Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2018

Trường hợp điển hình doanh nghiệp mở: Arup

Open enterprise case study: Arup

Arup là hãng các dịch vụ chuyên nghiệp đa quốc gia chuyên cung cấp các dịch vụ thiết kế, kỹ thuật và tư vấn để xây dựng môi trường. Nó có khoảng 11.000 nhân viên và đã có doanh thu 1,05 tỷ £ vào năm 2014.
Sử dụng dữ liệu mở
Arup từ lâu đã sử dụng dữ liệu sẵn sàng công khai từ một vài nguồn, bao gồm Văn phòng Thống kê Quốc gia - ONS (Office for National Statistics). Đội Digital Insight (Hiểu biết Số) của nó sử dụng các dữ liệu nhân khẩu học của ONS trong các dự án quy hoạch và thiết kế đô thị cũng như tình trạng và đánh giá môi trường. Nó cũng sử dụng dữ liệu không gian địa lý sẵn sàng công khai để dẫn xuất sự hiểu biết sâu dựa vào vị trí cho các khách hàng của nó. Ví dụ, hệ thống thông tin rủi ro Hazard Owl của nó sử dụng dữ liệu môi trường thời gian thực để đánh giá rủi ro thiệt hại đối với các tài sản thương mại, như các tòa nhà văn phòng hoặc các nhà máy.
Sử dụng dữ liệu mở đang ngày càng trở thành phổ biến khắp các dự án lớn công ty làm việc ở bất kỳ thời điểm nào. Như Damien McCloud, Giám đốc Digital Insight giải thích:
Chúng tôi ngày càng gia tăng và đã luôn có nhu cầu về các dữ liệu của bên thứ 3. Rõ ràng sự nổi lên của dữ liệu mở bây giờ đang đi tới điểm nơi mà tính sẵn sàng và độ tin cậy của chúng sẽ ảnh hưởng tới cách chúng tôi làm việc như một hãng trên toàn cầu.
Ảnh hưởng này được thể hiện tốt bằng việc sử dụng dữ liệu mở của Arup trong sự kết hợp với phần mềm nguồn mở trong các dự án môi trường được xây dựng. Ví dụ, trong khai thác cát - quản lý cát để hỗ trợ bảo vệ hoặc tái sinh bờ biển - Arup đã phát triển một hệ thống nguồn mở có các dữ liệu mở về nhân khẩu học, môi trường và không gian địa lý để giúp những người sử dụng định vị các khu vực tốt nhất để khai thác cát và phân tích ảnh hưởng của dự án.
Tìm các cách thức cộng tác mới
Cùng với việc sử dụng dữ liệu mở, khía cạnh chính trong tiếp cận mở ngày càng gia tăng của Arup hướng tới cách tân là cách thức theo đó nó đối tác chặt chẽ với các công ty khởi nghiệp về dữ liệu mở. Theo truyền thống, Arup muốn hoàn thành nghiên cứu và phát triển (R&D) của nó trong nội bộ để phát triển các dịch vụ thương mại mới hoặc cải thiện các dịch vụ thương mại đang có, đôi khi làm việc với giới hàn lâm và các nhóm khác. Hãng bây giờ chuyển sang tiếp cận có tính cộng tác và mở hơn, theo đó nó trải nghiệm nhiều hơn với các ý tưởng ở bên ngoài cũng như bên trong nội bộ, và các con đường khác nhau tới thị trường. Nó hiện đang làm việc theo cách này với 2 công ty khởi nghiệp về dữ liệu mở trước đó trong vườn ươm ở ODI, Mastodon C và OpenSensors.
