Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

'Khuyến cáo của Ủy ban ngày 17/07/2012 về truy cập tới và lưu giữ thông tin khoa học' - Bản dịch sang tiếng Việt

Là tài liệu của Ủy ban châu Âu xuất bản vào ngày 17/07/2012, đưa ra các khuyến cáo cho 9 vấn đề liên quan với từng mục công việc cụ thể, có liên quan tới việc truy cập và lưu giữ thông tin khoa học từ các nghiên cứu được cấp vốn nhà nước, là tiền đề cho cho việc triển khai truy cập mở và bây giờ là 'Khoa học Mở' và 'Đám mây Khoa học Mở' ở các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu. Bạn có thể xem và tải về bản dịch sang tiếng Việt có 9 trang của tài liệu này tại địa chỉ:


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.