Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

Thụy Điển đánh giá lại các nhu cầu và yêu cầu mã định danh điện tử eID


Sweden re-evaluates eID needs and requirements

Submitted by Gijs Hillenius on March 08, 2016
Bài được đưa lên Internet ngày: 08/03/2016

Chính phủ Thụy Điển đang đánh giá lại tiếp cận của nó về các công cụ nhận diện điện tử. Một báo cáo sẽ được đệ trình vào cuối tháng, tóm tắt các nhu cầu và các yêu cầu thay đổi của các cơ quan hành chính nhà nước, so với các giải pháp có sẵn của khu vực tư nhân.

Đối với các dịch vụ CPĐT, các cơ quan hành chính nhà nước Thụy Điển thường mua các giải pháp eID của khu vực tư nhân theo thỏa thuận khung rộng khắp quốc gia được ký vào năm 2008. Hợp đồng này sẽ kết thúc vào mùa hè này, điều giải thích vì sao Thụy Điển đang nghiên cứu các lựa chọn thay thế. Báo cáo được Ban lãnh đạo về nhận diện điện tử (E-identification Board) của Thụy Điển biên soạn.

Ban này tuần trước cũng đã liệt kê 3 lựa chọn thay thế tạm thời. Một lựa chọn là sử dụng giải pháp eID được Ban đề xuất. Ban đã tạo ra giải pháp mà hành động như là cầu nối giữa các cơ quan hành chính nhà nước và các nhà cung cấp giải pháp eID.

Lựa chọn thứ 2 là sử dụng phần mềm và các dịch vụ theo hợp đồng khung được thỏa thuận vào năm 2014 giữa các Dịch vụ Mua sắm Quốc gia Thụy điển và các công ty được lựa chọn trước.

Ban này khuyến cáo rằng, khi hợp đồng các giải pháp eID, các cơ quan hành chính nhà nước chỉ định rằng chúng phải tuân thủ với các quy định eIDAS của EU, cũng như với các quy định về eID của riêng Thụy Điển.

Thông tin thêm:

The Swedish government is re-evaluating its approach to electronic identification tools. A report will be submitted at the end of the month, summarising the changing needs and requirements of public administrations, compared to the available private sector solutions.
For their eGovernment services, Swedish public administrations commonly procure private sector eID solutions under a country-wide framework agreement signed in 2008. This contract will end this summer, which is why Sweden is studying the alternatives. The report is compiled by the Swedish E-identification Board.
The Board last week also listed three temporary alternatives. One option is to use the eID solution proposed by the Board. The Board has created a solution which acts as a bridge between public administrations and eID solution suppliers.
The second option is to use the software and services framework contract agreed in 2014 between Sweden’s National Procurement Services and pre-selected companies.
The third option for public administrations is to procure their own solution.
The Board recommends that, when contracting eID solutions, public administrations specify that these must comply with the European Union’s eIDAS regulation, as well as with Sweden’s own eID regulations.
More information:

