo” từ các sáng kiến khác đang phát triển các thiết kế mới qua những cộng tác chính thức hơn và/hoặc các quan hệ đối tác bởi các trường đại học, các công ty, và các trung tâm nghiên cứu. “Thông tin về điều sau là chưa rõ vì là khó để phân biệt bản chất tự nhiên của sáng kiến đó”, ông nhấn mạnh. “Chúng tôi không luôn biết được liệu các bằng sáng chế sẽ được đệ trình sau này hay liệu chúng có là những thiết kế nguồn mở sẵn sàng vạn năng hay không”.

Để tránh các vấn đề về sở hữu trí tuệ (IP), và làm rõ các kết quả của các cộng tác đó là nguồn mở, Creative Commons đang thúc giục các cá nhân, công ty, và các cơ sở nghiên cứu sử dụng rõ ràng một giấy phép nguồn mở hoặc dấu hiệu Cam kết COVID Mở (Open COVID Pledge) - nó trao sự truy cập công khai tự do, tạm thời cho các quyền IP để hỗ trợ giải quyết khủng hoảng COVID-19, loại bỏ các rào cản tới tri thức và các phát minh có thể cứu được nhiều cuộc sống và hạn chế thiệt hại.
PS: Bạn không cần biết làm thế nào để vận hành một máy in 3D, máy cắt laser, hay máy may để trợ giúp. Bạn có thể tài trợ các nguyên liệu, tiền bạc, hoặc thời gian của bạn cho từng sáng kiến. Chỉ cần ngó qua các website của họ!
Điều gì tiếp theo?
Tình hình hiện nay không là lý tưởng. Sự tăng trưởng bùng nổ phần cứng nguồn mở trong vài tuần qua là kết quả trực tiếp của việc thiếu hút nghiêm trọng nguồn cung y tế khắp thế giới - và không may, các nỗ lực hiện hành là khá đặc biệt, khó mở rộng phạm vi, và được tổ chức lỏng lẻo. Vì thế, là không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra cho tất cả phần cứng nguồn mở được phát triển có liên quan tới COVID-19. Các thiết kế đó liệu sẽ trở thành các lựa chọn thay thế hợp pháp cho những ai thấy trên thị trường một khi đại dịch qua đi? Liệu chúng có được sử dụng để sửa lỗi “không phù hợp” các thiết bị y tế trên toàn cầu? Hay liệu chúng chỉ đơn giản được đại diện cho các các kho lưu trữ lịch sử kỹ thuật số? Có các câu hỏi quan trọng sẽ cần được kiểm ngiệm trong các tháng sắp tới.
Còn bây giờ, hãy làm việc.
Nếu bạn có câu hỏi liên quan tới các giấy phép CC và cách chúng áp dụng cho các thiết kế phần cứng hay Cam kết COVID Mở, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ info@creativecommons.org.
You’ve heard the stories: engineers 3D printing face shields in their basements; do-it-yourself hobbyists sewing face masks; and fashion designers crafting personal protection gowns.
Globally, people are trying to help fill the medical supply gap caused by the COVID-19 pandemic through open-source medical hardware. It’s a heartwarming display of global ingenuity, innovation, and collaboration. In this post, we answer your questions about open-source medical hardware and provide some insight into what you can do to help.
Open-source hardware: the designs of physical objects that are openly licensed so they can be modified, created, and distributed without restrictions.
Why is open-source medical hardware important? 
It’s easy to forget, with such a flurry of increased activity, that open-source medical hardware is not new. In fact, it has been instrumental in providing medical devices and equipment to under-resourced healthcare workers and facilities for years—a need that predates the COVID-19 pandemic. For example, following the H1N1 pandemic, medical professors at Swansea University published open-source instructions for a low-cost emergency ventilator.
