Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2016

Hệ thống giấy phép của thế giới nguồn mở & thực hành cấp phép Creative Commons cho OER

Là bài trình bày trong chương trình OER@University RoadShow 2016, được tổ chức tại khóa tập huấn về OER tại Khoa Thông tin - Thư viện Đại học Khoa học Xã hội Nhân Văn, thành phố Hồ Chí Minh ngày 17/06/2016.
Khóa học thu hút được gần 40 giáo viên và cán bộ thư viện một số trường đại học tại TP. Hồ Chí Minh.

Bạn có thể tải về bài trình bày tại địa chỉ:Blogger: Lê Trung Nghĩa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.