Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2021

Các bài toàn văn & trên các tạp chí tới hết năm 2021


 1. Nền khoa học có thể mở hơn nữa: Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO. Bài đăng trên tạp chí Tia Sáng, xuất bản ngày 20/12/2021, trang 18-21. Phiên bản điện tử có tại địa chỉ: [01a, 01b], [02], [03], [04]

 2. Giải pháp chính sách nào để phát triển tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học ở Việt Nam. Bài viết cho Hội thảo khoa học: ‘Giải pháp xây dựng mô hình Tài nguyên Giáo dục Mở trong giáo dục đại học’ do Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực (VPHĐQGGDPTNL) và Tiểu ban Giáo dục Đại học tổ chức ngày 24/12/2021. Phiên bản điện tử có tại địa chỉ: [01], [02], và [03]

 3. Thực trạng tài nguyên giáo dục mở ở Việt Nam và gợi ý giải pháp cho học tập suốt đời. Bài đăng trong kỷ yếu hội thảo quốc gia: ‘Khoa học Giáo dục với đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo’ do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức ngày 26/11/2021, các trang 304-323. Phiên bản điện tử có tại địa chỉ: [01], [02], và [03]

 4. Các khung năng lực số của Liên minh châu Âu và vài gợi ý cho Việt Nam để chuyển đổi số thành công. Bài viết cho Hội thảo: Chuyển đổi Số trong Giáo dục Đại học, do Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức trên trực tuyến ngày 22/10/2021. Bài đăng trong Kỷ yếu Hội thảo, các trang 519-530. Phiên bản điện tử có tại địa chỉ: [01], [02], và [03]

 5. Tính mở trong các khung năng lực số của châu Âu và vài gợi ý triển khai chương trình “Chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Phiên bản điện tử có tại địa chỉ: [01], [02], và [03]

 6. Yêu cầu cấp bách xây dựng chính sách cấp phép mở quốc gia để giúp đối phó với đại dịch COVID-19 và tạo thuận lợi để triển khai Khoa học Mở và chương trình chuyển đổi số quốc gia. Bài viết cho Hội thảo chuyên đề: Cơ hội và thách thức đối với các cơ sở đào tạo Luật hiện nay ở Việt Nam, do Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức theo chương trình Diễn đàn Luật học mùa thu – VALF (VNU-LS Autumn Law Forum) lần thứ nhất, ngày 15/10/2021. Bài được đăng trong Kỷ yếu Hội thảo, trang 6-14. Phiên bản điện tử có tại địa chỉ: [01], [02], và [03].

 7. Công nghệ mở trong các cơ sở văn hóa và giáo dục. Bài đăng trên tạp chí Tia Sáng, xuất bản tháng 9/2021. Phiên bản điện tử có tại địa chỉ: [01], [02], [03], [04]

 8. Thừa nhận ghi công tác giả và kết hợp các tài nguyên mở với các giấy phép Creative Commons khác nhau khi thiết kế video bài giảng điện tử 2021. Bài viết này nhằm hỗ trợ cho các thí sinh tham dự cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử 2021 theo Quyết định số 2915/QĐ-BGDĐT ngày 17/09/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phiên bản điện tử có tại địa chỉ: [01], [02], và [03]

 9. Vài gợi ý cho các thí sinh dự thi bài giảng điện tử 2021. Bài đăng trên tạp chí Giáo dục Việt Nam phiên bản điện tử, xuất bản ngày 24/09/2021 tại địa chỉ: [01], [02], [03], và [04]

 10. Cần một nền tảng mở cho chuyển đổi số trong giáo dục. Bài đăng trên tạp chí Giáo dục Việt Nam phiên bản điện tử, xuất bản ngày 18/09/2021 tại địa chỉ: [01], [02], [03], và [04]

 11. Phần cứng nguồn mở: Đổi mới sáng tạo tốc độ cao. Bài đăng trên tạp chí Tia Sáng, xuất bản tháng 8/2021. Phiên bản điện tử có tại địa chỉ: [01], [02], [03], [04]

 12. Những điều cơ bản về nguồn mở (Phần 2 và hết). Bài đăng trên tạp chí Tia Sáng, số 14 xuất bản ngày 20/07/2021, các trang 32-35. Phiên bản điện tử có tại địa chỉ: [01], [02], [03] và [04]

 13. Những điều cơ bản về nguồn mở (Phần 1). Bài đăng trên tạp chí Tia Sáng, xuất bản tháng 6/2021. Phiên bản điện tử có tại địa chỉ: [01], [02], [03], và [04]

 14. Khoa học Mở, Truy cập Mở và tác động của đại dịch COVID-19. Bài đăng trên tạp chí Tia Sáng, xuất bản tháng 6/2021. Phiên bản điện tử có tại địa chỉ: [01], [02], [03], và [04]

 15. Truy cập mở kim cương và cái đích của chuyển đổi số trong xuất bản học thuật. Bài đăng trên tạp chí Tia Sáng, xuất bản tháng 5/2021. Phiên bản điện tử có tại địa chỉ: [01], [02], [03], và [04].

 16. 2021 năm của khoa học mở! Bài đăng trên tạp chí Tia Sáng số 4, xuất bản ngày 20/02/2021, các trang 25-27. Phiên bản điện tử có ở địa chỉ: [01], [02], [03], [04].

Các bài toàn văn & trên các tạp chí từ 2020 trở về trước: [01], [02], và [03]Xem thêm:


TP. Hồ Chí Minh, thứ bảy, ngày 01/01/2022

Blogger: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Thứ Năm, 30 tháng 12, 2021

Nền khoa học có thể mở hơn nữa

(Bài đăng trên tạp chí Tia Sáng, xuất bản ngày 20/12/2021. Phiên bản điện tử có tại địa chỉ: https://tiasang.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/Nen-khoa-hoc-co-the-mo-hon-nua-Khuyen-nghi-Khoa-hoc-Mo-cua-UNESCO-28731https://drive.google.com/file/d/1R-g9jayZTtzG9gmQOtv-imjIWnuTuCRO/view)


Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO

Ngày 23/11/2021, Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO đã được 193 quốc gia thành viên UNESCO nhất trí thông qua nhân phiên họp toàn thể lần thứ 41 của UNESCO diễn ra trong các ngày 9-24/11/2021. Đây là công cụ thiết lập tiêu chuẩn cho Khoa học Mở ở mức toàn cầu và khẳng định Khoa học Mở là xu thế không thể đảo ngược của thế giới.

Bối cảnh ra đời của Khuyến nghị Khoa học Mở

Trong bối cảnh các thách thức cấp bách của hành tinh về kinh tế xã hội, các giải pháp đổi mới sáng tạo và bền vững đòi hỏi các nỗ lực khoa học hiệu quả, minh bạch và mạnh mẽ, không chỉ bắt nguồn từ cộng đồng khoa học, mà còn từ toàn bộ xã hội.

Khuyến nghị Khoa học mở của UNESCO ra đời dựa trên mong muốn của 193 quốc gia thành viên. Vào năm 2019, trong phiên họp toàn thể lần thứ 40 của UNESCO, họ đã giao nhiệm vụ cho tổ chức này phát triển một công cụ thiết lập tiêu chuẩn quốc tế về Khoa học mở.[1]

Hình 1. Lộ trình hướng tới việc thông qua Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO


Để xây dựng khuyến nghị này, trong suốt 2 năm 2020-2021, UNESCO đã tổ chức hàng loạt các cuộc tham vấn tại nhiều khu vực với nhiều chủ đề để thúc đẩy các thảo luận mở về nhận thức, hiểu biết và phát triển chính sách Khoa học Mở. Bản thân Việt Nam (do Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam) cũng tham gia góp ý đối với Dự thảo Khuyến nghị Khoa học mở của UNESCO và cũng đã cử đại diện tham gia thảo luận liên chính phủ về vấn đề này vào tháng 5/2021”[2].

Khuyến nghị này đưa ra một định nghĩa chung cùng với những giá trị, nguyên tắc và tiêu chuẩn của khoa học mở được quốc tế công nhận. Nó cũng đề xuất một loạt hành động chủ chốt đối với việc vận hành khoa học mở một cách công bằng và bình đẳng đối với tất cả các cá nhân, tổ chức, quốc gia, khu vực và quốc tế. Khuyến nghị này cũng góp phần thu hẹp khoảng cách số, khoảng cách về công nghệ và tri thức đang tồn tại giữa các quốc gia.

Định nghĩa phổ quát về Khoa học mở

Trước khi Khuyến nghị Khoa học Mở được thông qua, định nghĩa khoa học mở và các tiêu chuẩn của nó chỉ tồn tại ở mức khu vực, quốc gia hoặc cơ sở. Với Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO[4] đã được 193 quốc gia thành viên thông qua, lần đầu tiên thế giới có được định nghĩa phổ quát về Khoa học Mở, được nêu như sau:

Khoa học mở là một cấu trúc toàn diện (an inclusive construct) kết hợp các phong trào và thực hành khác nhau nhằm làm cho kiến thức khoa học đa ngôn ngữ luôn mở, bất kì ai cũng có thể truy cập được và sử dụng lại, giúp thúc đẩy cộng tác khoa học và chia sẻ thông tin vì lợi ích của khoa học và xã hội. Nó cũng mở ra các quy trình tạo lập, đánh giá và truyền thông kiến thức khoa học vươn tới cả những đối tượng nằm ngoài cộng đồng khoa học truyền thống. Khoa học mở gồm tất cả các lĩnh vực khoa học và mọi hoạt động học thuật, bao gồm cả khoa học cơ bản và ứng dụng, cả khoa học tự nhiên lẫn khoa học xã hội và nhân văn, và nó xây dựng dựa vào các trụ cột chính sau: kiến thức khoa học mở, các hạ tầng khoa học mở, truyền thông khoa học, sự tham gia mở của các tác nhân xã hội và đối thoại mở với các hệ thống kiến thức khác.

Dưới đây là bốn trụ cột của khoa học mở:


Hình
2. Các trụ cột và thành phần của từng trụ cột của Khoa học Mở


Kiến thức khoa học mở gồm truy cập mở của các xuất bản phẩm khoa học, dữ liệu nghiên cứu, siêu dữ liệu (metadata), tài nguyên giáo dục mở, phần mềm và mã nguồn và phần cứng mà chúng sẵn có trong phạm vi công cộng hoặc có bản quyền và được cấp phép theo một giấy phép mở. Người dùng nào cũng được phép truy cập, sử dụng lại, tái mục đích, tùy chỉnh và phân phối theo các điều kiện nhất định một cách miễn phí và nhanh nhất có thể. Kiến thức khoa học mở cũng gồm cả khả năng mở các phương pháp luận nghiên cứu và các quy trình đánh giá. Người sử dụng vì thế giành được sự truy cập tự do không mất tiền tới: (1) Xuất bản phẩm khoa học; (2) Dữ liệu nghiên cứu mở; (3) Tài nguyên Giáo dục Mở [5]; (4) Phần mềm nguồn mở và mã nguồn mở; (5) Phần cứng mở.

Các hạ tầng khoa học mở là các hạ tầng nghiên cứu chung vốn cần thiết để hỗ trợ cho khoa học mở và phục vụ cho các nhu cầu của các cộng đồng khác nhau.

Các phòng thí nghiệm mở, các nền tảng khoa học mở và các kho cho các xuất bản phẩm, dữ liệu và mã nguồn của nghiên cứu, các phần mềm cho phép hợp tác khoa học và các môi trường nghiên cứu ảo, và các dịch vụ nghiên cứu số, đặc biệt là các tiện ích cho phép nhận diện các đối tượng khoa học một cách rõ ràng bằng các mã nhận diện độc nhất, nằm trong số các thành phần quan trọng của các hạ tầng khoa học mở. Những thành phần này giúp nhà khoa học truy cập, phân tích, liên kết dữ liệu khoa học và kêu gọi cộng đồng tham gia nghiên cứu.

Các cơ sở thử nghiệm đổi mới sáng tạo mở bao gồm vườn ươm, các tiện ích nghiên cứu, cơ quan quản lý giấy phép mở, cũng như thư viện khoa học cộng đồng, các viện bảo tàng khoa học, công viên khoa học, là những ví dụ bổ sung về các hạ tầng khoa học mở cung cấp sự truy cập chung tới các cơ sở vật chất, các khả năng và dịch vụ. Các hạ tầng khoa học mở thường là kết quả của các nỗ lực xây dựng của cộng đồng. Chính sự tham gia của cộng đồng là yếu tố quyết định đến tính bền vững dài hạn của các cơ sở này. Bởi vậy, chúng càng cần phải là không vì lợi nhuận và đảm bảo được truy cập thường xuyên và không có hạn chế cho tất cả công chúng ở mức độ lớn nhất có thể.

Sự tham gia mở của các tác nhân xã hội là sự cộng tác mở rộng giữa các nhà khoa học và các đối tượng bên ngoài cộng đồng khoa học. Điều này có thể thực hiện được bằng việc mở các thực hành, công cụ nghiên cứu và quá trình nghiên cứu được thiết kế để bao gồm nhiều đối tượng hơn trong xã hội có thể tham dự. Một số ví dụ về sự cộng tác này có thể kể đến như gọi vốn cộng đồng (crowdfunding), huy động nguồn lực cộng đồng (crowdsourcing) hay tình nguyện khoa học (scientific volunteering).

Dưới góc độ phát triển trí tuệ tập thể trong việc giải quyết vấn đề, khoa học mở là nền tảng cho sự tham gia của người dân và cộng đồng vào việc tạo ra tri thức và tăng cường đối thoại giữa các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách và các nhà thực hành, các nhà khởi nghiệp và các thành viên khác cộng đồng. Nó cũng trao tiếng nói cho tất cả các bên liên quan trong việc phát triển nghiên cứu phù hợp với mối quan tâm, nhu cầu và nguyện vọng của họ.

Tuy nhiên, ngoài việc khuyến khích sự cộng tác trong nghiên cứu, cần phải đảm bảo rằng, kết quả đầu ra của nghiên cứu cũng phải tuân theo các tiêu chuẩn, nguyên tắc nhằm bảo đảm tất cả mọi người được hưởng lợi tối đa từ đó.

Đối thoại mở với các hệ thống kiến thức khác là đối thoại giữa những người nắm giữ kiến thức khác nhau, thừa nhận sự phong phú của các hệ thống và nhận thức luận kiến thức đa dạng và sự đa dạng các nhà sản xuất kiến thức phù hợp với Tuyên ngôn Vạn năng của UNESCO năm 2001 về Đa dạng Văn hóa. Đối thoải mở là một bước tiến sâu hơn của sự tham gia mở.

Đối thoại mở nhằm thúc đẩy sự trao đổi tri thức đến từ các học giả vốn bị lề hóa và thúc đẩy sự thấu hiểu, bổ khuyết lẫn nhau giữa các nhận thức luận khác nhau. Ngoài ra, nó cũng tăng cường sự tôn trọng chủ quyền và quyền quản trị tri thức, và thừa nhận các quyền của những người nắm giữ kiến thức để trao cho họ những lợi ích phát sinh từ việc sử dụng kiến thức của họ một cách công bằng và bình đẳng.

Đặc biệt, cần chú ý khi liên kết với hệ thống kiến thức của người dân tộc thiểu số hay người bản địa. Điều này cần tuân thủ với Tuyên bố của Liên hiệp quốc năm 2007 về Người Bản địa và các nguyên tắc Quản lý Dữ liệu Bản địa. Những nỗ lực như vậy thừa nhận các quyền của người bản địa và các cộng đồng địa phương để quản lý và đưa ra các quyết định về việc giám sát, sở hữu và quản lý dữ liệu về kiến thức truyền thống và về đất đai và tài nguyên của họ.

Làm thế nào để khoa học mở thực sự mở?

Khoa học mở có bốn giá trị cốt lõi. Trong đó là chất lượng nghiên cứu cao hơn do các nghiên cứu theo hướng này phải “chịu” sự đánh giá và phân tích sâu rộng của cộng đồng. Khoa học mở cũng đem lại lợi ích cho nhiều người hơn bởi ai cũng có thể tiếp cận và sử dụng miễn phí kiến thức của nó. Tuy nhiên, điều quan trọng là khoa học mở thúc đẩy sự công bằng, bình đẳng, sự đa dạng hòa nhập (inclusiveness) trong nghiên cứu. Khoa học mở khiến cho tất cả mọi người, bất kể đến từ quốc gia giàu hay nghèo, ở nấc thang nghề nghiệp nào hay ngành nghề nào đều có thể chia sẻ và tiếp cận nguồn dữ liệu đầu vào và đầu ra của các nghiên cứu khoa học một cách miễn phí và nhanh nhất. Khoa học mở khuyến khích sự chấp nhận đa dạng trong tri thức, trong cách làm việc, trong ngôn ngữ, trong đề tài nghiên cứu, giúp ích cho nhu cầu và sự đa nguyên của nhận thức trong cộng đồng khoa học.

