Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

Hiện thực hóa Đám mây Khoa học Mở châu Âu - Bản dịch sang tiếng Việt

Là báo cáo đầu tiên của Nhóm các Chuyên gia Cao cấp của Ủy ban châu Âu về Đám mây Khoa học Mở châu Âu, đưa ra các khuyến cáo cho Ủy ban châu Âu về (1) Chính sách; (2) Điều hành; (3) Triển khai Đám mây Khoa học Mở châu Âu, đặc biệt ở Pha đầu. Bạn có thể tải bản dịch sang tiếng Việt của tài liệu 46 trang tại địa chỉ:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2016

OER@University RoadShow 2016 ngày 28/11/2016 tại Thái Nguyên


Quang cảnh lớp học ở Thái Nguyên

Khóa tập huấn với nội dung về tài nguyên giáo dục mở - OER (Open Educational Resources) do Vụ Đào tạo và Vụ Thư viện của Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch tổ chức tại Thái Nguyên cho khoảng 50 cán bộ, giảng viên chuyên ngành thông tin - thư viện.

Bạn có thể tải về bài trình bày tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2016

Chính sách truy cập mở của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới – WIPO


Các điều khoản sử dụng

Terms of Use


Tải về tài liệu dịch sang tiếng Việt: ‘SỬ DỤNG CÁC GIẤY PHÉP CREATIVE COMMONS IGO Theo Chính sách Truy cập Mở của WIPO’, được công bố vào ngày 15/11/2016 tại địa chỉ: https://www.dropbox.com/s/aor9bb4uxhj47g1/WIPO-Uses-CC-IGO-Since-15112016.pdf?dl=0


Trừ phi được nêu khác trong các điều khoản sử dụng đặc biệt, bất kỳ ai cũng có thể tái sản xuất, phân phối, tùy biến thích nghi, dịch và trình bày - biểu diễn công khai nội dung trên website này, không cần sự cho phép rõ ràng, miễn là nội dung có sự thừa nhận đi kèm, rằng WIPO là nguồn và rằng điều đó được chỉ rõ nếu các thay đổi đã được thực hiện với nội dung gốc ban đầu. Điều này là phù hợp với giấy phép Creative Commons Attribution - Creative Commons Ghi công – CC BY 3.0 IGO.
Người sử dụng phải không bóp méo, cắt xén, sửa đổi hoặc tiến hành các hành động khác có liên quan tới nội dung được xuất bản trên site này mà có thể gây tổn hại tới uy tín của WIPO. Các bản tùy biến thích nghi/dịch/phái sinh sẽ không mang bất kỳ biểu tượng chính thức nào của WIPO hoặc sự phê chuẩn của WIPO mà không có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng trước đó của WIPO.
Từ ngày 15/11/2016, các xuất bản phẩm mới của WIPO, nghĩa là, các xuất bản phẩm mang số sách tiêu chuẩn quốc tế - ISBN (International Standard Book Number) hoặc số xuất bản của WIPO, cũng như các nội dung được lựa chọn khác, sẽ là sẵn sàng để sử dụng theo các giấy phép Creative Commons 3.0 IGO và sẽ được đánh dấu rõ ràng như vậy.
Các điều khoản sử dụng đó là không áp dụng cho nội dung của bên thứ 3. Khi nội dung được WIPO xuất bản có tư liệu thuộc về một hoặc nhiều những người nắm giữ các quyền là các bên thứ 3, như các hình ảnh, đồ họa, nhãn hiệu hoặc logo, thì người sử dụng các nội dung như vậy có trách nhiệm riêng về việc làm rõ các quyền đối với các tư liệu đó với (những) người nắm giữ quyền.

