Thứ Ba, 5 tháng 6, 2018

‘Sổ tay huấn luyện Khoa học Mở’ - bản dịch sang tiếng Việt


Là tài liệu với mã nhận diện đối tượng số DOI là https://doi.org/10.5281/zenodo.1212496, do ‘một nhóm 14 tác giả vào tháng 02/2018 đã cùng tới Thư viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đức - TIB (German National Library of Science and Technology) ở Hannover để tạo ra cuốn sổ tay mở, sống động này nhằm huấn luyện Khoa học Mở’.
Hy vọng các trường đại học nghiên cứu ở Việt Nam cũng sẽ triển khai huấn luyện cho các nhà nghiên cứu thế hệ mới của Việt Nam các nội dung của cuốn sổ tay này.


Bạn có thể tải về bản dịch có 233 trang tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.