Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2020

Đối thoại của Đối tác Dữ liệu Mở châu Á 2020 qua hình ảnh

Do đại dịch COVID-19, việc giãn cách xã hội vẫn đang diễn ra ở nhiều quốc gia châu Á và trên thế giới, sự kiện Đối thoại của Đối tác Dữ liệu Mở châu Á 2020 (Asia Open Data Partnership 2020) được tổ chức trên trực tuyến. Năm 2020 là lần thứ 6 liên tiếp sự kiện AODP diễn ra. Ngoài Đài Loan là chủ trì, năm nay tham dự Đối thoại AODP 2020 còn có đại diện từ 10 quốc gia tham dự, gồm: Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Campuchia, và Việt Nam.

Chương trình của Đối thoại AODP 2020 gồm:

1. Phát biểu khai mạc của Chủ tịch AODP lần thứ 6

2. Báo cáo của Ban thư ký AODP

3. Báo cáo về hợp tác quốc tế của Cổng Dữ liệu Mở châu Á

4. Báo cáo của các đối tác của AODP về ứng dụng dữ liệu thời kỳ hậu COVID-19

4.1 Các tham luận về ứng dụng dữ liệu trong doanh nghiệp của đại diện:

4.1.1 Đài Loan;

4.1.2 Hàn Quốc;

4.1.3 Thái Lan;

4.1.4 Nhật Bản;

4.1.5 Malaysia;

4.1.6 Ấn Độ;

4.1.7 Ấn Độ;

4.1.8 Philippines;

4.2 Các tham luận về ứng dụng dữ liệu trong xã hội của các đại diện sau:

4.2.1 Malaysia;

4.2.2 Indonesia;

4.2.3 Nhật Bản;

4.2.4 Myanmar;

4.2.5 Campuchia;

4.2.6 Việt Nam;

4.2.7 Philippines;

5. Báo cáo chuẩn bị cho sự kiện AODP năm sau, 2021 tại Việt Nam

6. Phát biểu bế mạc của Chủ tọa

Đối thoại của Đối tác Dữ liệu Mở châu Á 2020 thành công nhờ có được sự hỗ trợ kỹ lưỡng từ ban điều phối các công việc chuẩn bị của cô Shelly S.Y. Fang.


Xem thêm về sự kiện AODP 2019:

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020

Đối thoại của Đối tác Dữ liệu Mở châu Á 2020

 


Do đại dịch COVID-19, việc giãn cách xã hội vẫn đang diễn ra ở nhiều quốc gia châu Á và trên thế giới, sự kiện Đối thoại của Đối tác Dữ liệu Mở châu Á 2020 (Asia Open Data Partnership 2020) được tổ chức trên trực tuyến. Năm 2020 là lần thứ 6 liên tiếp sự kiện AODP diễn ra. Ngoài Đài Loan là chủ trì, năm nay tham dự Đối thoại AODP 2020 còn có đại diện từ 10 quốc gia tham dự, gồm: Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Campuchia, và Việt Nam.

Chương trình của Đối thoại AODP 2020 gồm:

 1. Phát biểu khai mạc của Chủ tịch AODP lần thứ 6

 2. Báo cáo của Ban thư ký AODP

 3. Báo cáo về hợp tác quốc tế của Cổng Dữ liệu Mở châu Á

 4. Báo cáo của các đối tác của AODP về ứng dụng dữ liệu thời kỳ hậu COVID-19

  1. Các tham luận về ứng dụng dữ liệu trong doanh nghiệp của đại diện: (1) Đài Loan; (2) Hàn Quốc; (3) Thái Lan; (4) Nhật Bản; (5) Malaysia; (6) Ấn Độ; (7) Ấn Độ; và (8) Philippines;

  2. Các tham luận về ứng dụng dữ liệu trong xã hội của các đại diện sau: (1) Malaysia; (2) Indonesia; (3) Nhật Bản; (4) Myanmar; (5) Campuchia; (6) Việt Nam; và (7) Philippines;

 5. Báo cáo chuẩn bị cho sự kiện AODP năm sau, 2021 tại Việt Nam

 6. Phát biểu bế mạc của Chủ tọa


Xem thêm về sự kiện AODP 2019:

Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật.

CAO ĐẲNG NICOLET - ĐÁNH DẤU KHÓA HỌC MỞ VÀ KHAM ĐƯỢC

Nguồn: Sarah Hare, Jessica Kirschner, và Michelle Reed biên tập: Đánh dấu khóa học mở và kham được: Các thực hành tốt nhất và các trường hợp điển hình; Nhà in Mavs xuất bản năm 2020, giấy phép mở CC BY 4.0.


CINDY DOMAIKA

NỀN TẢNG
Cao đẳng Nicolet là cao đẳng cộng đồng 2 năm, hẻo lánh, là một phần của Hệ thống Cao đẳng Kỹ thuật Wisconsin với 16 khu trường. Chúng tôi là một trong nhóm các trường cao đẳng trong bang chào cả các chương trình nghệ thuật tự do và nghề nghiệp. Năm học 2016/2017, chúng tôi đã có khoảng 1.900 sinh viên toàn thời gian và bán thời gian.
Chương trình tài nguyên giáo dục mở (OER) của chúng tôi đã bắt đầu vào mùa thu 2016 trong quá trình thiết kế lại cửa hàng sách cao đẳng thuộc sở hữu của cơ sở khi chủ tịch nhà trường đã yêu cầu tôi (sau này là người quản lý cửa hàng sách) bắt đầu nghiên cứu OER. Khu trường của chúng tôi từng chưa quen với OER, và chúng tôi đã bỏ ra vài tháng để thử chỉ ra cách để cửa hàng sách có thể thúc đẩy sử dụng nó bởi những người hướng dẫn. Tới mùa xuân 2017, chúng tôi đã hình thành ban cố vấn để bắt đầu tiếp cận OER có hệ thống hơn ở Nicolet của chúng tôi. Ban cố vấn của chúng tôi lấy người từ khắp trường, bao gồm, các dịch vụ cho người khuyết tật, nhân viên thư viện, các nhà thiết kế hướng dẫn, và các dịch vụ sinh viên. Quan trọng nhất, chúng tôi đã có những người hướng dẫn đã có thiện chí thí điểm OER học kỳ tiếp sau, mùa thu 2017.
Trong học kỳ đầu, 16 khóa học với 23 học phần đã áp dụng hoặc OER hoặc tư liệu khóa học tự do không mất tiền. Tới mùa xuân 2018, số lượng các khóa học tăng lên 17, với 29 học phần. Tới mùa thu 2018, chúng tôi đã chào 49 khóa học với 79 học phần. Ở thời điểm này, ban cố vấn đã thừa nhận nhu cầu làm thứ gì đó để giúp các sinh viên nhận diện được các khóa học đó ở thời điểm đăng ký. Việc chỉ định các khóa học từng là bước quan trọng tiếp theo, không chỉ cho các sinh viên đã thích chọn các khóa học đó hơn, mà còn cho các sinh viên không thích nó. Các nguồn lựa chọn thay thế đôi khi có các điểm yếu đáng kể cho các sinh viên của chúng tôi. Nhiều sinh viên vẫn đang làm quen với môi trường trên trực tuyến, và nhiều sinh viên có vấn đề truy cập Internet, ảnh hưởng tới khả năng của họ truy cập OER dạng kỹ thuật số. Dù nhiều tư liệu là in được hoặc có lựa chọn in, nhiều sinh viên không có, hạn chế khả năng của vài sinh viên để đọc các tư liệu ở chế độ họ ưa thích hơn.

CHỈ ĐỊNH KHÓA HỌC
Cuộc họp ban đầu của chúng tôi để thảo luận chỉ định khóa học gồm bản thân tôi (bây giờ là người quản lý các tài nguyên mở và hướng dẫn), nhà đăng ký, trợ lý cho nhà đăng ký, giám đốc ghi danh, quyền trưởng khoa nghệ thuật tự do, và giám đốc học tập mềm dẻo và hiệu quả hướng dẫn.
Câu hỏi đầu tiên của chúng tôi cho nhà đăng ký từng là “Điều này có thể làm được không?” Chúng tôi đã khẳng định có thể làm được. Sau đó nó trở thành vấn đề hậu cần:
 • Ai sẽ lãnh đạo và điều phối (các) chỉ định đó?
 • Chúng tôi thực thi kế hoạch cộng tác của chúng tôi như thế nào?
 • Sẽ đặt các chỉ định ở đâu trong các hệ thống và hạ tầng trong khu trường
 • Dạng (các) chỉ định nào là cần thiết?
 • Khi nào chúng tôi có khả năng triển khai?
Các phần sau mô tả từng trong số các trở ngại và suy nghĩ của chúng tôi về quy trình chi tiết.

PHỐI HỢP PHÁT TRIỂN
Ai sẽ nhận trách nhiệm về các chỉ định? Cửa hàng sách trong khu trường đã có tất cả các thông tin cần thiết để xác định các chỉ dẫn để đưa vào các học phần. Quy trình cho những người hướng dẫn đưa các yêu cầu về các tư liệu khóa học tới cửa hàng sách đã có tại chỗ rồi, và cừa hàng sách đã có giá thành cập nhật nhất. Cửa hàng sách đã được giao nhiệm vụ xác định các học phần các chỉ định áp dụng và truyền đạt thông tin này cho trợ lý cho nhà đăng ký, người có thể gắn vào từng học phần tương ứng. Mẩu duy nhất còn thiếu là quy trình chuyển thông tin này qua văn phòng đăng ký.

CỘNG TÁC
Quy trình lúc đầu đã tới với người quản lý các tài nguyên mở và hướng dẫn phối hợp với các tư liệu khóa học cho cửa hàng sách. Chỉ định “các tư liệu” hoặc “không có tư liệu” được yêu cầu trong hệ thống cửa hàng sách, nó giúp loại bỏ tiềm tàng các khóa học không nhận được chỉ định. Dựa vào việc nhận được các yêu cầu tư liệu khóa học từ các giảng viên, một thư điện tử được gửi cho trợ lý cho nhà đăng ký của bất kỳ học phần nào cần lưu ý khóa học không mất chi phí hoặc chi phí thấp và học phần nào áp dụng. Các bó thông tin được gửi hàng ngày khi các yêu cầu tư liệu khóa học tới để được gắn vào các khóa học trong hệ thống cửa hàng sách. Trợ lý cho nhà đăng ký áp dụng chỉ định thích hợp cho các học phần qua hệ thống thông tin sinh viên Powercampus của Nicolet, và chúng xuất hiện trong thời khóa biểu khóa học như là một lưu ý của khóa học.

SẮP ĐẶT
Chỉ định khóa học có thể xuất hiện như là lưu ý khóa học ngay bên dưới học phần nó đã được gắn vào trong thời khóa biểu của khóa học đó. Chỉ định cũng có thể được gắn vào học phần khi sinh viên in ra thời khóa biểu của họ hoặc nhìn vào nó qua cổng Portal của sinh viên. Cổng của sinh viên là một ứng dụng từ Ellucian có tên là cổng Ellucian, nó tích hợp và chạy trên đỉnh của Sharepoint 2013. Các sinh viên có thể làm một loạt công việc qua cổng đó, từ việc thêm và bớt các khóa học cho tới việc xem thời khóa biểu khóa học của họ. Việc thêm lưu ý khóa học đã không can thiệp với cách thức các sinh viên xem các thông tin khóa học của họ trên thời khóa biểu khóa học của họ hoặc trên thời khóa biểu khóa học được cá nhân hóa của họ.

