Thứ Ba, 30 tháng 3, 2021

Các tài liệu dịch sang tiếng Việt tới hết Quý I năm 2021

 


A. Tài liệu về các khung năng lực số, khoa học mở - truy cập mở - dữ liệu mở

 1. Khoa học Mở cho thế kỷ 21 - Tài liệu làm việc phác thảo của ISC(Hội đồng Khoa học Quốc tế – International Science Council) - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Hội đồng Khoa học Quốc tế – ISC (International Science Council) trả lời cho tư vấn toàn cầu của UNESCO về Khoa học Mở, được xuất bản vào ngày 04/06/2020. Tài liệu đưa ra hàng loạt các khuyến cáo cho hàng loạt các khía cạnh của Khoa học Mở. Nhiều khuyến cáo là dành cho các quốc gia đang phát triển ở bán cầu Nam, như Việt Nam. bản dịch sang tiếng Việt có 57 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/e5xbxklwb3k0u1f/International-Science-Council_Open-Science-for-the-21st-Century_Working-Paper-2020_compressed_Vi-27032021.pdf?dl=0

 1. Nghiên cứu các tạp chí Truy cập Mở kim cương - Khai phá các mô hình xuất bản cộng tác do cộng đồng dẫn dắt cho Truy cập Mở. Phần 2: Các khuyến cáo’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Arianna Becerril và các tác giả khác, xuất bản tháng 03/2021. Tài liệu trình bày các khuyến cáo dựa vào các kết quả nghiên cứu mở rộng trong bức tranh Truy cập Mở kim cương. Các khuyến cáo được nhóm thành 5 chủ đề: (1) Hỗ trợ kỹ thuật; (2) Tuân thủ với Kế hoạch S; (3) Xây dựng năng lực; (4) Tính hiệu quả; và (5) Bền vững. Bản dịch sang tiếng Việt có 48 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/gi4b1ratqn1fu3e/OADJS-Recommendations_Vi-20032021.pdf?dl=0

 1. Thúc đẩy học tập hiệu quả trong kỷ nguyên số - Khung Năng lực Số cho các Tổ chức Giáo dục của châu Âu’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Trung tâm Nghiên cứu Chung thuộc Ủy ban châu Âu xuất bản năm 2015. Đây là khung năng lực số dành cho các tổ chức giáo dục (DigCompOrg) của châu Âu mọi cấp độ, từ giáo dục tiểu học, trung học, dạy nghề, đại học, cả chính quy, phi chính quy và không chính quy. Khung DigCompOrg gồm 7 yếu tố chủ đề, 15 yếu tố phụ và 74 trình mô tả, mục đích để: (a) “khuyến khích tự suy ngẫm và tự đánh giá trong các tổ chức giáo dục khi họ chủ động tích cực nhúng sâu sự tham gia của họ với việc học tập và các sư phạm số; và (b) xúc tác cho những người làm chính sách để thiết kế, triển khai và đánh giá các can thiệp chính sách để tích hợp và sử dụng hiệu quả các công nghệ học tập số”. Bản dịch sang tiếng Việt có 101 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/6o09lzdmcqomo4q/jrc98209_r_digcomporg_final_Vi-18032021.pdf?dl=0

 1. Kế hoạch hành động Giáo dục Số 2021-2027 Thiết lập lại giáo dục và đào tạo cho kỷ nguyên số’ của Liên minh châu Âu - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu làm việc cho các nhân viên của Ủy ban châu Âu, đi kèm theo thông tư gửi cho Nghị viện châu Âu, Hội đồng châu Âu, Ủy ban Kinh tế và Xã hội và Ủy ban về các Vùng của châu Âu, nói về kế hoạch hành động giáo dục số của châu Âu giai đoạn 2021-2027, do Ủy ban châu Âu xuất bản năm 2020. Bản dịch sang tiếng Việt có 176 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/0fnk9kc0qt57m4w/deap-swd-sept2020_en_Vi-01032021.pdf?dl=0