Tuy nhiên, các giá trị này chỉ được đảm bảo khi người ta tuân thủ đúng các nguyên tắc của khoa học mở. Đó là các nghiên cứu phải được công khai rộng rãi sẵn sàng cho quá trình bình duyệt, phân tích, đánh giá minh bạch. Nhà nghiên cứu nào cũng có quyền bình đẳng trong việc truy cập, đóng góp và hưởng lợi từ khoa học mở. Tính mở đi kèm với trách nhiệm giải trình đối với tất cả các bên liên quan của khoa học mở, như trách nhiệm giải trình các hệ quả của nghiên cứu đến môi trường sinh thái, các nguyên tắc đạo đức nghiên cứu mà nhà khoa học phải tuân thủ. Hợp tác trong khoa học mở nên là chuẩn mực (norm) và ngày càng phải mở rộng đường biên giữa các quốc gia, ngôn ngữ, lĩnh vực nghiên cứu, tuổi tác, nguồn lực. Dĩ nhiên, mỗi tổ chức, cá nhân có thể vận dụng khoa học mở khác nhau tùy điều kiện của mình nhưng về cơ bản, tổ chức vận hành và đảm bảo tài chính của các hạ tầng khoa học mở cần phải theo hướng “không vì lợi nhuận” và có một tầm nhìn dài hạn.


Hình 3.
Các giá trị cốt lõi và các nguyên tắc hướng dẫn của Khoa học Mở[6]


Các quốc gia thành viên được khuyến nghị thực hiện hành động đồng thời trong 7 lĩnh vực, phù hợp với luật quốc tế và tính tới các khuôn khổ chính trị, hành chính và pháp lý của riêng họ, như sau:

 1. Thúc đẩy sự hiểu biết chung về khoa học mở, các lợi ích và thách thức có liên quan, cũng như các con đường đa dạng tới khoa học mở;

 2. Phát triển môi trường chính sách tạo thuận lợi cho khoa học mở;

 3. Đầu tư vào các hạ tầng và dịch vụ khoa học mở;

 4. Đầu tư vào nhân lực, giáo dục, đào tạo, sáng số (digital literacy) và xây dựng năng lực cho khoa học mở;

 5. Thúc đẩy văn hóa khoa học mở và điều chỉnh các ưu đãi cho khoa học mở;

 6. Thúc đẩy các tiếp cận đổi mới sáng tạo cho khoa học mở ở các giai đoạn khác nhau của quá trình khoa học;

 7. Thúc đẩy hợp tác quốc tế và nhiều bên liên quan trong bối cảnh khoa học mở và với quan điểm nhằm làm giảm các phân cách số, công nghệ và kiến thức.


Hình 4. Các lĩnh vực hành động của Khoa học Mở


Việt Nam với Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO

Như ở đầu bài viết có nêu, chính phủ Việt Nam thông qua Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã cử đại diện tham gia trong quá trình diễn ra các cuộc tham vấn và xây dựng nội dung Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO. Bản thân Bộ và các cơ quan trực thuộc cũng đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo và tọa đàm liên quan đến vấn đề này[7], [9]. Ngoài ra, trước khi khuyến nghị được thông qua, lãnh đạo Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam cũng đã có một thảo luận nội bộ để xem xét khả năng triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học trong bối cảnh khoa học mở tại các cơ sở thành viên[10].

Một trong những sự kiện đáng chủ ý là Hội thảo Quốc tế: ‘Khoa học Mở - Khuyến nghị của UNESCO: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam’, do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức ngày 20/10/2021[8]. Trong hội thảo, Thứ trưởng Bùi Thế Duy nhấn mạnh, khoa học mở sẽ trở thành một cách thức tiếp cận mới để tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các đề án quốc gia quan trọng như Đề án Hệ tri thức Việt số hóa… thông qua việc hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung trong cả nước.” Thứ trưởng cũng nói thêm, hội thảo này là “mở đầu cho các hoạt động về khoa học mở trong các lĩnh vực chuyên sâu như sở hữu trí tuệ, dữ liệu mở, truy cập mở,... tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy khoa học mở tại Việt Nam trong thời gian tới.”

Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO đã được 193 quốc gia thành viên của nó thông qua đã khẳng định xu thế không thể đảo ngược của Khoa học Mở trên thế giới. Khuyến nghị đã lần đầu tiên đưa ra định nghĩa phổ quát về khoa học mở ở mức toàn cầu cùng với một tập hợp các giá trị cốt lõi và các nguyên tắc hướng dẫn, và một lộ trình chung nhằm đóng góp vào việc lấp đi các phân cách về kiến thức và công nghệ giữa và trong các quốc gia.

Thông cáo báo chí của UNESCO nhân sự kiện Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO được thông qua đã nêu [3]:

 • Với Khuyến nghị này, các quốc gia thành viên đã chấp nhận văn hóa và thực hành khoa học mở và nhất trí sẽ báo cáo ngược lại mỗi 4 năm một lần về sự tiến bộ của họ.

 • Khuyến nghị này kêu gọi các quốc gia thành viên thiết lập các cơ chế cấp vốn khu vực và quốc tế cho khoa học mở và đảm bảo rằng tất cả các nghiên cứu được nhà nước cấp vốn tôn trọng các nguyên tắc và các giá trị cốt lõi của khoa học mở.

 • Khuyến nghị này kêu gọi các quốc gia thành viên đầu tư vào hạ tầng cho khoa học mở và phát triển khung các kỹ năng và năng lực cần thiết cho những ai mong muốn tham gia vào khoa học mở. Các bên liên quan bao gồm các nhà nghiên cứu từ các ngành khác nhau và các giai đoạn sự nghiệp khác nhau.

 • Các quốc gia thành viên được khuyến khích triển khai các hành động đồng thời trong 7 lĩnh vực của Khuyến nghị phù hợp với luật pháp của họ và quốc tế.

Với Việt Nam, cùng với các khuyến nghị của UNESCO nêu ở trên, để có thể bắt đầu triển khai thực hành khoa học mở, một trong các công việc cấp bách là xây dựng chính sách cấp phép mở quốc gia, để “kiến thức khoa học từ nghiên cứu được nhà nước cấp vốn, bao gồm các xuất bản phẩm khoa học, dữ liệu nghiên cứu mở, phần mềm nguồn mở, mã nguồn và phần cứng mở, là được cấp phép mở hoặc được hiến tặng vào phạm vi công cộng”, ngoại trừ những gì cần thiết phải được bảo mật, ví dụ như các dữ liệu nghiên cứu thuộc về an ninh quốc gia hay quyền riêng tư của công dân.


Các chú giải

[1] UNESCO: Towards a UNESCO Recommendation on Open Science - Building a Global Consensus on Open Science: https://en.unesco.org/sites/default/files/open_science_brochure_en.pdf, p. 4. Bản dịch sang tiếng Việt: https://www.dropbox.com/s/yyv5vhd54m2mp0i/open_science_brochure_en_Vi-15082020.pdf?dl=0

[2] Bộ Khoa học và Công nghệ: Khoa học mở - Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam: https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/20867/khoa-hoc-mo---co-hoi-va-thach-thuc-doi-voi-viet-nam.aspx

[3] UNESCO, Press Release, 26/11/2021: UNESCO sets ambitious international standards for open science: https://www.unesco.org/en/articles/unesco-sets-ambitious-international-standards-open-science. Bản dịch sang tiếng Việt: https://giaoducmo.avnuc.vn/khoa-hoc-mo/unesco-thiet-lap-cac-tieu-chuan-quoc-te-day-tham-vong-cho-khoa-hoc-mo-555.html

[4] UNESCO: UNESCO Recommendation on Open Science: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949. Bản dịch sang tiếng Việt: https://www.dropbox.com/s/l3q04t99nil5mgo/379949eng_Vi-25112021.pdf?dl=0

[5] UNESCO, 2019: UNESCO Recommendation on Open Educational Resources: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373755/PDF/373755eng.pdf.multi.page=3. Bản dịch sang tiếng Việt: https://www.dropbox.com/s/o6lml26uw88ear2/DCPMS_U1911920_Vi-04122019.pdf?dl=0

[6] Hình ảnh được tùy chỉnh từ các hình ảnh có trong tài liệu của UNESCO: UNESCO Recommendation on Open Science: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949

[7] Bộ Khoa học và Công nghệ: Tọa đàm trực tuyến “Khoa học mở - cơ hội và thách thức đối với Việt Nam”: https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/20586/toa-dam-truc-tuyen-khoa-hoc-mo---co-hoi-va-thach-thuc-doi-voi-viet-nam.aspx

