Thứ Ba, 27 tháng 3, 2018

‘IPR, chuyển giao công nghệ và Khoa học Mở - Các thách thức và cơ hội’ - bản dịch sang tiếng Việt

Là tài liệu do Ủy ban châu Âu xuất bản năm 2017. Tài liệu là kết quả của hội thảo khoa học do Trung tâm Nghiên cứu Chung – JRC (Joint Research Centre) của Ủy ban châu Âu và Ban Tổng Giám đốc Nghiên cứu và Cách tân (DG Research and Innovation) tổ chức.
Về mối liên quan giữa IPR và chính sách Khoa học Mở của châu Âu, tài liệu đưa ra
Các kết luận chủ chốt
3 kết luận chính gồm:
  1. Không có sự không tương thích giữa IPR và Khoa học Mở. Ngược lại, khung IPR, nếu được xác định đúng từ đầu, sẽ trở thành công cụ cơ bản điều chỉnh khoa học mở và đảm bảo rằng các nỗ lực từ những người đóng góp khác nhau được tưởng thưởng xứng đáng. Định nghĩa của chúng phụ thuộc vào mục đích của nghiên cứu.
  2. Ủy ban châu Âu có vai trò thúc đẩy khoa học mở và sự cân bằng với IPR. Điều này là đặc biệt quan trọng vào thời điểm khi mà chính sách về bản quyền và định nghĩa đang được tinh chỉnh và Đám mây Khoa học Mở đang được thiết lập. Các chính sách mới đó sẽ xây dựng khung lãnh đạo của châu Âu về Khoa học Mở.
  3. Rút ra sự truyền cảm hứng từ các thực hành tốt nhất. Ví dụ, bằng việc hiểu cách thức các viện nghiên cứu nhà nước với các cam kết xã hội và các đối tác công nghiệp mạnh đang đấu tranh cho sự cân bằng đúng giữa IPR và tri thức mở. Và bằng việc sử dụng các giấy phép chào sự cân bằng đúng giữa những người sáng tạo và những người sử dụng nội dung của Khoa học Mở.
Các phát hiện chính
Các hệ quả khác từ các hội thảo là như sau:
  1. Giữ lại nguyên tắc cơ bản của Ủy ban châu Âu về Dữ liệu Mở: “mở khi có thể và đóng khi cần thiết”.
  2. Ủy ban châu Âu cần nhằm vào mức làm rõ cao nhất có liên quan tới các chính sách điều chỉnh sự không mở ra các dữ liệu được cấp vốn nhà nước, ví dụ bằng việc tạo ra các bộ sưu tập các trường hợp điển hình.
  3. Các bên tham gia đóng góp cần rút ra sự truyền cảm hứng từ các chính sách cân bằng giữa IPR và Khoa học Mở.
  4. Ủy ban châu Âu cần tham gia trong việc hài hòa hóa hạ tầng khoa học mở và các chính sách qua Đám mây Khoa học Mở châu Âu, nơi thiết lập các tiêu chuẩn cho chất lượng cơ sở dữ liệu và các tiêu chuẩn mô hình cấp phép.
  5. Hỗ trợ sự tăng trưởng theo cách “từ dưới lên” của Khoa học Mở và Dữ liệu Mở, trong khi khuyến khích chuyển các kết quả đầu ra nghiên cứu trong thế giới thương mại.”


Có nghĩa là, cần có sự điều chỉnh IPR để có sự cân bằng đúng giữa Khoa học Mở với IPR, cũng đồng nghĩa đương nhiên không có chuyện giữ nguyên IPR như hiện tại!


Bản dịch sang tiếng Việt có 28 trang, tải về tự do tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.