Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

Thông cáo báo chí của Ủy ban châu Âu ngày 27/05/2016: 'Tất cả các bài báo khoa học sẽ truy cập được tự do tới năm 2020' - bản dịch sang tiếng Việt
Là thông cáo báo chí của Ủy ban châu Âu sau cuộc họp ngày 27/05/2016 đã quyết định rằng tất cả các bài báo khoa học sẽ truy cập được tự do tới năm 2020. Bạn có thể tải về bản dịch sang tiếng Việt có 3 trang tại địa chỉ:


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.