 1. Các khuyến cáo chính sách của Hệ thống Phát triển Năng lực Số (DCDS)’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Hệ thống Phát triển Năng lực Số - DCDS (Digital Competences Development System) xuất bản năm 2019. Nó đưa ra các khuyến cáo cho các đối tượng làm chính sách để phát triển các năng lực số cho mọi người, gồm: (1) Những người làm chính sách của châu Âu; (2) Những người làm chính sách quốc gia và khu vực; và (3) Các nhà chức trách địa phương. Bản dịch sang tiếng Việt có 20 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/djjkrpx2qqa2ftx/DCDS-Policy-Recommendations_Vi-18022021.pdf?dl=0

 1. Tuyên ngôn về việc cải thiện năng lực số khắp châu Âu’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của ALL DIGITAL xuất bản năm 2019. Tài liệu khẳng định: “Tuyên ngôn này gồm một loạt các nguyên tắc và khuyến cáo chính về cách để tối đa hóa tác động của giáo dục và đào tạo, như là các công cụ mạnh hướng tới sự phát triển liên tục các năng lực số cho các công dân châu Âu”. Bản dịch sang tiếng Việt có 8 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/c31r806tjq5bdmb/Manifesto_online-viewing_Vi-17022021.pdf?dl=0

 1. Hướng dẫn về Creative Commons cho các xuất bản phẩm học thuật và tài nguyên giáo dục’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của các tác giả Pascal Braak, Hans de Jonge, Giulia Trentacosti, Irene Verhagen, & Saskia Woutersen-Windhouwer. (Xuất bản ngày 28/10/2020). Hướng dẫn về Creative Commons cho các xuất bản phẩm học thuận và tài nguyên giáo dục (Phiên bản cuối cùng). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4090923. Bản dịch sang tiếng Việt có 36 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/xwyj8cy62w9f2ls/Creative%20Commons%20guide_final_Vi-11022021.pdf?dl=0

 1. Trẻ em Số châu Á - Thái bình dương - Thấu hiểu về quyền công dân số của trẻ em’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của các tác giả Tae Seob Shin, Hyeyoung Hwang, Jonghwi Park, Jian Xi Teng và Toan Dang, do UNESCO xuất bản năm 2019. Còn nhớ, tài liệu ‘Sáng số cho trẻ em: khai phá các định nghĩa và khung công việc’ của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) đã khuyến cáo xây dựng Khung năng lực số cho trẻ em dựa vào 2 tài liệu, ‘Trẻ em Số châu Á - Thái bình dương’ (DKAP) - tài liệu này - chính là 1 trong 2 tài liệu đó; còn tài liệu thứ 2 là: Khung Năng lực Số cho các Công dân (DigComp) của Ủy ban châu Âu. Bản dịch sang tiếng Việt có 191 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/ev727yg9wlhnadx/367985eng_Vi-09022021.pdf?dl=0

 1. Việc học tập và các kỹ năng cho kỷ nguyên số’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Ủy ban châu Âu xuất bản 2019. Tài liệu liệt kê danh sách các vấn đề liên quan tới việc học tập và các kỹ năng cho kỷ nguyên số và các xuất bản phẩm là kết quả các nghiên cứu của các đơn vị trực thuộc Ủy ban châu Âu những năm gần đây về các vấn đề đó. Bản dịch sang tiếng Việt có 5 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/2it35e3pep6y0na/eu_science_hub_-_learning_and_skills_for_the_digital_era_-_2019-01-09_Vi-26012021.pdf?dl=0

 1. Khung năng lực số cho người tiêu dùng’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Ủy ban châu Âu xuất bản năm 2016. Khung năng lực số cho người tiêu dùng, DigCompConsumer, “đưa ra 14 năng lực được nhóm trong 3 pha chính: trước mua sắm, mua sắm và sau mua sắm. Khung minh họa từng năng lực với các ví dụ cụ thể về kiến thức, các kỹ năng và thái độ”. Bản dịch sang tiếng Việt có 46 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/kjb2r3gy47oxzlv/lfna28133enn_Vi-29012021.pdf?dl=0

