Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

Khóa tập huấn trong chương trình OER@University Roadshow 2016 tại Đại học Cần Thơ
Đang diễn ra khóa tập huấn về OER đầu tiên tại Trung tâm Học liệu, Đại học Cần Thơ, nằm trong chương trình OER@University Roadshow 2016 do: (1) Trung tâm Học liệu - Đại học Cần Thơ; (2) Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia về Công nghệ Mở - Bộ Khoa học và Công nghệ; và (3) Quỹ Việt Nam đồng tổ chức trong 2 ngày 27 và 28/06/2016.


Khóa học thu hút được hơn 30 học viên là các lãnh đạo, giảng viên và các thủ thư của Trung tâm Học liệu, Thư viện và một số Khoa khác thuộc Đại học Cần Thơ.


Bạn có thể tải về tài liệu chương trình của khóa học tại địa chỉ:


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.