Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018

KHOA HỌC MỞ


Từ website của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế - OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)

Bản dịch sang tiếng Việt, phiên bản PDF, có 5 trang, có thể xem và tải về theo địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.