In a 2010 report titled, “Managing the Mismatch,” the World Health Organization (WHO) stated, “Research is making rapid progress within the development of sophisticated medical technologies…Yet despite this progress, the majority of the world’s population has little or no access to many of these innovations.” In particular, the WHO detailed a significant “mismatch” in the availability of relevant, effective medical devices for localized public health needs, highlighting that “70–90% of all medical devices donated to the developing world never function as intended.” Four important components of correcting this “mismatch” are availability, accessibility, appropriate(ness), and affordability—this is where open-source medical hardware comes in, as Dr. Gerrit Niezen et. al. explained in a 2016 research article:
A 3D printer builds a stethoscope using The Glia Project’s open-source design. Source: The Glia Project (CC BY-SA)
Making the hardware design available under an open source license allows anyone to improve and contribute to the device design, leading to very rapid innovation compared to traditional methods. It also enables the design to be modified for very specific uses, and makes the devices easy to repair…This has great potential for making medical devices more accessible in the developing world, where devices can also be designed as open-source and built for specific use cases, instead of having to depend on donated equipment.”
A clear example of a medical device “mismatch” is the cost of a stethoscope compared to its necessity. Although stethoscopes are one of the most important tools for healthcare workers, on the market, a reliable stethoscope costs between $90.00 – $200.00 USD and is almost impossible to come by in low-resource settings. After noticing this issue while working in Gaza, Dr. Tarek Loubani, an emergency room physician in Canada and recipient of the 2020 Bassel Khartabil Fellowship, created an open-source design for stethoscopes in 2018 that can be 3D printed for around $3.00 USD. Through his charity, The Glia Project, Dr. Loubani now creates and releases open-source designs for stethoscopes, tourniquets, and otoscopes so that they can be produced cheaply by anyone with a 3D printer. The charity not only creates these designs, they also train people in under-resourced and conflict-ridden areas to use 3D printers and deploy these medical devices in the field. “The Glia Project is first and foremost a project about independence,” explained Dr. Loubani in a 2019 interview.
Just recently, in response to the pandemic, the organization turned to creating face masks for Canadian health workers. “That’s been my promise to my colleagues,” Dr. Loubani recently told the CBC, “And soon that will be my promise to all health-care workers in Canada.”
Creating open-source medical hardware during the COVID-19 pandemic
Dr. Loubani is not alone in using open-source hardware to mitigate the medical supply and equipment shortage due to COVID-19. The Helpful Engineering Group on Slack is filled with thousands of engineers crowdsourcing ideas for medical devices and tools, and the Open Source COVID-19 Medical Supplies (OSCMS) group on Facebook has over 50,000 members doing the same. Alongside these somewhat ad hoc and loosely organized efforts are initiatives by research institutions and labs, such as the MIT Emergency Ventilator (E-Vent) project and the Just One Giant Lab OpenCovid19 Initiative
What’s the manufacturing process?
The process of identifying an open-source hardware design and manufacturing a final product differs depending on a variety of factors, such as design complexity, resource allocation, safety requirements, delivery needs, etc. In some cases, once an open-source design is created in-house, or identified elsewhere, the manufacturing process can be relatively quick. “The most important thing is to test the settings, optimize, adapt the design to your local resources, and test with professionals at hospitals. If it works, then you proceed,” said André Rocha, assistant professor at the Escola Superior de Educação de Lisboa, co-coordinator of FabLab Benfica, and an active member of CC Portugal.
“The most important thing is to test the settings, optimize, adapt the design to your local resources, and test with professionals at hospitals.”
For example, a face shield—an important component of personal protection equipment (PPE)—is very “fabricatable,” meaning it’s easy to design and manufacture with a 3D printer, taking around 20 minutes to an hour. Due to the global shortage of face shields, there are many people utilizing open-source designs to manufacture and deliver these to healthcare workers. This includes Darrell Currington, who runs the Rapid Prototyping Centre at OCAD University in Toronto, Canada. “We’re currently working on the production of 3D printed visors which are used to make face shields for hospitals,” he explained over email, “With the university closed down, we weren’t able to run the facility as we normally would. So I decided the best thing we could do was to take what equipment we could, and distribute it among our staff, and faculty that would be most familiar with the technology.” 
Although 3D printing is a low-cost and quick way to create PPE components like face shields, there are instances in which it’s better to use other technologies like laser cutting to manufacture more reliable and effective devices—this is especially true for more complex devices like a positive pressure helmet (PPH). A PPH supplies filtered and precise airflow to the wearer. “Imagine an inflatable bubble on your head,” André explained. These have been used in hospitals where COVID-19 cases have overwhelmed the healthcare system, such as Italy. PPHs can relieve the pressure on ventilators and prevent sick people from contaminating the air in crowded hospitals. The process of designing and manufacturing a PPH is more complex than a face shield, requiring more collaboration with industrial companies and medical experts, more materials, and more tests to ensure the hardware is safe and reliable. Therefore, the pace of production and delivery is relatively slow.
André is currently tracking a PPH project launched by the Fab Foundation. The open project’s documentation can be tracked here and the repository is located here
How are requests received and delivered?
Again, this varies widely depending on the specific context. In some cases, requests are formally channeled through government officials and/or hospital administrators and delivered by established organizations. In other cases, the requests are made informally by healthcare workers and hand-delivered through small volunteer groups or individuals, like Coronavirus Makers in Madrid, Spain. André’s group in Lisbon, Portugal receives PPE supply requests directly from local healthcare workers. “All the help and requests are informal,” he explained, “We [the volunteers] meet remotely almost every day to prepare next day donations to hospitals, police squads, and next developments.” 
Unfortunately, volunteer groups and individual efforts suffer from limited capacity and resources—thus, they’re unable to scale their efforts. André and his group are hoping to overcome these challenges bydeveloping cutting stamps for printing houses that can deliver a few thousand [face shields] in a couple of hours.” However, localized challenges, like a scarcity of the necessary materials to manufacture the supplies, are more difficult to solve. “The effort here is to create versions for different materials, thicknesses, and production processes based on available resources,” he explained.
Are these devices safe?
The landscape of open-source hardware feels a bit like the “wild wild west” due to the urgency and desperation of the current situation. However, ensuring that open-source hardware is safe and reliable is imperative. The devices developed by The Glia Project and their production site, for example, are approved by Health Canada. However, that approval process takes time and resources—neither of which are readily available during a crisis like the COVID-19 pandemic. 
In many countries, safety information and regulations around medical devices are publicly available and should be followed.
Therefore, it’s important that manufacturers (even those do-it-yourself hobbyists sewing face masks) do their due diligence in ensuring their products are safe. But how? “I think the most basic level is to test solutions with local health professionals,” emphasized André, “Another is to be extremely careful during fabrication. Everything should be validated by professionals before usage…In projects that represent higher complexity, I believe that [public health] authorities should be involved and contacted.” Darrell’s group, for example, checked with Michael Garron Hospital in Toronto for a tested and approved 3D printed face shield design before starting their efforts. “The hospital had worked with a designer named Shawn Lim, they tested his design, and found they could sanitize the visor and it would be safe for use in their hospital,” Darrell explained, “They then posted the design on their website and asked for anyone with a 3D printer to contribute…As of this evening [April 9] we should have just under 1000 units ready for drop off at the hospital on Tuesday.”
In many countries, safety information and regulations around medical devices are publicly available and should be followed. For example, the United States Federal Drug Administration (FDA) lists regulatory standards for a variety of devices on their website, and in response to COVID-19, they’ve curated specific information on ventilators and PPE.
Where can I find open-source initiatives and designs?
There are hundreds, if not thousands, of different open-source hardware initiatives that you can contribute to and designs that you can utilize. There are a few repositories that you can search through, including Appropedia, Wikifactory, and Public Invention’s Evaluation of Open Source Ventilators,as well as loosely organized social media groups to join, including the aforementioned Helpful Engineering Group on Slack and Open Source COVID-19 Medical Supplies (OSCMS) on Facebook. Just One Giant Lab (JOGL) has also launched several projects under their OpenCovid19 Initiative. There are also more country-specific initiatives and designs, such as Breath4Life (Belgium), Un Respiro (Argentina), Fast Jungle Face Shield (Panama), Make4Covid (USA), VentilAid (Poland), Open Source Ventilator (Ireland), OxyGen (Spain), Open Source Against COVID-19 (Belgium).
According to André, it’s important to distinguish ‘pirate’ initiatives that “reverse-engineer medical equipment” from other initiatives developing new designs through more official collaborations and/or partnerships by universities, companies, and research centers. “Information about the latter is unclear because it is hard to distinguish the nature of the initiative,” he emphasized, “We don’t always know if patents will be filed later on or if they are universally available open-source designs.”