Dịch: Lê Trung Nghĩa

Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

Các tài liệu dịch sang tiếng Việt cho tới hết 3 tháng đầu năm 2016
A. Tài liệu về quản lý và lãnh đạo mở
  1. 'Hướng dẫn trong lĩnh vực tổ chức mở: các gợi ý thực hành để nhóm lên niềm đam mê và hiệu năng', do tập đoàn Red Hat xuất bản tháng 12/2015. Cuốn sách có hàng loạt các bài viết về các ví dụ thực hành của nhiều tác giả trong các Tổ chức Mở trong thực tế về các cách thức mà các nguyên lý mở đang làm thay đổi cách mà chúng ta làm việc, quản lý, và lãnh đạo. Bản dịch sang tiết Việt có 65 trang. Tải về:
  1. 'Tổ chức Mở' (The Open Organization) là cuốn sách của tác giả Jim Whitehurst, xuất bản vào tháng 6/2015. Jim Whitehurst hiện đang là Chủ tịch và CEO của hãng phần mềm nguồn mở số 1 thế giới, Red Hat, với giá trị thị trường hơn 10 tỷ USD và doanh thu hàng năm đạt gần 2 tỷ USD, một trong những tổ chức mở đầu tiên trên thế giới. Cuốn sách, như tác giả nêu, được tổ chức thành 6 khu vực chính trong 3 phần - phần vì sao, phần làm thế nào, và phần cái gì - và mô tả cách mà Red Hat dựa vào các thực hành tốt nhất được chọn lọc ra từ việc xây dựng phần mềm nguồn mở. Bản dịch tiếng Việt, Chương 1 có 16 trang. Tải về:
B. Tài liệu về giáo dục mở
  1. 'Các thủ thư, năng lực thông tin và tài nguyên giáo dục mở: Báo cáo khảo sát', của các tác giả Nancy Graham và Jane Secker với sự hỗ trợ của Nhóm về Năng lực Thông tin CILIP, Vương quốc Anh, xuất bản năm 2012. Tài liệu chỉ ra các cách thức để nâng cao các kỹ năng của các thủ thư về năng lực thông tin để phục vụ cho các sáng kiến tài nguyên giáo dục mở, nhất là trong giáo dục đại học. Bản dịch sang tiếng Việt có 25 trang. Tải về:
  1. 'Dữ liệu mở như là Tài nguyên Giáo dục Mở: Các trường hợp điển hình thực hành đang nổi lên', là tài liệu của các tác giả Atenas, J., & Havemann, L. (Eds.). (2015). Dữ liệu mở như là Tài nguyên Giáo dục Mở: Các trường hợp điển hình thực hành đang nổi lên. Luân Đôn: Tri thức Mở, Nhóm Làm việc về Giáo dục Mở. http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1590031. Tài liệu nêu các vấn đề có liên quan tới dữ liệu mở (Open Data) và 5 trường hợp điển hình sử dụng dữ liệu mở trong giáo dục để phát triển các năng lực dữ liệu cho sinh viên với các dữ liệu có thật trong thực tế cuộc sống. Bản dịch sang tiếng Việt có 77 trang. Tải về:
  1. 'Vai trò của các thư viện và những người chuyên nghiệp về thông tin trong các sáng kiến Tài nguyên Giáo dục Mở (OER)', của các tác giả Gema Bueno-de-la-Fuente , R. John Robertson, Stuart Boon CAPLE / JISC CETIS xuất bản tháng 08/2012. Nhiều nghiệp vụ của thư viện các trường đại học là cần thiết trong ứng dụng và phát triển OER. Bản dịch sang tiếng Việt có 52 trang. Tải về:
  1. 'Sổ tay Giáo dục Mở', là tài liệu của nhiều tác giả cộng tác cùng viết ra, do dự án LinkedUp và Quỹ Tri thức Mở (Open Knowledge Foundation) xuất bản ngày 24/10/2014. Tài liệu là rất hữu ích cho bất kỳ ai có quan tâm tới các vấn đề liên quan tới Giáo dục Mở với nhiều định nghĩa - khái niệm, nhiều vấn đề có liên quan, nhiều tham chiếu tới các tài liệu, kho tài nguyên mở cũng như các thực tiễn triển khai trên thế giới, là khởi nguồn cho các sáng tạo với các nội dung - dữ liệu mở, gồm cả các dự án khởi nghiệp. Bản dịch sang tiếng Việt có 128 trang. Tải về:
  1. 'Tài nguyên giáo dục mở: Triển vọng của châu Á', của các tác giả Gajaraj Dhanarajan & David Porter, do Khối Thịnh vượng chung về Học tập - COL (Commonwealth of Learning) và OER Asia xuất bản, 2013. Tài liệu nói về triển vọng của châu Á trong ứng dụng và phát triển OER, thông qua cuộc khảo sát do OER Asia tiến hành cùng với các trường hợp điển hình ở 10 quốc gia châu Á về ứng dụng và phát triển OER. Tài liệu có 286 trang. Tải về:
  1. 'Chính sách Tài nguyên Giáo dục Mở', Đại học Edinburgh xuất bản ngày 28/01/2016, nói về Chính sách Tài nguyên Giáo dục Mở của Đại học Edinburgh, Vương quốc Anh. Nó đưa ra những điều khoản đơn giản, dễ hiểu cho chính sách xúc tác cho ứng dụng và phát triển OER của một trường đại học có mong muốn đi theo con đường giáo dục mở, tài nguyên giáo dục mở, có thể là hữu ích để các trường đại học của Việt Nam tham khảo. Bản dịch sang tiếng Việt có 5 trang. Tải về:
C. Tài liệu về chính sách nguồn mở của các quốc gia trên thế giới
  1. 'Tuyên bố Brussels về Thương mại và Internet', do Quỹ Biên giới Điện tử (EFF) xuất bản ngày 22/02/2016. Bản dịch sang tiếng Việt có 3 trang. Tải về:
D. Gần 150 tài liệu dịch đã được đưa lên Internet từ 2015 trở về trước ở các đường liên kết:

Hà Nội, ngày 31/03/2016
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

Các thủ thư, năng lực thông tin và tài nguyên giáo dục mở: Báo cáo khảo sát - bản dịch sang tiếng Việt
Là tài liệu khảo sát của các tác giả Nancy Graham và Jane Secker với sự hỗ trợ của Nhóm về Năng lực Thông tin CILIP, Vương quốc Anh, xuất bản năm 2012. Tài liệu chỉ ra các cách thức để nâng cao các kỹ năng của các thủ thư về năng lực thông tin để phục vụ cho các sáng kiến tài nguyên giáo dục mở, nhất là trong giáo dục đại học.

Bạn có thể tải về bản dịch sang tiếng Việt dài 25 trang của tài liệu này tại địa chỉ:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

Vai trò của các thư viện và những người chuyên nghiệp về thông tin trong các sáng kiến Tài nguyên Giáo dục Mở (OER) - bản dịch sang tiếng Việt
Là tài liệu của các tác giả Gema Bueno-de-la-Fuente , R. John Robertson, Stuart Boon, do CAPLE / JISC CETIS xuất bản tháng 08/2012. Tài liệu nói về vai trò của thư viện và các thủ thư trong các dự án về OER trên thế giới.

Bạn có thể tài về tài liệu dịch có 52 trong ở địa chỉ:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

Hệ thống giấy phép của thế giới nguồn mở & thực hành cấp phép cho OERTải về: Bản nội dung các giấy phép Creative Commons tiêu chuẩn!
Tải về: Bản nội dung về tính tương thích của các giấy phép Creative Commons tiêu chuẩn!

Là bài trình bày ở khóa huấn luyện về OER trong chương trình OER@University Roadshow 2016 do Liên Chi hội Thư viện Đại học Khu vực phía Bắc (NALA), trường Đại học Ngoại Thương, Khoa Thông tin - Thư viện Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia về Công nghệ Mở và Quỹ Việt Nam cùng tổ chức trong 2 ngày 24-25/03/2016 tại trường Đại học Ngoại Thương.

