Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016

'Tài nguyên Giáo dục Mở: Chính sách, các chi phí và sự biến đổi' - Bản dịch sang tiếng Việt


Là tài liệu của các tác giả Fengchun Miao, Sanjaya Mishra và Rory McGreal, do UNESCO và COL cùng xuất bản năm 2016. Cuốn sách có 15 trường hợp điển hình về tài nguyên giáo dục mở - OER (Open Educational Resources) ở 15 quốc gia, cả phát triển lẫn đang phát triển, xoay quanh các vấn đề về chính sách, chi phí và sự biến đổi của OER. Cuốn sách là những gợi ý tuyệt vời cho các quốc gia đi sau muốn hướng tới việc phát triển OER như Việt Nam. Bạn có thể tải về bản dịch sang tiếng Việt của tài liệu có 260 trang tại địa chỉ:


Blogger: Lê Trung Nghĩa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.