Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2016

Truy cập mở là gì?

Bài được cập nhật lần cuối ngày 24/07/2015

Truy cập mở là về việc làm cho các sản phẩm nghiên cứu truy cập được tự do tới tất cả mọi người. Nó cho phép nghiên cứu được phổ biến nhanh chóng và rộng rãi, quy trình nghiên cứu sẽ vận hành hiệu quả hơn, và làm gia tăng sử dụng và sự hiểu biết về nghiên cứu của doanh nghiệp, chính phủ và các cơ sở từ thiện.
Các con đường xanh và vàng tới truy cập mở
Có 2 cơ chế bổ xung cho việc lưu trữ truy cập mở cho nghiên cứu.
Cơ chế đầu là cho các tác giả xuất bản trong các tạp chí truy cập mở mà không nhận tiền thông qua các đăng ký thuê bao của các độc giả.
Cơ chế thứ 2 là cho các tác giả để ký gửi bài báo trong tạp chí được tham chiếu tới của họ vào một kho điện tử mở.
2 cơ chế đó thường được gọi là các con đường 'vàng' và 'xanh' ('gold' and 'green') tới truy cập mở: