Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

Quanh việc rà soát lại Ubuntu LTS 16.04!


Ubuntu LTS 16.04 Review roundup!
By Amrisha Prashar on 29 April 2016
Bài được đưa lên Internet ngày: 29/04/2016
xerus_orange_300px_hex (1)

Tháng tuyệt vời! Chúng tôi đã phát hành Ubuntu 16.04 LTS, nó đã cho phép chúng tôi đưa ra phần mềm mới hơn cho máy tính để bàn ở dạng các định dạng và công cụ đóng gói snap.
Bằng việc mang các gói snap tới Ubuntu 16.04 LTS, chúng tôi đang thống nhất kinh nghiệm cho các nhà phát triển Ubuntu, bất kể họ đang tạo ra phần mềm cho PC, máy chủ, di động, và/hoặc các thiết bị Internet của Vạn vật (IoT). Điều này ngụ ý an toàn và tin cậy hơn vì nó cho phép 2 định dạng đóng gói - các gói snap và các gói deb truyền thống - để sống chung với nhau một cách thuận tiện, cho phép chúng tôi duy trì các quy trình đang tồn tại của chúng tôi cho sự phát triển và các bản cập nhật hệ điều hành. Điều này tăng cường mối quan hệ của chúng tôi với cộng đồng Debian và cho phép các lập trình viên và các cộng đồng xuất bản cả định dạng debs hoặc snaps cho khán thính phòng Ubuntu.
Để kỷ niệm phát hành, chúng tôi đã đối chiếu một loạt các rà soát lại để soi rọi những gì LTS ngụ ý.
Chúc đọc vui vẻ!
What a month! We had the release of Ubuntu 16.04 LTS that allowed us to bring out newer software for desktop in the form of snap packaging formats and tools.
By bringing snap packages to Ubuntu 16.04 LTS we are unifying the experience for Ubuntu developers, whether they are creating software for PC, Server, Mobile, and/or IoT Devices. This means greater security and reliability as it allows the two packaging formats – snap packages and traditional deb packages – to live comfortably next to one another which enables us to maintain our existing processes for development and updates to the OS. This reinforces our relationship with the Debian community and it enables developers and communities to publish either debs or snaps for the Ubuntu audience.
To celebrate the release, we’ve collated a range of reviews that shed light on what the LTS means. Happy reading!
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.