Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017

Lợi ích của tư liệu hàn lâm truy cập mở


Nguồn: UNESCO xuất bản năm 2015
Những lợi ích được quan sát thấy của tư liệu hàn lâm OA
Các tuyên bố BBB về truy cập mở và các tư liệu có liên quan đã nhận diện những lợi ích chính của việc xuất bản hàn lâm. Lợi ích đầu tiên là để loại bỏ các rào cản truy cập, vì không có chi phí có liên quan tới truy cập trên trực tuyến hoặc theo đăng ký thuê bao. Không có hạn chế truy cập trong chế độ OA, dẫn tới việc lấp đi các khác biệt về tri thức giữa bán cầu Bắc và nam. Nhiều lợi ích của việc xuất bản OA có liên quan tới bản chất tự nhiên của Internet. Internet mang từng mẩu nội dung trên trực tuyến tới khán thính phòng chung hoặc chuyên ngành, phụ thuộc vào bản chất tự nhiên của các nội dung. Các nội dung tự do đó vươn xa toàn cầu, được các cộng đồng toàn cầu truy cập và đánh giá cao. Vì thế, việc xuất bản OA mang tới đầy đủ tiềm năng của nghiên cứu được truyền thông. Đối với một tác giả chúng bao gồm tính trực quan toàn cầu được gia tăng, khả năng truy cập gia tăng ở các các quốc gia phát triển và đang phát triển, các khả năng có được trích dẫn gia tăng, và các đo đếm hoặc đo đếm mức bài báo (altmetrics) được gia tăng. Các nhà nghiên cứu khác đang tìm kiếm sự cộng tác nghiên cứu tham gia được với các tác giả xuất bản cho các cộng tác quốc tế có khả năng ở mức cơ sở hoặc cá nhân. Các nội dung OA cũng mở ra cửa sổ cho việc tiếp nhận các phản hồi, bình luận, ý kiến có tính xây dựng. Những phản ánh sống còn đó làm giàu cho các nội dung OA được xuất bản. Cả các độc giả và các tác giả đều có thể sau đó là một phần của sự tiến bộ về tri thức, được các tư liệu hàn lâm OA chào. Hình trên chi tiết hóa những lợi ích khác nhau của tư liệu hàn lâm OA, như được các cộng đồng hàn lâm quan sát thấy hoặc thừa nhận.


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.