Thứ Năm, 21 tháng 12, 2017

Các kho dữ liệu


Nguồn: UNESCO xuất bản năm 2015
Các kho dữ liệu dựa vào các nguyên tắc y hệt như các kho của cơ sở và các kho đặc thù chủ đề/ngành nghề, với ngoại lệ duy nhất là nó tập trung vào việc cung cấp sự truy cập tới các tập hợp dữ liệu. Các tập hợp dữ liệu đó có thể tuân theo các nguyên tắc đặc thù hoặc xuyên suốt. Tập hợp dữ liệu là tập hợp các tệp chứa cả các dữ liệu nghiên cứu - thường được đánh số hoặc gắn mã - và tài liệu đủ để dữ liệu đó sử dụng lại được.
Tài liệu đó có thể tham chiếu tới bất kỳ tệp số nào như sách mã (codebook), báo cáo kỹ thuật hoặc phương pháp luận hoặc chỉ dẫn cho người sử dụng, nó giải thích cho sự sản xuất dữ liệu nghiên cứu, gốc gác lai lịch, việc xử lý hoặc diễn giải (đại học Edinburgh, 2013). Ngày nay các tài liệu khoa học thường được đệ trình tới kho của cơ sở với dữ liệu được gắn với tài liệu đó. Điều y hệt áp dụng cho các luận văn và luận án, đặc biệt khi yêu cầu của cơ sở là dữ liệu phải được bảo tồn để tham chiếu trong tương lai, nó nên yêu cầu tuân thủ việc xuất bản luận văn/luận án vào một kho của cơ sở. Các ví dụ về các kho dữ liệu:
  • DataShare của Edinburgh
  • Trung tâm Dữ liệu Địa lý Quốc gia
  • Dryad


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.