NGÔN TỪ
Chúng tôi đã biết rằng từ ngữ chúng tôi sử dụng cần phải là ngắn gọn và đơn giản, và truyền đạt sự minh bạch chúng tôi từng nhằm tới. Chúng tôi chọn 2 chỉ định, không mất chi phí (No Cost) và chi phí thấp (Low Cost), chúng có thể xuất hiện như là các lưu ý khóa học ngay bên dưới học phần trong thời khóa biểu khóa học (xem Hình 1).
Hình 1: Lưu ý khóa học trong thời khóa biểu của khóa học đó

Chúng tôi đã quyết định đưa vào khái niệm “Tài nguyên Giáo dục Mở” hoặc “OER” vì 2 lý do. Trước nhất, không phải tất cả các tài nguyên không mất chi phí là OER. Vài khóa học đã sử dụng các tài nguyên thư viện, liên kết ra tới các tài nguyên có bản quyền, hoặc các tài nguyên tự do không mất tiền khác tới sinh viên mà có thể không được coi là OER. Thứ hai, hầu hết các sinh viên đã không biết “OER” ngụ ý gì. Chúng tôi đã muốn sử dụng các khái niệm các sinh viên lần đầu dễ dàng hiểu được.
Cân nhắc sớm, chúng tôi đã tự hỏi liệu chỉ định không mất chi phí có phù hợp và vật lộn được với giá trị của việc bổ sung chỉ định thứ 2 cho các tư liệu chi phí thấp được hay không. Để giúp xác định điều này, chúng tôi đã xem xét một dải các giá thành sách giáo khoa qua vài học kỳ trước đó. Các giá thành trải từ 10 USD cho tới 300 USD, phụ thuộc vào lĩnh vực chủ đề. Trong khi các sinh viên đã không có khả năng, thông qua website của cửa hàng sách, để tìm hiểu chi phí sách giáo khoa của họ trước khi các khóa học bắt đầu, chúng tôi muốn đưa ra thông tin đó cho họ và làm cho nó càng truy cập được có thể càng tốt. Ngoài ra, cú nhảy về giá thành từ 0 USD lên tới tận 125 USD là nhiều đối với một sinh viên. Chúng tôi đã rà soát lại khảo sát đang được OpenStax thực hiện (Finkbeiner n.d.b.) có dữ liệu về những gì các trường khác đang làm cho các đánh dấu không mất chi phí và chi phí thấp của họ. Chúng tôi đã quyết định đưa vào chỉ định chi phí thấp với ngưỡng 50 USD cho các sách giáo khoa mới.
Từng chỉ định có định nghĩa mô tả theo sau trong lưu ý khóa học. Các sinh viên lựa chọn khóa học không mất chi phí sẽ thấy lưu ý “Không mất chi phí - Phần này không yêu cầu bạn mua các tài nguyên và có thể thay vào đó sử dụng các tài nguyên điện tử”. Tương tự, lựa chọn khóa học chi phí thấp sẽ trả về lưu ý “Chi phí thấp - Phần này sử dụng các tài nguyên có chi phí ít hơn 50 USD”.
Chúng tôi thêm chỉ định khóa học vào thời khóa biểu càng sớm càng tốt để các sinh viên có thể đưa ra các quyết định đầy đủ thông tin, nhưng các thay đổi của người hướng dẫn đã xảy ra. Ở Cao đẳng Nicolet, chúng tôi cho phép người hướng dẫn chọn các sách giáo khoa của riêng họ và không đòi hỏi tất cả các học phần của cùng khóa học sử dụng sách giáo khoa y hệt. Hiếm khi trong các trường hợp, những thay đổi ở phút cuối thời khóa biểu có thể xảy ra theo đó người hướng dẫn mới chọn sử dụng sách giáo khoa không đáp ứng định nghĩa hoặc không mất chi phí hoặc chi phí thấp. Chúng tôi cố gắng loại bỏ chỉ định đó sớm ngay khi điều này xảy ra, nhưng chúng tôi đã quyết định bổ sung thêm từ “có thể thay đổi bởi người hướng dẫn” cho cả 2 các lưu ý chỉ dẫn như một sự khước từ trách nhiệm và cảnh báo cho các sinh viên để kiểm tra các yêu cầu tư liệu trước khi bắt đầu học kỳ vì những điều đó rốt cuộc phụ thuộc vào người hướng dẫn.

KHUNG THỜI GIAN
Cuộc họp lần đầu tiên của chúng tôi về các đánh dấu khóa học đã xảy ra vào đầu tháng 4/2018. Các sinh viên đã bắt đầu rồi việc đăng ký cho cả các khóa học mùa hè và mùa thu. Chúng tôi đã muốn có các đánh dấu khóa học mới càng sớm càng tốt để giúp các sinh viên đưa ra các quyết định đầy đủ thông tin. Triển khai được thiết lập ban đầu vào tháng 5/2018, nó có thể cho phép các chỉ định khóa học sẵn sàng cho hầu hết các đăng ký mùa thu 2018. Chúng tôi đã hoàn thành quy trình và từ ngữ của chúng tôi và đã nhận được phê chuẩn từ nhóm lãnh đạo hàn lâm chỉ trong 2 tuần. Một khi được phê chuẩn, các chỉ định đã ngay lập tức được bổ sung cho cả 2 học kỳ và được hiển thị trên cả 2 thời khóa biểu khóa học và thời khóa biểu của sinh viên. Vì thế, các đánh dấu khóa học có vào tháng 4/2018, trước ngày được lên kế hoạch vào tháng năm, làm cho chúng sẵn sàng cho các sinh viên đăng ký các khóa học cho cả mùa hè 2018 và mùa thu 2018.

CÁC LỢI ÍCH & THÁCH THỨC

CÁC LỢI ÍCH
Học kỳ đầy đủ đầu tiên của chúng tôi với các chỉ định khóa học là vào mùa thu 2018. Chúng tôi còn chưa đo đếm được tác động của việc triển khai các chỉ định khóa học. Việc đánh dấu khóa học đã xúc tác cho chúng tôi trở nên minh bạch với các sinh viên của chúng tôi, không chỉ về chi phí mà còn về sử dụng các tài nguyên điện tử trong các khóa học. Các sinh viên của chúng tôi có khả năng khác nhau về công nghệ. Vài người còn chưa thấy thuận tiện khi sử dụng các tài nguyên điện tử. Các đánh dấu khóa học trao cho họ sự lựa chọn trước giữa việc lấy các khóa học phụ thuộc và các nguồn kỹ thuật số và truy cập tới Internet hay các khóa học sử dụng các tư liệu truyền thống hơn. Các đánh dấu đó đã bắt đầu các thảo luận giữa các sinh viên. Tôi đã từng nghe qua các sinh viên nói về các lưu ý khóa học trong các thời khóa biểu và thể hiện sự tin tưởng khi họ đăng ký cho học phần không mất chi phí của khóa học.
Đối với năm học 2018/2019, một kế hoạch đã được triển khai để giám sát các ghi danh vào các khóa học và xem liệu có tương quan giữa các chỉ định không mất chi phí và chi phí thấp và ghi danh cao hay không. Một trong các kết quả đầu ra mong muốn là cung cấp con đường tới mức chi phí bằng 0 cho sách giáo khoa, hoặc Mức-Z. Điều này sẽ kéo theo việc giáo dục cho các sinh viên và nhân viên về con đường Mức-Z thực sự ngụ ý gì đối với họ.

CÁC THÁCH THỨC
Hệ thống của chúng tôi không cho phép các sinh viên tìm kiếm các khóa học dựa vào các lưu ý khóa học. Các sinh viên có thể biết về các chỉ định không mất chi phí và chi phí thấp khi quét toàn bộ khóa học. Hơn nữa, các học phần có thể có nhiều lưu ý được gắn với chúng, gây rủi ro cao rằng chỉ định lưu ý khóa học có thể bị bỏ qua.
Vì tiến trình công việc của chúng tôi dựa vào 2 hoặc 3 nhân viên chủ chốt, toàn bộ quy trình có thể bị treo nếu ai đó nghỉ không làm việc. Không có hệ thống sao lưu tại chỗ để đảm bảo thông tin được nâng cấp, được nhập hoặc đính kèm nếu người có trách nhiệm cho một nhiệm vụ không có mặt.
Tổng thể, chúng tôi đã có phản hồi tích cực từ các giảng viên về các chỉ định, đặc biệt từ những người trong các chương trình có liên quan tới phát triển các con đường Mức-Z. Tuy nhiên, vài người hướng dẫn đã nêu sự hoài nghi trong quá trình đó. Dù không nhất thiết phản đối OER, những người hướng dẫn có thể cảm thấy bị cắt giảm bởi áp lực thừa nhận phải thay đổi những gì đang làm việc trong các khóa học của họ chỉ để có được chỉ định đặc biệt. Các đồng nghiệp có thể cảm thấy dường như họ đang cạnh tranh chống lại nhau vì số lượng ghi danh. Ý định là để làm những gì tốt nhất cho các sinh viên của chúng tôi, nhưng chúng tôi thừa nhận việc đánh dấu khóa học có thể phưc tạp hóa cách những người hướng dẫn tiếp cận OER và các tư liệu tự do không mất tiền.

CÁC KHUYẾN CÁO
 1. Gợi ý phản hồi từ những người hướng dẫn và bỏ thời gian trực tiếp nói với những người có lo ngại về đánh dấu.
 2. Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng trao cho các sinh viên thông tin ngắn gọn, dễ hiểu.
 3. Đừng phức tạp hóa nó. Hãy cải thiện quy trình khi chương trình của bạn phát triển và các bài học nổi lên từ triển khai của từng học kỳ.

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020

CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG MT. HOOD - ĐÁNH DẤU KHÓA HỌC MỞ VÀ KHAM ĐƯỢC

Nguồn: Sarah Hare, Jessica Kirschner, và Michelle Reed biên tập: Đánh dấu khóa học mở và kham được: Các thực hành tốt nhất và các trường hợp điển hình; Nhà in Mavs xuất bản năm 2020, giấy phép mở CC BY 4.0.

HEATHER WHITE

GIỚI THIỆU
Cao đẳng Cộng đồng Mt. Hood (MHCC) là một cơ sở nhỏ với ít hơn 8.000 sinh viên tương đương toàn thời gian - FTE (Full-Time Equivalent), điều hành một phần tư hệ thống. MHCC nằm ở vị trí 30 phút ngoài Portland, Oregon, trong thành phố Gresham. Vào tháng 7/2015, cơ quan lập pháp Oregon đã thông qua Dự luật 2871 của Hạ viện (HB), nó đã thiết lập chỉ thị rộng khắp bang cho tất cả các trường đại học và cao đẳng cộng đồng được nhà nước cấp vốn “chỉ định rõ ràng các khóa học các tư liệu của chúng rõ ràng gồm các sách giáo khoa mở hoặc tự do không mất tiền hoặc các tư liệu khóa học khác chi phí thấp hoặc không mất chi phí” ở thời điểm đăng ký khóa học. Các nhà làm luật đã cho phép từng cơ sở có sự mềm dẻo để xác định chiến lược triển khai của riêng họ. Trường hợp điển hình này phác thảo cách MHCC tuân thủ tới mùa thu 2017, cách thức công việc của chúng tôi đã tiến hóa qua 2 năm đầu triển khai, và cách chúng tôi đã điều hướng các phức tạp triển khai các chính sách và thủ tục mới trong một tổ chức lớn với nhiều bên tham gia đóng góp.
Vào năm 2015, ít trường ở Oregon đã có hệ thống thông tin sinh viên (SIS) với chức năng sẵn có xúc tác cho các đánh dấu khóa học được luật mới này yêu cầu. Năm trường đã sử dụng Jenzabar SIS: Cao đẳng Cộng đồng Klamath, Cao đẳng Cộng đồng Southwestern Oregon, Cao đẳng Cộng đồng Tillamook Bay, Cao đẳng Cộng đồng Treasure Valley, và MHCC. Tất cả 5 trường đã sử dụng Jenzabar JICS như là cổng của sinh viên và người hướng dẫn; các đồng nghiệp của chúng tôi đã sử dụng Jenzabar JX cho giao diện với các nhân viên của họ, trong khi MHCC đã sử dụng CX hơi cũ hơn. Ba chương trình phần mềm Jenzabar đó – JX, CX, và JICS - thiếu chức năng cần thiết để tuân thủ các đánh dấu khóa học bắt buộc theo HB 2871, làm cho những người sử dụng tìm kiếm chúng ít hơn nhiều.
Amy Hofer, người điều phối các dịch vụ thư viện giáo dục mở rộng khắp bang về tài nguyên giáo dục mở của Oregon, đã có trách nhiệm giúp các cơ sở của chúng tôi đạt được sự tuân thủ. Vào mùa thu 2016, cô đã tập hợp tất cả các trường sử dụng Jenzabar cho một phiên động não nhóm. Chúng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng không có cải tiến phần mềm thì chúng tôi có thể không có khả năng tuân thủ với HB 2871. Dưới sự lãnh đạo của Open Oregon, các đại diện chính từ từng cơ sở đã gặp với các đại diện của Jenzabar và đã giải thích các nhu cầu của chúng tôi. Hành động độc lập, từng người trong số chúng tôi đã có thể đối mặt với phí cải thiện phần mềm của riêng chúng tôi - một chi phí đáng kể - nhưng thương thảo như là một tập thể theo chỉ thị pháp luật của bang, chúng tôi đã có khả năng làm việc với Jenzabar để đi tới hợp đồng tốt hơn: phí cải thiện phần mềm 15.000 USD, chia cho khắp tất cả 5 cơ sở để đổi lại việc xây dựng chức năng đánh dấu và tìm kiếm khóa học cần thiết cho từng cơ sở của chúng tôi. Open Oregon đã đề xuất mô hình ở đó từng trường thanh toán theo tỷ lệ tương ứng với FTE. Là trường lớn nhất theo FTE, MHCC vui vẻ chấp thuận phần đóng góp lớn nhất, điều chúng tôi tin tưởng là giải pháp công bằng nhất.
Jenzabar đã hoàn thành công việc của họ trong 2 tuần. Họ đã tạo ra trường mới trong CX và JX để xúc tác cho các đánh dấu khóa học trong các học phần riêng rẽ. Một cột mới trong JICS hiển thị các đánh dấu khóa học. Chức năng tìm kiếm được bổ sung thêm vào JICS xúc tác cho các sinh viên hạn chế tìm kiếm của họ theo các đánh dấu khóa học. Sau đó, từng trường đã lập kế hoạch riêng rẽ cho triển khai của riêng họ theo các nhu cầu bản địa.

