Thứ Năm, 11 tháng 10, 2018

‘Tám mẫu áp dụng sách giáo khoa mở ở British Columbia’ - bản dịch sang tiếng Việt


Là tài liệu báo cáo kết quả nghiên cứu khảo sát của 4 nhà nghiên cứu về 8 mẫu áp dụng sách giáo khoa mở trong các trường: (1) đại học nghiên cứu; (2) đại học giảng dạy; (3) cao đẳng; (4) viện nghiên cứu ở British Columbia. Qua đó đưa ra các khuyến cáo cho việc mở rộng áp dụng các sách giáo khoa mở vào các cơ sở giáo dục ở British Columbia, Canada.
Tài liệu có thể cho thấy sự tương phản lớn về khía cạnh độc quyền sách giáo khoa ở Việt Nam so với Canada. Hy vọng nhà nước cũng sẽ có phương án cấp phép mở cho sách giáo khoa để biến chúng thành các sách giáo khoa mở vì lợi ích của tất cả những người đóng thuế và cả xã hội.


Bạn có thể tự do tải về bản dịch sang tiếng Việt có 20 trang của tài liệu tại địa chỉ: https://www.dropbox.com/s/vqryaqoiprb4mbb/3723-27679-1-PB_Vi-07102018.pdf?dl=0


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.