In order to avoid intellectual property (IP) issues, and make it clear the results of these collaborations are open source, Creative Commons is urging individuals, companies, and research institutions to clearly utilize an open-source license or sign the Open COVID Pledgewhich grants the public free, temporary access to IP rights in support of solving the COVID-19 crisis, removing obstacles to knowledge and inventions that could save lives and limit suffering.
P.s. You don’t need to know how to operate a 3D printer, laser cutter, or sewing machine to help out. You can donate materials, money, or your time to each initiative. Just take a look at their websites!
What’s next?
The current situation is not ideal. The explosive growth of open-source hardware over recent weeks is the direct result of devastating medical supply shortages across the world—and unfortunately, current efforts are relatively ad hoc, difficult to scale, and loosely organized. Therefore, it’s impossible to predict what will happen to all of the open-source hardware developed in reaction to COVID-19. Will these designs become legitimate alternatives to those found on the market once the pandemic is over? Will they be used to correct the “mismatch” of medical devices globally? Or will they simply be relegated to the digital archives of history? These are important questions that will need to be examined in the coming months.
For now, let’s get to work.
If you have a question regarding CC Licenses and how they apply to hardware designs or the Open COVID Pledge, please feel free to contact us at info@creativecommons.org.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2020

Liệu lãnh đạo mới của WIPO có tầm nhìn để rung chuyển việc hoạch định chính sách bản quyền toàn cầu?


Does WIPO’s New Leadership Have the Vision to Shake Up Global Copyright Policy-Making?
Brigitte Vézina, April 16, 2020
Bài được đưa lên Internet ngày: 16/04/2020
Bắt đầu mới ở WIPO
Vào ngày 04/03/2020, Daren Tang đã được đề cử làm tổng giám đốc của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới - WIPO (World Intellectual Property Organization), cơ quan của Liên hiệp quốc làm việc với các vấn đề sở hữu trí tuệ. Tang hiện là giám đốc điều hành của Văn phòng sở hữu trí tuệ của Singapore (IPOS) và thời hạn 6 năm của ông như là quan chức hàng đầu của WIPO sẽ bắt đầu vào 01/10/2020. Ông sẽ thay thế Francis Gurry, người đã lãnh đạo tổ chức này từ 2008.
Ông Daren Tang, được đề cử là tổng giám đốc của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO), trong sự kiện Chỉ số Đổi mới sáng tạo Toàn cầu năm 2016: WIPO via Dean Studio, giấy phép CC BY-NC-ND.
Sự thay đổi lãnh đạo này mở ra con đường cho các triển vọng mới và làm sâu sắc thêm trọng tâm về nhiều cải cách chính sách toàn cầu cần thiết từng là cấp bách trong nhiều thập kỷ. Với Tang ở lãnh địa này, WIPO và các quốc gia thành viên của nó sẽ có cơ hội độc nhất vô nhị để chỉnh lại hệ thống bản quyền đã lỗi thời, không cân bằng, ôm lấy các khái niệm bình đẳng đối với các quan điểm và ý kiến của các tổ chức xã hội dân sự, và tạo ra trật tự mới nơi các quy định là phù hợp cho môi trường số ở đó tất cả chúng ta học tập, sáng tạo, và chia sẻ.
Trong bài đăng này, chúng tôi phác họa những gì cần phải làm để dẫn dắt chính sách bản quyền đi đúng hướng, với trọng tâm đặc biệt nhằm vào 3 vấn đề quan trọng chính theo thảo luận ở WIPO: các quyền phát thanh truyền hình, các giới hạn và ngoại lệ, và bản quyền và môi trường số.
Thời điểm để quét các thay đổi ở SCCR
Từ 2018 tới 2019, Tang đã phục vụ như là chủ tịch của Ban Thường trực về Bản quyền và các Quyền Liên quan – SCCR (Standing Committee on Copyright and Related Rights) của WIPO, diễn đàn quốc tế nơi các thảo luận về bản quyền và các quyền liên quan diễn ra. Như một quan sát viên thường trực cho SCCR, Creative Commons (CC) tích cực đóng góp để định hình chính sách bản quyền toàn cầu với quan điểm khuyến khích các quyền của người sử dụng mạnh mẽ và phạm vi công cộng lành mạnh và thịnh vượng trong một hệ sinh thái cân bằng có lợi cho sáng tạo, cộng tác, và tương tác văn hóa. Đây là vài sáng kiến còn đang treo trước khi SCCR nơi mà CC và các tổ chức xã hội dân sự khác đã thể hiện quan điểm ủng hộ hiện đại hóa bản quyền.
