Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018

‘Khoa học Mở và vai trò của nó trong các trường đại học: Lộ trình cho sự thay đổi văn hóa‘ - bản dịch sang tiếng Việt


Là tài liệu của Liên đoàn các trường đại học nghiên cứu châu Âu - LERU (League of European Research Universities) xuất bản tháng 05/2018.
Tài liệu nêu lên sự thay đổi văn hóa cần thiết để chuyển đổi cách làm khoa học truyền thống như hiện nay sang Khoa học Mở và cùng với nó là các khuyến cáo cho các trường đại học, đặc biệt là các trường đại học tăng cường nghiên cứu theo cả 8 trụ cột của Khoa học Mở được Ủy ban châu Âu xác định và để Khoa học Mở dần được hiện thực hóa. Các trường đại học tăng cường nghiên cứu của Việt Nam có lẽ rất nên tham khảo tài liệu này.


Bạn có thể tải về tự do bản dịch sang tiếng Việt có 73 trang tại địa chỉ: https://www.dropbox.com/s/dvpodnvhfzf1yhn/LERU-AP24-Open-Science-full-paper_Vi-10062018.pdf?dl=0
Blogger: Lê Trung Nghĩa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.