Mastodon C là công ty chuyên nghiệp về dữ liệu lớn. Nó cung cấp các dịch vụ khoa học và công nghệ dữ liệu cho một loạt các tổ chức khác nhau để giúp họ hiểu tốt hơn và có được sự thấu hiểu từ các dữ liệu của họ. Trong một dự án gần đây đối với một trong các khách hàng của Arup, nó đã sử dụng sự tinh thông về khoa học dữ liệu của mình để giúp Arup nhanh chóng dẫn xuất thấu hiểu thương mại từ số lượng khổng lồ các dữ liệu có liên quan tới hạ tầng sân bay.
Một đồng nghiệp tốt nghiệp chương trình khởi nghiệp của ODI, OpenSensors là một nền tảng trên trực tuyến xúc tác cho bất kỳ ai xuất bản dữ liệu cảm biến thời gian thực. Cũng như việc xúc tác cho những người sử dụng để quản lý tốt hơn các dữ liệu đóng của riêng họ, nền tảng này đang xây dựng kho dữ liệu mở sao cho bất kỳ ai cũng có thể truy cập được, sử dụng được và chia sẻ được. Arup đầu tiên đã làm việc với OpenSensors để cài đặt 200 cảm biến khắp các văn phòng của riêng nó ở Luân Đôn. Mục đích của sự thiết lập này là để giúp Arup nắm lấy tiếp cận hướng tới nghiên cứu Internet của Vạn vật (IoT) có thể được mở rộng phạm vi nhanh chóng và hiệu quả. Arup bây giờ đang xem xét làm việc cùng với 2 công ty khởi nghiệp đó trong công việc thương mại tiếp theo, như tạo ra nền tảng mới để giám sát tài sản.
Thẩm thấu các ý tưởng, công nghệ và dữ liệu mới
Động lực chính trong áp dụng tiếp cận này cho cách tân mở và trở thành ‘tổ chức xốp’ là sự hiện thực hóa mà sự thay đổi nhanh chóng, có tính phá hủy không có khả năng xảy ra chỉ từ bên trong. Các tổ chức lớn như Arup sẽ phải nhanh chóng thẩm thấu các ý tưởng mới, các công nghệ và dữ liệu để giữ được cạnh tranh về lâu dài. Volker Buscher, Giám đốc, Arup Digital, giải thích cách:
Chúng tôi nghĩ có những lĩnh vực có thể hưởng lợi không chỉ từ dữ liệu mở mà còn cả quy trình cách tân mở. Nó không chỉ là về dữ liệu, mà còn là về nguồn mở với khía cạnh mã hoặc phát triển các tài sản số khác.
Tôi không thể thấy sự kết thúc của sự phá vỡ số lăn trong nền công nghiệp của chúng tôi. Ý tưởng chúng tôi sẽ có tất cả các chuyên gia trong nội bộ là không thực tế.
Ngoài công việc dự án trực tiếp, tiếp cận này có tiềm năng cho tác động rộng lớn hơn, dài hạn khắp doanh nghiệp. Làm việc với các công ty khởi nghiệp theo cách này ngụ ý các ý tưởng mới được tiêm vào trong các giá trị, các nguyên tắc và các chính sách của Arup. Điều này là đặc biệt thích hợp cho những cân nhắc đạo đức được tạo ra xung quanh việc sử dụng, sử dụng lại và chia sẻ dữ liệu. Làm điều này sát sao sẽ xúc tác cho cả 2 bên định hình tư duy của những người khác.
Một tiếp cận thí điểm - nơi các mục tiêu thường được xác định lỏng lẻo hơn, với ít các mục tiêu hoặc kết hoạch cụ thể hơn - đòi hỏi thái độ về việc cấp phép và sở hữu trí tuệ là khác với tiếp cận được hầu hết các tổ chức lớn nắm lấy. Theo Volker Busher, thái độ này là đặc biệt có khả năng được chia sẻ bở các công ty khởi nghiệp, được ươm ở ODI:
Các khuôn khổ cách tân mở và sử dụng việc cấp phép Apache cho phát triển và chia sẻ mã thực sự là hấp dẫn cho cả 2 phía. Nó cho phép chúng tôi tạo ra sở hữu trí tuệ mà không phải có các thỏa thuận pháp lý phức tạp, không phải có các luật sư, và thảo luận về sở hữu trí tuệ ở phần nền tảng phụ trợ và nền tảng giao dịch (background and foreground) chỉ làm chậm đi mọi điều trong cái thế giới mới này.
