Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Chương trình H2020: Hướng dẫn Quản lý Dữ liệu FAIR trong Horizon 2020; Phiên bản 3.0Là tài liệu của Ban Tổng Giám đốc và Nghiên cứu và Cách tân của Ủy ban châu Âu hướng dẫn Quản lý Dữ liệu FAIR trong chương trình Horizon 2020, do Ủy ban châu Âu xuất bản ngày 26/07/2016.


Quản lý dữ liệu nghiên cứu tốt không là mục đích trong bản thân nó, mà là lối dẫn chính tới khám phá và cách tân tri thức, và tích hợp và sử dụng lại dữ liệu và tri thức sau đó.


Hy vọng BẤT KỲ AI có ý định làm việc với DỮ LIỆU ở Việt Nam, dù bạn là ở phía tạo ra dữ liệu (người hoặc máy - thiết bị) hay ở phía sử dụng dữ liệu (người hoặc máy - thiết bị), để phục vụ cho những tham vọng sắp tới trong tương lai đều sẽ đọc tài liệu này, so sánh với những gì hiện có của Việt Nam, để hy vọng có thể biến các tham vọng đó thành hiện thực.


Tự do tải về bản dịch sang tiếng Việc có 16 trang tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa


Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Kế hoạch S - Tăng tốc chuyển đổi quá độ sang Truy cập Mở đầy đủ và tức thì tới các xuất bản phẩm khoa học

Kế hoạch S được liên minh các nhà cấp vốn cho khoa học của châu Âu đưa ra với nguyên tắc chung cùng với 10 điều khuyến cáo, áp dụng từ ngày 01/01/2020 trở đi cho tất cả các kết quả đầu ra nghiên cứu được nhà nước cấp vốn hoặc do các hội đồng và các cơ quan cấp vốn nghiên cứu quốc gia và châu Âu cung cấp.
Đáng chú ý là với Kế hoạch S này ‘Mô hình xuất bản ‘lai’ (hybrid) là không tuân thủ với các nguyên tắc’ được Kế hoạch S đưa ra.


Tự do tải về bản dịch sang tiếng Việt có 2 trang tại địa chỉ:


Blogger: Lê Trung Nghĩa