TRIỂN KHAI
MHCC đã có rồi Nhóm về tính Kham được của Sách giáo khoa - TAT ( Textbook Affordability Team) (TAT; Cao đẳng Cộng đồng Mt. Hood 2020b) tích cực, được tạo ra theo sau bài trình bày chính từ TS. Cable Green, Giám đốc Giáo dục Mở của Creative Commons, ở hội nghị Trong khi Phục vụ Mùa thu 2015. Các thành viên của TAT gồm những người hướng dẫn, các thủ thư, các nhân viên cửa hàng sách của trường (trường sở hữu và vận hành), các trưởng khoa, các lãnh đạo của tổ chức sinh viên, và chủ tịch của trường. Vào mùa thu 2016, TAT đã thành lập tiểu ban để xử lý các chỉ định khóa học theo HB 2871. Tiểu ban này bao gồm người mua sách giáo khoa từ cửa hàng sách, nhà phân tích tài nguyên và lộ trình hướng dẫn, cá nhân tôi (như là người điều phối về tài nguyên giáo dục mở (OER) và các dịch vụ kỹ thuật của thư viện và là đồng chủ tịch của TAT), quản trị hệ thống CNTT Jenzabar, một lập trình viên máy tính, và giám đốc hạ tầng và hỗ trợ ứng dụng.
Khi cân nhắc các chỉ định khóa học, chúng tôi đã đặt ra cho bản thân vài câu hỏi cơ bản:
 1. Chúng tôi tìm ra học phần nào sẽ nhận các chỉ định nào như thế nào?
 2. Chúng tôi phân biệt giữa OER và không mất chi phí như thế nào?
 3. Chúng tôi định nghĩa chi phí thấp như thế nào?
 4. Chúng tôi tự động hóa việc đánh dấu khóa học trong thời khóa biểu khóa học của chúng tôi như thế nào?
 5. Chúng tôi thông tin cho những người hướng dẫn như thế nào?
 6. Chúng tôi thông tin cho các sinh viên như thế nào?
 7. Chúng tôi tập hợp dữ liệu để cung cấp các số liệu thống kể có ý nghĩa qua thời gian như thế nào?
Những người duy nhất có thể nói cho chúng tôi các học phần nào sẽ nhận được các chỉ định nào là những người hướng dẫn đang chọn các sách giáo khoa. Dù cửa hàng sách có rồi vài thông tin được tập trung này và có thể xuất dữ liệu, việc nhập dữ liệu của họ vào SIS (CX) và hiển thị nó trong thời khóa biểu khóa học (JICS) là không thể vì các chương trình phần mềm là không tương hợp. Ngoài ra, các hợp đồng sách giáo khoa đôi khi tới trễ hoặc thay đổi khi các chỉ định của người hướng dẫn thay đổi. Vài người hướng dẫn không chỉ định hoàn toàn các sách giáo khoa và, kết quả là, không giao tiếp với cửa hàng sách. Vì thế, tiến trình công việc này đã phải bắt đầu với những người hướng dẫn, và chúng tôi đã thấy điều này như là cơ hội để trao quyền cho họ để kiểm soát các chi phí sách giáo khoa gia tăng.
TAT đã làm việc với hiệp hội tổ chức sinh viên (SGA) của MHCC ngay từ đầu. Các đại diện của sinh viên đã được hỏi về các ưu tiên và sự thấu hiểu của họ về các đánh dấu khóa học - ví dụ, liệu các tư liệu nguồn mở có nên được nhận diện và “chi phí thấp” ngụ ý gì đối với các sinh viên. Sau khi cân nhắc thông qua điều trần chính thức các lãnh đạo của họ, SGA đã yêu cầu chỉ 2 chỉ định: “Chi phí thấp: dưới 50 USD” và “Không mất chi phí: 0 USD”. Họ đã yêu cầu rằng chúng tôi không đặc biệt chỉ định OER. Họ thích nhãn “Giá thành Sách giáo khoa” trong cột nơi các đánh dấu khóa học có thể được hiển thị (xem Hình 1), và, trong thực đơn kéo thả tìm kiếm , họ đã yêu cầu “Không Quy định” để chỉ ra không có giới hạn nào đã được thiết lập (xem Hình 2).
Hình 1: Các đánh dấu khóa học trong cột Giá thành Sách giáo khoa (Textbook Price) Thời khóa biểu khóa học của JICS với Không mất chi phí (No Cost) và Chi phí thấp (Low Cost) trong thời khóa biểu khóa học của JICS
Hình 2: Các trình giới hạn tìm kiếm trong JICS cho cột Giá thành Sách giáo khoa của thời khóa biểu khóa học trên trực tuyến

LẶP LẠI MẪU BÁO CÁO HỌC PHẦN ĐẦU TIÊN (2017)
Để tạo thuận lợi cho việc báo cáo và xuất bản các đánh dấu khóa học, TAT đã tạo ra mẫu biểu web những người hướng dẫn điền để tự động đánh dấu các học phần của họ hoặc như là không mất chi phí hoặc chi phí thấp. Chương trình máy tính của chúng tôi xây dựng mẫu báo cáo học phần – CSRF (Course Section Reporting Form) này từ đầu bằng việc sử dụng C#, ASP.NET, Javascript, HTML, và CSS, và quản trị viên hệ thống Jenzabar của chúng tôi đã thiết lập cấu hình cho giao diện lập trình ứng dụng (API) tự động ánh xạ các đầu vào của người hướng dẫn vào CX, sẽ được hiển thị và tìm kiếm được cho các sinh viên trong thời khóa biểu khóa học trên trực tuyến (JICS) ở thời điểm đăng ký, vì thế làm cho chúng tôi tuân thủ với HB 2871.
Những người hướng dẫn thấy CSRF bằng việc đăng nhập vào cổng MyMHCC của họ (JICS). Mẫu đó tự động liệt kê các học phần được chỉ định tới người đã đăng nhập vào. Các chỉ định học phần được cập nhật tự động theo thời gian, nên các học phần học kỳ tiếp sau là sẵn sàng để đánh dấu vài tuần trước khi mở đăng ký. Xem Hình 3.
Hình 3: Màn hình của giảng viên đối với mẫu biểu báo cáo học phần của MHCC

Những người hướng dẫn điền vào từng phần của CSRF, từng kỳ hạn, cho từng học phần họ giảng dạy, trước khi đăng ký trên trực tuyến mở cho từng học kỳ. Một khi họ điền rồi, cột Giá thành Sách giáo khoa (Textbook Price) cho thời khóa biểu khóa học trên trực tuyến tự động hiển thị các chỉ thị không mất chi phí hoặc chi phí thấp (xem Hình 1). Nếu những người hướng dẫn cần thay đổi chỉ định trong khóa học (như, sửa lỗi hoặc tiếp quản một học phần từ người hướng dẫn khác), họ điền mẫu đó một lần nữa và hạng mục đầu vào gần nhất sẽ ghi đè hạng mục đầu vào trước đó. CSRF của MHCC cung cấp phần về các câu hỏi đáp thường gặp - FAQ (FAQ; Cao đẳng Cộng đồng Mt. Hood 2020a), bao gồm cách tính toán các chi phí tư liệu khóa học; hướng dẫn về câu hỏi này đã có nguồn gốc từ FAQ có giấy phép CC BY so sánh được của Cao đẳng Cộng đồng Portland, cũng được viết để tuân thủ với HB 2871 của Oregon.
Là người điều phối OER và các dịch vụ kỹ thuật thư viện, tôi đã làm việc với lập trình viên máy tính của chúng tôi, và cùng nhau chúng tôi đã phát triển vô số thiết kế CSRF. Chúng tôi đã gặp với 5 người kiểm thử bản beta và đã xem lại các cấu trúc câu hỏi và chức năng của mẫu biểu dựa vào phản hồi của họ. Ban đầu, chúng tôi đã muốn các câu hỏi phục vụ như là công cụ quản lý thay đổi, để hướng dẫn những người hướng dẫn của chúng tôi trong các suy nghĩ mới. Chúng tôi đã muốn họ bắt đầu xem xét tổng chi phí các khóa học của họ là gì, ngoài học phí và các khoản phí khác. Chúng tôi cũng đã muốn họ chú ý tới các dạng giấy phép bản quyền nào điều chỉnh sử dụng các tư liệu khóa học của họ (xem Hình 4 và Hình 5).
Câu hỏi CSRF đầu tiên sinh ra các đánh dấu không mất chi phí và chi phí thấp trong thời khóa biểu khóa học của chúng tôi, và nó chỉ làm điều này nếu những người hướng dẫn trả lời hoặc “Hoàn toàn tự do không mất tiền!” (Completely Free!) hoặc “1 USD – 49 USD”, một cách tương ứng. Trong khi chúng tôi không đánh dấu bất kỳ điều gì vượt ra khỏi ngưỡng chi phí trong thời khóa biểu khóa học, chúng tôi tập hợp dữ liệu về các học phần nào đang sử dụng OER bất kể HB 2871 và các học phần nào có sách giáo khoa đắt giá được sử dụng cho nhiều học kỳ liên tiếp nhau.
Hình 4: Thiết kế câu hỏi của mẫu báo cáo học phần nửa đầu năm 2017
Hình 5: Thiết kế câu hỏi của mẫu báo cáo học phần nửa sau năm 2017
Chúng tôi đã triển khai phiên bản mẫu đầu tiên này vào đầu tháng 7/2017. Không may, đa số những người hướng dẫn đã rời khu trường trong thời gian nghỉ hè, không quay lại cho tới cuối tháng 8. Kết quả là, chúng tôi đã khởi xướng mềm qua học kỳ mùa hè và đã làm việc với phòng tiếp thị của trường cao đẳng của chúng tôi để sẵn sàng cho CSRF đúng lúc bắt đầu học kỳ mùa thu 2017.