[8] Bộ Khoa học và Công nghệ: Khoa học mở - Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam: https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/20867/khoa-hoc-mo---co-hoi-va-thach-thuc-doi-voi-viet-nam.aspx

[9] Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 03/12/2021: Khoa học và công nghệ mở tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp: https://vjst.vn/vn/tin-tuc/5657/khoa-hoc-va-cong-nghe-mo-tai-viet-nam--thuc-trang-va-giai-phap.aspx

[10] Trang Giáo dục Mở - Tài nguyên Giáo dục Mở của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam: Tọa đàm ‘Giới thiệu Khoa học Mở’: https://giaoducmo.avnuc.vn/khoa-hoc-mo/toa-dam-gioi-thieu-khoa-hoc-mo-502.html 

Giấy phép nội dung: CC BY-SA 4.0 Quốc tế

Lê Trung Nghĩa


Xem thêm: Các bài toàn văn

Thứ Tư, 29 tháng 12, 2021

Các bài trình chiếu tại các hội nghị, hội thảo và khóa tập huấn tới hết năm 2021


 1. Ngày 24/12/2021. Hội thảo khoa học: ‘Giải pháp xây dựng mô hình Tài nguyên Giáo dục Mở trong giáo dục đại học’ do Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực, Tiểu ban Giáo dục Đại học tổ chức. Trình bày bài: ‘Góp ý về chính sách phát triển Tài nguyên Giáo dục Mở (TNGDM) trong giáo dục đại học ở Việt Nam’.

 2. Ngày 03/12/2021. Hội thảo: Thực trạng và đề xuất phát triển khoa học và công nghệ mở tại Việt Nam do Trung tâm Công nghệ Thông tin, Bộ KH&CN tổ chức. Trình bày bài: ‘Thực trạng và gợi ý để phát triển dữ liệu mở ở Việt Nam’.

 3. Ngày 26/11/2021. Hội thảo Quốc gia ‘Khoa học Giáo dục với Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo’ do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức. Trình bày bài: ‘Giáo dục thường xuyên và học tập suốt đời’.

 4. Ngày 18/11/2021. Khóa đào tạo ‘Hiểu về bản quyền phần mềm nguồn mở & bản quyền nội dung số trên mạng xã hội’ do công ty VINADES phối hợp với AIV Group, Dataset đồng tổ chức. Trình bày bài: ‘Tìm hiểu về giấy phép cho Dữ liệu Mở - Các giấy phép cho Dữ liệu Mở trong hệ thống Creative Commons và tham khảo các kho tài nguyên số mở’.

 5. Ngày 16/11/2021. Hội nghị Đối tác Dữ liệu Mở châu Á năm 2021 do Việt Nam lần đầu tiên chủ trì. Điều phối Phiên ‘Dữ liệu Mở cho Công nghệ Giáo dục’. Xem video của phiên.

 6. Ngày 12/11/2021. Tọa đàm: ‘Hỗ trợ nâng cao năng lực số của các trường đại học cao đẳng’ do Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức. Trình bày bài: ‘Xây dựng chỉ số năng lực số’.

 7. Ngày 22/10/2021. Hội thảo ‘Chuyển đổi số trong giáo dục đại học’ do Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức. Trình bày bài: ‘Chuyển đổi số trong giáo dục đại học - Các khung năng lực số và nền tảng số mở’.

 8. Ngày 14/10/2021. Đối thoại của Đối tác Dữ liệu Mở châu Á 2021 do Đối tác Dữ liệu Mở châu Á phối hợp với Hội Truyền thông Số Việt Nam tổ chức. Trình bày bài: ‘Vietnam Report - Open Data: Data Exchange and Application in Vietnam during the time of COVID’.

 9. Ngày 17/09/2021. Tọa đàm ‘Giới thiệu Khoa học Mở’ Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng tổ chức cho các lãnh đạo của Hiệp hội. Trình bày bài: ‘Giới thiệu Khoa học Mở’.

 10. Ngày 07/09/2021. Tọa đàm do nhóm chuyên gia về ứng dụng CNTT - ITAN (IT Advisory Network) tại HCMC tổ chức với bài trình bày: ‘Giới thiệu Khung Năng lực Khởi nghiệp’.

 11. Ngày 25/08/2021. Tọa đàm trên trực tuyến: Khoa học Mở - Cơ hội và thách thức với Việt Nam do Bộ KHCN tổ chức. Trình bày bài: ‘Cơ hội và thách thức trong áp dụng Khoa học Mở tại Việt Nam’.

 12. Ngày 20/08/2021. Tọa đàm về hợp tác nghiên cứu, vận động chính sách về quản trị dữ liệu do Viện Nghiên Cứu Chính sách và Phát triển truyền thông - IPS (Institute for Policy Studies and Media Development) - đơn vị trực thuộc Hội Truyền thông Số Việt Nam - VDCA (Vietnam Digital Communications Association) tổ chức. Trình bày bài: ‘Dữ liệu mở phục vụ cho Giáo dục Mở và Khoa học Mở’.

 13. Ngày 05-06/08/2021. Các bài trình chiếu tại khóa thực hành khai thác Tài nguyên Giáo dục Mở Do Hội Giáo dục Nghề nghiệp TP. Hồ Chí Minh tổ chức: (1) Tổng quan về TNGDM và kịch bản giả tưởng cho giáo dục Việt Nam; (2) Tập huấn: Khai thác TNGDM.

 14. Ngày 02-03/08/2021. Các bài trình chiếu tại khóa thực hành khai thác Tài nguyên Giáo dục Mở Do Hội Giáo dục Nghề nghiệp TP. Hồ Chí Minh và Hiệp Hội Các Trường Cao đẳng Trung cấp kinh tế - Kỹ thuật cùng tổ chức: (1) Tổng quan về TNGDM và kịch bản giả tưởng cho giáo dục Việt Nam; (2) Tập huấn: Khai thác TNGDM.

 15. Ngày 23/07/2021. Hội thảo: ‘Phần mềm nguồn mở, nền tảng số, và quyền riêng tư’ do Oxfam Việt Nam tổ chức. Trình bày bài: Cơ bản về phần mềm nguồn mở.

 16. Ngày 17/07/2021. Tọa đàm do nhóm chuyên gia về ứng dụng CNTT - ITAN (IT Advisory Network) tại HCMC tổ chức với bài trình bày: Các khung năng lực các doanh nghiệp nên biết trong chuyển đổi số xây dựng nền kinh tế số.

 17. Ngày 28-29/04/2021. Các bài trình chiếu tại khóa thực hành khai thác Tài nguyên Giáo dục Mở tại Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai: (1) Tổng quan về TNGDM và kịch bản giả tưởng cho giáo dục Việt Nam; (2) Tập huấn: Khai thác TNGDM.

 18. Ngày 24/04/2021. Tập huấn giới thiệu Tài nguyên Giáo dục Mở do Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông đã tổ chức cho hơn 100 giảng viên của trường. Trình bày bài: Tổng quan về TNGDM và kịch bản giả tưởng cho giáo dục Việt Nam;

 19. Ngày 22-23/04/2021. Các bài trình chiếu tại khóa thực hành khai thác Tài nguyên Giáo dục Mở tại Nhà xuất bản Xây dựng: (1) Tổng quan về TNGDM và kịch bản giả tưởng cho giáo dục Việt Nam; (2) Tập huấn: Khai thác TNGDM.

 20. Ngày 15-16/03/2021. Các bài trình chiếu tại khóa thực hành khai thác Tài nguyên Giáo dục tại Đại học Thủ Dầu Một: (1) Tổng quan về TNGDM và kịch bản giả tưởng cho giáo dục Việt Nam; (2) Tập huấn: Khai thác TNGDM.

 21. Ngày 26-27/01/2021. Các bài trình chiếu tại khóa thực hành khai thác Tài nguyên Giáo dục Mở tại Đại học Hàng hải, Hải Phòng: (1) Tổng quan về TNGDM và kịch bản giả tưởng cho giáo dục Việt Nam; (2) Tập huấn: Khai thác TNGDM.


Các bài trình chiếu tại các hội nghị, hội thảo và khóa tập huấn tới hết năm 2020: [01], [02], và [03].

