Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016

Sự khác biệt giữa cộng đồng wikiHow và cộng đồng Wikipedia


One difference between wikiHow and Wikipedia community
By JackHerrick, edited July 2015
Bài được đưa lên Internet tháng 07/2015

Tôi đang viết bài này từ thành phố Mexico tại hội nghị Wikimania, nơi một sự hiểu thấu đã trở nên vô cùng rõ ràng, Một trong những khác biệt chính giữa cộng đồng wikiHow và cộng đồng Wikipedia là ...
Những người wikiHow thường là mở và thường nhiệt thành về những thay đổi và những đổi mới. Ngược lại, những người Wikipedia thường chống đối mạnh mẽ với sự thay đổi. Đối với tất cả mkợi người sự thay đổi là đáng sợ. Vâng cộng đồng của chúng tôi là dũng cảm trong việc chúng tôi thường xuyên đối mặt và ôm lấy sự thay đổi như một trong những cách thức lớn chúng tôi có thể giúp thúc đẩy sứ mệnh của chúng tôi tiến lên.
Ví dụ, thành viên cộng đồng dài hạn và là thực tập sinh của wikiHow @Lojjik vừa cập nhật và cải tiến các diễn đàn. Nó đã được chào đón với sự cổ vũ và vui vẻ. (http://forums.wikihow.com/discussion/16907/a-big-thank-you-for-a-smooth-efficient-forums-update). Nếu thứ y hệt đã xảy ra ở Wikipedia, cộng đồng đó có lẽ kêu ca rằng trong khi vài yếu tố là tốt hơn, thì có những yếu tố không còn nữa so với bản cũ từng rất quan trọng và sự thay đổi đó cần phải được quay lại như cũ. (Như để chứng minh, Wikipedia tiếp tục dựa vào các danh sách thư đáng sợ y hệt mà họ đã sử dụng khi họ bắt đầu nó vào năm 2001).
Một phần sự thành công của chúng tôi là ôm lấy sự thay đổi tới từ chính sách đổi mới 1/1 của chúng tôi. Để làm tươi mới các bộ nhớ, đó là chinh sách mà khi một sự thay đổi lớn được làm ra, thì tất cả chúng tôi đồng ý khước từ phán xét trong vòng 1 tháng. Chỉ sau một tháng quan sát sự thay đổi thì chúng tôi mới bắt đầu thảo luận liệu sự thay đổi đó có đáng hay không.
Tôi rất hạnh phúc và đánh giá cao cộng đồng của chúng tôi là rất mở đối với những đổi mới. Sự thay đổi luôn là khó khăn, nhưng qua thời gian thì những đổi mới là cần thiết để tiến lên. Wikipedia là quá kháng cự lại với sự thay đổi và sẽ rất khó đối với họ để tiếp tục tiến lên phía trước khi công nghệ tiếp tục thay đổi nhanh.
Bất kể đã có thay đổi nhiều như thế nào ở wikiHow trong 10 năm qua (và đã có NHIỀU), được chứng minh rằng điều làm cho cộng đồng của chúng tôi tuyệt vời đã hoàn toàn không thay đổi. Có ít điều để làm với công nghệ và công cụ và nhiều điều để làm với thái độ. Cộng đồng của chúng tôi là đáng kinh ngạc.
I’m writing this from Mexico City at the Wikimania conference, where one insight has become incredibly obvious. One of the main differences between the wikiHow community and the Wikipedia community is that…
wikiHowians are open and often enthusiastic about changes and innovations. In contrast, Wikipedians often strongly resist change. For all people change is scary. Yet our community is brave in that we’re constantly confronting and embracing change as one of the big ways we can help push our mission forward.
For example, wikiHow intern and long term community member @Lojjik just updated and improved the forums. It was greeted with cheers and happiness. (http://forums.wikihow.com/discussion/16907/a-big-thank-you-for-a-smooth-efficient-forums-update ) If the same thing had happened at Wikipedia, the community there would be complaining that while some elements are better, there are elements missing from the old one that were crucially important and the change needs to be reverted. (As a proof point, Wikipedia continues to rely on the same terrible mailing lists they used when they started in 2001.)
Part of our success at embracing change comes from our 1/1 innovation policy. To refresh memories, that is the policy that when a big change is made, we all agree to withhold judgement for one month. Only after a month of observing the change do we seriously start to discuss whether the change was worthwhile.
I’m so happy and appreciative that our community is so open to new innovations. Change is always hard, but over time innovations are necessary to move ahead. Wikipedia is so resistant to change that it’s going to be very hard for them to keep moving forward as technology continues morphing.
No matter how much has changed at wikiHow in the last 10 years (and a LOT has) it’s proof that the stuff that makes our community awesome hasn’t changed at all. It has less to do technology and tools and so much more to do with attitude. Our community is amazing.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.