Khước từ chung

WIPO thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo, nhưng không thể và không đảm bảo, và không có đảm bảo nào cho, tính chính xác, khả năng truy cập, tính toàn vẹn và tính đúng lúc của thông tin này. WIPO cho là không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý về bất kỳ lỗi hoặc sự bỏ sót nào trong nội dung của site này và khước từ xa hơn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về bất kỳ bản chất tự nhiên nào về bất kỳ mất mát bằng bất kỳ cách gì xảy ra có liên quan tới việc sử dụng website này. WIPO có thể tiến hành những sửa đổi các tư liệu đó bất kỳ lúc nào, không cần thông báo.
Các đường siêu liên kết tới các website khác được cung cấp chỉ như là vì sự thuận tiện, và ngụ ý không có trách nhiệm về, không phê chuẩn, thông tin chứa đựng trong các website khác đó trên một phần của WIPO. WIPO không đảm bảo, hoặc thể hiện hoặc ngụ ý, về tính chính xác, tính sẵn sàng, độ tin cậy hoặc nội dung của các thông tin, văn bản, đồ họa và các siêu liên kết như vậy. WIPO đã không kiểm thử bất kỳ phần mềm nào năm trên các site khác và không thực hiện bất kỳ sự đại diện nào về chất lượng, sự an toàn, độ tin cậy hoặc tính phù hợp của các phần mềm như vậy.
Trong khi WIPO tiến hành mọi nỗ lực để đảm bảo rằng bất kỳ phần mềm nào sẵn sàng để được tải về từ website của WIPO là không có bất kỳ virus nào, thì nó không thể đảm bảo rằng tư liệu đó là không có bất kỳ virus hoặc phần mềm nào. WIPO không có trách nhiệm vì bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào bằng bất kỳ cách nào do các phần mềm và các mã có liên quan gây ra, bao gồm cả các virus và sâu máy tính.
Sự thu thập và giữ lại thông tin cá nhân của WIPO thông qua website của mình sẽ tuân theo các điều khoản của Chính sách có hiệu lực về Tính riêng tư hiện hành của WIPO.
Không có gì trong hoặc có liên quan tới khước từ này hoặc website của WIPO sẽ được coi là sự từ bỏ bất kỳ quyền ưu tiên và sự miễn nhiễm nào của WIPO trong sự phù hợp với Hiệp ước về các Quyền ưu tiên và Miễn trừ của các Cơ quan Chuyên trách được Đại hội đồng Liên hiệp quốc phê chuẩn ngày 21/11/1947 và với các điều khoản thỏa thuận giữa Hội đồng Liên bang Thụy Sỹ và WIPO để xác định vị thế pháp lý của tổ chức ở Thụy Sỹ ngày 9/12/1970, và của sự dàn xếp triển khai cùng này có liên quan tới điều đó.

Chính sách truy cập mở

WIPO đã áp dụng Chính sách Truy cập Mở để hỗ trợ cho cam kết của mình về chia sẻ và phổ biến tri thức, và làm cho các xuất bản phẩm có sẵn dễ dàng cho khán thính phòng rộng lớn nhất có thể.
WIPO tin tưởng rằng mục đích cơ bản của hệ thống sở hữu trí tuệ (IP) cân bằng và có hiệu quả là để cung cấp các khuôn khổ và sáng kiến khuyến khích sự sáng tạo, phổ biến và sử dụng các tác phẩm trí tuệ con người vì lợi ích kinh tế, văn hóa và xã hội của tất cả mọi người.
WIPO nhận vai trò tiên phong trong việc tạo thuận lợi cho sự truy cập vạn năng tới sự giàu có về tri thức và thông tin công nghệ được hệ thống IP quốc tế sinh ra. Như là nguồn tham chiếu của thông tin có liên quan tới IP, WIPO cũng tạo ra các bộ sự tập mở rộng có sẵn của các xuất bản phẩm, dữ liệu, nghiên cứu, báo cáo, và các tài nguyên học tập. Chính sách Truy cập Mở của WIPO chính thức hóa cam kết này về chia sẻ tri thức, cung cấp [hợp lý hơn] sự truy cập tới các tài nguyên đó, và xúc tác cho những người ra chính sách, các nhà nghiên cứu, các nhà thực hành và công chúng nói chung để dễ dáng sử dụng và xây dựng dựa vào chúng.