Xem thêm: Hội nghị/Hội thảo


Blogger: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Thứ Ba, 28 tháng 12, 2021

Các tài liệu dịch sang tiếng Việt tới hết năm 2021


A. Tài liệu về các khung năng lực số, khoa học mở - truy cập mở - dữ liệu mở - tài nguyên giáo dục mở, học tập suốt đời

 1. Hướng dẫn học tập mở và từ xa để xóa mù chữ cho thanh niên người trưởng thành’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Viện Học tập Suốt đời của UNESCO - UIL (UNESCO’s Institute for Lifelong Learning) và Khối Thịnh vượng chung về Học tập - COL (Commonwealth of Learning) xuất bản năm 2021. “Vô số các vấn đề và cân nhắc tiềm ẩn xung quanh việc lập kế hoạch và triển khai việc Học tập Mở và Từ xa – ODL (Open and Distance Learning) cho thanh niên người trưởng thành các nhà cung cấp còn chưa giải quyết được tới nay. UIL và COL vì thế đã đối tác để kết hợp kinh nghiệm và sự tinh thông của họ nhằm phát triển một tập hợp các hướng dẫn cho các nhà cung cấp để lên kế hoạch, thiết kế, triển khai và đánh giá các chương trình xóa mù chữ dựa vào Học tập Mở và Từ xa (ODL) cho thanh niên người trưởng thành.” Bản dịch sang tiếng Việt có 170 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/xr5bxxr5mew88dh/379397eng_Vi-26122021.pdf?dl=0

 1. Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO’ - bản chính thức có hình minh họa - bản dịch sang tiếng Việt. Bản dịch sang tiếng Việt có 38 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/l3q04t99nil5mgo/379949eng_Vi-25112021.pdf?dl=0

 1. 'Bản thảo Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO', phiên bản ngày 08/09/2021 - Bản dịch sang tiếng Việt. Bản dịch sang tiếng Việt có 35 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/v03l0vwm8il8kwr/378841eng_Vi-24112021.pdf?dl=0

 1. Khai phá các khả năng của Tài nguyên Giáo dục Mở nhằm cải thiện tính hiệu quả của giáo dục đại học và thúc đẩy việc học tập suốt đời’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do nhóm của Ms. Annapurna Madhuri et al. nghiên cứu và được trình bày tại Hội nghị Toàn cầu Giáo dục Mở 2020, tháng 11/2020. Tài liệu nghiên cứu với các mục tiêu: (1) Nghiên cứu tác động của việc thay đổi vai trò của các nhà giáo dục từ người cung cấp thông tin sang người hỗ trợ kiến thức; (2) Đánh giá sự tham gia của các giảng viên trong giám tuyển và tạo lập nội dung điện tử; (3) Phân tích các thách thức đối mặt khi triển khai và phân phối các MOOC; (4) Đánh giá các môi trường học tập của những người tham gia để tiếp cận họ tốt hơn; và (5) Đánh giá chất lượng và sự tùy biến thích nghi của Tài nguyên Giáo dục Mở theo quan điểm của người học. bản dịch tiếng Việt có 8 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/ifeka1e3hkrddxs/OE%20Global%20-%20Background%20of%20the%20study_Vi-10102021.pdf?dl=0

 1. Khuyến nghị Tài nguyên Giáo dục Mở hỗ trợ học tập suốt đời’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do nhóm của Mohammadreza Tavakoli (TIB) et al. nghiên cứu và được trình bày tại Hội nghị Toàn cầu Giáo dục Mở 2021 được tổ chức trên trực tuyến trong các ngày 27/09/2021-01/10/2021. Tài liệu đưa ra bộ công cụ giúp cá nhân hóa việc học tập suốt đời của người học bằng việc thu thập nhiều Tài nguyên Giáo dục Mở và phân loại chúng theo chủ đề rồi đưa ra khuyến nghị cho người học để họ tìm kiếm và lựa chọn. Bản dịch tiếng Việt có 5 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/io8fkijlv3man4o/OE_Global_2021_paper_27_Vi-09102021.pdf?dl=0

 1. Đề cương Chương trình Đào tạo Sáng Nghiên cứu Số cho các Thủ thư của EIFL’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Thông tin Điện tử cho Thư viện - EIFL (Electronic Information for Libraries) xuất bản tháng 10/2020, để xúc tác cho các thư viện nghiên cứu và các trường đại học nhằm giúp cho các nhà nghiên cứu và sinh viên sản xuất ra các kết quả đầu ra nghiên cứu chất lượng qua việc trang bị cho họ kiến thức, các kỹ năng về sáng nghiên cứu số, được tổ chức theo vòng đời nghiên cứu. Bản dịch sang tiếng Việt có 40 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/et65336yd8h983l/digital_research_literacy_training_outline_revnov2020_0_Vi-18102021.pdf?dl=0

 1. Khảo sát tác động của COVID’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu khảo sát tác động của COVID-19 lên các thư viện ở nước Mỹ, Canada và Úc, do Liên minh Xuất bản Học thuật và Tài nguyên Hàn lâm – SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) xuất bản tháng 9/2021. Một trong các kết luận của tài liệu: “Ngay cả dù bức tranh vốn cấp là không chắc chắn, các thư viện sẽ tiếp tục hỗ trợ các sáng kiến truy cập mở, dù là hạ tầng mở, nội dung mở, các hợp đồng truy cập mở, hay các tổ chức hỗ trợ cho công việc của cộng đồng mở theo các cách thức khác nhau, ở các mức độ so sánh được hoặc cao hơn so với những gì họ làm hôm nay.” Bản dịch sang tiếng Việt có 54 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/mfk3sdsnu3ul5n0/2SPARC-COVID-Impact-Survey-092021_Vi-24092021.pdf?dl=0

 1. Ôm lấy văn hóa học tập suốt đời - Đóng góp cho sáng kiến Tương lai của Giáo dục’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu báo cáo do Viện Học tập Suốt đời của UNESCO xuất bản năm 2020. “Báo cáo này trình bày tầm nhìn nhằm tới tương lai của giáo dục, nó đòi hỏi sự dịch chuyển mạnh hướng tới văn hóa học tập suốt đời đến năm 2050.” Khái niệm ‘học tập suốt đời’ này là rất khác với những gì chúng ta đang tưởng tượng, và dự kiến học tập suốt đời sẽ trở thành một quyền con người và rất nhiều điều trong giáo dục hiện hành sẽ thay đổi triệt để nhằm hiện thực hóa việc học tập suốt đời tới năm 2050. bản dịch sang tiếng Việt có 75 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/afrm7x9cdf5map2/374112eng_Vi-14092021.pdf?dl=0

 1. Đầu tư vào hạ tầng sách Truy cập Mở - Lời kêu gọi hành động’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu được những người tham gia hội thảo 1 ngày trên trực tuyến vào tháng 02/2021 với các bên liên quan từ một số quốc gia châu Âu về chính sách truy cập mở tới các sách học thuật. Tài liệu xác định 3 chân trụ chính sách cùng nhau sẽ hỗ trợ chuyển đổi đầy đủ sang truy cập mở cho sách học thuật. Nó tập hợp con người, công nghệ và kiến thức: (1) Thu hút mọi người vào địa điểm chung để thảo luận về các vấn đề và chia sẻ kiến thức có liên quan tới phát triển sách truy cập mở; (2) Duy trì bền vững công nghệ cần thiết để đặt chỗ, phổ biến, đánh chỉ mục, lưu trữ, đảm bảo truy cập và chất lượng cho các sách truy cập mở; (3) Tập hợp kiến thức để giám sát sự chuyển đổi của sách học thuật hướng tới truy cập mở theo vài triển vọng và triển khai các chính sách về sách truy cập mở. Bản dịch sang tiếng Việt có 7 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/rwzz055oicn8s85/Position%20Paper_%20Open%20Access%20Books%20infrastructure%20_Vi-15092021.pdf?dl=0

 1. Hiến chương Phạm vi Công cộng của Europeana’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Europeana, một tổ chức thư viện, viện bảo tàng và kho lưu trữ số của châu Âu, xuất bản tháng 04/2010, mang giấy phép mở CC BY-SA. Tài liệu đưa ra các nguyên tắc cơ bản cho việc chuyển đổi số ở các cơ sở văn hóa như Europeana, đó là các thư viện, viện bảo tàng và các kho lưu trữ. Nguyên tắc cơ bản nhất là: “Số hóa nội dung thuộc Phạm vi Công cộng không tạo ra các quyền mới đối với nó: các tác phẩm nằm trong Phạm vi Công cộng ở dạng tuần tự (analogue form) tiếp tục nằm trong Phạm vi Công cộng một khi chúng được số hóa.” Nó cũng nhấn mạnh rằng: “Phạm vi Công cộng là nguyên liệu thô từ đó chúng ta tạo ra kiến thức mới và tạo ra các tác phẩm văn hóa mới. Việc có Phạm vi Công cộng lành mạnh và thịnh vượng là cơ bản cho phúc lợi xã hội và kinh tế của các xã hội của chúng ta.” Bản dịch sang tiếng Việt có 9 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/njloqh0azutp12m/ENGLISH%20Public%20Domain%20Charter_Vi-05092021.pdf?dl=0

