Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018

eInfraCentral – Giúp người sử dụng phát hiện và truy cập các dịch vụ hạ tầng điện tử của châu Âu

eInfraCentral – Helping users discover and access Europe’s e-infrastructure services
Jelena Angelis 2018-05-03
Bài được đưa lên Internet ngày: 03/05/2018
eInfraCentral mang cho các nhà nghiên cứu catalog một loạt các dịch vụ điện tử của châu Âu. Phiên bản beta cổng eInfraCentral là sẵn sàng để duyệt mà không cần đăng ký tại địa chỉ: http://beta.einfracentral.eu
eInfraCentral đã được thiết lập vào năm 2017 để đảm bảo tới 2020 một tập hợp rộng lớn hơn và đa dạng nhiều hơn những người sử dụng (bao gồm cả giới công nghiệp) phát hiện và truy cập được năng lực hạ tầng điện tử đang hiện diện và đang phát triển. Điều này được thực hiện thông qua sự tạo ra catalog dịch vụ chung cộng tác với các hạ tầng điện tử hàng đầu châu Âu (EGI, EUDAT, GEANT, OpenAIRE, PRACE) và phát triển cổng portal qua đó để truy cập nó.
eInfraCentral đã phát triển mẫu template catalog dịch vụ bây giờ được áp dụng như là ‘tiêu chuẩn’ bởi các dự án hạ tầng điện tử được EU cấp vốn và đang nuôi dưỡng sự dóng hàng cho phù hợp các mô tả dịch vụ. Các nhà quản lý các dịch vụ có thể sử dụng nó để cải thiện trình bày và quản lý dịch vụ của họ và eInfraCentral đang tổ chức các webinars để hỗ trợ cho quy trình này. Chất lượng của catalog dịch vụ được đảm bảo thông qua sự trung lập của các đối tác nhóm eInfraCentral. Bằng việc tránh xung đột lợi ích, đội dự án đảm bảo tính khách quan và sự tin cậy của catalog dịch vụ.
Cổng eInfraCentral Portal nhằm giúp các nhà nghiên cứu tìm thông tin về dải rộng lớn các dịch vụ hạ tầng điện tử họ có thể có quan tâm, phát hiện các dịch vụ mới, so sánh các lời chào dịch vụ khac nhau ở một nơi, và đánh giá sự thích hợp của các dịch vụ được chào bằng việc xếp hạng chúng và để lại phản hồi.