 1. EntreComp: Khung năng lực khởi nghiệp’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu do Ủy ban châu Âu xuất bản năm 2018. “Nó bắt đầu bằng định nghĩa khởi nghiệp là gì, ấy là khả năng hành động dựa vào các cơ hội và các ý tưởng, và biến đổi chúng thành giá trị tài chính, văn hóa, hoặc xã hội cho những người khác. Sau đó nó chia định nghĩa này thành 3 lĩnh vực và - đối với mỗi lĩnh vực - xác định các năng lực mà một người cần có để trở thành doanh nhân. Cuối cùng, đối với từng năng lực, nó cung cấp một số lượng các tuyên bố kết quả đầu ra học tập minh họa cho các mức thông thạo khác nhau, từ cơ bản tới mức chuyên gia”. Bản dịch sang tiếng Việt có 15 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/1h4qizb9q4ttc5q/KE0417328ENN.en_Vi-25012021.pdf?dl=0

 1. DigComp 2.1. Khung năng lực số cho các công dân với 8 mức thông thạo và các ví dụ sử dụng’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của Trung tâm Nghiên cứu Chung - JRC (Joint Research Center) của Ủy ban châu Âu xuất bản năm 2017. “DigComp 2.1 là phát triển tiếp theo của Khung Năng lực Số cho các Công dân. Dựa vào mô hình khái niệm tham chiếu được xuất bản trong DigComp 2.0, chúng tôi bây giờ trình bày 8 mức thông thạo và các ví dụ sử dụng được áp dụng cho lĩnh vực học tập và việc làm”. Bản dịch sang tiếng Việt có 83 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/hql0bps72g491f3/web-digcomp2.1pdf_%28online%29_Vi-24012021.pdf?dl=0

 1. Sáng số cho trẻ em: khai phá các định nghĩa và khung công việc’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu xác định phạm vi do Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) xuất bản tháng 8/2019. Tài liệu đưa ra các định nghĩa, các Khung Năng lực Sáng Số (Digital Literacy Competence Frameworks) và các khuyến cáo cho UNICEF để xây dựng khung năng lực sáng số cho trẻ em. Đặc biệt trong các khuyến cáo có đề xuất 2 khung dựa vào chúng để xây dựng khung năng lực sáng số cho trẻ em các quốc gia trên toàn cầu: (1) DigComp của Ủy ban châu Âu; và (2) Trẻ em Số châu Á - Thái bình dương (Digital Kids Asia-Pacific). Bản dịch sang tiếng Việt có 67 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/wo9t9zniiefcabs/UNICEF-Global-Insight-digital-literacy-scoping-paper-2020_Vi-15012021.pdf?dl=0

 1. Mở giáo dục ra: Khung trợ giúp cho các cơ sở giáo dục đại học’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu của các tác giả Inamorato dos Santos, A., Punie, Y., Castaño-Muñoz, J. (2016); Khung Giáo dục Mở (OpenEdu ) gồm 10 chiều: 6 chiều cốt lõi: (1) Truy cập; (2) Nội dung; (3) Sư phạm; (4) Thừa nhận; (5) Cộng tác; (6) Nghiên cứu; và 4 chiều xuyên suốt: (7) Chiến lược; (8) Công nghệ; (9) Chất lượng; (10) Lãnh đạo. Bản dịch sang tiếng Việt có 107 trang. Tải về:

https://www.dropbox.com/s/nefgjk67tn285n4/jrc101436_Vi-10012021.pdf?dl=0

B. Khoảng 380 đầu sách, tài liệu dịch đã được đưa lên Internet cho tới hết năm 2020 trở về trước ở các đường liên kết:TP. Hồ Chí Minh, thứ tư, ngày 31/03/2021

Blogger: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Chủ Nhật, 28 tháng 3, 2021

‘Khoa học Mở cho thế kỷ 21 - Tài liệu làm việc phác thảo của ISC’ (Hội đồng Khoa học Quốc tế – International Science Council) - bản dịch sang tiếng Việt

 

Là tài liệu của Hội đồng Khoa học Quốc tế – ISC (International Science Council) trả lời cho tư vấn toàn cầu của UNESCO về Khoa học Mở, được xuất bản vào ngày 04/06/2020.

