Thứ Tư, 21 tháng 3, 2018

‘Tuyên bố EOSC’ - bản dịch sang tiếng Việt


Là tài liệu của Ủy ban châu Âu, Tuyên bố EOSC ngày 26/10/2017 tại Brussels, thủ đô nước Bỉ, về việc chính thức khởi xướng Đám mây Khoa học Mở châu Âu - EOSC (European Open Science Cloud) để mở ra các cơ hội mới về nghiên cứu và cách tân trong khoa học không chỉ dành riêng cho các nhà khoa học của châu Âu, mà toàn thế giới.
EOSC khẳng định sẽ làm cho tất cả các dữ liệu nghiên cứu khoa học sử dụng tiền từ khu vực nhà nước sẽ ‘mở mặc định’ theo các nguyên tắc: tìm thấy được, truy cập được, tương hợp được và sử dụng lại được - FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable).
Các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu Việt Nam có thể tham khảo và so sánh để xem các dữ liệu nghiên cứu khoa học hiện nay của Việt Nam đang ở mức nào so với của châu Âu và liệu sau bao lâu nữa chúng ta sẽ có thể tuân thủ được FAIR và cách thức làm thể nào để đạt được FAIR. Điều này có lẽ sẽ quyết định liệu Việt Nam có khả năng dựa vào các dữ liệu của mình để tham gia CMCN4 hay không.


Bản dịch sang tiếng Việt có 13 trang, có thể tải về tự do tại địa chỉ: https://www.dropbox.com/s/0txrq8row8vdq2l/eosc_declaration_Vi_23022018.pdf?dl=0
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.