Bạn có thể xem và tải về bài trình bày tại địa chỉ:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

Giới thiệu tài nguyên giáo dục mở - OER, phiên bản tháng 03/2016
PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Đại học Ngoại Thương phát biểu chào mứng
TS. Nguyễn Huy Chương, Chủ tịch Liên Chi hội Thư viện Đại học Khu vực Phía Bắc phát biểu khai mạc
Khung cảnh lớp học
Chụp ảnh lưu niệm khóa học


Là bài trình bày ở khóa huấn luyện về OER trong chương trình OER@University Roadshow 2016 do Liên Chi hội Thư viện Đại học Khu vực phía Bắc (NALA), trường Đại học Ngoại Thương, Khoa Thông tin - Thư viện Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia về Công nghệ Mở và Quỹ Việt Nam cùng tổ chức trong 2 ngày 24-25/03/2016 tại trường Đại học Ngoại Thương.

Bạn có thể xem và tải về bài trình bày phiên bản tháng 03/2016 tại địa chỉ:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

Dữ liệu mở như là Tài nguyên Giáo dục Mở: Các trường hợp điển hình thực hành đang nổi lên - bản dịch sang tiếng Việt
Là tài liệu của các tác giả Atenas, J., & Havemann, L. (Eds.). (2015). Dữ liệu mở như là Tài nguyên Giáo dục Mở: Các trường hợp điển hình thực hành đang nổi lên. Luân Đôn: Tri thức Mở, Nhóm Làm việc về Giáo dục Mở. http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1590031. Tài liệu nêu các vấn đề có liên quan tới dữ liệu mở (Open Data) và 5 trường hợp điển hình sử dụng dữ liệu mở trong giáo dục để phát triển các năng lực dữ liệu cho sinh viên với các dữ liệu có thật trong thực tế cuộc sống.

Bạn có thể tải về bản dịch sang tiếng Việt có 77 trang tại địa chỉ:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

Khu vực nguồn mở của xứ Basque hầu như gấp đôi

Basque open source sector almost doubles

Submitted by Gijs Hillenius on March 05, 2016
Bài được đưa lên Internet ngày: 05/03/2016

Các chính sách của chính phủ tạo yêu cầu và giúp thúc đẩy
Doanh thu và số các nhân viên CNTT được các nhà cung cấp dịch vụ nguồn mở tuyển dụng ở Xứ Basque đã gần gấp đôi trong năm 2015, theo các số liệu được nhóm thương mại vùng cho khu vực này, ESLE, xuất bản. Tổng doanh thu năm 2015 của gần 40 công ty mà ESLE đại diện là 58 triệu sao với 31 triệu vào năm trước. Số các nhân viên đã tăng 413 người. Tổng cộng, các thành viên của ESLE bây giờ sử dụng 1033 người.

Một hần của sự tăng trưởng này là nhờ các chính sách CNTT của Xứ Basque, Eneko Astigarraga, chủ tịch nhóm thương mại, nói. Chính phủ vùng thúc đẩy sử dụng phần mềm tự do nguồn mở.

Các chính sách thúc đẩy yêu cầu trong bản thân khu vực nhà nước, nhưng các chương trình của chính phủ chạy trên nguồn mở cũng đang giúp một cách không trực tiếp”, Astigarraga nói, “bằng việc thúc đẩy các công cụ đó đối với các công ty và các công dân. Các ví dụ bao gồm Euskadi Innova - chương trình đổi mới vùng, và KzGunea, dự án về năng lực số”.

Hơn nữa, chủ tịch ESLE nói rằng các nhà cung cấp dịch vụ nguồn mở vùng đang chứng minh sẽ là đổi mới hơn và cạnh tranh hơn. “Trong điều này, chúng tôi là một phần của xu hướng toàn cầu”, Astigarraga bổ sung thêm, “Tương lai là mở”.

Sử dụng nguồn
Xứ Basque đang nổi lên như là lực lượng tri thức mở và phần mềm tự do ở mức quốc gia”, chủ tịch ESLE được trích là nói trong rà soát lại cho năm 2015. Bây giờ trong năm thứ 11 của nó, ESLE đã gia tăng cả kinh nghiệm, và đã trở thành điểm tham chiếu cho phần mềm tự do, cả khu vực nhà nước và thương mại, nhóm thương mại này viết.

ESLE là người tổ chức lãnh đạo LibreCon năm nay, hội nghị lớn nhất Tây Ban Nha về phần mềm tự do nguồn mở. LibreCon 2016 sẽ diễn ra vào ngày 21 và 22/11 ở Bilbao.

Thông tin thêm:

Government policies create demand and help promotion
The revenue and number of IT workers employed by open source service providers in the Basque Country has nearly doubled in 2015, according to figures published by a regional trade group for the sector, ESLE. The combined 2015 revenue of the nearly 40 companies that ESLE represents is 58 million compared to 31 million the year before. The number of workers grew by 413 new staff members. Altogether, ESLE members now employ 1033 people.
Part of this growth is thanks to the Basque Country’s IT policies, says Eneko Astigarraga, the trade group’s president. The regional government promotes the use of free and open source software.
The policies boost demand in the public sector itself, but government programmes running on open source are also helping indirectly,” Astigarraga says, “by promoting these tools to companies and citizens. Examples include Euskadi Innova - the region’s innovation programme, and KzGunea, a digital literacy project.”
Additionally, the ESLE president says that the region’s open source service providers are proving to be more innovative and more competitive. “In this, we are part of a global trend”, Astigarraga adds. “The future is open.”
Use the source
"The Basque Country is emerging as a force of open knowledge and free software at the national level", the ESLE president is quoted as saying in the review for 2015. Now in its 11th year, ESLE has grown in experience, and has become the reference point for free software, for both the commercial and the public sector, the trade group writes.
ESLE is the lead-organiser of this year LibreCon, Spain’s largest conference on free and open source. LibreCon 2016 will take place on 21 and 22 November in Bilbao.
More information:

Dịch: Lê Trung Nghĩa

Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

Tạm biệt Henry Ford, xin chào tổ chức mở


Goodbye Henry Ford, hello open organization
Posted 13 Aug 2015 by Nate Woodward
Bài được đưa lên Internet ngày: 13/06/2015


Quyết định theo đuổi bằng thạc sỹ (MBA) là quyết định chính, và mọi người thực hiện nó vì nhiều lsy do: cơ hội để tái tập trung sự nghiệp của bạn (thậm chí thay đổi nó hoàn toàn), cơ hội tự chứng minh bản thân như là nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong tương lai, một cách có đảm bảo để phát triển nhanh mạng chuyên nghiệp của bạn, và, hầu hết tất cả, cơ hội giáo dục để học các kỹ năng mới từ các lãnh đạo doanh nghiệp và các giáo sư.