Chính sách Truy cập Mở làm gì

Theo Chính sách Truy cập Mở, trong khi vẫn giữ lại quyền sở hữu bản quyền về nội dung của nó, WIPO tạo thuận lợi cho sự truy cập tới các xuất bản phẩm trên trực tuyến của mình và cho các nội dung trên trực tuyến khác được xuất bản theo tên của WIPO, không mất tiền, và tối thiểu hóa các điều kiện hoặc các hạn chế được đặt ra về sử dụng các nội dung của mình.
Trừ phi được nêu khác về các điều khoản sử dụng đặc biệt, bất kỳ ai cũng có quyền tự do để tái sản xuất, phân phối, tùy biến thích nghi, dịch và trình bày - biểu diễn công khai nội dung được xuất bản trên trực tuyến dưới cái tên của WIPO, miễn là sử dụng như vậy đi kèm sự thừa nhận rằng WIPO là nguồn, và chỉ rõ nếu các thay đổi được thực hiện với các nội dung gốc ban đầu.
Để hỗ trợ triển khai Chính sách Truy cập Mở, WIPO sẽ sử dụng các giấy phép Creative Commons dành cho các Tổ chức Liên chính phủ (CC IGO). Các giấy phép Creative Commons là tập hợp các công cụ bản quyền và các thỏa thuận mẫu tạo thuận lợi cho truy cập mở tới các nội dung có tính sáng tạo.
WIPO sẽ áp dụng các giấy phép CC IGO cho các xuất bản phẩm mới (nghĩa là, các xuất bản phẩm mang ISBN hoặc số xuất bản của WIPO) mà nó xuất bản trên trực tuyến trong hoặc sau ngày 15/11/2016, cũng như cho các nội dung được lựa chọn khác được các nhân viên của WIPO tạo ra hoặc các nội dung được phê chuẩn nội bộ để phát hành.
WIPO giữ lại quyền sở hữu bản quyền đầy đủ của tất cả các tư liệu trừ phi được chỉ định khác.
Các xuất bản phẩm được xuất bản trước ngày 15/11/2016, theo đó WIPO sở hữu tất cả các quyền sẽ được coi là phát hành theo giấy phép CC IGO trên cơ sở từng trường hợp.
Chính sách Truy cập Mở này không áp dụng cho các nội dung của các bên thứ 3. Khi nội dung được WIPO xuất bản có chứa tư liệu thuộc về một hoặc nhiều người nắm giữ quyền là các bên thứ 3, bao gồm, ví dụ, các hình ảnh, hình đồ họa, nhãn hiệu hoặc logo .v.v., thì bất kỳ ai muốn sử dụng các nội dung như vậy có trách nhiệm riêng về việc làm rõ các quyền đối với các tư liệu đó với (những) người nắm giữ quyền.

Chính sách về tính riêng tư cho các website của WIPO

Tuyên bố này mở ra các thực hành về tính riêng tư cho WIPO.
WIPO đã áp dụng một tập hợp các chỉ dẫn quản lý thông tin phục vụ như là cơ sở cho mối quan hệ của mình với những người sử dụng. Các chỉ dẫn đó đã được phát triển với sự thừa nhận rằng các công nghệ số và các mô hình kinh doanh nằm bên dưới đang nhanh chóng tiến hóa, và rằng các chỉ dẫn đó tuân thủ tương xứng với sự thay đổi. Bất kỳ thay đổi nào như vậy cũng sẽ được đăng trên trang này.
WIPO không có trách nhiệm về các chính sách nội dung hoặc tính riêng tư của các website theo đó nó có thể có đường liên kết.

Thông tin nào WIPO thu thập/theo dõi về bạn thông qua các website của mình?

