Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

'Hệ sinh thái khoa học 2.0: sự thay đổi sẽ xảy ra thế nào?' - bản dịch sang tiếng Việt

Là tài liệu của tác giả Thomas Crouzier, do Ủy ban châu Âu xuất bản tháng 7/2015. Tài liệu phân tích ảnh hưởng của sự biến đổi hướng tới Khoa học mở ở châu Âu lên tất cả các bên tham gia đóng góp trong hệ sinh thái Khoa học mở. Rất có khả năng nó sẽ là cuốn sách rất quý cho những ai có quan tâm tới sự biến đổi hướng tới Khoa học mở ở Việt Nam thông qua việc tham khảo những kinh nghiệm của Liên minh châu Âu (EU). Bản dịch sang tiếng Việt có 71 trang. Tải về:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.