Đối với tôi, nó cũng từng có một chút tất cả những điều đó. Trước khi tới trường, tôi đã làm việc về tiếp thị cho nền công nghiệp thương mại điện tử bán lẻ. Tôi từng hạnh phúc với cách mà sự nghiệp của tôi đã phát triển. Tôi đã cảm thấy tôi từng làm việc cật lực và học được nhiều, nắm lấy nhiều vai trò rốt cuộc trỏ thành giám đốc tiếp thị ở tập đoàn có thương hiệu được thừa nhận toàn cầu.

Bất chấp điều này, tôi đã không nghỉ được. Nguồn để cảm nhận từng khó để mô tả. Tôi đã luôn có các nhà quản lý lớn và đã làm bạn cùng làm ciệc của tôi, nhưng thứ gì đó về bản thân cấu trúc tổ chức truyền thống đã làm tôi lo lắng. Cứng nhắc và chậm thích nghi. Khép kín và thiếu giao tiếp. Liên tục làm những điều theo một cách thức mà mọi người đã biết có thể cải thiện được, đơn giản vì “đó là cách nó luôn được làm”. Đó từng không phải những điều đặc biệt hay độc đáo gì đối với các tổ chức ở đó tôi đã làm việc; đó là câu chuyện cũ y hệt ở khắp mọi nơi.

Sự chán nản đã thúc đẩy quyết định của tôi rời bỏ nơi làm việc 2 năm và theo đuổi MBA của tôi. Tôi đã hy vọng sự giáo dục của tôi có thể hé lộ cho tôi tới các công ty làm việc tích cực để tránh các vấn đề phổ biến đó. Tôi đã muốn học nhiều hơn về lãnh đạo, hành xử của tổ chức, và các phương pháp thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo. Về bản chất, tôi đã khao khát trải nghiệm một tổ chức mới.

Mùa hè trong tổ chức mới
Yêu cầu của tôi phải thay đổi rốt cuộc dẫn tôi tới Red Hat cho một sinh viện thực tập nội trú vào mùa hè với công việc tiếp thị thương hiệu.

Như một người nhiệt tình về công nghệ, tôi đã quen với Red Hat và đã học được một chút về tiếp cận của họ khi là một công ty nguồn mở. Tôi đã muốn trải nghiệm những gì là một phần của văn hóa tập đoàn mở thực sự ngụ ý, một mục tiêu tôi đã chia sẻ với người quản lý của tôi trong cuộc gặp đầu tiên của chúng tôi.

Ngay từ đầu khóa thực tập nội trú của tôi, tôi đã dự lễ ký The Open Organization (Tổ chức Mở), nơi mà CEO Jim Whitehurst của Red Hat đã nói về động lực và các nguyên lý chính có trong cuốn sách của ông. Ở một thời điểm, ông đã đưa ra bài học lịch sử ngắn gọn về lý thuyết quản lý và sự nổi lên của các tập đoàn lớn. Thông điệp này đã cộng hưởng sâu với tôi (một MBA tìm đức tin từ các vấn đề có tính tổ chức truyền thống). Nó đã giúp tôi nhận diện vài sự thất bại của tôi trong quá khứ với các tổ chức và văn hóa tập đoàn. Tiếp sau, phần lớn đã có trong các đoạn từ bài giảng và sách của Jim, mô tả vì sao chúng tôi cần các triết học quản lý mới.

Hướng tới mô hình mới (không phải là Mô hình T)
Nếu bạn nghĩ ngược về những ngày của Henry Ford và Mô hình T, triết học quản lý đã xoay quanh việc trích ra mức sản xuất cao nhất từ một nhóm lớn những người lao động hầu hết không được giáo dục. Lợi nhuận đã được khả năng quản lý hướng vào để khuyến khích các công nhân trong việc thực thi như con vẹt, các tác vụ kiểu dây truyền lắp ráp càng nhanh và hiệu quả có thể càng tốt. Trong vòng 19 năm, phương pháp này đã giúp sản xuất hơn 15 triệu Mô hình T. Điều đó ngụ ý (về lý thuyết) rằng một cá nhân có thể đã thực thi cùng y hệt một tác vụ trong một dây truyền lắp ráp y hệt 40 giờ đồng hồ mỗi tuần - trong vòng 2 thập kỷ. Đến giờ tới, hết giờ về, nhận lương, về nhà. Tiếp cận dây truyền lắp ráp đó đã dẫn dắt tới nền kinh tế bùng nổ, và tầng lớp trung lưu từng hạnh phúc và tăng trưởng. Các nhà máy đã từng có hiệu quả, lợi nhuận từng cao, cuộc sống từng tốt.

