Thứ Ba, 23 tháng 10, 2018

‘Tuyên bố về các Quyền và Nguyên tắc Biến đổi Truyền thông Hàn lâm’ của Đại học California, Mỹ - bản dịch sang tiếng ViệtLà tài liệu của Ban Thư viện và truyền thông hàn lâm của Đại học California – UC (University of California), nước Mỹ, xuất bản ngày 25/04/2018 để trả lời cho ‘Tuyên bố về các Quyền và Nguyên tắc Biến đổi Truyền thông Hàn lâm’ với 18 điểm của Hội đồng Quản trị của UC đã đưa ra ngày 13/04/2018 về việc UC ‘Điều chỉnh phù hợp với các chính sách và các thực hành ở các cơ sở của chúng ta hướng tới mục tiêu thay thế việc xuất bản dựa vào thuê bao bằng truy cập mở - OA (Open Access)’.


Bạn có thể tự do tải về bản dịch sang tiếng Việt có 7 trang tại địa chỉ: https://www.dropbox.com/s/0444vpoay99g5zj/scholcommprinciples-20180425_Vi-04092018.pdf?dl=0


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.