Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016

'Tài nguyên Giáo dục Mở trong các ngôn ngữ ít được sử dụng: báo cáo hiện trạng' - bản dịch sang tiếng Việt
Là tài liệu của các tác giả Linda Bradley, Sylvi Vigmo, do dự án LangOER của châu Âu xuất bản năm 2014. Tài liệu 'đề cập tới vai trò của OER trong các ngôn ngữ ít được sử dụng của châu Âu, các ngôn ngữ có rủi ro bị bỏ ra ngoài lề về ngôn ngữ và văn hóa' trong thế giới số phát triển nhanh. Nó cũng có thể là bài học rất tốt cho Việt Nam, biết rằng, với dân số khoảng 90 triệu người, đứng hàng thứ 13 trên thế giới, nhưng OER tiếng Việt gần như không có trên trực tuyến. Bạn có thể tải về bản dịch tài liệu sang tiếng Việt có 14 trang tại địa chỉ:


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.