100 năm sau, cuộc sống và doanh nghiệp là rất khác. Người lao động thực hiện tác vụ con vẹt đã được máy móc thay thế. Công nghệ đã biến đổi cách chúng ta giao tiếp, và các công nghệ phá hủy và các doanh nghiệp khởi nghiệp có tính sáng tạo làm cho toàn bộ các nền công nghiệp trở nên không còn thích hợp một cách thường xuyên nữa. Để sống sót trong thế giới ngày nay, các công ty cần các nhân viên khôn ngoan, có tính sáng tạo có khả năng tiếp cận các vấn đề một cách khác đi. Các nhân viên phải không chỉ có các kỹ năng, mà còn cả khả năng chứng minh giá trị trong các tình huống mới, năng động. Việc thực thi cùng y hệt một tác vụ trong 19 năm không còn là sự lựa chọn trong hầu hết các nền công nghiệp nữa, và các nhân viên phải có khả năng thích nghi.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn bám rẽ trong các triết học quản lý của kỷ nguyên của Ford. Chúng ta vẫn “tới giờ thì đến” từ 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều, và những người quản lý thuê các nhân viên với các tập kỹ năng đặc thù để thực thi các tác vụ đặc thù trong phòng của họ. Chúng ta khép kín các phòng, và chúng ta xây dựng các lãnh thổ cá nhân của chúng ta xung quanh các tác vụ nằm trong các mô tả công việc của chúng ta. Trong khi công nghệ cho phép định nghĩa mềm dẻo hơn về “nơi làm việc”, thì chúng ta có thể vẫn cảm thấy dường như chúng ta đã chỉ thay thế dây truyền lắp ráp bằng các căn phòng nhỏ. Đưa ra bước thay đổi nhanh trong nền kinh tế ngày nay, chúng ta cần triết học quản lý được thiết kế để hấp dẫn và khuyến khích các nhân viên có khả năng tùy biến thích nghi và thịnh vượng khi đối mặt với các công cụ mới, các công nghệ mới và các tình huống mới của thị trường.

Phải thừa nhận là, quản lý truyền thống kiểu từ trên xuống vẫn có thứ gì đó để chào. Chúng ta vẫn phải ra các quyết định, điều có thể là khó trong các tổ chức lớn. Tuy nhiên, sau khi bỏ ra cả mùa hè trong tổ chức mở, tôi đã thấy sự quản lý có chủ ý thử tiếp cận các quyết định kinh doanh khác đi. Đây là một ít quan sát cá nhân về cách mà Red Hat phân biệt chính nó với các tổ chức truyền thống.

Giao tiếp mở
Trong khi hầu hết các công ty đấu tranh vì giao tiếp nội bộ thông chảy được, thì tính mở là nền tảng đối với Red Hat. Với ngoại lệ thông tin về lương, các nhân viên không chỉ được phép, mà còn được khuyến khích chia sẻ các suy nghĩ và cảm xúc của họ. Và họ làm - rất nhiều. Họ làm điều này thôgn qua các danh sách thư lựa chọn mà bao trùm nhiều chủ đề khác nhau, có cả danh sách thư chung, gọi là “danh sách ghi nhớ” (memo-list), với nó tôi đã được lựa chọn một cách mặc định. Vì thế hãy tưởng tượng, với vài cú nháy chuột, việc chia sẻ bài báo mới nhất của ngành, các cảm giác về sự thay đổi chính sách của tập đoàn, hoặc chỉ các suy nghĩ chung với hơn 7.000 cộng sự sau đó họ chào các ý kiến, tranh luận với chúng, bảo vệ chúng, và tranh luận với chúng xa hơn. Trong khi điều này có vẻ là nặng nền hoặc xung đột với vài người, thì nó là cuộc sống hàng ngày ở Red Hat.

Tôn ti trật tự và những người ra quyết định vẫn còn tồn tại, nhưng đội của tôi cảm thấy ít có cấu trúc hơn nhiều so với các đội mà tôi từng ra nhập ở các tổ chức trước đó. Red Hat sử dụng dạng giao tiếp này để nuôi dưỡng tiếp cận “khôn ngoan của đám đông” trong mọi điều nó làm. Phó Chủ tịch điều hành và là Giám đốc Nhân dân (Chief People Officer) Delisa Alexander mô tả những điểm mạnh và yếu đó trong một bài báo vào năm 2011.

Thuê làm
Ở Red Hat, “phù hợp” và niềm đam mê dẫn dắt quy trình thuê làm. Vì Red Hat hy vọng duy trì văn hóa mở và độc nhất vô nhị, họ đang có mục tiêu thuê những người có liên quan (nhân viên) có thể làm việc tốt trong dạng môi trường này. Vì thế, các mô tả công việc (ít nhất trong đội của tôi) đã cố ý mơ hồ, và dựa ít vào việc tuyển mộ vì các tập hợp kỹ năng đặc thù. Trong thực tế, nhiều người trong đội của tôi chia sẻ mô tả công việc y hệt trên giấy tờ, nhưng làm các công việc hàng ngày cực kỳ khác nhau. Trích lời giám đốc đội của tôi: “Chúng tôi chỉ muốn tìm những người thông minh, đam mê, họ phù hợp tốt ở đây, và chúng tôi sẽ tinh chỉnh công việc xung quanh các điểm mạnh của họ”. Các nhân viên vẫn cần phải có các kỹ năng được yêu cầu để làm các công việc của họ (như, tiếp thị hoặc viết mã). Tuy nhiên, các vị trí là mở hơn để giải nghĩa, có chỗ để nặn họ thành tính cách của ứng viên.

Trong khi “các kỹ năng cứng” là quan trọng, thì sự đam mê về sứ mệnh của công ty cũng vậy. Sự đam mê của nhân viên xung quanh các nguyên lý và công nghệ nguồn mở là cực kỳ rõ rằng ở Red Hat. Jim thảo luận điều này chi tiết trong Tổ chức Mở, cũng như trong bài báo gần đây.

