Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

OER@University Roadshow 2016, khóa huấn luyện về OER tại Trung tâm Học liệu, Đại học Cần Thơ, ngày 2

Trong ngày 2 của khóa huấn luyện, 28/06/2016, các nội dung được trình bày gồm:
Thông tin thêm về khóa học có thể xem tại:


Blogger: Lê Trung Nghĩa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.