Thứ Ba, 7 tháng 8, 2018

‘Phản ứng của Science Europe đối với Đề xuất của Ủy ban châu Âu về Horizon Europe’ - bản dịch sang tiếng Việt


Là tài liệu nêu phản ứng của Science Europe đối với đề xuất của Ủy ban châu Âu về Horizon Europe đề ngày 08/06/2018 - nghĩa là đúng 1 ngày sau khi Ủy ban châu Âu đưa ra thông cáo báo chí về việc đề xuất ngân sách 100 tỷ cho nghiên cứu và cách tân giai đoạn 2021-2027 thông qua chương trình Horizon Europe, theo đó Science Europe đặc biệt thất vọng về ngân sách đề xuất (100 tỷ ) không đủ dành cho Horizon Europe cho giai đoạn 2021 -2027 khi được so sánh với ngân sách từng được cấp cho Horizon 2020 trong giai đoạn 2014-2020 (gần 80 tỷ ) và đề xuất Ủy ban xem xét lại để tăng vốn cho Horizon Europe.
Mặt khác, Science Europe thể hiện sự hài lòng về việc Ủy ban châu Âu với đề xuất đó: (1) tăng cường cho các yêu cầu của Khoa học Mở và Truy cập Mở tới xuất bản phẩm và dữ liệu nghiên cứu; và (2) đơn giản hóa và hợp lý hóa bức tranh cấp vốn thông qua việc tạo ra các chủng loại mới các quan hệ đối tác của châu Âu.


Bạn có thể tự do tải về bản dịch sang tiếng Việt có 4 trang tại địa chỉ:


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.