TIẾP THỊ TỚI NHỮNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN VÀ SINH VIÊN
Nhóm tiếp thị của chúng tôi đã thiết kế tờ rơi cho Trong khi Phục vụ mùa thu 2017 (Hình 6) cũng như các áp phích (Hình 7) và các bưu thiếp (Hình 8) thông tin cho các sinh viên về các đánh dấu khóa học mới. Giám đốc hỗ trợ hạ tầng và ứng dụng của chúng tôi và tôi đã cùng trình bày về CSRF ở phiên nghỉ giữa kỳ trong khi phục vụ, và tôi sau đó đã giải thích mẫu đó chi tiết hơn trong cuộc gặp với các lãnh đạo giảng viên. Chúng tôi dán các áp phích sinh viên khắp trường, và các bưu thiếp được cho vào túi Chào mừng Tân sinh viên và đã được phân phát tại các điểm dịch vụ liên quan, chẳng hạn như quầy lễ tân của hội sinh viên, nơi đăng ký và tư vấn, và thư viện.
Hình 6: Tờ rơi trong khi phục vụ cho những người hướng dẫn công bố mẫu báo cáo học phần
Hình 7: Áp phích cho các sinh viên công bố các đánh dấu khóa học không mất chi phí/chi phí thấp
Hình 8: Bưu thiếp để trong các túi xách chào mừng các tân sinh viên

Tôi đã nhận được các phản hồi khác nhau qua thư điện tử và các bình luận mặt đối mặt. Vài người hướng dẫn đã điền rồi CSRF với biểu hiện của lòng biết ơn vì làm cho trường cao đẳng kham được hơn đối với các sinh viên. Những người hướng dẫn khác từng chưa quen làm việc với bất kỳ hậu cần nào về sách giáo khoa của họ – họ đã sử dụng các cuốn sách y hệt được các đồng nghiệp của họ chọn, và các trợ lý hành chính phòng ban của họ đặt hợp đồng với cửa hàng sách. Đối với những người hướng dẫn đó, việc điền CSRF từng là bước mới họ đã vật lộn để tích hợp vào sự chuẩn bị khóa học thường xuyên của họ. Một vài người hướng dẫn thể hiện cảm giác có lỗi vì chưa sẵn sàng sử dụng các sách giáo khoa chi phí thấp, trong khi những người khác cảm thấy bị mắc kẹt bởi các nhà xuất bản, những người mà họ cảm nhận như là giá thành lường gặt các sinh viên của họ vì những thay thế OER phù hợp cho các sách giáo khoa đắt giá của họ còn chưa sẵn sàng.
Việc cung cấp đúng lúc nhắc nhở những người hướng dẫn điền CSRF từ học kỳ này sang học kỳ khác, năm này sang năm khác, đã chứng minh là quan trọng nhưng khó để phối hợp. Tỷ lệ báo cáo của những người hướng dẫn tương quan chặt chẽ với việc liệu các lời nhắc bằng thư điện tử đã được gửi đi hay chưa. Ngay từ đầu, cửa hàng sách đã đưa vào đường liên kết tới CSRF trong tất cả các thư điện tử của họ yêu cầu đặt hàng sách giáo khoa, nhưng điều này một mình là không đủ. Vào mùa thu 2018 khi trọng tâm tiếp thị của chúng tôi đã chuyển hướng sang các sinh viên, chúng tôi đã không có mô hình nhân viên để cung cấp các lời nhắc qua thư điện tử bổ sung. Trong khi vài người hướng dẫn đã tự nhớ, tỷ lệ báo cáo của chúng tôi từng là thấp so với năm trước. Điều này nói lên nhu cầu có các mô hình nhân viên bền vững của các chương trình OER. Ban đầu, TAT đã nghĩ ai đó trong phòng ban lập lịch và đăng ký nên gửi lời nhắc bằng thư điện tử tới những người hướng dẫn như là trách nhiệm chính thức của phòng ban của họ vì các nhân sự đó được gắn vào việc xoay vòng luân phiên các ngày đăng ký và các đánh dấu khóa học có thể được coi là một dịch vụ sinh viên; sau đó chúng tôi nghĩ có lẽ nhân viên trong các dịch vụ hướng dẫn nên làm nó vì việc báo cáo tiết kiệm chi phí có thể được coi là dịch vụ hướng dẫn. Vào mùa xuân 2019, sau khi tôi quay lại từ huấn luyện Chứng chỉ Thủ thư OER của Mạng Sách giáo khoa Mở, chúng tôi đã quyết định tôi sẽ gửi các thư điện tử nhắc nhở đó, vì tôi ngày càng được biết tốt hơn giữa những người hướng dẫn của chúng tôi như là người điều phối OER. Tôi đã thiết lập thời khóa biểu để gửi các thư điện tử nhắc nhở 1 tuần trước khi thời khóa biểu khóa học có thể xem được, và sau các giai đoạn Thêm/Bớt kết thúc, để nắm bắt được bất kỳ thay đổi nào của người hướng dẫn những phút cuối cùng. Với thủ tục đó, các lời nhắc qua thư điện tử đúng lúc, số lượng báo cáo của chúng tôi đã gia tăng và ổn định.
Vào mùa thu 2018, đại diện SGA của TAT đã nêu rằng các áp phích và bưu thiếp chúng tôi tiếp tục phân phối đã không đủ - rằng nhiều sinh viên đã nói họ đã không biết về các đánh dấu khóa học. Lãnh đạo sinh viên có động lực cao và cần mẫn này đã có ý tưởng làm video hướng dẫn về cách để tìm kiếm các khóa học với các đánh dấu không mất chi phí và chi phí thấp. Phòng học tập trên trực tuyến của chúng tôi và đồng chủ tịch TAT của tôi đã giúp anh ta với phần mềm và soạn sửa video, và hướng dẫn đã ra đời trong Tuần Giáo dục Mở 2019 (Cao đẳng Cộng đồng Mt. Hood 2019; xem Hình 9).
 
Một yếu tố của YouTube đã bị loại bỏ khỏi phiên bản văn bản này. Bạn có thể xem nó ở đây: https://uta.pressbooks.pub/markingopenandaffordablecourses/?p=148
Hình 9: Hướng dẫn xác định các sách giáo khoa chi phí thấp và không mất chi phí trong thời khóa biểu khóa học

Video này có đường liên kết từ trang đăng ký khóa học của chúng tôi, và phòng tiếp thị của chúng tôi có kế hoạch chia sẻ nó qua các kênh phương tiện xã hội trong tất cả các giai đoạn đăng ký sắp tới. Chúng tôi kỳ vọng điều này cũng sẽ giúp TAT tham gia với các nhân viên mới của tổ chức sinh viên hàng năm.

THU THẬP & PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Chương trình máy tính của chúng tôi xây dựng công cụ báo cáo trợ giúp trong JICS cho cổng quản trị CSRF để sinh ra các báo cáo CSV ở bất kỳ thời điểm nào cho bất kỳ khoảng thời gian nào (xem Hình 10). Đăng nhập tới công cụ Xuất Dữ liệu CSRF đã được trao cho bản thân tôi và nhân viên nghiên cứu cơ sở của MHCC, người sử dụng dữ liệu để sinh ra các số liệu thống kê có nghĩa cho các bên tham gia đóng góp bên trong và bên ngoài.
Hình 10: Công cụ báo cáo trợ giúp Mẫu Báo cáo Học phần

Ví dụ, xuất dữ liệu CSRF nói cho tôi biết rằng giữa mùa hè 2017 và mùa xuân 2018, 75 người hướng dẫn đã báo cáo sử dụng các tài nguyên lựa chọn thay thế trong các khóa học của họ. Phòng phân tích và nghiên cứu của cơ sở của chúng tôi đã sử dụng dữ liệu của CSRD và thực hành tốt nhất đang nổi lên để sử dụng phương pháp nhân 100 USD không mất chi phí /75 USD chi phí thấp để tính toán các sinh viên đã tiết kiệm được hơn 1 triệu USD trong khoảng thời gian từ mùa hè 2017 tới mùa xuân 2019. Con số này có khả năng là thấp, vì nhiều người hướng dẫn còn đang làm quen với việc điền CSRF. Trong khi không có ưu đãi cho việc điền mẫu biểu đó, những người hướng dẫn thường có thiện chí làm nó khi được nhắc nhở và có đường liên kết thuận tiện để nhấn vào.
Ngoài việc trao cho chúng tôi bức tranh rõ ràng về các thành công của chúng tôi với OER và tiết kiệm chi phí sách giáo khoa, dữ liệu của CSRF ngẫu nhiên đã hé lộ tập con những người hướng dẫn vẫn chưa nhận thức được về những lợi ích của giáo dục mở, ngoài tiết kiệm chi phí cho các sinh viên. TAT đang làm việc để giải quyết điều này qua huấn luyện phát triển nghề nghiệp về sư phạm mở, các thực hành tốt nhất, các câu chuyện thành công, các lời chứng của sinh viên và người hướng dẫn, và cung cấp hỗ trợ chương trình giảng dạy từ các thủ thư và các nhà thiết kế hướng dẫn.

LẶP LẠI MẪU BIỂU BÁO CÁO HỌC PHẦN THỨ HAI (2019)
Nhiều người hướng dẫn của chúng tôi đã toàn tâm ôm lấy OER và các phương pháp tiết kiệm chi phí sách giáo khoa khác, vâng qua 2 năm đầu triển khai, tỷ lệ báo cáo đã giảm. Việc thiết lập CSRF như một phần tiến trình công việc thường xuyên của những người hướng dẫn đã chứng minh là thách thức, phần lớn vì biến động lớn về cách thức các phòng ban khác nhau lựa chọn và đặt hàng các sách giáo khoa. Chúng tôi đã quyết định rút ngắn thiết kế câu hỏi CSRF, cùng với các lời nhắc qua thư điện tử thường ngày của tôi, với hy vọng làm gia tăng tỷ lệ trả lời của người hướng dẫn. Vào mùa xuân 2019, Open Oregon đã gửi đi yêu cầu dữ liệu bổ sung, nó đã giúp chúng tôi xác định chúng tôi có thể nới lỏng gánh nặng báo cáo của những người hướng dẫn như thế nào.
Yêu cầu của Open Oregon đã được thực hiện nhân danh Ủy ban Điều phối Giáo dục Đại học của bang. Ủy ban này tìm kiếm dữ liệu đánh giá về tác động của chỉ thị đánh dấu khóa học HB 2871, cũng như lên sự tiết kiệm của sinh viên là kết quả từ hơn 650.000 USD tiền trợ cấp OER được nhà nước cấp vốn cho những người hướng dẫn khắp Oregon trong khoảng thời gian các năm 2015-2019. Việc có các tham số báo cáo rõ ràng đã giúp cho chúng tôi thấy rằng thiết kế câu hỏi CSRF ban đầu đã yêu cầu dữ liệu chúng tôi không cần, trong khi bỏ qua dữ liệu có trọng tâm hơn mà chúng tôi cần. TAT đã làm việc với nhân viên nghiên cứu của cơ sở và phân tích của chúng tôi và với CNTT để tối ưu hóa CSRF để giảm thiểu tổng số các câu hỏi cho người hướng dẫn trong khi vẫn làm thỏa mãn các kỳ vọng báo cáo mới đó của bang.
Chúng tôi đã đảm bảo rằng các thay đổi chúng tôi làm đã không vô hiệu hóa dữ liệu CSRF của năm trước đó. Chúng tôi cũng tuyển dụng vài người kiểm thử bản beta của người hướng dẫn để có phản hồi về phiên bản rút gọn này của mẫu biểu. Thiết kế câu hỏi chúng tôi đã đưa ra (Hình 11) về chức năng cân bằng và phản hồi của người sử dụng. Các tính chỉnh đó (chi tiết bên dưới) đã làm việc: tỷ lệ những người hướng dẫn tham gia đã gia tăng, và chúng tôi đã có khả năng báo cáo tiết kiệm chi phí sách giáo khoa hơn 2 triệu USD tới mùa xuân 2020.
Hình 11: Thiết kế câu hỏi của Mẫu Báo cáo Học phần 2019

Tổng chi phí của tất cả các tư liệu khóa học được yêu cầu vẫn là điểm dữ liệu đầu tiên trong CSRF, khi mà API đó tiếp tục tự động xuất bản các đánh dấu không mất chi phí và chi phí thấp trong thời khóa biểu khóa học. Chúng tôi đã giảm số lượng nhiều lựa chọn từ 7 xuống 3, đó là, chỉ tới những gì phù hợp với HB 2871. Tổng số các câu hỏi cũng đã giảm xuống còn 3, với việc hỏi lần thứ 2 liệu khóa học có đang sử dụng OER hay không, bất kể ngưỡng chi phí. Vì vài khóa học sử dụng OER nhưng vẫn cao hơn 50 USD tổng chi phí các tư liệu khóa học, chúng có thể không đáp ứng được câu hỏi về ngưỡng chi phí. Việc có những người hướng dẫn báo cáo sử dụng OER mà không cân nhắc tới chi phí trao cho chúng tôi số lượng sạch để báo cáo khi các nhà làm luật của bang và các nhà quản trị của trường hỏi có bao nhiêu OER đang được sử dụng? Sau vài tranh luận, chúng tôi giữ một loạt câu hỏi về khóa học vì chúng tôi tin tưởng rằng nó thu được dữ liệu tiết kiệm chi phí có giá trị, thậm chí dù việc báo cáo dữ liệu như vậy không được luật yêu cầu.
Chúng tôi đã loại bỏ các đường liên kết “Cần trợ giúp chứ?” (Need Help) đối với các hỏi đáp thường gặp (FAQ) từ CSRF vì những người hướng dẫn đã không nhấn vào chúng. Chúng tôi đã loại bỏ các trường lưu ý vì không ai giám sát các lưu ý đó theo thời gian thực, và chúng tôi đã loại bỏ các câu hỏi về các tư liệu khóa học, các tính toán tiết kiệm chi phí, và các trường ISBN và URL vì chúng là thừa. Những sửa đổi đó đã sản sinh ra một mẫu gọn gàng có khả năng thu thập tất cả dữ liệu chúng tôi cần trong khi giảm được gánh nặng cho những người hướng dẫn hoàn thành mẫu biểu dài đó.
Dù lặp lại CSRF dài đầu tiên của chúng tôi đã có ý định như là một công cụ quản lý thay đổi, để nhắc nhở sự dịch chuyển văn hóa trong cách thức những người hướng dẫn nghĩ về các tư liệu khóa học. Từ quan điểm của tôi nó dường như đã làm việc. Tới mùa xuân 2019, chuẩn mực văn hóa mới là giữ cho các chi phí sách giáo khoa là tối thiểu. Quan tâm gia tăng của những người hướng dẫn về OER được minh chứng bằng việc có bao nhiêu người trong số họ đề xuất các trợ cấp OER và tham dự các hội nghị OER.