 • Phát thanh truyền hình
Các thảo luận về một hiệp định mới tiềm năng để bảo vệ các tổ chức phát thanh truyền hình đã và đang diễn ra từ hơn một thập kỷ trong SCCR. CC đã có thời gian và luôn khẳng định rằng một hiệp định như vậy là không cần thiết. Các khuôn khổ pháp lý hiện hành đưa ra nhiều hơn là đủ các cơ chế ép tuân thủ và phương thức cho cái gọi là “dấu hiệu vi phạm bản quyền”. Việc quảng bá và phân phối nội dung thông qua tín hiệu phát thanh truyền hình không nên truyền đạt các quyền kiểm soát truy cập và sử dụng nội dung của chính nó. Ngoài ra, sự tạo ra các quyền mới trên đỉnh bản quyền để “bảo vệtín hiệu phát thanh truyền hình có thể làm tổn hại nghiêm trọng quyền của những người sử dụng để sử dụng tác phẩm sáng tạo nằm bên dưới, hoặc nhờ các ngoại lệ, các giới hạn hoặc thông qua các giấy phép công cộng, như các Giấy phép CC hoặc thậm chí với tư liệu nằm trong phạm vi công cộng.
Tối thiểu, các giới hạn và ngoại lệ nên bổ sung cho bất kỳ các quyền mới nào để cho phép công chúng sử dụng và sử dụng lại các tác phẩm sao cho những sử dụng nằm bên dưới các tác phẩm bởi công chúng hiện đang có không bị khóa lại bởi bất kỳ các quyền mới nào được trao. Có rủi ro đáng kể là việc trao quyền mới này cho phát thanh truyền hình sẽ hạn chế truy cập tới văn hóa và quyền tự do biểu đạt, như được nêu trong đệ trình mới nhất tới SCCR. Các giấy phép CC là cách xuất sắc để chia sẻ văn hóa, thông tin và tri thức - các giấy phép của chúng tôi là tiêu chuẩn quốc tế cho cấp phép mở và cách được hiểu và thừa nhận rộng rãi nhất, tốt nhất để đánh tín hiệu cho sự chú ý chia sẻ. Tuy nhiên, việc cấp phép (đặc biệt cấp phép tập thể) không giải quyết được các vấn đề mà các thư viện, viện bảo tàng, kho lưu trữ, các cơ sở giáo dục và nghiên cứu, cũng như những người khuyết tật, đối mặt hàng ngày.
Điều đó giải thích vì sao chúng tôi ủng hộ đầy đủ cho hiệp định về các hoạt động giáo dục và nghiên cứu và cho luật bản quyền quốc tế để đảm bảo các giới hạn và ngoại lệ (E&L) rõ ràng, bắt buộc, và mềm dẻo cho các sử dụng giáo dục cả trên trực tuyến và phi trực tuyến, như việc dạy và học. Chúng tôi cũng hủng hộ E&L cho các cơ sở di sản văn hóa, bao gồm cho việc bảo tồn di sản văn hóa đối với các phòng trưng bày, thư viện, kho lưu trữ và viện bảo tàng (GLAMs).
 • Bản quyền và môi trường số
Các công nghệ mới và Internet đã ép nhiều công ty phải cải cách các luật bản quyền của họ. Bất chấp các nỗ lực đó, chúng ta vẫn đối mặt với hệ thống bản quyền toàn cầu không theo kịp với các tiến bộ kỹ thuật số. Các quy định cũ kỹ đã được thiết kế cho thế giới tương tự không thể được chỉnh một chút để giải quyết các thực tế mới của thế giới số. Những gì chúng ta cần là sự thiết kế lại hoàn toàn kiến trúc pháp lý và chính sách hỗ trợ sáng tạo, chia sẻ và sử dụng lại các tác phẩm sáng tạo. Kiến trúc bản quyền mới này cần phải là đơn giản, hiệu quả, có chủ đích, có hiệu lực, và thực tế. WIPO đã bị thách thức hơn 10 năm trước để phục vụ như là người lãnh đạo trong cải cách bản quyền, và tới nay đã làm được cực kỳ ít theo đánh giá của chúng tôi. Đối với bản quyền để phù hợp cho môi trường số, nơi hàng triệu bản sao các tác phẩm bản quyền có thể lưu thông trong vài giây đồng hồ sau khi nó được xuất bản và được sử dụng bởi hàng triệu người sử dụng, thì hành động chính sách là cần thiết cấp bách. Bản quyền cần ôm lấy và thúc đẩy các mô hình kinh doanh mới và các mẫu tương tác đang nổi lên xung quanh sự sáng tạo và sự tham gia trên trực tuyến trong văn hóa. Với điểm này, chúng tôi đi đầu trong thừa nhận cơ bản rằng các bản sao kỹ thuật số của các tác phẩm trong phạm vi công cộng nên vẫn nằm trong phạm vi công cộng.
