Thứ Hai, 18 tháng 12, 2017

Chủng loại kho và sự liên quan của nó tới truy cập mở xanh và vàng

Nguồn: UNESCO xuất bản năm 2015

Có 2 con đường chính dẫn tới Truy cập Mở, ấy là các con đường xanh và vàng. Các kho truy cập mở được tham chiếu tới như là con đường xanh tới truy cập mở, trong khi xuất bản trên các tạp chí truy cập mở được tham chiếu tới như là con đường vàng tới truy cập mở. Các cơ sở như các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu có thể triển khai từng con đường hoặc cả 2 - không chỉ hỗ trợ truy cập mở, mà còn bảo tồn các tài sản nghiên cứu số của cơ sở đó.
Ba chủng loại chính của các kho là:
  • Các kho của cơ sở;
  • Các kho đặc thù chủ đề/ngành nghề; và
  • Các kho dữ liệu.

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.