TÍNH BỀN VỮNG KHẮP CÁC KHO KHÉP KÍN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG
Tới đầu mùa hè 2019, các dịch vụ sinh viên của MHCC đã đạt tới các giai đoạn phát triển cuối cùng phát hành phiên bản beta của giao diện người sử dụng đăng ký khóa học hoàn toàn mới với nhà cung cấp EAB Global. Không may, vì dự án đã được triển khai không có sự tham gia của các bên tham gia đóng góp của TAT, các đánh dấu khóa học không mất chi phí và chi phí thấp được HB 2871 yêu cầu đã bị bỏ qua trong thiết kế phần mềm ban đầu. Tôi đã không nhận thức được rằng giao diện người sử dụng mới đã được triển khai cho tới tháng 6, nhưng một khi người quản lý dự án đã được cảnh báo về vấn đề này, cô đã tức thì liên hệ với EAB và đã giải thích rằng chúng tôi có thể không tung ra phiên bản chính thức của giao diện đăng ký mới cho tới khi EAB sửa phần mềm đó để bao gồm các đánh dấu khóa học không mất chi phí và chi phí thấp. EAB đã bắt đầu công việc phát triển một giải pháp ngắn hạn sử dụng trường No Cost / Low Cost (không mất chi phí / chi phí thấp) của CX đã được tạo ra từ phí cải thiện phần mềm Jenzabar từ năm 2016, nhưng sự lấp chỗ trống này sẽ yêu cầu các cú nhấn thêm và các sinh viên sẽ không tìm kiếm được.
Hệ thống trong nội bộ của chúng tôi chào những lợi ích to lớn. Nó xúc tác cho kiểm soát trực tiếp đối với các đầu vào và đầu ra dữ liệu, nên khi chúng tôi đã quyết định chúng tôi muốn thay đổi thiết kế câu hỏi, đã không có nhà cung cấp nào hạn chế các lựa chọn của chúng tôi hoặc lấy phí thiết lập cấu hình của chúng tôi; và trong trường hợp xảy ra trục trặc hiếm hoi (chỉ 2 lần ngay khi bắt đầu), chúng tôi đã có sự hỗ trợ CNTT nội bộ của riêng chúng tôi. Ở vài thời điểm trong tương lai, EAB có kế hoạch phát triển chức năng đánh dấu khóa học mạnh mã để nâng mức triển khai JICS của chúng tôi - chúng tôi chỉ là một trong nhiều khách hàng khắp đất nước đã yêu cầu chức năng này về báo cáo chi phí sách giáo khoa. Tuy nhiên, cho tới khi EAB có khả năng duy trì sự tuân thủ của chúng tôi với HB 2871, chúng tôi sẽ ưu tiên cho giao diện đăng ký khóa học JICS hiện hành của chúng tôi.
Các kho khép kín trong giáo dục đại học là không mới. Dù chúng tôi suýt vô tình phạm luật bang, chưa kể việc hoãn 2 năm quan hệ với người hướng dẫn được trau dồi cẩn thận, thiết kế của CSRF, kiểm thử, và triển khai, tiếp thị, huấn luyện sinh viên, và báo cáo dữ liệu tiết kiệm chi phí cho bang, sai sót này có thể được đánh giá như là nỗi đau gia tăng của chương trình về khả năng kham được sách giáo khoa của chúng tôi khi nhận thức của cơ sở mở rộng khắp các văn phòng hành chính và phòng ban. TAT đã bắt đầu vào năm 2015 như là phong trào của các thường dân giữa những người hướng dẫn, các nhân viên, và tổ chức của sinh viên, vận hành giữa các phòng ban chính thức của trường đã trao quyền cho các hoạt động của trường. Chúng tôi đã có rất ít giám sát hành chính. Qua thời gian, chúng tôi đã phát triển để nắm lấy các dự án chính như là chương trình trợ cấp OER nội bộ được Quỹ MHCC cấp vốn, tạo ra vị trí người điều phối OER chính thức, và các đánh dấu khóa học không mất chi phí / chi phí thấp. Thực tế là tuân thủ với HB 2871 đã để lại các cuộc họp lập kế hoạch chính của các nhà quản trị mức cao khắp trường chỉ ra nhu cầu một đơn vị hành chính cho các đánh dấu khóa học không mất chi phí và chi phí thấp để đảm bảo đưa vào kế hoạch của trường.
Bản chất tự nhiên 3 khía cạnh của các đánh dấu khóa học đó cản trở trách nhiệm tuân thủ HB 2871 khỏi việc dễ dàng phù hợp trong cấu trúc hành chính của chúng tôi. Các đánh dấu khóa học trong hệ thống đăng ký là một dịch vụ sinh viên; những người hướng dẫn điền CSRF là một dịch vụ hướng dẫn; và phân tích và báo cáo dữ liệu là một dịch vụ nghiên cứu của cơ sở. Bất kể khép kín thế nào, việc tìm kiếm người quản trị của trường để nắm quyền sở hữu việc tuân thủ với pháp luật về OER là một trong những nhu cầu chính của TAT để tiến lên. Giám đốc thông tin về CNTT, trong khi đó, đã thiết lập một mạng an toàn: được yêu cầu về pháp lý, các đánh dấu khóa học không mất chi phí và chi phí thấp bây giờ chính thức trong danh sách các dịch vụ sống còn của CNTT mà phải được duy trì qua thời gian, khi các chương trình và công nghệ thay đổi, và Người điều phối OER đã được bổ sung thêm vào danh sách những người cần kiểm tra của CNTT khi bắt tay vào các dự án mới.

CÁC KHUYẾN CÁO
 1. Phát triển các đầu vào và đầu ra của bạn với tất cả những người sử dụng của bạn ngay từ đầu. Xác định tình trạng báo cáo các yêu cầu của bạn (nếu có); lôi kéo các sinh viên của bạn tìm ra những gì thực sự hữu ích cho họ; lôi kéo những người hướng dẫn của bạn thông qua các chiến dịch nhận thức và kiểm thử beta - và đánh giá đầu vào của họ; lặp đi lặp lại nhắc nhở họ điền các mẫu biểu của bạn; và thực hiện những thay đổi dựa vào phản hồi của người sử dụng. Nếu điều đó không làm việc được cho họ, nó sẽ không làm việc được cho bạn.
 2. Xác định kiểu quản lý dự án của phòng CNTT của bạn và cách thức họ theo dõi các dịch vụ sống còn. Rất có khả năng họ sẽ cần lập kế hoạch trước để phân bổ nhân sự cho dự án của bạn.
 3. Xác định rõ các định nghĩa chức năng/chính sách cho các mẫu trên trực tuyến của bạn và làm sạch các đầu vào của bạn (như, đảm bảo những người sử dụng không thể chèn mã hay bất kỳ điều gì không thích hợp vào các trường văn bản).
 4. Hạn chế tối đa nhập liệu thủ công và không để sự hoàn hảo thành kẻ thù của của điều tốt lành. Bạn có thể có vài lỗi báo cáo báo cáo thiếu; quy trình có con đường học tập nhưng rốt cuộc sẽ trao quyền cho những người hướng dẫn để bước tiếp vào thảo luận chi phí sách giáo khoa.
 5. Lập nhóm với cửa hàng sách trong khu trường của bạn, đặc biệt khi pháp luật bang cũng yêu cầu họ hiển thị các đánh dấu khóa học. Khi làm việc với các cửa hàng sách bên thứ 3, hãy cảnh giác đối với các mệnh đề “vỏ bọc mở” (open wrapping) và “tráng qua hàng mở” (open washing) trong các hợp đồng của họ mà có thể áp đặt lên các tiến trình công việc đánh dấu khóa học của bạn - cung cấp truy cập không bị kiểm soát tới các sách giáo khoa tự do không mất tiền và chi phí thấp đi ngược với mô hình lợi nhuận dẫn dắt của họ.
 6. Chỉ định một người quản trị mức cao của trường để có trách nhiệm về sự tuân thủ pháp luật với luật của bang điều hành các đánh dấu khóa học. Giữ cho tất cả các nhà quản trị có đầy đủ thông tin và được trao quyền, đặc biệt chủ tịch trường cao đẳng của bạn. Họ sẽ vô địch công việc tập trung vào sinh viên này với lãnh đạo giáo dục và các nhà làm luật của bang, điều cung cấp gốc rễ mạnh cho triển khai thành công.
 7. Kiên nhẫn và tử tế với những người của bạn như người hướng dẫn, nhà quản trị, và bất kỳ ai đang vật lộn với sự thay đổi. OER đang phá bỏ vài mẫu dạng rất cũ kỹ, vì thế hãy lắng nghe sâu sát những lo ngại của những người kháng cự lại. Họ có thể sẽ cung cấp thứ gì đó hữu dụng mà bạn còn chưa nghĩ tới. Đây là quy trình học hỏi đối với bất kỳ ai yêu cầu kỹ năng trong điều hướng thay đổi đột phá.

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

CAO ĐẲNG LOWER COLUMBIA - ĐÁNH DẤU KHÓA HỌC MỞ VÀ KHAM ĐƯỢC

Nguồn: Sarah Hare, Jessica Kirschner, và Michelle Reed biên tập: Đánh dấu khóa học mở và kham được: Các thực hành tốt nhất và các trường hợp điển hình; Nhà in Mavs xuất bản năm 2020, giấy phép mở CC BY 4.0.


ANDREA GILLASPY STEINHILPER

NỀN TẢNG
Cao đẳng Lower Columbia (LCC) là trường cao đẳng cộng đồng nhỏ học 2 năm ở Longview, Washington, với ghi danh mùa thu 2018 khoảng 3.000 sinh viên tương đương toàn thời gian. Ban đầu, Longview từng là một thị trấn khai thác gỗ, và 30 năm gần đây vùng cực nam Bang Washington này của chúng tôi đã gặp khó khăn về kinh tế. Khu vực này khá hẻo lánh, nằm giữa Portland và Seattle, và không có các cơ sở sau trung học nào khác trong vòng 45 dặm. Để hỗ trợ cộng đồng của chúng tôi, kế hoạch chiến lược của chúng tôi bao gồm truy cập, hỗ trợ, và hoàn thành của sinh viên. Như một giai thoại, chúng tôi đã thấy rằng chi phí các sách giáo khoa là rào cản đối với sự truy cập và hoàn thành của sinh viên; kết quả là, sử dụng tài nguyên giáo dục mở (OER) và việc giảm chi phí các sách giáo khoa đã cung cấp hỗ trợ quan trọng cho sứ mệnh của trường cao đẳng của chúng tôi.