Với sự ủng hội của mạng tăng cường các chuyên gia từ khắp trên thế giới, bao gồm các chuyên gia cải cách bản quyền, CC đang dẫn dắt thay đổi chính sách để làm cho bản quyền phù hợp với thực tế sáng tạo và phổ biến các tác phẩm sáng tạo trên trực tuyến. Sự biến động này về bản quyền là cần thiết để phá bỏ các rào cản mà bản quyền dựng lên xung quanh nội dung sáng tạo và cho phép bất kỳ ai tự do hưởng thụ những lợi ích của truy cập tới văn hóa, thông tin, và tri thức.
Công bằng, minh bạch, và trung lập
Chúng tôi kỳ vọng WIPO tạo thuận lợi cho tranh luận lành mạnh và có ý nghĩa trong SCCR giữa tất cả các bên tham gia đóng góp, bao gồm những người đại diện cho lợi ích của công chúng. Điều này cũng đúng cho tất cả các hoạt động chuẩn mực ở WIPO, bao gồm những hoặc động đang diễn ra trong Ủy ban Phát triển và Sở hữu Trí tuệ - CDIP (Committee on Development and Intellectual Property), nó đóng vai trò sống còn để đảm bảo các tiếng nói của các quốc gia đang phát triển được tính tới trong các thảo luận định hình luật bản quyền toàn cầu. Các kỳ vọng của chúng tôi về sự công bằng, minh bạch, và tính trung lập mở rộng tới việc xây dựng năng lực của WIPO cũng như các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật.
Chúng tôi thúc giục Tang và đội quản lý cao cấp của ông dấy lên thách thức tạo khung bản quyền phù hợp với các công nghệ của thế kỷ 21 và chia sẻ các thói quen, bao gồm việc cung cấp cho lãnh đạo trong các khu vực làm chính sách toàn cầu, với mục tiêu đạt được hệ thống bản quyền cân bằng và hiện đại. Về mục tiêu này, chúng tôi sẵn sàng để khai phá miền đất mới và đưa bản quyền vào tương lai, vì tương lai là sẵn sàng rồi ở đây.
New beginnings at WIPO
On March 4, Daren Tang was nominated director general of the World Intellectual Property Organization (WIPO), the United Nations agency dealing with intellectual property matters. Tang is currently the chief executive of the Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) and his six-year term as top WIPO official will start on October 1, 2020. He will replace Francis Gurry, who has led the organization since 2008.
Mr. Daren Tang, nominated director general of the World Intellectual Property Organization (WIPO), at the Global Innovation Index in 2016. Source: WIPO via Dean Studio, licensed CC BY-NC-ND.
This change in leadership opens the way for bold new perspectives and a sharpened focus on much needed global copyright policy reform that has been urged for decades. With Tang at the helm, WIPO and its member states will have a unique opportunity to recalibrate an outdated, unbalanced copyright system, embrace on equal terms the views and opinions of civil society organizations, and create a new order where rules are fit for the digital environment in which we all learn, create, and share.
In this post, we outline what needs to be done to drive copyright policy in the right direction, with a special focus on the three main substantive issues under discussion at WIPO: broadcasting rights, limitations and exceptions, and copyright and the digital environment.