 • Đăng ký chung: Trong quá trình đăng ký tự do để sử dụng các trang nhất định trên các website của WIPO, truy cập tới các dịch vụ nhất định, như các thư tin của WIPO, và đăng ký điện tử tại các hội nghị và các cuộc họp của WIPO, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp địa chỉ thư điện tử và thông tin nhân chủng học (địa chỉ, quốc gia, mã zip). Những người đăng ký phải ở độ tuổi mà, theo các luật cư trú đang có hiệu lực ở quốc gia của họ mà phần Khước từ sẽ có ràng buộc về Người đăng ký. Vì lý do này, chúng tôi giữ lịa quyền trong trường hợp yêu cầu những người đăng ký mở ra ngày tháng sinh của họ.
 • Các cuộc họp và hội nghị: Đối với sự tương xứng về điện tử tới sau có liên quan tới các hội nghị và các cuộc họp của WIPO, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp mã ID duy nhất của người đăng ký được chỉ định vào thời điểm đăng ký ban đầu.
 • Các địa chỉ theo giao thức Internet (IP): WIPO cũng lưu ký các địa chỉ IP, hoặc vị trí máy tính của bạn trên Internet, vì các mục đích quản trị các hệ thống, thống kê và sửa lỗi.

WIPO làm gì với các thông tin?

 • Liên hệ: Chúng tôi có thể liên hệ với bạn về tình trạng tài khoản, khẳng định đăng ký và tư vấn cho bạn về những thay đổi chính của hệ thống.
 • Thư điện tử: Sử dụng các địa chỉ thư điện tử và các ưu tiên bạn đã cung cấp khi đăng ký, chúng tôi có thể định kỳ gửi cho bạn thông tin hoặc thư điện tử quảng bá về các dịch vụ, các sự kiện hoặc xuất bản phẩm được WIPO chào.
 • Phân tích thống kê: Chúng tôi có thể thực hiện các phân tích thống kê hành vi của những người sử dụng các site của chúng tôi để đo đếm sự quan tâm trong một loạt các lĩnh vực của website.

WIPO chia sẻ thông tin với ai?

 • Các bên thứ 3: WIPO sẽ không cung cấp thông tin cá nhân về bạn được cung cấp bằng điện tử như một người đăng ký cá nhân cho bất kỳ bên thứ 3 nào mà không có sự đồng ý của bạn.
 • Chỉ tổng hợp mở: WIPO sẽ mở thông tin được cung cấp bằng điện tử cho các bên thứ 3 chỉ ở dạng tổng hợp.
 • Mở ra: WIPO sẽ cung cấp cho bạn tất cả các thông tin cá nhân của bạn bằng điện tử khi đăng ký theo yêu cầu. Thông tin này sẽ chỉ được gửi theo địa chỉ thư điện tử ở dạng tệp hoặc khi yêu cầu đó được hỗ trợ bằng mã ID của người đăng ký có liên quan tới nó.
 • Các diễn đàn: Bất kỳ thông tin nào bạn mở ra khi đăng thông điệp trong bất kỳ diễn đàn, danh sách các máy chủ hoặc bảng điều khiển thông tin nào mà WIPO có thể chào, sẽ là công khai. Hơn nữa, những người đăng ký mà đăng thông điệp trong các diễn đàn của WIPO và các dịch vụ tương tự có thể làm cho địa chỉ thư điện tử của họ sẵn sàng cho những người khác thông qua tính năng phần mềm diễn đàn của WIPO, điều có thể làm cho thư điện tử không có yêu cầu từ những người đăng ký hoặc các bên khác, theo đó WIPO sẽ từ chối trách nhiệm.

Chọn không tham gia, các sửa đổi cho đúng và hủy bỏ

Theo yêu cầu, chúng tôi sẽ:
 • Sửa cho đúng thông tin cá nhân mà bạn nêu là có lỗi; hoặc
 • Cho phép bạn “chọn không tham gia” liên hệ tiếp bằng thư điện tử (ngoại trừ lưu ý về các thay đổi chính đối với dịch vụ đó), hoặc trong mẫu đăng ký gốc dành cho người đăng ký hoặc sau trong bất kỳ lúc nào sau đó, trong khi vẫn cho phép truy cập tới website;
 • Loại bỏ bạn và thông tin cá nhân của bạn được cung cấp bằng điện tử khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi, vì thế có thể loại bỏ đăng ký của bạn.
Để yêu cầu sự sửa cho đúng hoặc hủy bỏ, xin liên hệ với chúng tôi hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ được cung cấp cho bạn khi đăng ký vì lý do này.


