Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

Khoa học Mở - Open Science
Khoa học Mở là khái niệm bao trùm của phong trào làm cho nghiên cứu khoa học, dữ liệu và sự phổ biến có khả năng truy cập được tới tất cả các mức xã hội tìm tới, cả những người không chuyên lẫn những người chuyên nghiệp. Nó bao quanh các thực hành như việc xuất bản nghiên cứu mở, tham gia chiến dịch về truy cập mở, khuyến khích các nhà khoa học thực hành khoa học máy tính xách tay mở, và thường làm cho dễ dàng hơn để xuất bản và truyền thông cho tri thức khoa học”.

 1. Đo đếm đánh giá nghiên cứu’ - bản dịch sang tiếng Việt (cho nhà nghiên cứu - quyển 4)
 2. Các quyền sở hữu trí tuệ’ - bản dịch sang tiếng Việt (cho nhà nghiên cứu - quyển 3)
 3. Các khái niệm về tính mở và truy cập mở’ - bản dịch sang tiếng Việt (cho nhà nghiên cứu - quyển 2)
 4. Truyền thông hàn lâm’ - bản dịch sang tiếng Việt (cho nhà nghiên cứu - quyển 1)
 5. Tính tương hợp và truy xuất’ - bản dịch sang tiếng Việt (cho trường thư viện - quyển 4)
 6. Tối ưu hóa tài nguyên’ - bản dịch sang tiếng Việt (cho trường thư viện - quyển 3)
 7. Hạ tầng truy cập mở’ - bản dịch sang tiếng Việt (cho trường thư viện - quyển 2)
 8. Giới thiệu truy cập mở’ - bản dịch sang tiếng Việt (cho trường thư viện - quyển 1)
 9. #GoOpen gói khởi xướng của khu trường’ - bản dịch sang tiếng Việt,
 10. Giấy phép để xuất bản - bản dịch sang tiếng Việt
 11. Hiện thực hóa Đám mây Khoa học Mở châu Âu - Bản dịch sang tiếng Việt
 12. Học được gì từ các chính sách truy cập mở - OA (Open Access) trên thế giới. Phần 1Phần 2.
 13. Hội thảo ‘Truy cập mở thông tin: động lực phát triển bền vững’ tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh
 14. Nghiên cứu về truy cập mở (bản tổng hợp, có các đường links tới các nội dung bên trong)
 15. Hỏi đáp thường gặp (về chính sách OER của HEFCE)
 16. Chính sách (OER của Hội đồng cấp vốn cho Giáo dục Đại học Vương quốc Anh)
 17. Thông cáo báo chí của Ủy ban châu Âu ngày 27/05/2016: 'Tất cả các bài báo khoa học sẽ truy cập được tự do tới năm 2020' - bản dịch sang tiếng Việt.


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.