Tính mềm dẻo của dự án
Không giống như một vài thực tập nội trú MBA, của tôi phần lớn đã không có cấu trúc. Trong khi người quản lý của tôi đã muốn thấy tôi hoàn thành một ít dự án đặc thù, thì tôi thường được tự do làm việc về bất kỳ điều gì khác mà tôi nghĩ là đáng làm. Đối với tôi, sự tự do ngày và sự thiếu cấu trúc chính quy của tập đoàn là cách tuyệt vời để học. Sự tò mò về các sản phẩm và dự án của Red Hat đã kết nối tôi với mọi người xuyên khắp tổ chức, và rốt cuộc đã phát triển thành nhiều đề xuất dự án. Dựa vào các cuộc hội thoại với các thực tập sinh khác, tôi có thể nói điều này là cách không chính quy trong việc vận hành dường như nhất quán cả trong các đội tiếp thị khác. Về cơ bản, nếu bạn có ý tưởng tốt và chia sẻ nó, và những người khác đồng ý là nó có giá trị, thì bạn có thể bỏ thời gian ra làm cho nó thành hiện thực. Người quản lý của tôi đã khuyến khích tôi phát triển các ý tưởng của tôi thay vì bắt phải hoàn thành công việc khác. Tiếp cận này là sống còn đối với các phương pháp nguồn mở, nó dựa vào các nỗ lực hợp tác của cộng đồng để tạo ra những cải tiến. Nếu bạn thấy thứ gì đó có thể là tốt hơn, thì hãy đi làm cho nó tốt hơn.

Ra nhập phong trào mở
Tôi đã tới Red Hat xem để trải nghiệm cuộc sống ở công ty mà có chủ ý khác trong các phương pháp vận hành của nó. Trọng tâm của Red Hat là vào việc ra quyết định minh bạch và hướng cộng đồng chắc chắn đã vượt quá những kỳ vọng của tôi.

Trong khi tôi đã có kinh nghiệm thú vị ở Red Hat, thì tôi còn chưa ủng hộ kinh nghiệm đó là cho tất cả mọi người. Khi bạn khuyến khích giao tiếp mở về tất cả mọi khía cạnh, thảo luận và quyết định có thể mất lâu hơn so với chúng có thể nếu chúng tới từ đỉnh. Phản hồ là trung thực - đôi khi thô thiển. Tuy nhiên, tôi đã hưởng thụ làm việc trong môi trường nơi mà mọi người luôn thách thức các giả thiết và mọi người là tự do để rung chuông. Tổng thể, văn hóa mở có chủ ý ở Red Hat là kinh nghiệm được chào đón đối với tôi, và sự giới thiệu tuyệt vời cho các cấu trúc tổ chức phi truyền thống.

Việc nghĩ về tất cả các nhân viên hiện hành và trong tương lai mà ra nhập Red Hat trực tiếp từ nhà trường là thú vị. Bằng việc bắt đầu sự nghiệp của họ ở Red Hat, họ hy vọng sẽ tránh được vài sự thất bại của các tập đoàn mà tôi đã trải nghiệm qua 20 năm của tôi. Họ sẽ hiểu sức mạnh của văn hóa tập đoàn có chủ ý, minh bạnh, và giao tiếp mở. Sự nghiệp của họ sẽ được bám rễ trong sự hiểu biết phi truyền thống của tổ chức tập đoàn. Khi họ trở thành các lãnh đạo trong tương lai ở Red Hat và những nơi khác, họ sẽ mang quan điểm này theo họ. Kỷ nguyên triết học quản lý của Henry Ford có lẽ cuối cùng bắt đầu thay đổi.
Hãy theo cuộc hội thoại trên Twitter #theopenorg

The decision to pursue an MBA is a major one, and people make it for many reasons: the opportunity to refocus your career (even change it completely), the chance to prove yourself as a future business leader, a guaranteed way to quickly grow your professional network, and, most of all, the educational opportunity to learn new skills from business leaders and professors.
For me, it was a bit of all these. Prior to school, I'd worked in marketing for the retail e-commerce industry. I was happy with the way my career was developing. I felt I was working hard and learning a lot, taking on multiple roles before eventually becoming a marketing manager at a globally recognized brand.
Despite this, I was restless. The source of the feeling was difficult to describe. I'd always had great managers and made friends of my co-workers, but something about the traditional organizational structure itself troubled me. Rigid and slow to adapt. Silos and lack of communication. Continuing to do things in a way that everyone knew could be improved, simply because "that's the way it's always been done." It wasn't anything specific or unique to the organizations in which I worked; it's the same old story everywhere.
My frustrations fueled my decision to leave the workplace for two years and pursue my MBA. I hoped my education would expose me to companies actively working to avoid these common issues. I wanted to learn more about leadership, organizational behavior, and methods for fostering innovation and creativity. In essence, I was craving a new organizational experience.

A summer in an open organization

My quest for change ultimately led me to Red Hat for a summer internship with brand marketing. As a tech enthusiast, I was familiar with Red Hat and had learned a bit about their approach to being an open source company. I wanted to experience what being part of an open corporate culture really meant, a goal I shared with my manager during our first meeting.
Early in my internship, I attended a signing of The Open Organization, where Red Hat CEO Jim Whitehurst spoke about the motivation and key principles his book contained. At one point, he gave a brief history lesson about management theory and the rise of large corporations. This message resonated deeply with me (an MBA seeking relief from traditional organizational problems). It helped me identify some of my past frustrations with organizations and corporate culture. The following, largely paraphrased from Jim's lecture and book, describes why we need new management philosophies.