Unless specified otherwise in particular terms of use, anyone may reproduce, distribute, adapt, translate and publicly perform the content on this website, without explicit permission, provided that the content is accompanied by an acknowledgement that WIPO is the source and that it is clearly indicated if changes were made to the original content. This is in line with the Creative Commons – Attribution (BY) 3.0 IGO – license.
The user must not distort, mutilate, modify or take other action in relation to the content published on this site that would be prejudicial to the reputation of WIPO.  Adaptations/translations/derivatives should not carry any WIPO official emblem or logo, and the user may not implicitly or explicitly imply any sponsorship or endorsement by WIPO without the express prior written permission of WIPO.
From November 15, 2016, new WIPO publications, i.e., publications bearing an ISBN or WIPO publication number, as well as other selected content, will be available for use under Creative Commons 3.0 IGO licenses and will be clearly marked as such.
These Terms of Use are not applicable to third-party content. When content published by WIPO contains material that belongs to one or more third-party right holders, such as images, graphics, trademarks or logos, the user of such content is solely responsible for clearing the rights to that material with the right holder(s).

General disclaimer

WIPO makes every effort to ensure, but cannot and does not guarantee, and makes no warranties as to, the accuracy, accessibility, integrity and timeliness of this information. WIPO assumes no liability or responsibility for any errors or omissions in the content of this site and further disclaims any liability of any nature for any loss howsoever caused in connection with using this website. WIPO may make changes to these materials at any time without notice.
Hyperlinks to other websites are provided as a convenience only, and imply neither responsibility for, nor approval of, the information contained in those other web sites on the part of WIPO. WIPO makes no warranty, either express or implied, as to the accuracy, availability, reliability or content of such information, text, graphics and hyperlinks. WIPO has not tested any software located on other sites and does not make any representations as to the quality, safety, reliability or suitability of such software.
While WIPO makes every effort to ensure that any software available to be downloaded from WIPO's website is free of any software virus, it cannot guarantee that the material is free from any or all software viruses. WIPO is not responsible for any loss or damage howsoever caused by the software and related codes, including viruses and worms.
The collection and retention of personal information by WIPO through its website is subject to the terms of the WIPO Privacy Policy currently in force.
Nothing in or relating to this disclaimer or the WIPO website shall be deemed a waiver of any of the privileges and immunities of WIPO in conformity with the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies approved by the General Assembly of the United Nations on November 21, 1947 and with the provisions of the agreement between the Swiss Federal Council and WIPO to determine the organization’s juridical status in Switzerland of December 9, 1970, and of the implementation arrangement of the same date related thereto.

Open access policy

WIPO has adopted an Open Access Policy in support of its commitment to the sharing and dissemination of knowledge, and to make its publications easily available to the widest possible audience.
WIPO believes that a fundamental purpose of a balanced and effective intellectual property (IP) system is to provide frameworks and incentives that encourage the creation, dissemination and use of works of the human mind for the economic, cultural and social benefit of all.
WIPO takes a leading role in facilitating universal access to the wealth of knowledge and technology information generated by the international IP system. As the world reference source of IP-related information, WIPO also makes available extensive collections of publications, data, studies, reports, and learning resources.  WIPO’s Open Access Policy formalizes this commitment to knowledge- sharing, providing [more streamlined] access to these resources, and enabling policy-makers, researchers, practitioners and the general public to easily use and build upon them.

