Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

Bộ công cụ mạng học tập cá nhân - Môi trường chia sẻ và học tập của bạn

Là bài trình bày tại khóa huấn luyện về Tài nguyên Giáo dục Mở - OER (Open Educational Resources), nằm trong chương trình OER@University Roadshow 2016, lần này với chủ đề: 'Quản trị OER thông qua bộ công cụ mạng học tập', do 3 đơn vị: (1) Liên Chi hội Thư viện Đại học Khu vực phía Bắc - (NALA); (2) Khoa Thông tin - Thư viện, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (FLIS); (3) Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Quốc gia về Công nghệ Mở, Bộ Khoa học và Công nghệ (RDOT), đồng tổ chức ngày 07/06/2016 tại Khoa Thông tin - Thư viện, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội.
Khóa tập huấn thu hút được 73 lãnh đạo, giảng viên và cán bộ chuyên ngành thư viện từ 36 đơn vị là các khoa và/hoặc trung tâm thông tin thư viện các trường đại học, học viện và một số khách mời.

Bạn có thể tải về bài trình bày tại địa chỉ:


Bài viết này được cấp giấy phép CC BY 4.0 Quốc tế.

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.