Tài liệu đưa ra hàng loạt các khuyến cáo cho nhiều khía cạnh của Khoa học Mở. Nhiều khuyến cáo là dành cho các quốc gia đang phát triển ở bán cầu Nam, như Việt Nam.


Tự do tải về bản dịch sang tiếng Việt có 57 trang tại địa chỉ:

https://www.dropbox.com/s/e5xbxklwb3k0u1f/International-Science-Council_Open-Science-for-the-21st-Century_Working-Paper-2020_compressed_Vi-27032021.pdf?dl=0


Xem thêm:


Blogger: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Thứ Hai, 22 tháng 3, 2021

Kim cương được khai quật: soi sáng vào việc xuất bản Truy cập Mở do cộng đồng dẫn dắt

Diamond unearthed: shining light on community-driven Open Access publishing

09/03/2021

Theo: https://www.coalition-s.org/diamond-unearthed-shining-light-on-community-driven-open-access-publishing/

Bài được đưa lên Internet ngày: 09/03/2021

Liên minh S (cOAlition S) và Khoa học châu Âu (Science Europe) vui mừng công bố xuất bản báo cáo các khuyến cáo (bản dịch sang tiếng Việt) phát sinh từ nghiên cứu các tạp chí Truy cập Mở - OA (Open Access) do cộng đồng dẫn dắt khắp trên thế giới mà chúng là tự do không mất tiền cho các độc giả và các tác giả, thường được tham chiếu tới như là “Các tạp chí Truy cập Mở kim cương” (OA diamond journals).

Nghiên cứu đã phát hiện chiều đầy đủ một phần quan trọng của thế giới phổ biến học thuật mà cũng lâu đời như bản thân khoa học vậy: chiều của cộng đồng khoa học đánh giá chất lượng khoa học và tự quản lý truyền thông học thuật”, Lidia Borrell-Damián, Tổng Thư ký của Science Europe, nhấn mạnh. Đặc biệt, nghiên cứu xem xét các lĩnh vực là quan trọng cho các tạp chí Truy cập Mở kim cương, từ cấu trúc pháp lý và điều hành cho tới các năng lực kỹ thuật, các quy trình biên tập, và các mô hình cấp vốn. Báo cáo thấy các tạp chí kim cương đại diện cho vô số các quần đảo các tập chí tương đối nhỏ phục vụ cho sự đa dạng rộng lớn các cộng đồng khoa học. Chúng phần lớn phụ thuộc vào công việc của những người tình nguyện, các trường đại học, và việc cấp vốn của chính phủ. Các tạp chí kim cương đang hướng tới tuân thủ Kế hoạch S nhưng đối mặt với một số thách thức trong hoạt động bất chấp có nhiều điểm mạnh về khoa học. Họ cần được tổ chức hiệu quả hơn, được phối hợp và được cấp vốn để hỗ trợ tốt hơn cho các nhà nghiên cứu trong việc phổ biến tác phẩm của họ.

Các khuyến cáo (bản dịch sang tiếng Việt) là để chuẩn bị cho Hội thảo và Hội nghị chuyên đề Quốc tế trong vòng 6 tháng tới, thiết lập chiến lược cấp vốn trong vòng 12 tháng, và thiết lập Trung tâm Năng lực Xuất bản Kim cương trong vòng 24 tháng tới. Điều này có thể cho phép các tổ chức cấp vốn nghiên cứu, các cơ sở, các hiệp hội học tập, và các hạ tầng tăng cường một cách bền vững cho các tạp chí Truy cập Mở kim cương trong bối cảnh của khoa học mở.