What the Open Access Policy does

Under the Open Access Policy, while retaining ownership of the copyright on its content, WIPO facilitates access to its online publications and to other online content published under WIPO’s name, without payment, and minimizes the conditions or restrictions placed on the use of its content.
Unless specified otherwise in particular terms of use, anyone is free to reproduce, distribute, adapt, translate and publicly perform content published online under WIPO’s name, provided that such use is accompanied by an acknowledgement that WIPO is the source, and clearly indicates if changes are made to the original content.
To support the implementation of the Open Access Policy, WIPO will use the Creative Commons Intergovernmental Organizations (CC IGO) licenses file-type__pdf . Creative Commons  licenses are a set of copyright tools and model agreements that facilitate open access to creative content. 
WIPO will apply the CC IGO licenses to new publications (i.e. publications bearing an ISBN or WIPO publication number) that it publishes online on or after November 15, 2016, as well as to other selected content created by WIPO employees or for which internal approval for release was given.
WIPO retains full copyright ownership of all material unless otherwise specified.
Publications published prior to November 15, 2016, for which WIPO owns all the rights will be considered for release under a CC IGO license on a case-by-case basis.
This Open Access Policy is not applicable to third party content. When content published by WIPO contains material that belongs to one or more third-party right holders, including, for example, images, graphics, trademarks or logos etc., anyone wishing to use such content is solely responsible for clearing the rights to that material with the right holder(s).

Privacy policy for WIPO websites

This statement discloses the privacy practices for WIPO.
WIPO has adopted a set of information management guidelines that serve as the basis for its relationship with users. These guidelines have been developed with the recognition that digital technologies and underlying business models are rapidly evolving, and that these guidelines are accordingly subject to change. Any such changes will be posted on this page.
WIPO is not responsible for the content or the privacy policies of websites to which it may link.

What information does WIPO gather/track about you through its websites?

 • General registration: During the free registration process for the use of certain pages of WIPO websites, access to certain services, such as the WIPO newsletters, and electronic registration at WIPO conferences and meetings, we may require you to supply an e-mail address and demographic information (address, country, zip code). Subscribers must be of an age such that, according to the laws in force in their country of residence the Disclaimer will be binding on the Subscriber. For this reason, we reserve the right on occasion to request subscribers to disclose their date of birth.
 • Meetings and conferences: For subsequent electronic correspondence concerning WIPO conferences and meetings, we may request you to supply a unique subscriber ID assigned at the time of initial registration.
 • IP addresses: WIPO also logs IP addresses, or the location of your computer on the Internet, for systems administration, statistical and troubleshooting purposes.

What does WIPO do with the information?

 • Contact: We may contact you regarding account status, to confirm registration and to advise you of major changes to the system.
 • E-mail: Using the e-mail addresses and preferences you provided at registration, we may periodically send you information or promotional e-mail about services, events or publications offered by WIPO.
 • Statistical analysis: We may perform statistical analyses of the behavior of users of our sites in order to measure interest in the various areas of the website.

With whom does WIPO share the information?

 • Third parties: WIPO will not provide personal information about you supplied electronically as an individual subscriber to any third party without your consent.
 • Aggregate disclosure only: WIPO will disclose information supplied electronically to third parties only in aggregate form.
 • Disclosure: WIPO will provide you all of your personal information provided electronically at registration upon request. This information will only be sent to the e-mail address on file or when the request is supported by the subscriber ID associated with it.
 • Fora: Any information you disclose when posting a message in any fora, listservers and message boards which WIPO may offer, becomes public. Moreover, subscribers who post a message in WIPO fora and similar services may make their e-mail address available to others through a feature of WIPO fora software, which could result in unsolicited e-mail from other subscribers or parties, for which WIPO declines responsibility.

Opting-out, corrections and cancellations

Upon request, we will:
 • Correct personal information that you state is erroneous; or
 • Permit you to “opt out” of further e-mail contact (excepting notification of major changes to the service), either on the original subscriber registration form or at any time subsequently, while still allowing access to the website;
 • Remove you and your personal information provided electronically from our database, thereby cancelling your registration.
To request a correction or cancellation, please contact us or send an e-mail to the address provided to you at registration for this purpose.


Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016

Mở sách giáo khoa ra: Tài nguyên giáo dục trong giáo dục đại học ở Mỹ, 2015-2016
Đây là tài liệu do các tác giả I. Elaine Allen Jeff Seaman của Nhóm Nghiên cứu Khảo sát Bubson xuất bản vào tháng 7/2016 nêu thực trạng và đưa ra các khuyến cáo có liên quan tới tài nguyên giáo dục mở (OER) và sách giáo khoa mở ở nước Mỹ trong các niên học 2014-2015 và 2015-2016. Tài liệu có thể là tham khảo tốt cho những ai có quan tâm trong việc ứng dụng và phát triển OER và sách giáo khoa mở ở Việt Nam. Bạn có thể tải về bản dịch sang tiếng Việt, có 98 trang, tại địa chỉ: https://www.dropbox.com/s/ddg2b19k5244h77/Openingthetextbook2016-Vi-17112016.pdf?dl=0


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2016

Tây Ban Nha thúc đẩy chia sẻ thông tin khu vực nhà nước


Spain promotes sharing of public sector information

Submitted by Gijs Hillenius on November 04, 2016
Bài được đưa lên Internet ngày: 04/11/2016
Cơ quan bảo vệ dữ liệu của Tây Ban Nha (AEPD) đang khuyến khích các cơ quan hành chính nhà nước của nước này chia sẻ thông tin của họ. Vào tháng 10, cơ quan này đã xuất bản sách hướng dẫn có ý định cho các nhà quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước về cách tạo thuận lợi cho việc chia sẻ thông tin, trong khi vẫn giữ được sự an toàn của dữ liệu nhạy cảm.
Đổi mới công nghệ là cơ bản cho tăng trưởng kinh tế và việc làm, và là cần thiết phải hình thành các đề xuất điều hòa các yếu tố đó và quyền cơ bản để bảo vệ dữ liệu của các công dân”, AEPD nói trong một tuyên bố.
Screenshot from the AEPD report
** INSERT tmp/anonemy.png **


'Các chỉ dẫn và đảm bảo trong quá trình nặc danh hóa dữ liệu cá nhân' đã được xuất bản vào ngày 13/10. AEPD cũng đã xuất bản các chỉ dẫn để giúp các cơ quan hành chính nhà nước hiểu cách làm cho dữ liệu cá nhân thành nặc danh.
Theo cơ quan này, các rủi ro lớn nhất có liên quan tới việc làm cho thông tin khu vực nhà nước sẵn sàng và sử dụng lại được, là các công dân có thể được việc kết hợp các tập hợp dữ liệu và các dữ liệu cá nhân nhận diện. Tuy nhiên, các rủi ro đó sẽ không hạn chế được việc sử dụng lại thông tin của khu vực nhà nước, AEPD viết.
Thông tin khu vực nhà nước có các ưu thế không thể phủ nhận cho tăng trưởng kinh tế và đổi mới, cơ quan này giải thích. Vài ước tính nói thông tin khu vực nhà nước có thể tạo ra khoảng 450-500 triệu EUR doanh số, và tạo ra khoảng 4.500 công ăn việc làm.
Thêm thông tin:


The Agencia Española de Protección de Dato (AEPD), Spain’s agency for data protection, is encouraging the country’s public administrations to share their information. In October, the agency published a manual intended for managers at public administrations on how to facilitate information sharing, while keeping sensitive data safe.
“Technological innovation is essential for economic growth and employment, and it is necessary to formulate proposals to reconcile these elements and the fundamental right to data protection of citizens”, AEPD said in a statement.
** INSERT tmp/anonemy.png **
The 'Guidelines and guarantees in the process of personal data anonymisation' were published on 13 October. AEPD also published guidelines to help public administrations understand how to make personal data anonymous.
According to the agency, the biggest risks associated with making public sector information available and reusing it, is that citizens can be identified by combining data sets and personal data. However, these risks should not restrict the reuse of public sector information, AEPD writes.
Public sector information has undeniable advantages for innovation and economic growth, the agency explains. Some estimates say public sector information could create between EUR 450 - 500 million in turnover, and create some 4,500 jobs.

More information:

Dịch: Lê Trung Nghĩa