Thứ Tư, 20 tháng 12, 2017

Các kho đặc thù chủ đề/chuyên ngành

Nguồn: UNESCO xuất bản năm 2015
Các kho đặc thù chủ đề/ngành nghề - SSOAR (Subject/discipline specific repositories) lưu trữ và cung cấp truy cập tới kết quả đầu ra hàn lâm của lĩnh vực chủ đề đặc thù, ví dụ một ngành nghề riêng rẽ. Nó có thể là kho theo chủ đề trong một cơ sở nhất định, hoặc nó có thể thu thập nghiên cứu đặc thù ngành nghề xuyên khắp các cở sở khác nhau. Các dự án quan trọng của Đức, bao gồm PsyDok, một máy chủ toàn văn đặc thù ngành nghề, về tâm lý học (tiếng Đức), và SSOAR, máy chủ toàn văn khoa học xã hội hướng quốc tế. CiteSeer gồm các tài liệu hàn lâm và khoa học trước hết từ khoa học máy tính và thông tin, trong khi arXiv chứa các tài liệu khoa học trong các lĩnh vực toán học, vật lý, thiên văn, khoa học máy tính, sinh học định lượng, thống kê, và tài chính định lượng.
Để có thêm các ví dụ về các kho đặc thù theo chủ đề/ngành nghề, hãy xem OpenDOAR.


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.