Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

'Truy cập tới và lưu giữ thông tin khoa học ở châu Âu' - bản dịch sang tiếng Việt

Là tài liệu báo cáo của Ủy ban châu Âu, xuất bản năm 2015, đưa ra tổng quan về truy cập tới và lưu giữ thông tin khoa học ở các Quốc gia Thành viên EU cũng như ở Nauy và Thổ Nhĩ Kỳ. (1) Liên quan tới sự truy cập mở tới các xuất bản phẩm khoa học được rà soát lại ngang hàng, hầu hết các Quốc gia Thành viên EU đã tuyên bố ưu tiên quốc gia cho dạng này hoặc khác của truy cập mở tới các xuất bản phẩm, đó là, hoặc là mô hình Xanh hoặc là mô hình Vàng. (2) Liên quan tới sự giám tuyển và lưu giữ thông tin khoa học, các kho cơ sở được phát triển rất tốt ở hầu hết các Quốc gia Thành viên, dù các chứng chỉ đôi khi là còn thiếu. (3) Liên quan tới sự tham gia trong các cuộc hội thoại và các hoạt động nhiều bên tham gia đóng góp, vài quốc gia đã thiết lập các cơ quan hoặc các mạng điều phối quốc gia. Một số quốc gia dựa vào trường đại học hoặc thư viện đại học (hoặc hiệp hội các thư viện), Cơ quan Thúc đẩy Nghiên cứu/các Hội đồng Nghiên cứu hoặc Viện hàn lâm Khoa học. Các sự kiện hoặc diễn đàn chuyên dụng của EU và/hoặc các dự án cũng đã được xác định như là cách thức để khích động sự tương tác của các bên tham gia đóng góp. Bản dịch sang tiếng Việt có 105 trang. Tải về:
Blogger: Lê Trung Nghĩa
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.