 1. Biến Truy cập Mở đầy đủ & tức thì thành hiện thực’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Liên minh S xuất bản vào tháng 3/2021 giới thiệu bản thân Liên minh S, 27 thành viên là các nhà cấp vốn nghiên cứu của nó cho tới thời điểm xuất bản tài liệu này, và quan trọng hơn, 10 nguyên tắc của Kế hoạch S đã có hiệu lực từ 01/01/2021 mà các bên hưởng lợi / các bên nhận tiền từ các thành viên của nó để nghiên cứu phải tuân thủ. Bản dịch sang tiếng Việt có 5 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/33et1lde5qxegb3/Plan-S_profile_March2021_Vi-30082021.pdf?dl=0

 1. Đầu tư vào hướng nghiệp - Ẩn bản được làm lại 2021’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do 6 tổ chức cùng xây dựng, gồm: EC, ETF, CEDEFOP, OECD, ILO, UNESCO. Tài liệu nêu: “Hướng nghiệp hiệu quả giúp cho các cá nhân đạt được tiềm năng của họ, các nền kinh tế trở nên hiệu quả hơn và các xã hội trở nên công bằng hơn… Thị trường lao động ngày nay là hỗn loạn hơn. COVID-19 đã phá hủy sâu nhu cầu đối với các nhân công và đã tăng tốc các nguyên mẫu của tự động hóa và chuyển đổi số đang làm thay đổi triệt để đặc tính công việc và làm gia tăng rủi ro mất việc làm và việc làm bấp bênh hơn... Hướng nghiệp đóng vai trò cơ bản trong các kế hoạch phục hồi và giúp mọi người ở mọi độ tuổi và nền tảng điều hướng sự phá hủy như vậy.” Bản dịch sang tiếng Việt có 33 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/71r71ypf4h8r0zt/Investing%20in%20CG_booklet_EN_Vi-26082021.pdf?dl=0

 1. Mất việc làm và COVID-19: vấn đề làm việc từ xa, tự động hóa và các nhiệm vụ trong công việc?’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của các tác giả Livanos, I. and Ravanos, P. (2021) do Văn phòng Xuất bản của Liên minh châu Âu ở Luxembourg xuất bản. Đây là tài liệu làm việc của Cedefop; No 4. http://data.europa.eu/doi/10.2801/00455; có giấy phép mở CC BY 4.0 Quốc tế. Tài liệu dự báo 3 giai đoạn phục hồi sau COVID-19. bản dịch sang tiếng Việt có 48 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/iy8b3pkpikk795h/6204_en_Vi-22082021.pdf?dl=0

 1. Khoảng cách số trong COVID-19 đối với những người học VET có nguy cơ ở châu Âu’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Nhóm xử lý việc bỏ học sớm trong giáo dục và đào tạo nghề – VET (Vocational Education and Training) của Trung tâm Phát triển Đào tạo Nghề châu Âu - Cedefop (European Centre for the Development of Vocational Training) xuất bản ngày 04/06/2020, đề cập tới tác động của việc đóng cửa trường học VET và đóng cửa các công ty cung cấp chỗ học việc cho người học VET ảnh hưởng như thế nào tới việc bỏ học VET sớm và các biện pháp đối phó với tình trạng này ở 7 quốc gia của châu Âu. bản dịch sang tiếng Việt có 29 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/d5q54u6et9b2xau/digital_gap_during_covid-19_Vi-18082021.pdf?dl=0

 1. Xác định nền tảng mở’ - bản dịch sang tiếng Việt, là là tài liệu do Quỹ Appreta xuất bản năm 2017, giấy phép mở CC BY, với mục đích: “Tài liệu này đề xuất định nghĩa nền tảng mở và các nguyên tắc cần phải được đáp ứng từ những người muốn nói họ có một nền tảng mở.” Bản dịch sang tiếng Việt có 53 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/u0he9euah9asfsi/Apperta_Defining_an_Open_Platform_Vi-14082021.pdf?dl=0

 1. Khuyến cáo của Hội đồng ngày 15/03/2018 về Khung Học việc Chất lượng và Hiệu quả của châu Âu’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Hội đồng châu Âu xuất bản ngày 15/03/2018; đây là Khung Học việc Chất lượng và Hiệu quả của châu Âu với các khuyến cáo để các cơ sở giáo dục và các công ty có liên quan có thể tùy chỉnh cho phù hợp với bối cảnh địa phương, quốc gia và cơ sở của mình nhằm thúc đẩy học việc có chất lượng và hiệu quả. Bản dịch sang tiếng Việt có 12 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/kbuhz2uiztj6sij/CELEX%2032018H0502%2801%29%20EN%20TXT_Vi-01082021.pdf?dl=0

 1. Cuộc họp trên trực tuyến của các chuyên gia về Khoa học Mở và các quyền sở hữu trí tuệ’ - tài liệu báo cáo, bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của UNESCO xuất bản ngày 23/04/2021. Tài liệu đưa ra các ý kiến đóng góp của 6 chuyên gia khách mời cùng với cuộc thảo luận mở với hơn 500 người tham gia khắp trên thế giới về các mối quan hệ giữa Khoa học Mở và các quyền sở hữu trí tuệ. Bản dịch sang tiếng Việt có 9 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/hdgqqg4bru0rbgu/report_expert_meeting_ipr_os_23apr_Vi-14072021.pdf?dl=0

 1. Cuộc họp trên trực tuyến của các chuyên gia về Khoa học Mở và các quyền sở hữu trí tuệ’ - tài liệu khái niệm, bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của UNESCO xuất bản ngày 23/04/2021. Tài liệu đưa ra các khái niệm cơ bản và các mục tiêu cần đạt được sau cuộc họp của các chuyên gia về Khoa học Mở và các quyền sở hữu trí tuệ. Bản dịch sang tiếng Việt có 4 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/f5clwfg1qk61vn6/concept_note_expert_meeting_open_science_and_intellectual_property_rights_23_april_Vi-13072021.pdf?dl=0

 1. THIẾT KẾ | CHẾ TẠO | BẢO VỆ - Báo cáo về đối phó của các nhà chế tạo và sản xuất nguồn mở với khủng hoảng COVID-19 về các thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE).’ - bản dịch sang tiếng Việt, tài liệu của các tác giả Cavalcanti et al., do Open Source Medical Supplies (OSMS) & Nation of Makers (NoM) xuất bản năm 2021, CC BY-SA 4.0 Quốc tế. Tài liệu mô tả mọi khía cạnh của việc THIẾT KẾ | CHẾ TẠO | BẢO VỆ của các cộng đồng Phần cứng Nguồn Mở toàn thế giới và chủ yếu ở nước Mỹ đã đối phó với với sự thiếu hụt và đổ vỡ hoàn toàn dây chuyền cung ứng các thiết bị bảo vệ cá nhân - PPE (Personal Protective Equipment) và vật tư y tế toàn cầu trong đại dịch COVID-19, khi mà ở đầu đại dịch cả các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp lớn đã không đáp ứng nhanh được sự đổ vỡ và thiếu hụt toàn cầu đó. Bản dịch sang tiếng Việt 131 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/yvqtlzfevrx0qzf/Design-Make-Protect_21.01.27_Vi-06072021.pdf?dl=0

 1. Kết hợp lại thành một giải pháp: Những bài học từ phần cứng nguồn mở đối phó với COVID-19’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của các tác giả: Anne Bowser, Alex Long, Alexandra Novak, Alison Parker, Michael Weinberg, do Trung tâm Wilson xuất bản tháng 2/2021 với giấy phép mở CC BY-SA 4.0 Quốc tế. Tài liệu nêu những đóng góp to lớn của các cộng đồng phần cứng nguồn mở trên thế giới và ở nước Mỹ trong đáp trả đại dịch COVID-19 và đưa ra các khuyến cáo ở 3 khía cạnh nhằm thể chế hóa và tạo thuận lợi cho ứng dụng và phát triển các cộng đồng phần cứng nguồn mở, đặc biệt ở nước Mỹ, chúng gồm: (1) Các cộng đồng và sự phối hợp; (2) Xây dựng quy mô và năng lực; (3) Các tiêu chuẩn và quy định. Bản dịch sang tiếng Việt 39 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/7vnlqayb0l153us/stitching-together-a-solution-202102_Vi-24062021.pdf?dl=0