LỊCH SỬ OER Ở CAO ĐẲNG LOWER COLUMBIA
Vài giảng viên LCC đã bắt đầu sử dụng tài nguyên giáo dục mở cho các khóa học riêng rẽ của riêng họ vào đầu các năm 2010. Vào năm 2014, LCC đã tham gia vào sáng kiến các Thủ thư như là các nhà Lãnh đạo Giáo dục Mở từ Ban lãnh đạo Bang Washington đối với các trường Cao đẳng Cộng đồng và Kỹ thuật – SBCTC (State Board for Community and Technical Colleges) và Thư viện Bang Washington (Các Thủ thư như là các Lãnh đạo Giáo dục Mở 2015). Thông qua chương trình này, LCC đã nhận được trợ cấp khởi nghiệp 2.500 USD, nó cấp để phát triển Kế hoạch Hành động OER của chúng tôi cũng như lương của giảng viên để triển khai 2 lớp OER (Tiếng Anh 101 và Tâm lý học 101). Kế hoạch Hành động đó, một yêu cầu của trợ cấp ban đầu, đã gợi ý xác định các nhu cầu, tài nguyên, và các đối tác. Chúng tôi đã nói chuyện với nhiều tay chơi OER khắp khu trường, bao gồm các nhà quản trị, tư vấn, các nhóm sinh viên, và giảng viên. Các nhà quản trị đã yêu cầu chúng tôi nói với cửa hàng sách và cửa hàng in. Việc tư vấn đã gợi ý làm việc với Quỹ (Foundation). Tất cả điều này đã giúp xây dựng nhóm cốt lõi những người ủng hộ OER. Tới tháng 6/2015, nhóm đã tiến hóa thành nhóm cố vấn OER liên quan tới cửa hàng sách, cửa hàng in, các giảng viên, và thư viện. Nhóm cố vấn hiện tiếp tục giúp chúng tôi truyền đạt các nhu cầu OER khắp khu trường.

GIỚI THIỆU CÁC ĐÁNH DẤU KHÓA HỌC
Khi Thư viện LCC bắt đầu làm việc với OER vào năm học 2014/2015, chúng tôi đã không cân nhắc việc xác định hoặc đánh dấu các lớp học nào sử dụng OER trong danh mục các khóa học. Tuy nhiên, khi phong trào đó phát triển trong khu trường của chúng tôi, với sự tham gia nhiều hơn của những người hướng dẫn, nhiều lớp học hơn, và nhiều sinh viên hơn có quan tâm về các sách giáo khoa không đắt giá, việc xác định các lớp học OER đã trở thành ngày càng quan trọng. Các văn phòng cố vấn và thành công của sinh viên đã và đang mua các sách giáo khoa vì nhiều sinh viên có thể không kham được để tự họ mua. Phong trào OER có khả năng giúp mọi người với chi phí các tư liệu và cải thiện sự bình đẳng của sinh viên trong khu trường - nhưng chỉ nếu các cố vấn và sinh viên biết khóa học nào sử dụng OER.

TẠO RA TỜ RƠI QUẢNG BÁ CÁC KHÓA HỌC OER
Bước đầu tiên của chúng tôi quảng bá OER trong khu trường từng là phát triển tờ rơi xác định các khóa học sử dụng OER như là tư liệu khóa học chính. Người quản lý cửa hàng sách, một tay chơi tích cực trong nhóm cố vấn, đã biết các sách giáo khoa nào các giảng viên sử dụng và chi phí của tất cả các sách giáo khoa đó. Ngoài ra, khi các giảng viên muốn các tư liệu lựa chọn thay thế, ông đã gửi họ tới các thủ thư OER bán thời gian của chúng tôi. Vì thế, thủ thư và người quản lý cửa hàng sách biết các lớp học nào sử dụng OER và các tư liệu chi phí thấp. Với thông tin đó, chúng tôi đã phát triển tờ rơi xác định tất cả các lớp học OER của chúng tôi. Quý đầu tiên chúng tôi đã triển khai tờ rơi (mùa thu 2015) danh sách các lớp học của chúng tôi sử dụng OER từng là nhỏ - khoảng 40 học phần, chủ yếu về Tâm lý học và Sinh học. Áp dụng OER đã không gia tăng, đặc biệt khi các giảng viên doanh nghiệp của chúng tôi ký kết sử dụng OER. Để thể hiện tác động tiềm tàng của OER, thủ thư của chúng tôi đã phát triển một khảo sát hỏi các sinh viên liệu họ có thấy các sách giáo khoa OER hữu dụng như các tư liệu truyền thống hay không và liệu họ có chọn chúng hay không. Người quản lý cửa hàng sách theo dõi tất cả tiền sinh viên chi tiêu - hoặc tiết kiệm được - bằng việc sử dụng OER. Giám đốc thư viện và người quản lý cửa hàng sách đã làm việc cùng nhau để nhắc nhở chủ tịch của trường biết OER tiết kiệm được cho các sinh viên bao nhiêu tiền, thậm chí việc đặt các quảng cáo trên bảng các độc giả trong khu trường về các khoản tiết kiệm của OER (xem Hình 1). Với tất cả sự quảng cáo này tới các sinh viên, các giảng viên, và quản trị, OER rốt cuộc đã được xác định trong các ưu tiên thường niên của trường cao đẳng này.
Hình 1: Quảng cáo trên bảng các độc giả về tài nguyên giáo dục lựa chọn thay thế từ mùa xuân 2016

LÀM LẠI THƯƠNG HIỆU CHO SÁNG KIẾN TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC LỰA CHỌN THAY THẾ
Vào các năm 2015/2016, vài thành viên nhóm cố vấn của chúng tôi đã nghĩ chúng tôi cần làm rõ cách chúng tôi xác định các tư liệu khóa học không đắt giá của chúng tôi được tiếp thị trên tờ rơi vì
 1. không phải tất cả các tư liệu là tự do không mất tiền, đặc biệt nếu các sinh viên mua chúng trong cửa hàng sách;
 2. không phải tất cả chúng đều là mở - ví dụ, vài người hướng dẫn đã sử dụng các sách điện tử sẵn sàng thông qua các cơ sở dữ liệu thư viện; và
 3. vài trong số các hạng mục vừa không tự do không mất tiền vừa không mở khi những người hướng dẫn đã sử dụng các cuốn sách rất đắt tiền.
Vâng tất cả các tư liệu đó vẫn còn được đưa vào. SBCTC đã chỉ định nghĩa OER, và chúng tôi có thể không tìm thấy các trường khác đưa vào các tư liệu lựa chọn thay thế đó với OER của họ. Không trường khác nào đã nói về việc in OER và bán chúng ở cửa hàng sách, nhưng các giảng viên và sinh viên của chúng tôi đánh giá cao việc có bản in, đối nghịch với các sách giáo khoa trên trực tuyến. Việc lo ngại về bản quyền, sử dụng công bằng, và định nghĩa “mở”, các thành viên nhóm cố vấn đã thảo luận liệu chúng tôi có nên sử dụng một chỉ định khác cho các tư liệu của chúng tôi hay không. Vào năm 2016 chúng tôi đã đi với định nghĩa của riêng chúng tôi về “tài nguyên giáo dục lựa chọn thay thế” (Alternative Educational Resources), hoặc AER, và đã bắt đầu sử dụng chỉ định này để nói về các tư liệu khóa học không đắt giá cho sinh viên. Dù hạng mục đó là thương mại hay OER, được in hay chỉ sẵn sàng trên trực tuyến, miễn là sinh viên chỉ phải trả tiền cho các tư liệu khóa học được yêu cầu 30 USD hoặc ít hơn, chúng tôi sẽ coi nó là AER. Trong quảng cáo thời khóa biểu lớp học (và tờ rơi), AER được giải thích như sau:
LCC gọi các tài nguyên đó là Tài nguyên Giáo dục Lựa chọn thay thế (AER), và chúng bao gồm các tài nguyên khóa học các sinh viên trả tiền để sử dụng ít hơn 30 USD. Vài khóa học AER có thể bao gồm các tài nguyên không được cấp phép mở nhưng vẫn giảm giá cho các sinh viên, như các sách giáo khoa đã qua sử dụng hoặc không đắt giá, các tài nguyên thư viện, và các lựa chọn thay thế khác so với các sách giáo khoa thương mại đắt tiền. (Cao đẳng Lower Columbia 2018)

ĐÁNH DẤU TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC LỰA CHỌN THAY THẾ TRONG THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC
Kích cỡ LCC nhỏ ngụ ý hầu hết các nhân viên có các trách nhiệm khác nhau. May thay, từ 2015-2017, người chịu tránh nhiệm xây dựng thời khóa biểu lớp học cũng là trợ lý hành chính thư viện, người đã trở thành đối tác quan trọng trong triển khai các chỉ định tài nguyên lựa chọn thay thế. Cho tới khi cô tham gia, tất cả quảng cáo các lớp AER từng là truyền khẩu hoặc bằng các tờ rơi chúng tôi đã tạo ra. Bắt đầu từ mùa thu 2016, trợ lý hành chính này đã tìm thấy chỗ để đưa thông tin đó vào thời khóa biểu của lớp học. Đã có một thẻ trong thời khóa biểu lớp học còn chưa được sử dụng, và cô đã điền vào chỗ trống đó bằng một biểu tượng cô đã phát triển - một ký tự e trong vòng tròn. Cô đã thêm biểu tượng này vào khóa của mã nhận diện khóa học (xem Hình 2).
Hình 2: Biểu tượng và mô tả tài nguyên giáo dục lựa chọn thay thế từ khóa trong thời khóa biểu lớp học

Cô đã gắn thẻ cho từng khóa học AER với biểu tượng đó. Các sinh viên lựa chọn khóa học với biểu tượng đó và biết nó có thể có các tư liệu rất rẻ (hoặc tự do không mất tiền). Tất cả điều chúng tôi cần làm là xác định từng lớp học sử dụng AER.
Điều này đã dẫn tới sự tạo ra thủ tục đánh dấu khóa học của chúng tôi. Một khi thời khóa biểu lớp học được phác thảo, người trợ lý hành chính có trách nhiệm tạo ra thời khóa biểu lớp học đó gửi cho thủ thư OER danh sách tất cả các lớp học và học phần cho từng quý được đưa ra. Thủ thư OER giữ danh sách chính tất cả những người hướng dẫn và các khóa học sử dụng AER. Từng học phần sử dụng AER được gắn thẻ, và thủ thư OER gửi danh sách phác thảo tới tất cả các giảng viên. Các giảng viên sau đó khẳng định các học phần đó, và chỉ các học phần đó, quả thực đang sử dụng AER. Danh sách đó được chuyển tiếp ngược lại cho trợ lý hành chính, người tạo ra mã đúng cho tất cả các học phần và bổ sung biểu tượng cho từng lớp AER liệt kê trong thời khóa biểu lớp học của quý đích đó. Cuối cùng, tất cả các khóa học và học phần sử dụng AER được xác định trong thời khóa biểu lớp học (xem Hình 3).
Hình 3: Khóa học từ thời khóa biểu lớp học sử dụng tài nguyên giáo dục lựa chọn thay thế

XÁC ĐỊNH AER TRONG TỜ RƠI VÀ TRANG WEB CỦA KHU TRƯỜNG
Người trợ lý hành chính của thư viện đã gợi ý chúng tôi nói cho nhà thiết kế đồ họa của khu trường và nhờ cô làm lại tờ rơi ban đầu của chúng tôi quảng bá các khóa học và các học phần sử dụng AER. Vì nhà thiết kế đồ họa đã làm việc cho phòng tiếp thị, cô đã có khả năng đảm bảo rằng các sinh viên đã có tờ rơi hấp dẫn, và cô đã cộng tác với chúng tôi để kết hợp tờ rơi đó vào phiên bản in của thời khóa biểu lớp học.
Tới Quý mùa đông 2017 chúng tôi đã gia tăng đột ngột số lượng các học phần sử dụng AER. Các giảng viên và quản trị đã bắt đầu lưu ý tới. Phòng quảng cáo đã truyền tay danh sách các lớp học AER cho tất cả các sinh viên mới, nói cho họ các khóa học đó có các sách giáo khoa có thể truy cập được trên trực tuyến tự do không mất tiền hoặc được mua với giá ít hơn 30 USD ở cửa hàng sách. Chúng tôi đã tạo ra danh sách chính xác, có ý nghĩa của các khóa học sử dụng AER, và các sinh viên đã đăng ký cho họ với AER trong đầu.
Trong số các thách thức nảy sinh từng có việc đảm bảo tính đương thời các tư liệu quảng cáo đang được phân phối. Chúng tôi đã phát hiện rằng dù phòng cố vấn đã truyền tay danh sách các lớp học có AER cho các sinh viên, họ đã không luôn sử dụng các phiên bản hiện hành. Những người hướng dẫn của chúng tôi quyết định riêng lẻ các sách giáo khoa nào họ muốn sử dụng. Ví dụ, không phải tất cả 100 người hướng dẫn Tâm lý học cần sử dụng cùng một tư liệu khóa học. Chúng tôi cần đảm bảo các cố vấn hiểu rằng một người hướng dẫn sử dụng AER để giảng dạy một học phần không ngụ ý tất cả đã làm thế hoặc cùng một người hướng dẫn đó có thể giảng dạy học phần y hệt đó từ học kỳ này sang học kỳ khác. Chúng tôi đã phải tìm cách đảm bảo tất cả các cố vấn có các bản sao danh sách AER hiện hành và họ có thể dễ dàng có tệp và in nhiều bản sao nếu chúng hết. Chúng tôi tiếp cận bộ phận Quan hệ của trường Cao đẳng, nó giám sát các trang web của chúng tôi, với vấn đề này. Sau vài thảo luận, họ đã quyết định liên kết trang web “Thời khóa biểu Lớp học” (Hình 4) với tờ rơi AER và danh sách đứng một mình (Hình 5), sao cho tất cả các cố vấn có thể truy cập càng nhiều bản sao cần thiết càng tốt và tài liệu đó có thể luôn được cập nhật.
Hình 4: Trang kết quả Thời khóa biểu Lớp học với đường liên kết tới danh sách Tài nguyên Giáo dục Lựa chọn thay thế (AER)
Hình 5: Danh sách đứng một mình cho các khóa học Tài nguyên Giáo dục Lựa chọn thay thế (AER) ở Cao đẳng Lower Columbia