Nghiên cứu đã được Liên minh S ủy quyềnđược Science Europe cấp vốn để có được sự hiểu biết tốt hơn về bức tranh Truy cập Mở kim cương. Đây là đỉnh cao của công việc được nhóm 10 tổ chức triển khai từ tháng 6/2020 tới tháng 2/2021, gồm: OPERAS, SPARC Europe, Utrecht University, UiT The Arctic University of Norway, CSI, OASPA, DOAJ, Redalyc-AmeliCA, LIBER, ENRESSH.

cOAlition S and Science Europe are pleased to announce the publication of an in-depth report and recommendations arising from a study of community-driven open access (OA) journals across the world that are free for readers and authors, usually referred to as “OA diamond journals”.

The study uncovers the full dimension of an important part of the world of scholarly dissemination that is as old as science itself: that of the scientific community assessing scientific quality and managing scholarly communication on its own“, highlights Lidia Borrell-Damián, Secretary-General of Science Europe. Specifically, the study examines the areas that are critical for OA diamond journals, from legal structures and governance to technical capabilities, editorial processes, and funding models. The report finds that diamond journals represent a vast archipelago of relatively small journals serving a wide variety of scientific communities. They largely depend on volunteer work, universities, and government funding. Diamond journals are making headway towards Plan S compliance but face a number of operational challenges despite multiple scientific strengths. They need to be more efficiently organised, coordinated and funded to better support researchers in disseminating their work.

The study’s recommendations are to prepare an International Workshop and Symposium within 6 months, set up a funding strategy within 12 months, and establish a Diamond Publishing Capacity Center within 24 months. This may allow research funding organisations, institutions, scholarly societies, and infrastructures to sustainably strengthen OA diamond journals in the context of open science.

The study was commissioned by cOAlition S and funded by Science Europe in order to gain a better understanding of the OA diamond landscape. It is the culmination of work undertaken from June 2020 to February 2021 by a consortium of 10 organisations: OPERAS, SPARC Europe, Utrecht University, UiT The Arctic University of Norway, CSI, OASPA, DOAJ, Redalyc-AmeliCA, LIBER, ENRESSH.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2021

‘Nghiên cứu các tạp chí Truy cập Mở kim cương - Khai phá các mô hình xuất bản cộng tác do cộng đồng dẫn dắt cho Truy cập Mở. Phần 2: Các khuyến cáo’ - bản dịch sang tiếng Việt


Là tài liệu của Arianna Becerril và các tác giả khác, xuất bản tháng 03/2021. Tài liệu trình bày các khuyến cáo dựa vào các kết quả nghiên cứu mở rộng trong bức tranh Truy cập Mở kim cương. Các khuyến cáo được nhóm thành 5 chủ đề: (1) Hỗ trợ kỹ thuật; (2) Tuân thủ với Kế hoạch S; (3) Xây dựng năng lực; (4) Tính hiệu quả; và (5) Bền vững;

Các tạp chí Truy cập Mở kim cương (Open Access Diamond Journals) là các tạp chí sẵn sàng tự do không mất tiền cho cả các độc giả và các tác giả để truy cập tới chúng.

Trong khi ở Việt Nam hầu như các khái niệm như Truy cập Mở, Truy cập Mở Xanh, Truy cập Mở Vàng hay Truy cập Mở đầy đủ và tức thì còn chưa ai biết tới, thì châu Âu và thế giới đã và đang triển khai Truy cập Mở Kim cương. Chúng ta, có lẽ, đang tụt hậu so với thế giới trong lĩnh vực này khoảng 15 năm.

Tự do tải về bản dịch sang tiếng Việt của tài liệu có 48 trang tại địa chỉ:

https://www.dropbox.com/s/gi4b1ratqn1fu3e/OADJS-Recommendations_Vi-20032021.pdf?dl=0


Blogger: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Thứ Năm, 18 tháng 3, 2021

‘Thúc đẩy học tập hiệu quả trong kỷ nguyên số - Khung Năng lực Số cho các Tổ chức Giáo dục của châu Âu’ - bản dịch sang tiếng Việt


Là tài liệu do Trung tâm Nghiên cứu Chung thuộc Ủy ban châu Âu xuất bản năm 2015. Đây là khung năng lực số dành cho các tổ chức giáo dục (DigCompOrg) của châu Âu mọi cấp độ, từ giáo dục tiểu học, trung học, dạy nghề, đại học, cả chính quy, phi chính quy và không chính quy.