Time for sweeping changes in the SCCR
From 2018 to 2019, Tang served as chair of WIPO’s Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR), the international forum where discussions on copyright and related rights take place. As a permanent observer to the SCCR, Creative Commons (CC) actively contributes to shaping global copyright policy with a view to upholding strong user rights and a robust and thriving public domain within a balanced ecosystem conducive to creativity, collaboration, and cultural interaction. Here are some of the initiatives pending before the SCCR where CC and other civil society organizations have taken a stance in support of the modernization of copyright.
 • Broadcasting
Discussions over a potential new treaty for the protection of broadcasting organizations have been taking place for more than a decade within the SCCR. CC has time and again made the case that such a treaty is clearly not needed. Current legal frameworks provide more than enough enforcement mechanisms and remedies for so-called “signal piracy.” Promoting and delivering content via a broadcast signal should not convey rights to control access and use of the content itself. In addition, the creation of new rights atop copyright to “protect” a broadcast signal would severely compromise users’ right to make certain uses of the underlying creative work, either thanks to exceptions, limitations or via public licenses, such as CC Licenses or even to material in the public domain. At a minimum, broad exceptions and limitations should append to any new rights to allow wide use and reuse of works by the public so that underlying uses of works by the public that currently exist are not blocked by any new rights granted. There is significant risk that granting this new broadcasting right will limit access to information and culture. Instead of keeping this item on the agenda where, clearly, there is no outcome in sight, WIPO should halt the proceedings of the broadcast treaty.
 • Exceptions and limitations
Exceptions and limitations (E&L) are also a long-standing item on the SCCR agenda that need a complete reshuffle. While some interest groups proselytize licensing over E&L, licensing simply cannot uphold fundamental rights such as the right to information, the right to access to culture and freedom of expression, as noted in CC’s latest submission to the SCCR. CC licenses are an excellent way to share culture, information and knowledge—our licenses are the international standard for open licensing and the broadest, best understood and recognizable way to signal an intention to share. However, licensing (especially collective licensing) falls short of addressing the problems that libraries, museums, archives, educational and research institutions, as well as persons with disabilities, face on a daily basis. 
That’s why we fully support a treaty on educational and research activities and for international copyright law to enshrine clear, mandatory, and flexible E&L for educational uses both offline and online, such as teaching and learning. We are also in favor of E&L for cultural heritage institutions, including for the preservation of cultural heritage by galleries, libraries, archives and museums (GLAMs).
 • Copyright and the digital environment
New technologies and the internet have forced many countries to reform their copyright laws. Despite those efforts, we are still faced with a global copyright system that fails to keep up with digital advancements. Old rules that were designed for the analog world cannot be tweaked slightly to address the new realities of the digital world. What we need is a complete redesign of the legal and policy architecture supporting the creation, sharing and reuse of creative works. This new copyright architecture needs to be simple, efficient, targeted, effective, and realistic. WIPO was challenged more than ten years ago to serve as a leader in reforming copyright, and to date has done extremely little by our estimation. For copyright to be fit for the digital environment, where millions of copies of copyright works can circulate within seconds of their publication and be used by millions of users, policy action is urgently needed. Copyright needs to embrace and bolster the novel business models and interaction patterns emerging around creativity and online participation in culture. On that point, we champion the fundamental recognition that digital reproductions of works in the public domain should stay in the public domain.
With the support of an extensive network of experts from all over the world, including copyright reform experts, CC is driving policy change to bring copyright in line with the realities of creation and online dissemination of creative works. This copyright upheaval is necessary to tear down the barriers that copyright erects around creative content and allow everyone to freely enjoy the benefits of access to culture, information, and knowledge. 
Fairness, transparency, and neutrality
We expect WIPO to facilitate a healthy and meaningful debate in the SCCR among all stakeholders, including those representing the public interest. This also holds true for all normative activities at WIPO, including those taking place in the Committee on Development and Intellectual Property (CDIP), which plays a vital role in making sure the voices of developing countries are taken into account in discussions shaping global copyright law. Our expectations of fairness, transparency, and neutrality extend to WIPO’s capacity-building and technical assistance activities as well.
We urge Tang and his senior management team to rise to the challenge of creating a copyright framework befitting 21st century technologies and sharing customs, including providing leadership in the global policy-making arena, with the goal of achieving a balanced and modern copyright system. To this end, we stand ready to break new ground and catapult copyright into the future, because the future is already here.
Dịch: Lê Trung Nghĩa