Bắt đầu vào năm 2019, LCC đã thiết lập quy trình tạo tờ rơi mới từng quý, vì thế đảm bảo rằng tất cả các khóa học AER hiện hành được liệt kê trong thời khóa biểu lớp học. Tờ rơi được cập nhật được liên kết trên trang web “Thời khóa biểu Lớp học” (Class Schedule). Để đảm bảo tờ rơi đó là chính xác, chúng tôi gửi đi danh sách phác thảo các học phần sử dụng AER cho tất cả các giảng viên từng quý yêu cầu họ khẳng định tính chính xác của danh sách đó. Điều này ngụ ý rằng mỗi quý, những người hướng dẫn được nhắc nhở họ có thể sử dụng AER và liên hệ với ai nếu họ muốn tìm các tài nguyên mở. Các thư điện tử gửi cho thủ thư OER và người quản lý cửa hàng sách từ các giảng viên hỏi họ có thể có các lớp học của họ như thế nào trong danh sách AER chứng tỏ cho sự quan tâm đang gia tăng từ những người hướng dẫn.
Chuyến thăm công nhận vào mùa thu năm 2018 của chúng tôi của Ủy ban các trường cao đẳng và đại học Northwest đã đưa ra lời khen ngợi:
Ủy ban khen ngợi các nhân viên thư viện và học tập nói chung vì sự chuyên tâm và nhiệt tình của họ hỗ trợ cho cộng đồng khu trường. Sáng kiến này thí điểm và ôm lấy Tài nguyên Giáo dục Mở (OER) để làm cho các sách giáo khoa kham được cho các sinh viên là đặc biệt đáng chú ý (Wendy Hall, thư điện tử gửi cho tác giả, 2018).
Chúng tôi tự hào về kết quả này, một thành tích đáng ghi nhận đối với một trường cao đẳng nhỏ với ghi danh 2.700 người. Vào mùa đông 2019 (Tháng 1 tới tháng 3 năm 2019), 54 lớp học đã sử dụng AER, xoay quanh 92 học phần. Như được báo cáo trong “Các điểm Nói chuyện AER/OER” (Bản ghi nhớ quốc tế 26/03/2018), LCC đã ước tính chúng tôi đã tiết kiệm được cho sinh viên 1,3 triệu USD trong 3 năm qua.

CÁC BẢN CẬP NHẬT CHIẾN LƯỢC
Theo sau triển khai sáng kiến địa phương của LCC, Dự luật 1375 của Hạ viện Bang Washington đã đề xuất một hệ thống thống nhất gắn mã và gắn nhãn cho các lớp học khắp tất cả 33 trường cao đẳng cộng đồng. Kết quả là, LCC đã tiến hành vài điều chỉnh chương trình của chúng tôi cho phù hợp với các chương trình của các trường cao đẳng khác trong hệ thống.
Chúng tôi đã áp dụng danh pháp rộng khắp bang cho OER, xác định 2 dạng tư liệu phân biệt. Vài khóa học sử dụng OER tiêu chuẩn, và việc đánh dấu cho chúng bây giờ là “OER”. Còn AER của chúng tôi - các tài nguyên lựa chọn thay thế không phải là truy cập mở – HB 1375 đã gắn nhãn với chỉ định mới - “Các tư liệu chi phí thấp [Low Cost Materials]” (Cao đẳng Cộng đồng và Kỹ thuật Washington 2019). Cơ quan lập pháp đã yêu cầu chúng tôi áp dụng một hoặc các mã khác đó cho tất cả các lớp học trước đó được chỉ định là AER. Hệ thống mới này có hiệu lực vào mùa xuân 2020.
Ngoài ra, HB 1375 đã nâng tiền vượt giới hạn của các tư liệu chi phí thấp. Các sách giáo khoa khóa học tổng số tiền 50 USD hoặc ít hơn, tăng từ 30 USD theo quyết định của chúng tôi, đủ điều kiện như là các tư liệu chi phí thấp. Việc nâng ngưỡng chi phí thấp đã cho phép chúng tôi đưa vào nhiều khóa học hơn với sách giáo khoa không đắt giá như là AER.

CÁC KHUYẾN CÁO
 1. Hãy làm bạn với phòng tiếp thị hoặc quan hệ công chúng của bạn. Họ sẽ có khả năng giúp bạn tạo ra các tờ rơi truyền tay xung quanh khu trường xác định OER/AER. Họ có khả năng có trách nhiệm về các trang web của trường của bạn và cũng có thể được giao nhiệm vụ đăng thời khóa biểu lớp học trên trực tuyến. Nếu đúng, họ có thể làm cho danh sách OER hoặc AER dễ truy cập trên trực tuyến.
 2. Hãy tìm ra ai có trách nhiệm về các mã trong thời khóa biểu lớp học và cũng hãy làm bạn với họ. Hãy làm việc với họ để phát hiện các khóa học có thể được gắn thẻ như thế nào và để đảm bảo rằng tất cả các học phần OER/AER được xác định đúng.
 3. Hãy chuẩn bị dữ liệu. Các nhà quản trị có thể chống lại việc bổ sung “thêm một mã nữa” cho nhiều thứ được hệ thống quản lý thông tin yêu cầu mà không có trường hợp hấp dẫn. Trừ phi trường học hoặc hệ thống của bạn yêu cầu nhận diện OER/AER, các nhà quản trị có thể cần các số liệu thống kê chỉ ra rằng các sinh viên ưa biết các học phần nào có thể tiết kiệm cho họ tiền và họ thấy OER/AER ít nhất cũng hữu dụng như các sách giáo khoa truyền thống.
 4. Để xác định tất cả các khóa học và học phần sử dụng OER/AER, hãy bắt đầu với các lớp học và giảng viên bạn biết sử dụng các tài nguyên lựa chọn thay thế, rồi để các giảng viên đó giúp bạn xác định những người hướng dẫn hoặc các lớp học có khả năng khác. Hãy giữ bảng tính của những người hướng dẫn và lớp học đó. Tiếp theo, hãy làm việc với cửa hàng sách để xác định bất kỳ lớp học bổ sung nào sử dụng các tư liệu mở hoặc chi phí thấp. Hãy duy trì danh sách này, cập nhật nó mỗi kỳ học.
 5. Để các giảng viên giúp bạn rà soát lại danh sách các khóa học mỗi kỳ hạn để đảm bảo tính chính xác. Hãy gửi thư điện tử cho các giảng viên một danh sách các lớp học của họ có thể là OER, sử dụng dòng chủ đề sẽ lôi kéo sự chú ý của họ và làm cho họ có khả năng nhiều hơn để đọc thư điện tử đó, như “Các lớp học mùa xuân của bạn” hoặc “Thông tin cho những người được tư vấn của bạn”. Khi bạn có được các câu trả lời từ các giảng viên, hãy cập nhật bảng tính của bạn sao cho bạn duy trì một danh sách đầy đủ và chính xác tất cả các lớp học tương ứng.
 6. Hãy luôn cập nhật dòng thời gian. Hãy phân phối danh sách các khóa học và các học phần được các giảng viên phê chuẩn cho cả phòng quan hệ công chúng và người có trách nhiệm về thời khóa biểu đúng lúc, thường 2-6 tháng trước khi quý đó bắt đầu. Họ sẽ cần thời gian chuẩn bị tờ rơi, thêm các mã, và gửi tư liệu tới các giảng viên và sinh viên.

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KWANTLEN - ĐÁNH DẤU KHÓA HỌC MỞ VÀ KHAM ĐƯỢC

 

Nguồn: Sarah Hare, Jessica Kirschner, và Michelle Reed biên tập: Đánh dấu khóa học mở và kham được: Các thực hành tốt nhất và các trường hợp điển hình; Nhà in Mavs xuất bản năm 2020, giấy phép mở CC BY 4.0.

RAJIV JHANGIANI

NỀN TẢNG
Đại học Bách khoa Kwantlen (KPU) là cơ sở sau trung học công lập ở British Columbia với số lượng sinh viên khoảng 20.000. Chúng tôi là cơ sở hàng đầu ở Canada áp dụng tài nguyên giáo dục mở (OER), và chúng tôi bây giờ cũng tích cực hỗ trợ tùy biến thích nghi và tạo lập các sách giáo khoa mở thông qua các trợ cấp OER và OPUS, Bộ Xuất bản Mở của chúng tôi. Vào tháng 11/2017, KPU đã khởi xướng chương trình Zed Cred đầu tiên của Canada (đôi khi được tham chiếu tới như là Mức-Z ở nước Mỹ) trong khi Zed tham chiếu tới sách giáo khoa chi phí bằng 0 và Cred tham chiếu tới sự xác thực. Việc dựa vào sự kết hợp thực dụng của các khóa học chỉ định OER, các tài nguyên thư viện, hoặc các tư liệu do người hướng dẫn tạo ra, và các khóa học yêu cầu hoàn toàn không có tài nguyên, các sinh viên đã có khả năng kiếm được Chứng chỉ Nghệ thuật (Certificate of Arts) về tính mềm dẻo của nó, điều chào cho các sinh viên nhiều sự lựa chọn khi chọn các khóa học (chỉ 2 trong số 10 khóa học là bắt buộc) và đưa ra con đường nhanh hơn tới KPU chào Zed Cred.
Dù học kỳ mùa xuân 2018 từng là lần đầu tiên cho Zed Cred, các sinh viên đã không có khả năng dễ dàng xác định các khóa học Zed Cred ở thời điểm đăng ký. Cơ chế quảng bá chúng tôi đã sử dụng khi đó liên quan tới việc xuất bản một trang web liệt kê tất cả các học phần của Zed Cred. Chiến lược này đã chưa bao giờ có ý định phục vụ như là một giải pháp dài hạn, đặc biệt vì rất ít sinh viên nhận thức được về sự tồn tại của trang đó. May thay, văn phòng đăng ký của chúng tôi đã có thiện chí và có khả năng bổ sung thêm lưu ý sau bên dưới từng phần liệt kê trong thời khóa biểu: “Học phần này có SÁCH GIÁO KHOA CHI PHÍ BẰNG 0 và là một phần của chương trình Zed Cred. Đối với thông tin về các chương trình bạn có thể hoàn thành với các sách giáo khoa được yêu cầu có chi phí bằng 0, hãy tới thăm Zed Cred” (xem Hình 1). Tuy nhiên, các sinh viên đã chưa nhận thức được về sự hiện diện của trang web Zed Cred không có cách gì để tìm kiếm các học phần có các sách giáo khoa chi phí bằng 0, tình trạng đã làm cho chúng tôi phải nghiên cứu cách để chúng tôi có thể tích hợp quy ước đánh dấu khóa học.
Hình 1: Ảnh chụp màn hình danh mục phần Zed Cred với lưu ý mô tả

BƯỚC 1: NGHIÊN CỨU
Là cơ sở dẫn đầu cho các sáng kiến giáo dục mở của chúng tôi, tôi đã nhận thức được rằng các cơ sở khác đã xử trí để tìm kiếm các cách thức tích hợp các chỉ định tư liệu mở và kham được vào thời khóa biểu các khóa học của họ. Tôi cũng đã nhận thức được rằng giám đốc quan hệ cơ sở ở OpenStax đã tạo ra một khảo sát (Finkbeiner n.d.) và bảng tính (Finkbeiner 2019) để tạo thuận lợi cho thu thập và chia sẻ tri thức này và đã mời các đại diện của các cơ sở đã áp dụng thực hành này để chia sẻ tên của họ, thông tin liên hệ, phần mềm lập thời khóa biểu khóa học đặc thù, và các chi tiết về tiếp cận của họ. Được trang bị thông tin này, tôi đã tiếp cận tới các đại diện được liệt kê của Cao đẳng Cộng đồng Northern Essex, Cao đẳng Alamo, Cao đẳng Montgomery, và Cao đẳng Cộng đồng Umpqua. Tôi đã lựa chọn các cơ sở đó vì tất cả họ sử dụng phần mềm lập thời khóa biểu khóa học giống nhau như KPU (Banner) và cũng đã chỉ ra thiện chí chia sẻ phương pháp chỉ định các khóa học của họ. Nhờ các chi tiết được giám đốc thư viện và các dịch vụ hướng dẫn từ Cao đẳng Cộng đồng Umpqua cung cấp, nhóm lập thời khóa biểu khóa học trong văn phòng đăng ký đã có khả năng xác định rằng chúng tôi có thể sử dụng trường Thuộc tính Khóa học trong Banner để tạo ra chỉ định cho các học phần đủ điều kiện cho chương trình Zed Cred.