Những gì tôi thấy là các công ty khởi nghiệp đó đi ra từ ODI có sẵn rồi điều hiểu biết đó trong tâm của họ. Vài trong số các công ty lớn hơn chúng tôi làm việc cùng hoặc các công ty khởi nghiệp khác không có các nền tảng đó có quan điểm khác về thế giới. Bạn hãy bỏ thêm thời gian với các luật sư của họ hơn là với các lập trình viên của họ.
Mang tới sự thay đổi nhanh hơn
Từ triển vọng của một công ty khởi nghiệp, cách Arup làm việc đưa ra một số lợi ích, bao gồm không có các yêu cầu về vốn chủ sở hữu, giữ lại được sự tự trị, và truy cập tức thì tới các khách hàng và thị trường. Volker Buscher nói:
Nguyên tắc chúng tôi mang theo là mở rộng phạm vi. Nếu chúng tôi thiết lập nền tảng giám sát tài sản mà chúng tôi đang thảo luận với [các công ty khởi nghiệp], chúng tôi sẽ có khả năng liên hệ với 100 khách hàng trong các tháng - một phạm vi khác và nhịp độ khác so với họ có thể có khả năng nếu khác.
Đối với Arup, sự kết hợp các kỹ năng và sự tinh thông xúc tác cho nó mở rộng phạm vi cho các dự án có hứa hẹn nhanh hơn. Làm việc trong quan hệ đối tác với các công ty khởi nghiệp cho phép họ nhanh chóng dịch chuyển trong các lĩnh vực đang nổi lên và chiếm lấy các cơ hội các hãng tương tự có lẽ thậm chí còn chưa nhận thức ra. Volker Buscher giải thích rằng:
Chi phí lớn nhất trong việc không áp dụng tiếp cận này có thể là mất tốc độ. Chúng tôi đã và đang làm việc với dữ liệu và phân tích dữ liệu muôn đời - chúng tôi đã sáng tạo ra vài công cụ phân tích cấu trúc được sử dụng khắp thế giới. Điều đó, bản thân nó, không là mới với chúng tôi.
Nhưng khi chúng tôi hiểu mức độ phạm vi và tính phức tạp của các kiến trúc dữ liệu phân tán, kết hợp với mong muốn tham gia với những điều tức thì, tiếp cận này [đã] là cần thiết. Nó là nhanh hơn rất nhiều so với việc thuê cả đống người hoặc tổ chức các thỏa thuận tư vấn phụ phức tạp.
Arup hiện đang trong quá trình định lượng những lợi ích chính xác việc áp dụng tiếp cận này cho cách tân mở. Nó cũng đang khai thác cách thức nó có thể xuất bản dữ liệu mở của riêng mình theo cách tạo ra giá trị thương mại hữu hình. Để làm rõ, Volker Buscher đối chứng tiếp cận của công ty ông với tiếp cận được các tổ chức lớn khác nắm lấy:
Có nhiều doanh nghiệp lớn có những bộ gia tốc hoặc vườn ươm (accelerators or incubators) nhưng họ thường đầu tư vào công ty khởi nghiệp, lấy cổ phần và có các quy định rất rõ ràng về sở hữu trí tuệ. Đó là mô hình hoàn toàn hợp lý mà nhiều công ty sử dụng. Chúng tôi đang khai thác cách làm khác.
Arup is a multinational professional services firm that provides design, engineering and consulting services for the built environment. It has around 11,000 employees and had a turnover of £1.05bn in 2014.