 1. Các mô hình Tài nguyên Giáo dục Mở bền vững’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của tác giả Stephen Downes, do Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Canada xuất bản ngày 29/1/2006, nêu các mô hình bền vững cho Tài nguyên Giáo dục Mở, bao gồm việc tranh luận thế nào là bền vững, các mô hình bền vững cho OER như: (1) các mô hình cấp vốn; (2) các mô hình kỹ thuật; (3) các mô hình nội dung; (4) mô hình nhân sự. Bản dịch sang tiếng Việt 29 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/682ipsajv4mp6yg/Models_for_Sustainable_Open_Educational_Resources_Vi-20062021.pdf?dl=0

 1. Tùy chỉnh công cụ SELFIE cho các hệ thống học tập dựa vào công việc trong giáo dục và đào tạo nghề, 2020’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu nghiên cứu khả thi của Trung tâm Nghiên cứu Chung (JRC) của Ủy ban châu Âu xuất bản năm 2020, nhằm tinh chỉnh công cụ tự đánh giá SELFIE, được xây dựng dựa vào Khung Năng lực Số cho các Cơ sở Giáo dục (DigCompOrg) và được khởi xướng tháng 10/2018, nhằm để giúp làm thế nào các cơ sở giáo dục sử dụng các công nghệ số để dạy và học và để lên kế hoạch cải thiện họ. Bản dịch sang tiếng Việt 93 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/hy1w6i9hcs1oq1i/200211_selfie_wbl_jrc_tech_report_Vi-21052021.pdf?dl=0

 1. Kế hoạch Hành động Giáo dục Số 2021-2017’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Ủy ban châu Âu, xuất bản năm 2020. Nó đưa ra tầm nhìn về giáo dục số chất lượng cao, hòa nhập và truy cập được ở châu Âu. Đây là lời kêu gọi hành động vì sự hợp tác mạnh mẽ hơn ở mức châu Âu để: (1) học hỏi từ khủng hoảng COVID-19, nơi công nghệ đang được sử dụng ở phạm vi chưa từng thấy trong giáo dục và đào tạo; (2) làm cho các hệ thống giáo dục và đào tạo phù hợp cho kỷ nguyên số. Bản dịch sang tiếng Việt 36 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/sfx269lihar7nbq/deap-communication-sept2020_en_Vi-23052021.pdf?dl=0

 1. Khuyến cáo của Hội đồng châu Âu ngày 22/05/2018 về các năng lực chính cho việc học tập suốt đời’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Hội đồng châu Âu, xuất bản ngày 22/05/2018, khuyến cáo 8 năng lực chính cho việc học tập suốt đời; từng năng lực chính đều được hình thành từ kiến thức, các kỹ năng và thái độ. Tài liệu này, được xuất bản trước khi có đại dịch COVID-19, sau đó nó đã được sửa đổi bổ sung để hình thành một tài liệu khác vào cuối năm 2020 với tiêu đề: ‘LifeComp: Khung năng lực chính cho các Cá nhân, Xã hội và Học để Học của châu Âu’, đã được đăng trên trang này cách đây không lâu. Bản dịch sang tiếng Việt 26 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/7beig93ftx2ibvn/CELEX%2032018H0604%2801%29%20EN%20TXT_Vi-25052021.pdf?dl=0

 1. LifeComp: Khung năng lực chính cho các Cá nhân, Xã hội và Học để Học của châu Âu’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu báo cáo khoa học về chính sách của Trung tâm Nghiên cứu Chung thuộc Ủy ban châu Âu xuất bản năm 2020. Đây là khung năng lực dựa vào việc học tập suốt đời và có tính tới tác động của đại dịch COVID-19 lên việc học tập của mọi cá nhân và xã hội nói chung trong kỷ nguyên số. Bản dịch sang tiếng Việt 118 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/tfg2kkhkm54lx98/D_LCreport_070720-pdf_Vi-10052021.pdf?dl=0

 1. Bản thảo Khuyến cáo Khoa học Mở của UNESCO’ - bản dịch sang tiếng Việt, là phiên bản mới nhất, ra đời sau cuộc họp của ủy ban đặc biệt liên các chính phủ của UNESCO trong các ngày 6-7/05/2021 và 10-12/05/2021 có liên quan tới Khuyến cáo Khoa học Mở của UNESCO. Phiên bản này, theo lộ trình, sẽ được chuyển tới các quốc gia thành viên UNESCO vào tháng 8/2021 để hướng tới việc được phê chuẩn vào tháng 11/2021 tại Hội nghị Toàn thể phiên thứ 41 của UNESCO. Bản dịch sang tiếng Việt 27 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/hh9havem2m15dka/376893eng_Vi-13052021.pdf?dl=0

 1. Lời kêu gọi đóng góp cho DigComp 2.2’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Ủy ban châu Âu, kêu gọi tất cả những ai quan tâm tới Khung năng lực số cho các công dân - DigComp (Digital Copetencies for Citizens) hãy đóng góp cho DigComp phiên bản 2.2, dự kiến sẽ được phát hành vào tháng 1/2022. Bản dịch sang tiếng Việt 4 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/tli9b0lw6q5nskp/message_stakeholders_digcomp_2_2_cop_Vi-05042021.pdf?dl=0

 1. Báo cáo cùng toàn văn bản thảo Khuyến cáo Khoa học Mở của UNESCO’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của UNESCO, phát hành ngày 30/03/2021, gồm 2 phần: (1) Các bình luận của các quốc gia, các đối tác và các bên tham gia đóng góp khác cho ý kiến phản hồi cho bản thảo đầu tiên Khuyến cáo Khoa học Mở của UNESCO cho tới hết năm 2020; và (2) Bản thảo Khuyến cáo Khoa học Mở của UNESCO sau khi đã tiếp thu các phản hồi. Bản dịch sang tiếng Việt 40 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/2pemsbjscajjeej/376130eng_Vi-03042021.pdf?dl=0

 1. Khoa học Mở cho thế kỷ 21 - Tài liệu làm việc phác thảo của ISC(Hội đồng Khoa học Quốc tế – International Science Council) - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Hội đồng Khoa học Quốc tế – ISC (International Science Council) trả lời cho tư vấn toàn cầu của UNESCO về Khoa học Mở, được xuất bản vào ngày 04/06/2020. Tài liệu đưa ra hàng loạt các khuyến cáo cho hàng loạt các khía cạnh của Khoa học Mở. Nhiều khuyến cáo là dành cho các quốc gia đang phát triển ở bán cầu Nam, như Việt Nam. Bản dịch sang tiếng Việt có 57 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/e5xbxklwb3k0u1f/International-Science-Council_Open-Science-for-the-21st-Century_Working-Paper-2020_compressed_Vi-27032021.pdf?dl=0

 1. Nghiên cứu các tạp chí Truy cập Mở kim cương - Khai phá các mô hình xuất bản cộng tác do cộng đồng dẫn dắt cho Truy cập Mở. Phần 2: Các khuyến cáo’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Arianna Becerril và các tác giả khác, xuất bản tháng 03/2021. Tài liệu trình bày các khuyến cáo dựa vào các kết quả nghiên cứu mở rộng trong bức tranh Truy cập Mở kim cương. Các khuyến cáo được nhóm thành 5 chủ đề: (1) Hỗ trợ kỹ thuật; (2) Tuân thủ với Kế hoạch S; (3) Xây dựng năng lực; (4) Tính hiệu quả; và (5) Bền vững. Bản dịch sang tiếng Việt có 48 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/gi4b1ratqn1fu3e/OADJS-Recommendations_Vi-20032021.pdf?dl=0

 1. Thúc đẩy học tập hiệu quả trong kỷ nguyên số - Khung Năng lực Số cho các Tổ chức Giáo dục của châu Âu’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Trung tâm Nghiên cứu Chung thuộc Ủy ban châu Âu xuất bản năm 2015. Đây là khung năng lực số dành cho các tổ chức giáo dục (DigCompOrg) của châu Âu mọi cấp độ, từ giáo dục tiểu học, trung học, dạy nghề, đại học, cả chính quy, phi chính quy và không chính quy. Khung DigCompOrg gồm 7 yếu tố chủ đề, 15 yếu tố phụ và 74 trình mô tả, mục đích để: (a) “khuyến khích tự suy ngẫm và tự đánh giá trong các tổ chức giáo dục khi họ chủ động tích cực nhúng sâu sự tham gia của họ với việc học tập và các sư phạm số; và (b) xúc tác cho những người làm chính sách để thiết kế, triển khai và đánh giá các can thiệp chính sách để tích hợp và sử dụng hiệu quả các công nghệ học tập số”. Bản dịch sang tiếng Việt có 101 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/6o09lzdmcqomo4q/jrc98209_r_digcomporg_final_Vi-18032021.pdf?dl=0

