Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016

Dạy học trong kỷ nguyên số - bản dịch sang tiếng Việt đã có trên site của tác giả Tony BatesNhấn vào ảnh để phóng to


Là cuốn sách giáo khoa mở theo đúng nghĩa của nó, của tác giả Anthony Williams (Tony) Bates, viết về nhu cầu của việc phải thay đổi cách dạy và học trong kỷ nguyên số, một kỷ nguyên mới chỉ bắt đầu trong thế kỷ 21, một kỷ nguyên không giống như kỷ nguyên công nghiệp trước đó, và vì thế, để có được tri thức và các kỹ năng phù hợp trong kỷ nguyên số (chứ không phải trong kỷ nguyên công nghiệp), đòi hỏi trước hết phải thay đổi cách thức dạy học, nghĩa là phải thay đổi bắt đầu từ giáo viên, chứ không phải bắt đầu từ học viên với sự trợ giúp của vô số các công cụ công nghệ thông tin và truyền thông.
Nếu không thay đổi, rất có khả năng, ngày càng có nhiều người không muốn tới các cơ sở giáo dục để học, vì họ có khả năng học được những gì cần thiết để trau dồi tri thức và các kỹ năng của họ thông qua Internet, các mạng xã hội, các khóa học trên trực tuyến... phù hợp với kỷ nguyên số.
Có lẽ vì thế, giáo dục của Việt Nam cũng BẮT BUỘC PHẢI THAY ĐỔI chăng?

Như trên website của tác giả (http://www.tonybates.ca/2015/04/07/book-teaching-in-a-digital-age-now-ready-and-available/), cuốn sách trước hết là dành cho:
  1. Những người chỉ dẫn (các giảng viên) trong các trường cao đẳng và đại học có lo lắng để cải thiện việc dạy học của họ hoặc họ đang phải đối mặt với các thách thức chính trong các phòng học, và
  2. Các giáo viên các trường phổ thông, đặc biệt là các trường trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông có lo lắng phải đảm bảo cho các học sinh của họ sẵn sàng cho giáo dục sau trung học hoặc sẵn sàng cho một thị trường công ăn việc làm đang thay đổi nhanh chóng và không chắc chắn cao độ.
Bây giờ bạn có thể tải về bản dịch sang tiếng Việt của tài liệu 604 trang này trên website của tác giả Anthony Williams (Tony) Bates, kể cả bản dịch ở định dạng .PDF và .ODT, tại địa chỉ:


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.