BƯỚC 2: KIỂM THỬ
Để kiểm thử tiếp cận của Umpqua, tôi đã gặp 2 thành viên của nhóm lập thời khóa biểu khóa học của nhà đăng ký và 2 thành viên nhân viên từ Khoa Nghệ thuật (chủ nhà của Chứng chỉ Nghệ thuật) vào tháng 2/2018. Kế hoạch từng là định tích hợp thuộc tính khóa học, sử dụng một thời khóa biểu phác thảo như một hộp cát (sandbox). Dù vài câu hỏi và lo ngại ban đầu đã được nêu ra (như, liên quan tới tùy chỉnh Banner của KPU và liệu sự tích hợp thuộc tính khóa học Zed Cred có đòi hỏi phải thuê một nhà thầu với các kỹ năng lập trình hay không), chúng tôi đã vui mừng ngạc nhiên thấy rằng việc thiết lập thuộc tính khóa học mới từng đơn giản hơn kỳ vọng. Thú vị là, sự hiện thực hóa này cũng đã kích hoạt một kế hoạch tạo lập các chỉ định thuộc tính khóa học bổ sung để xúc tác cho việc liệt kê tất cả các học phần từ trường/khoa đặc thù (không là tính năng đã được cung cấp trước đó).
Bám theo vài kiểm thử bổ sung, nhóm lập thời khóa biểu khóa học (do nhà đăng ký liên kết dẫn dắt, từ các hồ sơ và hệ thống đăng ký) đồng ý rằng trường mới đó có thể được khởi xướng đúng lúc cho học kỳ 3 của chương trình Zed Cred (mùa thu 2018). Điều này cũng ngụ ý rằng các thủ tục cần phải được phát triển và các nhân viên có mục tiêu xúc tác cho việc báo cáo chính xác và trơn tru các học phần của Zed Cred từ các phòng và khoa khác nhau cho nhóm lập thời khóa biểu khóa học trước các thời hạn chót báo cáo của học kỳ mùa thu 2018. Thủ tục thí điểm đó liên quan tới tiếp cận trực tiếp bằng thư điện tử gửi tới những người hướng dẫn để xác định liệu các học phần của họ có đủ điều kiện để đưa vào Zed Cred hay không. (Các thư điện tử bao gồm định nghĩa hoạt động rõ ràng tình trạng của Zed Cred). Dựa vào các câu trả lời cho các thư điện tử đó, các trợ lý sinh viên đã cập nhật các bảng tính có từng liệt kê học phần của trường/khoa cùng với một cột thể hiện tình trạng Zed Cred của một học phần. Các bảng tính đó sau đó đã được chia sẻ với người liên hệ lập thời khóa biểu khóa học của từng trường/khoa, người đã đệ trình các danh mục Zed Cred được khẳng định tới Văn phòng Đăng ký. Ở đó, nhóm lập thời khóa biểu đảm bảo thuộc tính khóa học đã được bổ sung thêm vào các học phần đủ điều kiện Zed Cred. Các giảng viên cũng được trao cơ hội rà soát lại tình trạng Zed Cred học phần của họ cho chính xác khi thời khóa biểu phác thảo đã được xuất bản và trước khi phát hành công khai thời khóa biểu khóa học đó (xem Hình 2).
Hình 2: Sơ đồ tóm tắt thủ tục thu thập và thẩm định thông tin về tình trạng các học phần với sách giáo khoa chi phí bằng 0 (ZTC)
 
BƯỚC 3: KHỞI XƯỚNG
Trường thuộc tính khóa học Zed Cred đã được bổ sung thêm vào thời khóa biểu vào tháng 5/2018, hai tháng trước khi xuất bản thời khóa biểu khóa học cho học kỳ mùa thu 2018. Lần đầu tiên, các sinh viên KPU đã có khả năng lọc các lựa chọn khóa học của họ trên cơ sở các chi phí sách giáo khoa. Bản chất tự nhiên của việc đánh dấu khóa học (Zed Cred thay vì OER) đã phản ánh trọng tâm của chúng tôi vào trải nghiệm của sinh viên về sách giáo khoa chi phí bằng 0 (ZTC), bất kể con đường để đi tới đó. Dù trang web tách biệt với liệt kê hoàn chỉnh của các học phần Zed Cred đã được duy trì qua học kỳ mùa thu 2018, chúng tôi đã quyết định dừng thực hành này để tránh đúp bản và các lỗi tiềm tàng (do ủy nhiệm và thiếu sót).
Các tuyên bố về đánh dấu khóa học mới đã được đưa ra qua các kênh khác nhau, bao gồm các Dịch vụ Sinh viên, Định hướng Sinh viên, và Văn phòng Sinh viên Tương lai (xem Hình 3). Sự ghi lại màn hình đã chỉ ra cách thức các sinh viên có thể sử dụng tính năng mới này đã được nhúng vào trang web Zed Cred và được chia sẻ trên phương tiện xã hội để tiếp tục nâng cao nhận thức. Cuối cùng, một video tiếp thị chuyên nghiệp đã được thực hiện để quảng bá Zed Cred, với sự xem trước tính năng thuộc tính khóa học Zed Cred được đưa vào.
Hình 3: Bài đăng trên Twitter quảng bá tính năng tìm kiếm Sách giáo khoa chi phí bằng 0 ở Đại học Bách khoa Kwantlen

VIẾT THÊM
Khả năng cung cấp hệ thống đánh dấu khóa học mà các sinh viên có thể sử dụng để tìm kiếm và lọc các khóa học Zed Cred từng là người làm thay đổi cuộc chơi. Các sinh viên có quan tâm tới vấn đề đó cuối cùng đã có khả năng xác định và đăng ký trong các học phần có sách giáo khoa được yêu cầu với chi phí bằng 0. Hơn thế nữa, chúng tôi thấy rồi tác động tích cực của tính năng này lên yêu cầu của sinh viên về các học phần Zed Cred (như được so sánh với các khóa học tương ứng không có Zed Cred), như được thể hiện bằng kích cỡ các danh sách chờ của các học phần. Sự bổ sung thuộc tính khóa học cũng đã làm cho dễ dàng hơn nhiều để đánh giá tác động của sáng kiến Zed Cred khi phân phối khóa học và dữ liệu ghi danh bây giờ có thể được lọc theo trường mới này. Điều này, ví dụ, đã cho phép chúng tôi sinh ra các báo cáo từng học kỳ để so sánh các khóa học có cả các học phần tham gia và không tham gia trong các thước đo như các phân phối điểm, và rút lui khỏi khóa học và các tỷ lệ hỏng. Nhận thức về chương trình Zed Cred (bây giờ được tái thương hiệu thành sáng kiến Sách giáo khoa chi phí bằng 0, hay ZTC) đã tiếp tục gia tăng, với hàng tá các thành viên giảng viên mới tham gia sáng kiến mỗi học kỳ. Vào thời điểm viết tài liệu này, các sinh viên ở KPU có khả năng chọn từ hơn 700 khóa học đang tham gia trong sáng kiến ZTC, và kiếm được 1 trong 7 tín chỉ ZTC, bao gồm cả Bằng Cử nhân Nghệ thuật (Bachelor of Arts Degree) về Nghiên cứu Chung, Bằng Liên kết Nghệ thuật về Nghiên cứu Chung hoặc Xã hội học, Bằng về Nghiên cứu Chung, và Chứng chỉ Nền tảng về Thiết kế. Vào cuối năm đầu của chương trình 2 năm, chương trình ZTC đã tiết kiệm cho các sinh viên ở KPU hơn 3,1 triệu USD. Tất nhiên, không điều gì là có thể nếu thiếu sự chăm sóc và hào phóng của những người thực hành trong phong trào OER và sự hỗ trợ của các bên tham gia đóng góp chính ở KPU, đặc biệt là nhóm lập thời khóa biểu khóa học, nhà đăng ký, các nhân viên Khoa Nghệ thuật, và các trợ lý hành chính các phòng ban.

CÁC KHUYẾN CÁO
 1. Các tiêu chí chỉ định ZTC: Để đủ điều kiện cho chỉ định sách giáo khoa chi phí bằng 0 (ZTC), các học phần phải có sách giáo khoa được yêu cầu với chi phí bằng 0, dù điều này đạt được thông qua sử dụng các tài nguyên giáo dục mở, các tài nguyên thư viện, các tư liệu do người hướng dẫn tạo ra, và/hoặc các tài nguyên tự do không mất tiền khác (hoặc thậm chí các tài nguyên không được yêu cầu). Các học phần có thể được liệt kê như là ZTC nếu một sách giáo khoa thương mại là tùy chọn hoặc nếu các sinh viên có lựa chọn mua bản sao in của một sách giáo khoa mở (miễn là điều này không phải yêu cầu). Các khoản phí của phòng thu và trang bị/phụ kiện như các máy tính/phụ kiện nghệ thuật không tác động tới chỉ dẫn ZTC.
 2. Nhằm tích hợp OER hoặc các đánh dấu khóa học ZTC với các thủ tục đang có. Ví dụ, ở KPU các liên lạc của các khoa hoặc phòng đã tuân thủ rồi thực hành đệ trình danh sách các học phần tới Văn phòng Đăng ký thông qua một bảng tính. Chúng tôi đơn giản bổ sung một cột vào bảng tính này để ngụ ý tình trạng ZTC.
 3. Xây dựng dựa vào công việc thu thập dữ liệu ban đầu của bạn. Cho tới nay, công việc mất thời gian nhất liên quan tới việc thu thập và khẳng định thông tin về tình trạng ZTC của từng học phần. Để làm cho điều này hiệu quả, nhóm giáo dục mở duy trì cơ sở dữ liệu được cập nhật các kết hợp người hướng dẫn / khóa học đã tham gia rồi trước đó trong sáng kiến ZTC. Trong các học kỳ theo sau sự khởi xướng sáng kiến đánh dấu khóa học ZTC, chúng tôi đã có khả năng bám theo điều này bằng việc nhập liệu trước vào cột Zed Cred trong các bảng tính sao cho những người hướng dẫn đó có thể đơn giản khẳng định sự tham gia tiếp tục của họ trong sáng kiến ZTC khi họ xem thời khóa biểu phác thảo.
 4. Tận dụng trường thuộc tính khóa học để tiến hành và xuất bản các báo cáo nghiên cứu thường xuyên để ghi thành tài liệu tác động của sáng kiến đánh dấu khóa học ZTC trong các kết quả đầu ra giáo dục.
 5. Thu thập những lời chứng từ các sinh viên đã hưởng lợi từ việc đánh dấu khóa học. Chúng tôi bây giờ thường xuyên được các sinh viên tiếp cận (như, trong định hướng sinh viên, các ngôi nhà mở, và các sự kiện khác) họ thông báo cho chúng tôi rằng họ dựa vào bộ lọc ZTC trong thời khóa biểu khóa học khi họ lựa chọn các khóa học. Các câu chuyện và lời chứng đó là quan trọng để thu thập khi chúng giúp vô hiệu hóa các thành viên cộng đồng hàn lâm nào tiếp tục tin tưởng rằng chi phí cao các tư liệu khóa học được yêu cầu không là vấn đề đáng kể.