Khung DigCompOrg gồm 7 yếu tố chủ đề, 15 yếu tố phụ và 74 trình mô tả, mục đích để:

 • “khuyến khích tự suy ngẫm và tự đánh giá trong các tổ chức giáo dục khi họ chủ động tích cực nhúng sâu sự tham gia của họ với việc học tập và các sư phạm số;

 • xúc tác cho những người làm chính sách để thiết kế, triển khai và đánh giá các can thiệp chính sách để tích hợp và sử dụng hiệu quả các công nghệ học tập số.”

Tài liệu có lẽ là phù hợp cho bất kỳ cơ sở giáo dục nào để tham khảo khi lập kế hoạch chuyển đổi số trong cơ sở của mình.Tự do tải về bản dịch sang tiếng Việt có 101 trang tại địa chỉ:

https://www.dropbox.com/s/6o09lzdmcqomo4q/jrc98209_r_digcomporg_final_Vi-18032021.pdf?dl=0Xem thêm:Blogger: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Thứ Hai, 15 tháng 3, 2021

Khóa huấn luyện ‘Thực hành khai thác tài nguyên giáo dục mở’ tại Đại học Thủ Dầu Một, 15-16/03/2021

 


Trong các ngày 15-16/03/2021, Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam phối hợp với Đại học Thủ Dầu Một tổ chức khóa huấn luyện ‘Thực hành khai thác tài nguyên giáo dục mở’ cho một số cán bộ của trường.


Tự do tải về tài liệu khóa học tại địa chỉ:

https://www.dropbox.com/s/38cl46wylowfnqx/OER-Basics_2021.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/spearzj1pdjwjeo/OER_Practice_2021.pdf?dl=0Giấy phép

Creative Commons License

Tài liệu 'Thực hành TNGDM ở ĐH Thủ Dầu Một' do Lê Trung Nghĩ thực hiện, được cấp giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Quốc tế.Blogger: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Chủ Nhật, 7 tháng 3, 2021

Hội thảo trên trực tuyến ‘Cổng Dữ liệu Mở châu Á - Ứng dụng Dữ liệu’ do Đối tác Dữ liệu Mở châu Á tổ chức nhân dịp Ngày Dữ liệu Mở Quốc tế 2021, 06/03/2021, qua hình ảnh

 


Hưởng ứng Ngày Dữ liệu Mở Quốc tế 2021, sáng ngày 06/03/2021, Đối tác Dữ liệu Mở châu Á - AODP (Asia Open Data Partnership) đã tổ chức hội thảo trên trực tuyến ‘Cổng Dữ liệu Mở châu Á - Ứng dụng Dữ liệu’. Đây là 1 trong tổng số 301 sự kiện cùng diễn ra trong ngày Dữ liệu Mở Quốc tế 2021 trên toàn thế giới.

