Thứ Tư, 8 tháng 8, 2018

Thông báo về ‘Kế hoạch S’ của Science Europe - bản dịch sang tiếng Việt

Thông báo ‘Kế hoạch S’, là kế hoạch kết quả của cuộc họp ngày 10/07/2018 giữa Carlos Moedas, Cao ủy của châu Âu về Nghiên cứu, Khoa học và Cách tân, và Marc Schiltz, Chủ tịch của Science Europe.
Kế hoạch thấy trước rằng từ ngày 01/01/2020, tất cả các xuất bản phẩm hàn lâm là kết quả từ việc cấp vốn nghiên cứu của nhà nước phải được xuất bản trên các tạp chí Truy cập Mở hoặc trên các nền tảng Truy cập Mở.


Bạn có thể tự do tải về bản dịch của Thông báo có 2 trang tại địa chỉ:


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.