Using open data

Arup has long used publicly available data from a number of sources, including the Office for National Statistics (ONS). Its Digital Insight team makes use of ONS demographic data in urban planning and design projects as well as environmental statements and assessments. It also uses publicly available geospatial data to derive location-based insight for its clients. For example, its Hazard Owl risk information system uses real-time environmental data to constantly assess the risk of damage to commercial assets, such as office buildings or factories.
The use of open data is becoming increasingly common across the large number of projects the company works on at any given time. As Damien McCloud, Digital Insight Leader, explains:
We increasingly and always have had a need for third-party data. Clearly the emergence of open data is now getting to a point where the availability and reliability of that will impact on how we work as a firm globally.
This impact is well demonstrated by Arup’s use of open data in combination with open source software in its built environment projects. For example, in sandscaping – the management of sand to support coastal protection or regeneration – Arup developed an open source system that ingests demographic, environmental and geospatial open data to help users locate the best areas for sandscaping and analyse project impact.

Finding new ways of collaborating

Alongside the use of open data, a key aspect of Arup’s increasingly open approach to innovation is the way in which it partners closely with open data startups. Traditionally, Arup would complete its research and development (R&D) in house in order to develop new commercial services or improve existing ones, sometimes working with academia and other groups. The firm is now shifting to a more open, collaborative approach, in which it experiments more with external ideas as well as internal ones, and different paths to market. It is currently working in this way with two open data startups previously incubated at the ODI, Mastodon C and OpenSensors.
Mastodon C is a specialist big data company. It provides data science and technology services to a range of different organisations to help them better understand and gain insights from their data. In a recent project for one of Arup’s clients, it used its data science expertise to help Arup quickly derive commercial insight from vast amounts of data related to airport infrastructure.
A fellow graduate of the ODI Startup programme, OpenSensors is an online platform that enables anyone to publish real-time sensor data. As well as enabling users to better manage their own closed data, the platform is building a repository of open data that can be accessed, used and shared by anyone. Arup first worked with OpenSensors to install 200 sensors across its own London offices. The purpose of the installation was to help Arup take a hands-on approach to Internet of Things (IoT) research that could be scaled up quickly and effectively. Arup is now looking to work together with the two startups on further commercial work, such as the creation of a new asset monitoring platform.

Absorbing new ideas, technologies and data

The prime motivation for adopting this approach to open innovation and becoming a ‘porous organisation’ is the realisation that rapid, disruptive change is unlikely to come solely from within. Large organisations like Arup will have to quickly absorb new ideas, technologies and data in order to remain competitive over the long-term. Volker Buscher, Director, Arup Digital, explains how:
We think there are domains that would benefit not just from open data but an open innovation process. It's not just data, it's also open source in terms of code or the development of other digital assets.
I can't see an end to digital disruption rolling into our industry. The idea that we will have all the experts in house is unrealistic.
Beyond direct project work, this approach has the potential for wider, long-term impact across the business. Working with startups in this way means new ideas are injected into Arup’s values, principles and policies. This is particularly relevant to the ethical considerations to be made around the use, reuse and sharing of data. Working this closely enables both sides to shape the other’s thinking.
An experimental approach – where targets are often more loosely defined, with fewer concrete objectives or plans – requires an attitude to licensing and Intellectual Property (IP) that is different to that taken by most large organisations. According to Volker Buscher, this attitude is particularly likely to be shared by startups incubated at the ODI:
Open innovation frameworks and the use of Apache licensing for code development and sharing is really attractive to both sides. It allows us to create IP without having to have complex legal agreements, lawyers, and background and foreground IP discussion that just slows everything down in this new world.
What I found is that startups coming out of the ODI already have that understanding in their fabric. Some of the bigger companies that we work with or other startups without that background have a different view of the world. You spend more time with their lawyers than with their developers.

Bringing about faster change

From a startup's perspective, Arup’s way of working provides a number of benefits, including no demands for equity, the retention of autonomy, and immediate access to clients and markets. Volker Buscher says:
The principle thing we bring is scaling. If we set up the asset monitoring platform that we are discussing with [the startups], we will be able to contact 100 clients within months – a different scale and a different pace than they would have been able to otherwise.
For Arup, the combination of skills and expertise enables it to scale promising projects more quickly. Working in partnership with the startups also allows them to rapidly move into emerging domains and seize opportunities that similar firms may not yet even be aware of. Volker Buscher explains that:
The biggest cost of not adopting this approach would be the loss of speed. We've been working with data and data analytics forever – we invented some of the structural analytics tools used around the world. That, in itself, is not new to us.
But when we understood the scale and complexity of distributed data architectures, combined with wanting to get involved with things immediately, this approach [was] needed. It is so much quicker than hiring a whole bunch of people or organising complex sub-consulting agreements.
Arup is currently in the process of quantifying the exact benefits of adopting this approach to open innovation. It is also exploring how it can publish its own open data in a way that creates tangible commercial value. On reflection, Volker Buscher contrasts his company’s approach with the one taken by other large organisations:
There are lots of big businesses that have got accelerators or incubators but they usually involve investing in the startup, taking equity out and having very clear IP rules attached. That's a completely reasonable model that lots of companies use. We are exploring a different way of doing it.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.