Đúng 9h00 giờ Việt Nam (10h00 giờ Đài Loan), thư ký AODP, cô Shelly Fang, giới thiệu chương trình (xem rõ hơn với bản PDF):
Dưới đây là diễn tiến chương trình hội thảo qua hình ảnh:
1. Các bài phát biểu chào mừng của:
1a. Chủ tịch AODP 2020, ông Chi - Ming Peng
1b. Ông Minh Hui Wu, Văn phòng Phát triển Công nghiệp, Bộ Kinh tế Đài Loan
1c. Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế của Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam, đơn vị chủ trì sự kiện AODP 2021
2. Giới thiệu Cổng Dữ liệu châu Á DataPortal.Asia (Tải về PDF). Phần trình bày của:
 • 2a. Giáo sư CK. Farn, DataPortal.Asia: Giới thiệu chung DataPortal.Asia và tương lai của nó
 • 2b. Giáo sư Jeffrey Tai, DataPortal.Asia: Tham gia hệ thống DataPortal.Asia như thế nào
3. Cuộc thi Dữ liệu Mở châu Á - Chia sẻ kinh nghiệm của các giải pháp phần mềm ứng dụng sử dụng dữ liệu mở đã đoạt giải thưởng trong cuộc thi năm 2020
 • 3b. Smart Delivery của Nhật Bản. Tải về bài trình bày PDF. Sử dụng dữ liệu mở, Smart Delivery có thể giải quyết hàng loạt các khó khăn thời kỳ hậu COVID-19.
4. Ông Hal Seki, Người sáng lập Code for Japan: Hiện trạng Dữ liệu Mở ở Nhật. Tệp PDF.
5. Ông Sitansu Shekha, Giám đốc Cao cấp Dự án, Nền tảng Dữ liệu Chính phủ Mở (OGD) của Ấn Độ: Hiện trạng Dữ liệu Mở ở Ấn Độ: Tệp PDF.
6. Ông Surachadt Sasipongpairoj, nhà phân tích cao cấp, Cục Phát triển Chính phủ Số, Thái Lan: Hiện trạng Dữ liệu Mở ở Thái Lan: Tệp PDF.
7. Ông Thy Try, Giám đốc Điều hành của Phát triển Mở Campuchia (ODC): Hiện trạng Dữ liệu Mở ở Campuchia.
8. Phần Hỏi đáp. Chủ tịch AODP 2020 đặt câu hỏi và các diễn giả trả lời.
9. Kết thúc hội thảo. Chủ tịch AODP 2020 nhường lời cho ông Nguyễn Ngọc Hùng, đại diện nước chủ nhà của 2021 AODP Vietnam
Hẹn gặp lại ở sự kiện 2021 AODP Vietnam tại trường Đại học Thăng Long, Hà Nội, tháng 10/2021.


Xem thêm:

Thứ Hai, 1 tháng 3, 2021

‘Kế hoạch hành động Giáo dục Số 2021-2027 Thiết lập lại giáo dục và đào tạo cho kỷ nguyên số’ của Liên minh châu Âu - bản dịch sang tiếng Việt


Là tài liệu làm việc cho các nhân viên của Ủy ban châu Âu, đi kèm theo thông tư gửi cho Nghị viện châu Âu, Hội đồng châu Âu, Ủy ban Kinh tế và Xã hội và Ủy ban về các Vùng của châu Âu, nói về kế hoạch hành động giáo dục số của châu Âu giai đoạn 2021-2027, do Ủy ban châu Âu xuất bản năm 2020.

Kế hoạch hành động mới này cho các năm 2021-2027 có tính tới những bài học học được từ sự chuyển đổi đột ngột và không nằm trong kế hoạch do sự tàn phá của đại dịch COVID-19 gây ra cho châu Âu và chỉ ra các hành động cần phải làm để thiết lập lại hệ thống giáo dục dựa vào các công nghệ số và chỉ ra những nơi châu Âu có thể gia tăng giá trị với tham vọng dẫn dắt thế giới trong giáo dục số.

Kế hoạch hành động 2021-2027 này không chỉ dành cho giáo dục chính quy ở tất cả các mức, mà còn mở rộng để dành cho cả giáo dục không chính quy, phi chính quy, giáo dục nghề nghiệp và học tập suốt đời.

Có lẽ đây chính là đường lối chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo của Liên minh châu Âu và có lẽ tài liệu sẽ là tham khảo tốt cho Việt Nam để xây dựng kế hoạch hành động về chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo của Việt Nam trong những năm tới.

Tự do tải về bản dịch sang tiếng Việt có 176 trang tại địa chỉ:

https://www.dropbox.com/s/0fnk9kc0qt57m4w/deap-swd-sept2020_en_Vi-01032021.pdf?dl=0


Xem thêm:Blogger: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com