Toward a new model (not another Model T)

If you think back to the days of Henry Ford and the Model T, management philosophy revolved around extracting the highest level of productivity from a large group of mostly uneducated laborers. Profits were driven by management's ability to incentivize workers into performing rote, assembly-line-style tasks as quickly and efficiently as possible. In a span on 19 years, this method helped produce more than 15 million Model Ts. That means (theoretically) that an individual could have performed the same task at the same assembly line for 40 hours every week—for two decades. Clock in, clock out, get paid, go home. The assembly line approach drove a booming economy, and the middle class was happy and growing. Plants were efficient, profits were high, life was good.
One-hundred years later, life and business are very different. The laborer performing a rote task has been replaced by a machine. Technology has transformed the way we communicate, and disruptive technologies and innovative startups make entire industries irrelevant on a regular basis. To survive in today's world, companies need smart, creative employees capable of approaching problems differently. Employees must have not only have skills, but also an ability to prove value in new, dynamic situations. Performing the same task for 19 years is no longer an option in most industries, and employees must be adaptable.
However, we're still rooted in the management philosophies of Ford's era. We still "clock in" from 9 a.m. to 5 p.m., and managers hire employees with specific skill sets to perform specific tasks within their department. We silo departments, and we build our personal territories around tasks that fall into our job descriptions. While technology allows for a more flexible definition of "workplace," we can still feel as though we've just replaced the assembly line with cubicles. Given the accelerating pace of change in today's economy, we need a management philosophy designed to attract and encourage employees capable of adapting and thriving when faced with new tools, technologies, and market situations.
Admittedly, traditional top-down management still has something to offer. We must still make decisions, which can be difficult in large organizations. However, after spending the summer in an open organization, I've seen management intentionally try to approach business decisions differently. Here are a few personal observations about how Red Hat distinguishes itself from traditional organizations.

Open communication

While most companies strive for fluid internal communication, openness is foundational to Red Hat. With the exception of salary information, employees are not only allowed but also encouraged to share their thoughts and feelings. And they do—a lot. They do this through opt-in email lists that cover a variety of topics, in addition to a general list, called "memo-list," to which I was opted-in by default. So imagine, with a few clicks of the mouse, sharing the latest industry article, feelings about a corporate policy change, or just general thoughts with more than 7,000 coworkers who then offer opinions, debate them, defend them, and debate them further. While this may sound tedious or confrontational to some, it's everyday life at Red Hat.
Hierarchy and decision-makers still exist, but my team felt much less structured than teams I'd join at previous organizations. Red Hat uses this type of communication to harness the "wisdom of the crowd" approach in everything it does. Executive Vice President and Chief People Officer Delisa Alexander describes the pros and cons in a 2011 article.

Hiring

At Red Hat, "fit" and passion drive the hiring process. As Red Hat hopes to maintain a unique and open culture, they are aiming to hire associates who can work well within this particular type of environment. Therefore, job descriptions (at least on my team) were intentionally vague, and rely less on recruiting for specific skill sets. In fact, many people on my team share the same job description on paper, but do dramatically different day-to-day work. To quote my team's director: "We just want to find smart, passionate people who fit in well here, and we'll tailor a job around their strengths." Employees still need to have the skills required to do their jobs (say, marketing or writing code). However, positions are more open to interpretation, with room to mold them a candidate's personality.
While "hard skills" are important, so is being passionate about the company mission. Employee passion around open source principles and technologies is extremely obvious at Red Hat. Jim discusses this in detail in The Open Organization, as well as in a recent article.

Project flexibility

Unlike some MBA internships, mine was largely unstructured. While my manager wanted to see me complete a few specific projects, I was generally free to work on anything else I thought was worthwhile. For me, this freedom and lack of formal corporate structure was a great way to learn. Curiosity about Red Hat products and projects connected me with people from across the organization, and ultimately developed into multiple project proposals. Based on conversations with other interns, I can say this informal way of operating seemed consistent on other marketing teams as well. Basically, if you have a good idea and share it, and others agree that it has merit, you can spend time making it a reality. My manager encouraged me to develop my ideas rather than handing down other work to be done. This approach is critical to open source methods, which rely on a community's collective efforts to make improvements. If you see something that could be better, go make it better.

Joining the open movement

I came to Red Hat looking to experience life at a company that is intentionally different in it's operational methods. Red Hat's focus on transparency and community-driven decision making certainly exceeded my expectations.
While I had an amazing experience at Red Hat, I'm not advocating that the experience is for everyone. When you encourage open communication on all fronts, discussion and decision can take longer than they would if they came from the top. Feedback is honest—sometimes brutally so. However, I enjoyed working in an environment where people constantly challenge assumptions and everyone is free to chime in. As a whole, the intentionally open culture at Red Hat was a welcome experience for me, and a great introduction to nontraditional organizational structures.
Thinking about all the current and future employees who join Red Hat directly out of school is exciting. By starting their careers at Red Hat, they will hopefully avoid some of the corporate frustrations I experienced throughout my 20s. They will understand the power of intentional corporate culture, transparency, and open communication. Their careers will be rooted in a non-traditional understanding of corporate organization. As they become the future leaders at Red Hat and elsewhere they will bring this perspective with them. The Henry Ford era of management philosophy may finally begin to change.
Follow the conversation on Twitter #theopenorg
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2016

Thụy Điển cập nhật danh sách các tiêu chuẩn CNTT bắt buộc

Sweden updates list of mandatory IT standards

Submitted by Gijs Hillenius on March 09, 2016
Bài được đưa lên Internet ngày: 09/03/2016

Các chuyên gia mua sắm của chính phủ Thụy Điển đã cập nhật danh sách các tiêu chuẩn CNTT có thể trở thành các yêu cầu được làm bắt buộc khi mua sắm phần mềm và các dịch vụ có liên quan. Các đặc tả kỹ thuật không có trong danh sách chỉ có thể được sử dụng như là các tiêu chí đánh giá.