 1. Kế hoạch hành động Giáo dục Số 2021-2027 Thiết lập lại giáo dục và đào tạo cho kỷ nguyên số’ của Liên minh châu Âu - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu làm việc cho các nhân viên của Ủy ban châu Âu, đi kèm theo thông tư gửi cho Nghị viện châu Âu, Hội đồng châu Âu, Ủy ban Kinh tế và Xã hội và Ủy ban về các Vùng của châu Âu, nói về kế hoạch hành động giáo dục số của châu Âu giai đoạn 2021-2027, do Ủy ban châu Âu xuất bản năm 2020. Bản dịch sang tiếng Việt có 176 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/0fnk9kc0qt57m4w/deap-swd-sept2020_en_Vi-01032021.pdf?dl=0

 1. Các khuyến cáo chính sách của Hệ thống Phát triển Năng lực Số (DCDS)’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Hệ thống Phát triển Năng lực Số - DCDS (Digital Competences Development System) xuất bản năm 2019. Nó đưa ra các khuyến cáo cho các đối tượng làm chính sách để phát triển các năng lực số cho mọi người, gồm: (1) Những người làm chính sách của châu Âu; (2) Những người làm chính sách quốc gia và khu vực; và (3) Các nhà chức trách địa phương. Bản dịch sang tiếng Việt có 20 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/djjkrpx2qqa2ftx/DCDS-Policy-Recommendations_Vi-18022021.pdf?dl=0

 1. Tuyên ngôn về việc cải thiện năng lực số khắp châu Âu’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của ALL DIGITAL xuất bản năm 2019. Tài liệu khẳng định: “Tuyên ngôn này gồm một loạt các nguyên tắc và khuyến cáo chính về cách để tối đa hóa tác động của giáo dục và đào tạo, như là các công cụ mạnh hướng tới sự phát triển liên tục các năng lực số cho các công dân châu Âu”. Bản dịch sang tiếng Việt có 8 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/c31r806tjq5bdmb/Manifesto_online-viewing_Vi-17022021.pdf?dl=0

 1. Hướng dẫn về Creative Commons cho các xuất bản phẩm học thuật và tài nguyên giáo dục’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của các tác giả Pascal Braak, Hans de Jonge, Giulia Trentacosti, Irene Verhagen, & Saskia Woutersen-Windhouwer. (Xuất bản ngày 28/10/2020). Hướng dẫn về Creative Commons cho các xuất bản phẩm học thuận và tài nguyên giáo dục (Phiên bản cuối cùng). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4090923. Bản dịch sang tiếng Việt có 36 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/xwyj8cy62w9f2ls/Creative%20Commons%20guide_final_Vi-11022021.pdf?dl=0

 1. Trẻ em Số châu Á - Thái bình dương - Thấu hiểu về quyền công dân số của trẻ em’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của các tác giả Tae Seob Shin, Hyeyoung Hwang, Jonghwi Park, Jian Xi Teng và Toan Dang, do UNESCO xuất bản năm 2019. Còn nhớ, tài liệu ‘Sáng số cho trẻ em: khai phá các định nghĩa và khung công việc’ của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) đã khuyến cáo xây dựng Khung năng lực số cho trẻ em dựa vào 2 tài liệu, ‘Trẻ em Số châu Á - Thái bình dương’ (DKAP) - tài liệu này - chính là 1 trong 2 tài liệu đó; còn tài liệu thứ 2 là: Khung Năng lực Số cho các Công dân (DigComp) của Ủy ban châu Âu. Bản dịch sang tiếng Việt có 191 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/ev727yg9wlhnadx/367985eng_Vi-09022021.pdf?dl=0

 1. Việc học tập và các kỹ năng cho kỷ nguyên số’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Ủy ban châu Âu xuất bản 2019. Tài liệu liệt kê danh sách các vấn đề liên quan tới việc học tập và các kỹ năng cho kỷ nguyên số và các xuất bản phẩm là kết quả các nghiên cứu của các đơn vị trực thuộc Ủy ban châu Âu những năm gần đây về các vấn đề đó. Bản dịch sang tiếng Việt có 5 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/2it35e3pep6y0na/eu_science_hub_-_learning_and_skills_for_the_digital_era_-_2019-01-09_Vi-26012021.pdf?dl=0

 1. Khung năng lực số cho người tiêu dùng’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Ủy ban châu Âu xuất bản năm 2016. Khung năng lực số cho người tiêu dùng, DigCompConsumer, “đưa ra 14 năng lực được nhóm trong 3 pha chính: trước mua sắm, mua sắm và sau mua sắm. Khung minh họa từng năng lực với các ví dụ cụ thể về kiến thức, các kỹ năng và thái độ”. Bản dịch sang tiếng Việt có 46 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/kjb2r3gy47oxzlv/lfna28133enn_Vi-29012021.pdf?dl=0

 1. EntreComp: Khung năng lực khởi nghiệp’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Ủy ban châu Âu xuất bản năm 2018. “Nó bắt đầu bằng định nghĩa khởi nghiệp là gì, ấy là khả năng hành động dựa vào các cơ hội và các ý tưởng, và biến đổi chúng thành giá trị tài chính, văn hóa, hoặc xã hội cho những người khác. Sau đó nó chia định nghĩa này thành 3 lĩnh vực và - đối với mỗi lĩnh vực - xác định các năng lực mà một người cần có để trở thành doanh nhân. Cuối cùng, đối với từng năng lực, nó cung cấp một số lượng các tuyên bố kết quả đầu ra học tập minh họa cho các mức thông thạo khác nhau, từ cơ bản tới mức chuyên gia”. Bản dịch sang tiếng Việt có 15 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/1h4qizb9q4ttc5q/KE0417328ENN.en_Vi-25012021.pdf?dl=0

 1. DigComp 2.1. Khung năng lực số cho các công dân với 8 mức thông thạo và các ví dụ sử dụng’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Trung tâm Nghiên cứu Chung - JRC (Joint Research Center) của Ủy ban châu Âu xuất bản năm 2017. “DigComp 2.1 là phát triển tiếp theo của Khung Năng lực Số cho các Công dân. Dựa vào mô hình khái niệm tham chiếu được xuất bản trong DigComp 2.0, chúng tôi bây giờ trình bày 8 mức thông thạo và các ví dụ sử dụng được áp dụng cho lĩnh vực học tập và việc làm”. Bản dịch sang tiếng Việt có 83 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/hql0bps72g491f3/web-digcomp2.1pdf_%28online%29_Vi-24012021.pdf?dl=0

 1. Sáng số cho trẻ em: khai phá các định nghĩa và khung công việc’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu xác định phạm vi do Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) xuất bản tháng 8/2019. Tài liệu đưa ra các định nghĩa, các Khung Năng lực Sáng Số (Digital Literacy Competence Frameworks) và các khuyến cáo cho UNICEF để xây dựng khung năng lực sáng số cho trẻ em. Đặc biệt trong các khuyến cáo có đề xuất 2 khung dựa vào chúng để xây dựng khung năng lực sáng số cho trẻ em các quốc gia trên toàn cầu: (1) DigComp của Ủy ban châu Âu; và (2) Trẻ em Số châu Á - Thái bình dương (Digital Kids Asia-Pacific). Bản dịch sang tiếng Việt có 67 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/wo9t9zniiefcabs/UNICEF-Global-Insight-digital-literacy-scoping-paper-2020_Vi-15012021.pdf?dl=0

 1. Mở giáo dục ra: Khung trợ giúp cho các cơ sở giáo dục đại học’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của các tác giả Inamorato dos Santos, A., Punie, Y., Castaño-Muñoz, J. (2016); Khung Giáo dục Mở (OpenEdu ) gồm 10 chiều: 6 chiều cốt lõi: (1) Truy cập; (2) Nội dung; (3) Sư phạm; (4) Thừa nhận; (5) Cộng tác; (6) Nghiên cứu; và 4 chiều xuyên suốt: (7) Chiến lược; (8) Công nghệ; (9) Chất lượng; (10) Lãnh đạo. Bản dịch sang tiếng Việt có 107 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/nefgjk67tn285n4/jrc101436_Vi-10012021.pdf?dl=0

B. Khoảng 380 đầu sách, tài liệu dịch đã được đưa lên Internet cho tới hết năm 2020 trở về trước ở các đường liên kết:TP. Hồ Chí Minh, thứ , ngày 29/12/2021

Blogger: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com