Danh sách 'Các tiêu chuẩn CNTT Mở' (Open IT standards) chỉ gồm các tiêu chuẩn mà phù hợp với định nghĩa tiêu chuẩn mở theo Khung Tương hợp châu Âu - European Interoperability Framework (phiên bản 1.0). Các dịch vụ Mua sắm Quốc gia của Thụy Điển (Statens inköpscentral, NPS) đã yêu cầu Đại học Skövde kiểm tra các tiêu chuẩn nào đáp ứng được các yêu cầu của định nghĩa.

Bạn dịch tiếng Anh tài liệu này đã được xuất bản hôm nay.
Để làm cho nó vào được danh sách NPS, các tiêu chuẩn CNTT phải được phát triển mở và công khai. Tiêu chuẩn phải không ép buộc sử dụng lại tiêu chuẩn đó, và sở hữu trí tuệ (các bằng sáng chế) sẽ được làm cho sẵn sàng tự do. “Danh sách sẽ làm cho dễ dàng hơn cho các cơ quan hành chính nhà nước của Thụy Điển đấu tranh chống các hiệu ứng khóa trói khi họ xuất bản các lời gọi thầu có liên quan tới phần mềm và các dịch vụ phần mềm”, Daniel Melin, một chuyên gia mua sắm ở NPS, nói.

Danh sách hầu như được gấp 3
Đây là rà soát lại lần cuối của danh sách các tiêu chuẩn CNTT Mở. Danh sách này, với 16 tiêu chuẩn ban đầu của nó, đã được NPS và các nhà nghiên cứu của trường đại học biên dịch lần đầu tiên vào mùa hè năm ngoái, Björn Lundell và Jonas Gamalielsson nói. Công việc của họ kết hợp nghiên cứu tương tự được triển khai ở các quốc gia khác, bao gồm Hà Lan và Anh. Cả 2 quốc gia thành viên EU này đều thúc đẩy sử dụng các tiêu chuẩn CNTT mở. Các nhà nghiên cứu kể từ đó đã kết luận rà soát lại của họ về 30 đặc tả CNTT khác.

46 đặc tả CNTT trong danh sách gồm:

CSV
vCard
DNS
ASN
FTP
ISO Country Codes
HTTP
ISO Currency Codes
HTTPS
ISA Dates and Times
iCalendar
PDF
IP
PNG
IPP
SQL
IPv4
OAI
IPv6
Genericode
LDAP
ODF
MIME
Unicode
NNTP
CSS
NTP
HTML
POP3
HTML5
SMTP
Organization
SNMP
RDF
TCP
RDFa
UDP
SVG
URI
WS
URL
WSDL
URN
XML
UTF
XSLT

Sự cấp phép của các tiêu chuẩn CNTT-TT mở là một trong các bước chuẩn bị được Statens inköpscentral thực hiện vào năm ngoái, họ đã xuất bản các thỏa thuận khung mới cho phần mềm và các dịch vụ CNTT-TT (Kontorsstöd, Grundläggande it, Systemutveckling và Informationsförsörjning), nó bao gồm danh sách các tiêu chuẩn CNTT Mở. Các thỏa thuận khung đó cũng bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ được phê chuẩn từ trước. Với tất cả các công việc nền tảng được Statens inköpscentral làm, như các khung đã làm cho dễ dàng hơn cho các cơ quan hành chính nhà nước của nước này mua sắm các giải pháp phần mềm và tìm sự hỗ trợ CNTT-TT.

Thông tin thêm:

Swedish government procurement specialists have updated the list of IT standards that can be made mandatory requirements when procuring software and related services. Technical specifications not on the list can only be used as evaluation criteria.
The 'Open IT standards’ list includes only those standards that fit the open standard definition in the European Interoperability Framework (version 1.0). The Swedish National Procurement Services (Statens inköpscentral, NPS) asked the University of Skövde to check which IT standards meet the definition’s requirements.
An English translation of the document was published today.
To make it to the NPS list, IT standards must be developed openly and publicly. The standard must not constrain reuse of the standard, and intellectual property (patents) should be made freely available. “The list will make it easier for Swedish public administrations to battle lock-in effects when they publish calls for tenders involving software and software services”, says Daniel Melin, a procurement specialist at the NPS.
List almost tripled
This is the last revision of the Open IT standards list. The list, with its initial 16 standards, was first compiled last summer by the NPS and the university’s researchers, Björn Lundell and Jonas Gamalielsson. Their work incorporates similar research carried out in other countries, including the Netherlands and the UK. Both these EU member states promote the use of open IT standards. The researchers have since then concluded their review of another 30 IT specifications.
The 46 IT specifications on the list:
CSV
vCard
DNS
ASN
FTP
ISO Country Codes
HTTP
ISO Currency Codes
HTTPS
ISA Dates and Times
iCalendar
PDF
IP
PNG
IPP
SQL
IPv4
OAI
IPv6
Genericode
LDAP
ODF
MIME
Unicode
NNTP
CSS
NTP
HTML
POP3
HTML5
SMTP
Organization
SNMP
RDF
TCP
RDFa
UDP
SVG
URI
WS
URL
WSDL
URN
XML
UTF
XSLT

The authorisation of open ICT standards is one of the preparations done by Statens inköpscentral. Last year, they published new framework agreements for software and ICT services (Kontorsstöd, Grundläggande it, Systemutveckling and Informationsförsörjning), which includes the Open IT Standards list. The framework agreements also include pre-approved service providers. With all of the groundwork done by Statens inköpscentral, such frameworks make it easier for the country’s public administrations to procure software solutions and find ICT support.
More information:

Dịch: Lê Trung Nghĩa